Actueel

Hier vind je nieuws en achtergronden.


Jeruzalem: de stad van God
9 december 2017
Jeruzalem is de stad van God. Dat is oneindig veel belangrijker dan de officiŽle erkenning door Amerika van Jeruzalem als hoofdstad van Israel, hoe belangrijk dat ook is. In de loop van enkele jaren zal ook de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem worden verplaatst. Waarom dat nog zo lang moet duren… dat zal wel politiek zijn… De burgemeester van Jeruzalem gaf immers aan maar enkele uren nodig te hebben om de Amerikanen een geschikte locatie te kunnen aanbieden.
De rest van de wereld is er als de kippen bij om de beslissing van Amerika te bekritiseren. Van Iran, SyriŽ, Hamas, Hezbollah en Rusland was wel kritiek te verwachten, maar ook de paus en Europa zijn zeer kritisch. Halbe Zijlstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, sprak in zeer negatieve bewoordingen over de keuze van Amerika. Dat vond ik zeer teleurstellend, temeer omdat ook de ChristenUnie deel uitmaakt van de regering en juist deze partij zich voor 100 procent achter de Amerikaanse keuze stelt.

Lees meer...
Reacties

De dunne band van de islam met Jeruzalem
9 december 2017
Ondanks de 1300 jaar islamitisch-Arabische heerschappij was Jeruzalem nooit de hoofdstad van een Arabische staat. Ook in de oprichtingsverklaring van de PLO (PLO Handvest) van 1964 wordt over stad Jeruzalem met geen woord gerept. Pas nadat IsraŽl in 1967 de heerschappij over de hele stad Jeruzalem kon overnemen, werd aan het PLO Handvest in een aanvulling Jeruzalem toegevoegd. Mohammed, die de islam in het jaar 622 oprichtte, is in het huidige Saoedi-ArabiŽ geboren en opgegroeid; de stad Jeruzalem heeft hij nooit betreden. Zijn verbinding tot de stad werd pas na zijn dood gecreŽerd, toen in de jaren 688 en 691 de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee (foto) gebouwd werden. In het jaar 638 hadden de kalief (d.w.z. de opvolger van Mohammed) Omar en zijn invasielegers de stad Jeruzalem op het Byzantijnse rijk veroverd.

Lees meer...
Reacties

Vervult Trump's kerstgeschenk aan IsraŽl een profetie?
9 december 2017
'Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.' (Zacharia 12:3 HSV).
Jeruzalem is altijd al een brandpunt van spanningen en conflicten geweest, vanaf Bijbelse tijden tot in het heden. En als men de profeet wil geloven, zal de situatie alleen maar meer gespannen worden, totdat degenen die zich verzetten tegen de plannen van God, op de muren van Jeruzalem worden gebroken.
De Amerikaanse president Donald Trump speelde in deze geschiedenis slechts zijn rol toen hij zei: 'Ik heb besloten dat het tijd is om Jeruzalem officieel te erkennen als de hoofdstad van IsraŽl'.

Lees meer...
Reacties

Berichten
3 december 2017
Het is niet makkelijk om over IsraŽl en het Midden-Oosten te schrijven. De situatie is net zo veranderlijk als het weer in ons land. De grootste vijand van IsraŽl was Saoedi-ArabiŽ. Nu lijkt deze leider van de soennitische Moslims en waker over de belangrijkste Moslim heiligdommen in Mekka en Medina wel een moslimzionist. Hoelang nog? Wat komt eerst? Een aanval van Iran op Saoedi-ArabiŽ of gaat IsraŽl het opdringende Iran in SyriŽ met precieze bombardementen tegenhouden? Pakt IsraŽl meteen de atoominstallaties en raketfabrieken in Iran aan? Grijpt Rusland dan in? Zal Trump proberen zijn ďto make America great againĒ door de hoofdrol in het Midden-Oosten terug te winnen? Voordat we weer eens naar IsraŽl en het Midden-Oosten gaan even iets over ons ďdemocratische WestenĒ.

Lees meer...
Reacties

Het voorlaatste vredesplan
26 november 2017
Het begon allemaal zo mooi. Mooi voor IsraŽl, mooi voor velen die vol verwachting uitzien naar de vervulling van verschillende Bijbelse profetieŽn en mooi voor het Amerika van Trump. Tijdens de verkiezingscampagne vlogen vrienden en vijanden van IsraŽl de beloften van Trump om de oren. Kenners van geschiedenis van IsraŽl dachten meteen aan de beroemde Perzische koning Kores (Cyrus 559-529) die in het begin van zijn regering over het Medo Perzische wereldrijk de volgende oproep in zijn koninkrijk liet circuleren: ďHij (de HERE) heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in JeruzalemĒ. Dus herstel van de door Nebukadnezar verwoeste tempel van Salomo! Verder wekte hij Joden in zijn rijk op om terug te keren naar hun land. Kores gaf de terugkerende groep Joden zelfs de geroofde tempelschatten mee. U leest deze geschiedenis in de boeken Ezra en Nehemia van de Bijbel.
Toen Donald Trump onverwachts gekozen werd als president van het machtigste land van de wereld waren de verwachtingen hoog gespannen. Zou Trump de ďKores van deze eeuwĒ worden?

Lees meer...
Reacties

Wanneer ontstonden de "Palestijnse mensen"? Google heeft het antwoord.
26 november 2017
Alle mensen geboren in het Britse Mandaat Palestina tussen 1923-1948 (hedendaagse IsraŽl) hadden in die tijd "Palestina" in hun paspoort gestempeld. Maar toen ze Palestijnen werden genoemd, waren de Arabieren beledigd. Ze klaagden: "We zijn geen Palestijnen, wij zijn Arabieren. De Palestijnen, dat zijn de Joden".

In een opiniestuk in de Guardian van 1 november 2017, voorafgaand aan de 100e verjaardag van de Balfour Verklaring, riep President Mahmoud Abbas het Verenigd Koninkrijk op om het schrijven van het document, dat een eeuw van "lijden" aan het "Palestijnse volk" inluidde, in ťťn klap op te verwerpen. Abbas herhaalde deze claims die hij maakte sinds 2016, ter rechtvaardiging van een surrealistische rechtszaak waarmee hij heeft gedreigd om die tegen Groot-BrittanniŽ aan te spannen vanwege de steun voor het "oprichten van een vaderland voor ťťn volk [Joden], wat zoals hij beweerde "resulteerde in de onteigening en voortzetting in de vervolging van een ander volk".

Lees meer...
Reacties

IsraŽls isolement
11 november 2017
In 2011 hebben de Verenigde Staten en IsraŽl hun financiŽle bijdragen aan de UNESCO al stopgezet. Toen werd onder druk van de Arabische landen PalestinaÖ een land dat niet bestaat(!)Ö als volwaardige natie en lid van de UNESCO erkend door de Verenigde Naties. De structurele anti-IsraŽlhouding en -politiek van de Arabische landen met als inzet: de Palestijnen, is er de reden voor dat nu ook IsraŽl er een punt achter zet.

Lees meer...
Reacties

Vrede op aarde?
4 november 2017
Terwijl wereldwijd hier en daar al kerstliederen worden gehoord in winkelcentra en supermarkten - wij beginnen pas meestal na Sinterklaas - is ook wereldwijd dood en terreur van de islam tastbaar en zichtbaar. Hier merken we het grote verschil tussen het christelijke geloof en de islam. Een wereldwijde zegen wordt bezongen rond het Kerstfeest, want Jezus, de Redder is gekomen in Bethlehem en wereldwijd wordt een vloek gevierd, door de islam en tal van islamitische terreurgroepen. Zo werd de wereld een gevaarlijke plek!

Lees meer...
Reacties

Van de 14 september tot het Messiaanse Vrederijk
22 oktober 2017
En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De 14e september 2017 hebben Palestijnse terroristen twee IsraŽlische politieagenten op het Tempelplein in Jeruzalem doodgeschoten. De terroristen werden ook neergeschoten. Vermoedelijk zijn die wapens via een van de poorten rond het Tempelplein naar de al-Aksa moskee gesmokkeld. IsraŽl vond het nodig detectiepoortjes voor die poorten te plaatsen. Zoals u die tegenkomt bij de vliegvelden en ook in Mekka, rond de Kaíaba, het belangrijkste Islamitische heiligdom geplaatst zijn. Maar nu vond de Islamitische leiding het nodig weer eens een enorme rel (intiada) te organiseren.

Lees meer...
Reacties

Henk Binnendijk over 'het meesterwerk van God' (video)
10 september 2017
Onlangs is het nieuwe boek van Henk Binnendijk verschenen: "Het meesterwerk van God". In dit boek neemt Henk ons mee op reis door het (ingewikkelde) Bijbelboek Openbaring en de eindtijd.
In 'Het meesterwerk van God' schrijft Henk Binnendijk over het laatste Bijbelboek: Openbaring. Al schrijvend brengt hij vele onderwerpen samen: leven, Bijbel, geloof, prediking en geschiedenis. Al deze thema's komen uit bij het hart van het evangelie. Waar loopt alles op uit en waar gaat het leven om? Henk Binnendijk onthult een schitterend vergezicht: het onovertroffen meesterwerk waar God aan werkt en waar de mens alleen nog maar van kan dromen. Want: 'als God de schepper is van een grenzeloos groot heelal met volgens de laatste schattingen 70 triljoen sterren [...] en Hij een plan heeft waar Hij al bijna zes millennia aan werkt, dan moet dat een grenzeloos groot plan zijn, een Meesterwerk!'
Als voorproefje op het boek, beantwoordt Henk een aantal vragen die zijn ingezonden via e-mail en social media door de lezers van Visie en EO.nl/geloven.

Lees meer...
Reacties

Aanslagen van moslimextremisten teisteren Europa
2 september 2017
De blijdschap was weer groot onder de aanhangers van IS(IS) en andere islamitische terreurgroepen na de gruwelijke moordpartij in Barcelona. Net als bij de vorige aanslagen was internet weer het decor van juichende sympathisanten toen ze hoorden dat er weer onschuldigen waren vermoord door hun geloofsgenoten. Zelfs op basisscholen in Europa blijken moslimkinderen te zitten met radicale sympathieŽn. Zij juichen aanslagen toe en noemen Ďongelovigení varkens en maken bewegingen met hun hand naar de keel. Na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs vroegen leraren op Franse scholen aan de leerlingen om een moment van stilte in acht te nemen voor de slachtoffers. Dat verzoek werd echter door moslimkinderen met hoongelach, provocaties en woede ontvangen. Tijdens de minuut stilte bleven ze praten en anderen lachten, waarop ze door de leraren de klas uit werden gestuurd.

Lees meer...
Reacties

Crisisdreiging
2 september 2017
We leven in spannende tijden. Afgelopen week lanceerde Noord-Korea weer een raket, die een eindje voorbij Japan in zee verdween. Israel is zeer alert met het oog op de naar de Golan oprukkende Iraanse milities. En zowel Amerika als AziŽ wordt zeer zwaar getroffen door bijzonder ernstige overstromingen. Kunnen we dit duiden? Wat gaat er gebeuren? En wat betekent dit voor ons leven van elke dag? Het is crisistijd.

Lees meer...
Reacties

Het is bijna 23 september 2017 en dan...
19 augustus 2017
Een deel van de christelijke wereld is in rep en roer. Het is namelijk bijna 23 september: de datum waarop het beeld waarover Openbaring 12:1 spreekt, zichtbaar zal worden aan de hemel. Althans, dat geloven velen. Ze verwachten iets bijzonders op die datum: de wederkomst van de Heere Jezus, de opname van de gemeente of iets opzienbarends voor Israel. In Openbaring 12:1 lezen we: ĎEr verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.í
De vrouw die in de hemel zal worden gezien, staat voor het sterrenbeeld Maagd, stellen degenen die iets bijzonders verwachten op 23 september. Juist op die datum is volgens hen de maan zichtbaar onder haar voeten en bevinden zich de zon en Jupiter in het sterrenbeeld Maagd.

Lees meer...
Reacties

Wat is de oorzaak van het Midden-Oosten conflict?
16 augustus 2017
Aan het oostelijke deel van de Middellandse Zee ligt een smalle, onbetekenende strook land. In vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, heeft het slechts een oppervlakte van ongeveer de helft van ons land. Daarbij komt nog, dat een groot gedeelte bergachtig is en het in het zuiden een woestijn. Daarom, slechts een deel van het land is bewoonbaar. Echter, dank zij energieke technieken van bevloeiing van knappe ingenieurs, wordt de woestijn elk jaar iets kleiner en wordt er steeds meer land vruchtbaar en bewoonbaar. In dit land wonen momenteel ongeveer 6 miljoen mensen. Dat kleine land is de relatief nog jonge Staat IsraŽl, welke in 1948 door een wonder Gods is ontstaan.

Lees meer...
Reacties

Geestelijke strijd om Noord-Korea
13 augustus 2017
De geestelijke strijd om Noord-Korea wordt steeds heftiger. Wereldwijd wordt er al jarenlang indringend en aanhoudend voor het land en zijn inwoners gebeden. Juist nu zijn onze gebeden meer dan ooit nodig, nu Amerika en Noord-Korea balanceren op de rand van een nucleaire oorlog. Algemeen wordt aangenomen dat Noord-Korea in staat is zijn raketten uit te rusten met kernkoppen. Nu wordt gedreigd die in te zetten, is voor Amerika een rode grens overschreden.

Lees meer...
Reacties

Tijd van oorlog
12 augustus 2017
'Alles heeft zijn tijd' leert de Prediker. In 14 gezegden illustreert hij deze wijsheid. Zijn laatste voorbeeld luidt: 'Een tijd van oorlog en een tijd van vrede' (3:8). Sinds de stichting van de moderne staat IsraŽl (1948) leeft dit land in 'een tijd van oorlog' en oorlogsdreiging. Wij mogen al meer dan 70 jaar in een tijd van vrede leven. Hoe lang nog? Zullen de IDF (IsraŽlische leger) en de hoge en hier en daar diepe muur die IsraŽl rond het hele land bouwt Hamas, ISIS, Iran en de Palestijnse Autoriteit (PA) tegenhouden?

Lees meer...
Reacties

Een profetische reis
19 mei 2017
Amerikaanse President Donald Trump ontmoet de President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas in het Witte Huis, op 3 mei 2017 Waarom zoveel aanhalingen in onze artikelen uit de profetische boeken van de Bijbel? Voor iedereen die de Bijbel een beetje kent is het duidelijk dat in onze tijd veel door profeten voorzegde patronen zichtbaar worden.
Daar willen wij u op attent maken. Niet om te voorspellen, maar omdat op deze wijze de Hand van de Schepper in onze geschiedenis en vooral aan IsraŽl zichtbaar wordt. Vrijdag 19/5/í17 vertrekt president Trump voor zijn eerste buitenlandse reis. Eerst naar Saudi-ArabiŽ, daarna IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit en op de terugweg naar de Paus. Deze reis is van zeer groot belang. Niet alleen voor IsraŽl en de VS, maar voor heel de wereld.

Lees meer...
Reacties

Wie komt eraan
13 mei 2017
Natuurlijk denkt u meteen aan de Here Jezus. Dat is goed en dat geeft ons nieuwe moed. Laten we nu deze vraag iets anders stellen: "Wat komt eraan?" Als we daar even over nadenken, kunnen we de 'radeloze angst' uit Lucas 21:25 wel voorstellen. In dit artikel leest u over vier ontwikkelingen die elk moment op een wereldbrand kunnen uitlopen. Hoe staat IsraŽl hierin? Wat gaat president Trump doen?

Lees meer...
Reacties

Zijn dit de tekenen waar we op moeten letten?
13 mei 2017
In september verschijnt er een sterrenbeeld aan de hemel dat lijkt op het teken dat in Openbaring 12:1 beschreven wordt. We bekijken deze gebeurtenis nader. Het gaat hier om een zeer bijzonder natuurverschijnsel dat de gemoederen de laatste tijd behoorlijk bezig houdt. In Openbaring 12:1-2 lezen we over een groot teken in de hemel: 'Een vrouw, met de zon bekleed en de maan onder haar voeten en een krans van twaalfsterren op haar hoofd.' We lezen verderop 'dat ze zwanger was en een Zoon baarde, Die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf.'

Lees meer...
Reacties

Waarom moeten wij waken in de eindtijd?
13 mei 2017
Nadat God rond het jaar 600 voor Christus aan DaniŽl de betekenis van de droom van Nebukadnessar bekend maakte, bracht DaniŽl een boodschap van Gods soevereiniteit over aan de koning. God bepaalt de tijden en perioden dat koningen en rijken zouden heersen (DaniŽl 2:19-23). Dit inzicht was niet zozeer bedoeld voor de koning zelf, maar voor hen die later zouden leven. De droom had vooral profetische betekenis. Omdat de Bijbel duidelijk zegt dat het beeld spreekt over opeenvolgende koninkrijken (DaniŽl 2:38-45), kunnen we deze inmiddels in de Wereldgeschiedenis ook aanwijzen.

Lees meer...
Reacties

Groeiende onrust in Europa
15 april 2017
In heel Europa zijn broeinesten van onrust en zo nu en dan komt het tot een ontlading in grote demonstraties. Omstreden politieke partijen met nog meer omstreden politieke ideeŽn, zoals die van mevrouw Le Pen in Frankrijk of die van Vladimir Poetin in Rusland. Overal wordt ontbrekend leiderschap gezien. Men heeft geen heldere politieke visie, die mensen helpt om onbevreesd naar de toekomst te kijken. Vooral Rusland valt steeds meer op!
De laatste weken hielden de berichten maar aan: grote demonstraties in heel veel steden in Rusland. Arrestaties van oppositieleiders, gevangenisstraffen zonder rechtvaardig proces en bedreiging en intimidaties zijn niet van de lucht in Rusland. Dat alles wijst er duidelijk op dat de macht van Vladimir Poetin zeker niet door de hele bevolking wordt gedeeld en dat de weerstand tegen zijn regime snel toeneemt.

Lees meer...
Reacties

Is de antichrist een moslim?
15 april 2017
Islamitische organisaties als IS en Al Qaida zijn een gevaar voor de Westerse samenleving. Zo krijgen we in Europa steeds meer te maken met terroristische aanslagen en met moorden op Joden en christenen. Via de media krijgen we ook regelmatig nieuws te horen over vervolgingen van christenen in islamitische landen, waar zij worden gemarteld en gedood, bijvoorbeeld door gruwelijke onthoofdingen. Het lijkt er sterk op dat het islamitische gevaar van terreur, wat zover van ons vandaan leek, steeds dichterbij komt!
Het idee dat het gevaar van een aanslag zomaar uit het niet kan toeslaan is beangstigend. Sommige gelovigen, die bekend zijn met de profetische Schriften, vergelijken het islamitische gevaar met de periode van de Grote Verdrukking. Zowel in Openbaring als in Jezus' rede over de eindtijd lezen we wat de tekenen van de eindtijd zijn. Dan komen er vragen naar boven als: ďZal de antichrist een moslim zijn?'

Lees meer...
Reacties

Onderweg... maar waarheen?
1 april 2017
Palestijnse arbeiders werken op een bouwplaats in een nieuwbouwproject in de IsraŽlische nederzetting Maale Adumim, in de buurt van Jeruzalem We krijgen een nieuwe regering. Die gaat met nieuwe moed en een nieuw programma op weg. Waarheen? Premier Rutte zal lachend zeggen: ďNaar een goede toekomst.Ē Thiery Baudet zal met een vriendelijke, gulle lach en een vraag reageren: ďOf naar Brussel?
Er is niets veranderd in ons land, totdat na Berlijn, Parijs, Brussel en Londen het Binnenhof in Den Haag of de Dam in Amsterdam aan de beurt is. Totdat we door harde eisen van extremistische Moslims (via DENK??) keihard met onze neuzen op de feiten gedrukt worden. Dan is het te laat.

Lees meer...
Reacties

De toekomst van IsraŽl
17 februari 2017
Voor velen lijkt de toekomst voor IsraŽl erg onzeker. Rusland, Iran en Turkije werpen zich de laatste tijd steeds meer op als dť landen die de vrede in het Midden-Oosten moeten bewaken en waarborgen. De onlangs gehouden vredesconferentie die de regeringsleiders van bovengenoemde landen organiseerden met de strijdende partijen in SyriŽ begint haar vruchten af te werpen.

Lees meer...
Reacties

Wat komt er over de wereld?
14 januari 2017
Nieuwe immigranten vanuit Amerika arriveren in Israel We gaan een paar heel spannende weken tegemoet. Er worden gevaarlijke acties gepland, nieuwe anti-IsraŽl resoluties opgesteld en IsraŽl onder zware druk gezet.
De wereldvrede wordt in groot gevaar gebracht. In dit artikel worden een paar van die angstig-spannende zaken beschreven.
Ik noem ze kort. Haalt de gekozen president van de VS, Trump, de 20e januari, de dag van zijn inauguratie (1)? Zeventig landen komen de 15e januari naar Parijs. Welke gemene anti-IsraŽl plannen zullen daar worden uitgebroed (2)? Werken de EU en Obama aan een oorlog met Rusland (3)? Verschillende rustige en maar ook wilde actiegroepen bereiden demonstraties voor op de dag van de inauguratie van Donald Trump (4). Waarom al die commotie, weerstand gemenigheden tegen Donald Trump? Wat is er geestelijk aan de hand (5)?

Lees meer...
Reacties

Nieuwe koers van de Verenigde Staten
Amerika koos een nieuwe president
14 januari 2017
Op vrijdag 20 januari 2017 vindt de inauguratie plaats van de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten van Amerika: Donald John Trump (70). Heel de wereld kijkt gespannen toe. Na de eerste zwarte president, Barack Hoessein Obama, is nu een schatrijke zakenman gekozen voor het hoogste ambt. Ooit werd een filmster, Ronald Reagan gekozen om de machtigste man op aarde te worden. In beide gevallen was er ook grote onzekerheid over het functioneren van deze mannen. Die onzekerheid is er nu ook. Is hij niet een ongeleid projectiel en is dat niet gevaarlijk voor de wereldvrede? Wat zal het gaan worden?
De bevolking van de Verenigde Staten is uiterst verdeeld nu de, zoals de meeste tegenstanders zeggen, ultrarechtse Donald Trump, aan de macht komt. Hij is getrouwd met zijn derde vrouw, omdat twee eerdere huwelijken strandden. Zijn vermogen wordt geschat op bijna vier miljard dollar. In zijn overwinningsspeech, direct na de verkiezingen van 8 november jl. haastte hij zich weliswaar de belofte uit te spreken dat hij president wil zijn van Šlle Amerikanen, maar dat is juist het meest onzekere punt.

Lees meer...
Reacties

Europa: wereldrijk in wording?
13 januari 2017
Volgens de Bijbel is in de eindtijd voor Europa een hoofdrol weggelegd. Tijdens de zeventigste jaarweek zal het Romeinse Rijk het wereldtoneel opnieuw betreden. Het Imperium Romanum zal opnieuw verrijzen. Zo staat het geschreven, zo is het voorzegd. ln het hedendaagse proces van eenwording van Europa beleven we waarschijnlijk de inleiding tot deze toekomstige herrijzenis.
Eeuwenlang werd Europa door oorlogen en conflicten verscheurd. Meermalen was Europa het toneel van wapengekletter. Maar na de Tweede Wereldoorlog is er ontegenzeglijk een kentering gekomen: een onzichtbare hand smeedt de landen van Europa aaneen. Een geschiedenis van bloedvergŪeten heeft langzaam maar zeker plaatsgemaakt voor een proces van eenwording. Ondanks sommige interne conflicten, bijvoorbeeld over de vluchtelingencrisis. Binnen de Europese grenzen heerst een Pax Romana, een Romeinse vrede. Echter, de vraag is: geven deze ontwikkelingen werkelijk reden tot juichen? Of veeleer het tegendeel: leiden deze ontwikkelingen mogelijk naar Armageddon, de gigantische eindtijdoorlog?

Lees meer...
ReactiesMeer in het archief

Wat oudere achtergrondartikelen kun je vinden in ons uitgebreide archief!

Ga naar het archief