Gevaarlijk 2013

Al een paar jaar hebben wij en veel lezers met ons, het gevoel dat alles steeds sneller gaat. Vooral als we letten op de ďtekenen van de tijd' en op Bijbelse profetieŽn. Verontrustende ontwikkelingen, maar de HEER gaat rustig door met Zijn plan. In zogenaamde arme landen dringt het Evangelie krachtig door. In islamitische landen komen vooral veel jonge mensen tot geloof in Isa (zo wordt Jezus in de Koran genoemd). De 'Internationale Gemeenschap van Voorbidders' in Jeruzalem bidt dat Gods Geest hen meteen liefde voor lsraŽl in het hart legt. Dat kan niet anders. Want de Koning van IsraŽl komt in je hart wonen! Half december kwam de eerste groep van de wachtende 7200 Bnei Menasseh uit Noordoost-india aan. De afronding van de terugkeer van de Ethiopische Joden (de stam Dan) is in volle gang. Dus Gods werk gaat door in het ďgevaarlijke jaar 2013'.

Donkere wolken
Zware onweerswolken van Gods toorn pakken samen en zullen waarschijnlijk dit jaar losbarsten. Over volken die hun haat tegen IsraŽl en opstandigheid tegenover God in de VN demonstreerden. Eind vorig jaar kreeg de Palestijnse Autoriteit met grote meerderheid een bijna gelijkwaardig platform in de VN. Bovendien werden bijna unaniem plannen van Netanyahu om 3200 huizen te bouwen in Jeruzalem en judea en Samaria in felle bewoordingen veroordeeld. Terwijl de HERE zegt: 'verwoeste steden zullen zi] herbouwen' (Amos 9:14). En: ďDe HERE bouwt jeruzalem' (Psalm 147:2). De HERE bouwt; wee hen die proberen Hem tegen te houden.

Eind december maakte de Algemene Vergadering van de VN het wel heel bont. Op ťťn dag passeerde men negen anti-israŽl resoluties. ln ťťn van die resoluties werd IsraŽl opgeroepen de annexatie van de Golan (1981) ongedaan te maken. De 20.000 Druzen die daar wonen, zijn dankbaar dat ze niet meer bij SyriŽ horen. Hun mening werd niet gevraagd. Druzen kiezen momenteel massaal voor de lsraŽlische nationaliteit! Democratie, feiten en waarheid interesseren die volksvertegenwoordigers niet. Een tweede resolutie veroordeelt israŽl voor schending van ďde mensenrechten in bezet Palestijnse gebied'. Knap hoor: Vier leugens in ťťn zinnetje. 1) Het 'Palestijnse volk' is een historische leugen. 2) 'Bezet Palestijns gebied' bestaat niet; hoogstens 'betwist gebied'. 3) Wie is de echte 'bezetter`? Heeft de Almachtige Kanašn het soms aan de Palestijnen beloofd? Of, om even 'werelds' te redeneren, heeft de Balfour Verklaring het Engelse mandaatgebied in 1918 aan Palestijnen beloofd? 4) Arabieren in Oost-Jeruzalem en de Westbank hebben rust vergeleken bij andere Arabische gebieden, omdat het IsraŽlische leger daarvoor zorgt. Interessant is dat veel 'Palestijnse' jongeren in Oost-Jeruzalem hard studeren om te kunnen worden toegelaten op IsraŽlische onderwijsinstellingen. Gods toorn komt overvolken die leugens over IsraŽl slikken en vertalen in anti-lsraŽl politiek.

Palestijns onweer?
De Palestijnse Autoriteit dreigt dit jaar een derde volksopstand (intifada) te beginnen. Dan is het gedaan met de betrekkelijke rust in de ďPalestijnse Gebieden'. Zelfs als IsraŽl zich uit nog meer gebieden zou terugtrekken, zal een ďPalestijnse Lente' zich tegen hun corrupte machthebbers keren. Vervolgens zal ook in die gebieden de gesel van oude dictators (Mubarak in Egypte, Khadaffi in LibiŽ) vervangen worden door de gesel en de religieuze onderdrukking van de radicale islam. Ook hier zullen de weinig overgebleven christenen het meest te lijden krijgen. Donkere wolken voor de Palestijnen dus.

Ook toenemende druk op en internationale isolatie van IsraŽl. Immers, wat er ook gebeurt, IsraŽl krijgt de schuld. De Bijbel zegt van IsraŽl: 'Een volk dat alleen woont'. Maar ook: 'Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u worden gezien' (Jesaja 60:2). Iets van Gods macht en heerlijkheid zien we nu al in de wonderlijke terugkeer van IsraŽl uit de ballingschap onder alle volken, ťn in de wonderen tijdens de zware oorlogen die lsraŽl heeft moeten voeren. De volle vervulling van Gods beloften komt met de Messias. De HERE heeft haast! Toch komen er eerst nog waarschuwingen van God over de wereld. Want er is nog veel meer aan de hand.

Begin van de weeŽn
Als signalen van de naderende eindtijd en de komst van de Here noemt de Here Jezus een aantal tekenen die Hij ďhet begin van de weeŽn' noemt. Natuurrampen, oorlogen en geruchten van oorlogen, epidemieŽn, rellen en opstanden zullen toenemen. Ook in ons land. We zijn helaas niet beter en verdienen niet beter als nr. 7 op de lijst van atheistische landen. We zien hoe een laatste waarschuwing uit Openbaring afschuwelijke realiteit wordt: 'Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler' (22:11). We zien en ervaren hoe onveiligheid toeneemt. Corruptie, diefstal en zelfverrijking zijn dagelijks nieuws. Smerigheden zoals pedofilie en verkrachtingen maken ook ons land onveilig voor onze (klein)kinderen. Wie kunnen we vertrouwen? De woorden van Micha maken me bang: 'Vertrouwt de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend, behoedt de deuren van uw mond...' (7:5,6). Paulus waarschuwde al dat 'in de laatste dagen zware tijden zullen komenĒ (2 Timoteus 3:1-5). EgoÔstisch, zelfzuchtig zullen de mensen zijn. Helaas ook in de gemeente. Ook dit zijn toenemende ďgevaren van 2013'!

Wereldleider
Een aanhoudende recessie, opmars van de radicale islam, grote wereldproblemen, alles roept om een wereldregering met een wereldleider. Daar werken de EU, de Moslimbroederschap, de VN, het Vaticaan en andere wereldmachten aan. Satan heeft weinig tijd en dus haast. Maar hij heeft drie problemen. Het eerste probleem: De demonische engelvorsten die achter genoemde wereldmachten staan, werken niet samen. Satan is bezig hen op ťťn lijn te krijgen. De crisis zal zo erg worden dat die machten samen zullen gaan tegen IsraŽl. Zoals nu in de VN. Dit jaar zal dit proces worden versneld.

Het tweede probleem is IsraŽl. Want Paulus zegt: 'De Verlosser zal uit Sion komen' (Romeinen 11:26). De eindtijdprofeet JoŽl ziet en hoort: 'De HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde bevenĒ (3:14-17). Satan kent die teksten goed, daarom moet IsraŽl eerst worden opgeruimd. De HEER, de God van lsraŽl zal dit niet toestaan.

Het derde probleem
Wij zijn het derde probleem voor Satan. Daarom neemt christenvervolging sterk toe. Christenzionisten worden fel en gemeen aangevallen. God wordt uit het publieke leven gebannen. Waarom? Omdat wij twee machtige wapens hebben. Paulus noemt ze: Het Woord van God en volhardend gebed (EfeziŽrs 6:17,18). Onze bidstonden moeten drukker bezocht worden dan de zondagse diensten. Want het gevaar is groot. Biddend ontvangen we bescherming voor onze kinderen en kleinkinderen. Biddend verkorten we de tijd van benauwdheid. Aan onze gebeden voor IsraŽl wordt kracht overgebracht. Zo is er misschien nog hoop voor ons land. Dus: Op naar de bidstonden, gemeente! Want het wordt een gevaarlijk jaar.

Toegevoegd: 9 februari 2013
Bron: Het zoeklicht nr.03, 89e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug