Aarde in beroering

Sinds George Bush bezig is IsraŽlís oude thuisland aan de Arabische Palestijnen te verkwanselen, wordt de USA getroffen door een hele serie rampen. Enorme bosbranden, modderstromen, bittere kou en andere abnormale weersomstandigheden teisteren het land . Soldaten sneuvelen in Irak en volgens verschillende bronnen zijn er al 9000 ziek naar huis teruggekeerd. ( dit wordt trouwens door de Bush administratie ontkend). Inmiddels wacht het land een nieuwe catastrofe. De ondergrondse vulkaan in het Yellowstone National Park in de staat Wyoming staat op springen.

Seismologen maken zich al geruime tijd grote zorgen over wat er in de bodem in dit park gebeurt. In het afgelopen jaar zijn er in de omgeving van dit park 2300 bevingen geregistreerd. De grond wordt er heter en heter en is op sommige plaatsten opgelopen tussen de 70 en 200 graden Celsius. Alles is aan het afsterven, bomen, bloemen en planten. Het water in het meer in het park heeft op sommige plaatsen een temperatuur van 50 graden Celsius bereikt. Overal drijft dode vis, ook in de Yellowstone rivier. Op de bodem van het meer hebben geologen een uitstulping van 30 meter ontdekt. De hele omgeving is afgesloten voor het publiek. Mensen kunnen er niet meer normaal verkeren vanwege de zwavellucht die er hangt. Geologen zeggen dat er zich onder het Yellowstone park een geweldige vuurzee van gesmolten gesteente bevindt. Merkwaardig is dat zowel de Amerikaanse media, als de overheid hier nauwelijks enige aandacht aan besteedt. Seismologen denken dat bij een uitbarsting een deel van het leven zal worden weggevaagd in een groot gebied in de staat Wyoming, maar ook in de aangrenzende staten Idaho en Montana. Zelfs vliegtuigen lopen het risico uit de lucht te worden geblazen.

Men heeft enig idee gekregen van de enorme verwoestingen die een dergelijke uitbarsting zou kunnen veroorzaken. De uitbarsting van de Krakatau in de straat van Soenda, tussen Java en Sumatra in 1883 was zo hevig dat hij tot op 5000 kilometer te horen was. De uitgeblazen hoeveelheid puin en as stegen tot een hoogte van 80 kilometer en verspreide haar inhoud over een afstand van meer dan 5000 kilometer. Windstoten van de enorme explosie braken ramen en lieten muren instorten op een afstand van 160 kilometer. De uit de uitbarsting voortkomende vloedgolf richtte echter de grootste schade aan. In de gebieden die aan de straat van Soenda zijn gelegen, werden 300 plaatsen vernield en kwamen 36.380 mensen om het leven toen een vloedgolf van 36 meter hoog over het land raasde. Zelfs op 12.000 kilometer afstand steeg de vloed sterk. Mensen in de hele wereld konden vele maanden lang de wonderlijke verschijnselen zien die veroorzaakt werden door het stof dat in de bovenatmosfeer werd vastgehouden.

De Verenigde Staten zijn al eerder het toneel geweest van een alles verwoestende aardbeving. Op 18 april 1906 werd het centrum van San Francisco getroffen door een aardbeving in de San Andreasbreuk, waarop en waarlangs de stad gebouwd is. De branden die daarbij overal uitbraken, konden niet geblust worden, omdat ook de waterleidingen scheurden. 12 vierkante kilometer binnenstad werd verwoest. Er vonden aardverschuivingen plaats over een afstand van 400 kilometer. De ramp ging de geschiedenis in als de Ďde brand van 1906í om de gedachte aan een eventuele herhaling van een aardbeving te verdringen. Toch acht men een herhaling van een nieuwe catastrofale aardbeving niet denkbeeldig.

Het volk der Hopi- indianen die heden ten dage nog leven in het Zuidwesten van de Verenigde Staten bewaren oeroude overleveringen uit een tijd van ver voordat hun land werd bezet door een volk dat zich Amerikanen noemt. Een van de overleveringen verteld dat in de verre toekomst een reeks zeer zware aardbevingen en vulkaanuitbarstingen een deel van het oude thuisland van de Ďindianení zal verwoesten. Volgens de Hopi is de wereld door de leiders in volslagen verwarring en onbalans gebracht en worden de mensen op grote schaal bedrogen. Ze hebben de wetten van de Schepper aan hun laars gelapt en zullen daarvoor gestraft worden. De Hopi kennen een profetie over de Ďdag der zuiveringí waarin "Palķlukon" de grote waterslang van het zuiden, onrustig wordt en steeds vaker met zijn staart zal slaan zodat het land gaat trillen als een Hopi-ratel.

Seismologen maken zich niet alleen bezorgd wat er mogelijk in de Verenigde Staten en Mexico staat te gebeuren, maar ook over het toenemende aantal aardbevingen wereldwijd. De verschrikkingen van de aardbeving in het Iraanse Bam op 26-12-2003, waarbij volgens een woordvoerder van de Iraanse overheid tenminste 41.000 doden zijn gevallen, zou volgens deskundigen wel eens een voorbode kunnen zijn van een aantal apocalyptische aardbevingen en/of vulkaan uitbarstingen. Aardbevingen komen vrijwel overal ter wereld voor, maar zijn vooral geconcentreerd in twee gordels. Een ligt rondom de Stille Oceaan en de ander loopt door AziŽ en Europa tot in Afrika. Veel bevingen komen ook voor in de Transaziatische gordel, die langs de Middellandse zee via Klein AziŽ en de Himalaya naar IndonesiŽ loopt. In Israelinsider van 30-12-2003 noemt Ellis Shuman de regio Haifa Ďeen tikkende bomí. Dr. Rami Hofstetter, directeur van het Israel Geophysical Institute zegt dat een aardbeving zoals in het Iraanse Bam, ook in IsraŽl tot de mogelijkheden behoort.

De Jordaanslenk ligt op een breuklijn. Deze begint aan de voet van de berg Hermon en loopt door tot de Golf van Eilat, een afstand van 450 kilometer. Het is een verzakking in de bodem die deel uitmaakt van een breukgebied dat zich verder via de Golf van Eilat, de Rode Zee en het Ethiopisch hoogland tot aan het Malawi Meer in het zuidoosten van Afrika voortzet. Er komen per jaar zoín 75 aardbevingen voor in IsraŽl. De meeste daarvan worden echter nauwelijks gevoeld zoals de beving op 2 januari 2004 in Ein Gedi aan de Dode zee. Deze beving had een kracht van 3.7 op de Schaal van Richter. De laatste grote aardbeving vond plaats in 1927 waarbij meer dan 300 mensen de dood vonden in Sichem (Nablus), Ramle, Tiberias en Lod.Op 22 november 1995 vond een aardbeving plaats in de regio van de IsraŽlische badplaats Eilat met een kracht van 6.5 op de Schaal van Richter. Deze beving richtte voor miljoenen shekels schade aan, maar er waren geen slachtoffers te betreuren. Volgens Amos Bein, directeur van het Geologisch Instituut in IsraŽl zal een aardbeving van 7.0 op de Schaal van Richter met een epicentrum in de buurt van Beit Shean, zware schade aanrichten tot in Tel Aviv en Haifa toe.

De Bijbel geeft een groot aantal voorbeelden over een tijd waarin wereldwijde rampen zullen plaatsvinden en Goddelijk ingrijpen het totale wereldbeeld zal veranderen.

Bronnen: http://www.zephryus.demon.co.uk/education/geog/tectonics/cause.html Zions Cry News, 5 en7 -1-2004.Israelinsider, "An earthquake in Israel is a certainty; itís a question of when" door Ellis Shuman, 30-12-2003.
www.earthmountainview.com/yellowstone/yellowstone.htm#LATEST


Toegevoegd: 16 januari 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug