De terreuraanslagen vanuit profetisch oogpunt

De Bijbel voorzegt een wereldwijde regering in de eindtijd. Onze taak is om te controleren en verslag te doen hoe deze wereldstructuur tot stand aan het komen is. Zullen de terreuraanslagen een grote stap voorwaarts zijn op weg naar een ťťn-wereld regering, of een stap terug?

Amerika zal in zijn jacht op degenen die achter de aanslag zitten ůf alleen handelen, of in samenwerking met de NAVO. Zal president Bush goedkeuring vragen van de VN veiligheidsraad voordat hij actie onderneemt tegen de terroristen? Deze kwesties zullen hun uitwerking hebben op het tot stand komen van de ťťn-wereld regering in de eindtijd.

Wat als de VS 'eenzijdige actie' onderneemt? Zal dit de oorzaak van wereldregering stimuleren? Het antwoord is bevestigend. Laten we niet vergeten dat de Verenigde Naties al lang roepen om inzet om het internationale terrorisme te bestrijden. Amerika en de VN staan aan dezelfde kant. Iedere actie die de Bush regering onderneemt tegen iedere terrorist zal politiek correct zijn. Het zal niet moeilijk zijn voor president Bush om een VN akkoord te bereiken zoals ook zijn vader deed in de Golf Oorlog van 1991.

Genoeg speculaties. Laten we goed blijven opletten hoe de gebeurtenissen zich de komende weken en maanden zullen ontvouwen en daarbij goed het profetische perspectief voor ogen houden. Met ieder bericht van de pers en politici die de wereldopinie weergeven en manipuleren, moeten we blijven letten op signalen hoe dit de macht van de VN beÔnvloedt.

Hoe kwaad de Verenigde Staten ook zijn, is onze eigen boosheid een gerechtvaardigd excuus om de grotere kwesties van wereldvrede te negeren onder de kop 'wereldwijde regering". Kan de wereld een eenzijdige actie van ťťn land nog wel toelaten, wat de omstandigheden ook zijn, hoe belangrijk of rijk het slachtoffer land ook is. Het antwoord hierop komt van de achtergrondartikelen in de krant, de deskundigen op televisie en de rest van de vrije voor-ťťn-wereld media.

Hoe verdraagzaam is Amerika als het gaat om bloedvergieten? Zal het eenzijdig reageren of in overeenstemming met de 'hogere autoriteiten' van de internationale gemeenschap? Wat betekent dit voor wereldregering. Zal het Amerikaanse publiek realiseren dat het antwoord niet ligt bij de VN, maar bij een ťťn-natie-onder-God-verbond. Zal het resultaat van dit een roep zijn voor massale versterking van de internationale wetten om terrorisme te bestrijden, en op die manier het proces verder op gang brengen naar een wereldregering?

Als je deze dingen ziet gebeuren, bedenk dan: hoeveel mensen begrijpen de profetische kwesties die ophanden zijn. Veel te weinig. Maar hier liggen ook weer kansen. Het woord van God werd minder stuitend op 11 september 2001.

Het Midden Oosten
Volgens een bericht van Reuters, een paar uur nadat de gekaapte vliegtuigen hun schade hadden kunnen aanrichten vrijgegeven, heeft Osama bin Laden drie weken voorafgaand aan 11 september gewaarschuwd dat hij en zijn volgelingen een ongekende aanval zouden uitvoeren op de Verenigde Staten wegens hun steun aan IsraŽl. De waarschuwing kwam via Abdel-Bari Atwan, een Arabische journalist woonachtig in Londen die toegang had tot bin Laden.

Voor het geval je de reden hebt gemist, nog een keer: "wegens hun steun aan IsraŽl." Dat de Islamitische wereld Amerika haat vanwege hun steun aan IsraŽl is niets nieuws. Dat wisten we wel. Wat we echter niet wisten is dat duizenden VS burgers een gewelddadige dood zouden vinden door deze politieke alliantie met IsraŽl. Amerika weet nu hoe het voeltÖ alleen erger. Veel erger. Het zal er nooit meer hetzelfde zijn.

Yasser Arafat veroordeelde de terreurdaad. "Volkomen geschokt," zei hij, terwijl zijn volgelingen dansten op straat. "Ongelooflijk."

Waarom zou het voor Arafat zo moeilijk zijn om dit te geloven. Is dit niet wat hij dagelijks beveelt aan zijn eigen zelfmoord bomwerpers om IsraŽl aan te doen.

Terwijl de tolerantie van de wereld voor de soort van terreur van Arafat afneemt, en terwijl steeds meer mensen zijn ware aard en het ware karakter van zijn Islamitische broeders herkennen, zal de solidariteit terug verschuiven richting IsraŽl. Onder de geŽvacueerde gebouwen op 11 september waren het VN-gebouw in midden Manhattan en het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Gevreesd werd dat de Islamitische fundamentalisten hun wapens richting hun hadden staan, terwijl de VN en de EU ze hadden gesteund door Arafat te steunen.

Haal eens voor de geest hoe de VN IsraŽl veroordelen iedere keer dat IsraŽl op terreuraanslagen op eigen bodem reageert. Maar vandaag is een nieuwe wereld. Want vandaag houdt de wereld haar adem in terwijl het machtige Verenigde Staten van Amerika plannen maakt om terug te slaan tegen terreur. En waarschijnlijk zal dat op dezelfde manier gebeuren als in IsraŽl - hard en beslist.

Zal de wereldgemeenschap hier de VN voor veroordelen? Natuurlijk niet. Maar wat is het verschil tussen de reactie van Amerika op terreur en die van IsraŽl? Het antwoord is eenvoudig. Er is geen verschil. Niet langer zal iemand dat kunnen ontkennen.

Het lijkt erop dat een van de gevolgen van de aanslagen is dat de sympathie zal verschuiven ten gunste van IsraŽl. Als dat gebeurt, en de tijd zal het leren, zal IsraŽl het gerechtvaardigd vinden om verhoogde veiligheid maatregelen te nemen zonder angst voor internationale kritiek. De maatregel die vandaag op tafel ligt is het afkondigen van een eenzijdige afzondering. IsraŽl wil strepen trekken tussen haar en haar Palestijnse vijand. Men zou dit binnenkort best kunnen gaan doen, en hierin ligt wat de grootste profetische gevolgen zouden kunnen hebben.

Als IsraŽl zich afscheidt van de Palestijnen en de zegeningen daarbij ontvangt van de VN - zegening als tegenovergestelde van veroordeling - dan zouden we wel eens getuige kunnen zijn van het begin van de laatste zeven jaren op weg naar Armageddon. En dat is momenteel een hele reŽle mogelijkheid.

Vermoedelijk zal IsraŽl de grens trekken in het midden van de Tempel Berg en een verdeling uitroepen zoals is voorgesteld door president Clinton in juli 2000 bij de Camp David bijeenkomst en zoals beschreven in Openbaring 11:1-2. Als een of andere internationale leider dan deze regeling zal bevestigend is het aannemelijk dat de zevenjaar klok is begonnen te tikken.

Denk niet dat dit een vergezocht draaiboek is. Het wordt al besproken. Publieke overtuiging betekent alles, en bovendien leven we in een nieuwe wereld.

Vrijheid
Het is duidelijk dat dit nooit meer mag gebeuren. Welke prijs is Amerika bereid te betalen? De prijs zal gemeten worden in vrijheid, en die prijs lijkt nu erg hoog. Vaarwel privacy, vaarwel vrijheid. VS militairen op de vliegvelden. Laat ze maar komen.

Wat moet er gebeuren om te zorgen dat geen enkele terrorist nog aan boord van een vliegtuig kan gaan op VS bodem. Misschien een nationale identificatie kaart; misschien een of ander biometrische identificatie. Er moet iets gebeuren en wat er ook wordt voorgesteld, het Amerikaanse publiek zal ervoor tekenen. Wat er ook voor nodig is.

De bijbel spreekt van een tijd dat iedere persoon een nummer toegewezen krijgt. Zonder dit nummer kan er niet gekocht en verkocht worden - laat staan dat je toegelaten wordt aan boord van een vliegtuig zonder dit nummer. Dan zou je hopen dat het voor Islamitische terroristen moeilijk is om dat nummer te verkrijgen. Zodra het nummersysteem werkt, welke andere vijanden van de vrede zal men weigeren een nummer te geven? Mensen die geloven dat hun manier de enige manier is om in de hemel te komen? Gelovigen kunnen dan vervolging verwachten. Het is bijbels.

We hebben het hier niet over of we voor of tegen militairen op de vliegvelden zijn, of tegen de nummering van elke persoon in de VS voor veiligheid redenen. Dat is een andere kwestie voor een andere tijd. De bijbel profeteert dat deze dingen moeten gebeuren, en momenteel lijkt dit in de Verenigde Staten niet meer te stoppen.

(RPM, 30 september 2001)

Terug
Print deze pagina