Gevaarlijk europa

Op het Beursplein in Brussel worden de aanslagen van 22 maart herdacht ... Het komt nu wel akelig dichtbij. Ik schrijf dit op de woensdag na 22 Maart, de gruwelijke terroristische aanslag in Brussel. De teller staat nu op 34 doden en 230 gewonden. Ongeteld de traumaís en het intense verdriet van nabestaanden en van hen die op het nippertje zijn ontkomen. Gisteren hoorden (tv en radio) we en vandaag lezen we commentaren van politici en allerlei ďdeskundigenĒ. Veel politiek-correct gewauwel (= vervelend praten volgens het woordenboek). In een opiniestuk in de Telegraaf van vandaag legt Leon de Winter haarscherp de vinger op diverse zere plekken. Argumenten als wanhoop, uitzichtloosheid en werkloosheid die begrip moeten opwekken voor de misleide Moslim misdadigers worden weer aangesleept om de Islam buiten de discussie over de oorzaken te houden. Met zijn argumenten verwijst de Winter met een overtuigende logica de onzin die ďverblinde politiek-correctenĒ aanvoeren om begrip op te brengen voor de radicalisering van Moslim jongeren naar de redactie van fabeltjeskrant. ďOnze publieke plekken zijn open doelwitten voor de waanzinnigen die beweren dat onze manier van leven in strijd is met de regels van hun godĒ. Hun leiders, de hoofdschuldigen, laat Leon de Winter nog buiten het schootsveld van zijn scherpe pijlen.

Leon de Winter wijst er verder uitvoerig op dat we een ďIsraŽlisch beveiligingsniveau nodig hebbenĒ. We kunnen van IsraŽl leren. De Belgische premier Michel schijnt dit te hebben begrepen. Hij heeft contact gehad met premier Netanjahu en gaat binnenkort naar Jeruzalem om hierover te praten. Over de geestelijke achtergrond van deze rampen (Parijs, BrusselÖ) lezen of horen we weinig. Ik waag een poging om hier iets Bijbels over te zeggen. Want in dat Boek ligt de diepere waarheid.

Herhaaldelijk heb ik betoogd dat de tsunami van Moslim migranten en het huidige terrorisme deel is van de derde overval van de Islam op het Westen is. Jihad dus. De onnozele elkaar na-pratende politieke correctelingen die ons vanuit Brussel en den Haag regeren en ons blijven roepen ďWij zijn niet in oorlog met de Islam. We bestrijden alleen het terrorismeĒ. Zij willen niet inzien dat de Islam wel in oorlog is met ons. Al sinds hun profeet Mohammed en zijn opvolger kalief Aboe Bakr die allebei de geduchte strijders voor de leer van Allah waren. Al ruim 13Ĺ eeuw. Gruwelijke anslagen zoals gisteren in Brussel en morgen... zijn veldslagen in deze oorlog. Zoals in elke oorlog gruwelijke excessen voorkomen.

Opvallend is hoe Leon de Winter de veiligheidsmaatregelen en de veiligheid in IsraŽl beschrijft. Het Westen, de EU moet ophouden met al dat stompzinnige en gevaarlijke anti-IsraŽl gedoe en samen met IsraŽl de strijd aanbinden tegen het Moslim terrorisme. Zoals Netanjahu in zijn recente rede voor de VN al heeft aangeboden. Hij kreeg geen instemmend applaus maar een grimmig zwijgen. Het Westen moet leren van IsraŽl hoe met terrorisme om te gaan. In geestelijke zin staat hier een interessante profetie over: ďIn die dagen zullen tien mannen ... Vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen: Wij willen met u gaan, want wij hebben geoord dat God met u isĒ (Zacharia 8:23).

Wat is er gebeurd dat Europa zo ver gezonken is?

De EU (toen nog de EEG) heeft twee verkeerde keuzes gemaakt. Keuzes die de diepere oorzaak zijn van de huidige narigheden en ellende en voor het gevaarlijke Europa die nu over ons komen. Wij, in Nederland zijn medeschuldig. De politieke elite in den Haag en van de EU in Brussel zijn niet van plan om het tij te keren. Welke foute keuzes hebben ze gemaakt? Ten eerste heeft de EU de God van de Bijbel en van IsraŽl de deur gewezen. Wanneer? In de Ďgrondwetí van de EU, het verdrag van Lissabon in 1973, is bewust de naam van God en elke verwijzing naar de Joods-christelijke achtergrond van onze cultuur onvermeld gebleven. We zijn dus een God-loze Europese Unie geworden. Een voorbeeld uit de Bijbel. Een gelovige koning, Joas, vertrouwde op God. Alles ging goed. Toen zijn vrome adviseur stierf ging Joas de verkeerde kant op. Een profeet Zekarja zei toen: ĒOmdat u de HERE verlaten hebt, heeft HIJ u verlatenĒ. Met alle nare gevolgen. Wat zijn voor ons de gevolgen van onze god-loze samenleving? Als God ons verlaat komt er een geestelijk vacuŁm dat moet worden opgevuld. Dus de godheid van de Islam komt binnen. Plus goden van de chaos en van geweld. Dat zien we gebeuren.

Ten tweede heeft Europa IsraŽl verraden en doet dat nog steeds. Wanneer is dat gebeurd? Op Grote Verzoendag 1973 toen heel IsraŽl stillag en naar de synagoge ging, overvielen de legers van Egypte en SyriŽ IsraŽl. IsraŽl werd bijna verslagen. Opeens, als door een wonder, keerde het tij. Het IDF (IsraŽlische leger) stond toen onder de rook van Cairo en Damascus. De Arabische oliestaten grepen toen in. Zij stelden de Europese landen voor de keuze: Olie of IsraŽl. Ze brachten hun oliewapen in stelling. De EU koos voor olie, voor de god van het geld, de Mammon. Sinds die tijd zijn de banden tussen de EU en met Moslimlanden steeds sterker geworden. Beter gezegd: Sindsdien werd de islamisering van Europa ingezet en groeit snel toe naar EurabiŽ. De geestelijke kant van deze ontwikkeling is Genesis 12:3. Daar zegt de HERE, de God van IsraŽl tegen Abraham over IsraŽl: ďIK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloektĒ (Genesis 12:3).

Intussen ervaart IsraŽl de EU als een vijand en vluchten Joden uit Europa vanwege het toenemende antisemitisme en het felle antizionisme. We moeten nu die Ďvloekí vrezen. Meer terrorisme, meer chaos en meer anti-IsraŽl. Is er nog hoop? Misschien komt er toch nog een ontwaken van Christenen en gaan er golven van gebed vanuit ons land naar de hemel. En komt er een toenadering naar IsraŽl.

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 25 maart 2016


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug