Na de aanslagen in Parijs...

Met verbazing kijk ik naar wat er in Europa gebeurt. Iedereen lijkt wel bang te zijn geworden. Er is opeens enorm veel angst in onze samenleving gekomen. Er is angst voor nieuwe aanslagen, misschien wel veel grotere aanslagen. Sommigen zijn bang voor een Derde Wereldoorlog. Iedereen kan het slachtoffer worden van een aanslag en wereldleiders nemen het woord ‘oorlog’ in de mond.

Gruwelijk waren de aanslagen in Parijs. Intriest ook als je beseft waarnaar de bezoekers van het theater Bataclan in Parijs in de laatste ogenblikken van het leven luisterden en de woorden zelfs meezongen. Juist op het moment dat de IS-terroristen schietend met hun Kalasjnikovs naar binnen kwamen, trad de band Eagles of Death Metal op en werd gezongen tot eer van de duivel.
Ik ga heel bewust hier de woorden niet weergeven, maar ik was geschokt toen ik ze las. Vreselijk als je met die woorden in je mond voor de Heere moet verschijnen, want sterven betekent dat we de Heere zullen ontmoeten.

De echte Schuilplaats
Als we de Heere Jezus mogen kennen als onze Heiland en Verlosser, hoeven we niet bang te zijn, voor wat er ook gebeurt. Dan is ons leven in Zijn hand. En bij wie zijn we veiliger dan bij Hem?
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige’, zegt Psalm 91:1.

Aan deze woorden mogen we ons vastklampen in onzekere tijden. Dan sta je verankerd op het fundament, de Heere Jezus Christus. In Hem staan we onwankelbaar vast. Al zouden we getroffen worden door een aanslag, al zou er een oorlog uitbreken, in Hem zijn we veilig, geborgen. ‘Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld,’ klinken de woorden van de Heere Jezus in Mattheus 28:20. Houd daaraan vast. Houd uw oog gericht op de Heere Jezus.

Bidden op straat in Parijs
Ik zag via internet dat er in Parijs op straat met de mensen wordt gebeden. Franse voorgangers, Franse christenen gaan de straat op, om mensen te troosten, te bemoedigen, bij te staan. Er zijn zelfs predikanten en voorgangers uit andere landen gekomen, om pastorale hulp te verlenen. Om te troosten in verdriet. Om hoop te bieden in wanhoop. Om te midden van angst en paniek te spreken over de rust en vrede die de Heere Jezus wil schenken.

Roep de hulp in van Israel
Komen er nog meer aanslagen? Tal van deskundigen houden er absoluut rekening mee. Er wordt zelfs gewaarschuwd voor aanslagen met chemische en bacteriologische wapens, die zeer grote aantal slachtoffers kunnen maken.
De afgelopen dagen is al een aantal terreurverdachten opgepakt of gedood. Alles wordt in het werk gesteld om nieuwe aanslagen te voorkomen. Maar het is totaal onbekend hoeveel terroristen er nog vrij rondlopen.

Ik zou de Europese regeringen willen adviseren de hulp in te roepen van Israel, waar ze al tientallen jaren te maken hebben met islamitische extremisten. De moslimterroristen zijn erop uit zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien, Europa te straffen voor de strijd tegen IS en wellicht burgeroorlogen in Europa te veroorzaken, net als in de Arabische landen

Duisternis valt over Europa. God is vaarwel gezegd. En wanneer dan rampen het continent treffen, weten de volken zich geen raad meer.
Laten wij als christenen op de knieën gaan voor Europa. We mogen bidden om wijsheid voor de Europese leiders, voor politie en leger die terroristen moeten uitschakelen, voor allen die gewond zijn door de aanslagen, voor allen die geliefden hebben verloren bij de aanslagen. Laten we ook bidden voor de families van de terroristen die zelfmoord hebben gepleegd of zijn doodgeschoten.

Kniel neer bij mensen in nood
Wij denken zo vaak in kampen. Goede mensen en slechte mensen. Vrienden en vijanden. Maar zo spreekt de Bijbel niet. Onze overheid zal zeker keihard moeten optreden tegen terreur en dreiging om het volk te beschermen. De totale vernietiging van IS lijkt mij de enige manier om deze terreur te stoppen.
Maar onze roeping als individu is een andere. Luister naar de woorden van de Heere Jezus: ‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is…’ (Mattheus 5:44 en 45a). En hoe moeilijk het ook is, we mogen bidden dat de Heere Zich openbaart aan terroristen, zodat ze tot geloof komen en radiaal breken met de extremistische islam.

Ik bid dat er ‘Barmhartige Samaritanen’ zullen zijn, die neer zullen knielen bij mensen in nood om hun iets van de liefde van de Heere Jezus te laten zien. Bij mensen in nood, vanwege een aanslag. Bij mensen in nood, vanwege angst voor dreigende aanslagen. Bij mensen in nood, omdat ze vol zitten met haat en vijandschap. Bij mensen in nood, die geen uitweg meer zien.

Het is mijn verlangen en mijn gebed: ‘Heere, spreek Uw Woord en zend Uw Geest, opdat mensen in nood U leren kennen, Heere Jezus. Schenk hun Uw rust en Uw vrede in hun hart en leven. Opdat Uw licht steeds helderder zal gaan stralen in donker Europa. Tot eer van U en tot zegen van zeer velen. Amen.’

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?’ (Romeinen 8:35). En ik voeg eraan toe: Ook bommen en kogels uit Kalasjnikovs scheiden ons niet van de liefde van Christus. ‘In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad'(vers 37).


Bron: dirkvangenderen.nl
Toegevoegd: 21 november 2015blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug