De actualiteit en de profetieŽn

De Krim-crisis, De Mahdi-bom, Gebied C, Het Tempelplein, Geruchten van oorlogen, PA problemen, Concurrentie om het Kalifaat

IsraŽlische soldaten staan bovenop tanks in de Golan Heights in de buurt de grens van IsraŽl met SyriŽ. De Bijbel, de Tenach, is het geschiedenisboek van IsraŽl. Vanaf het begin van IsraŽl, het heden en tot in een verre toekomst gaat de Bijbel voor een groot deel over IsraŽl. Vooral nu we leven in de ďTijd van het Herstel van IsraŽlĒ heeft veel nieuws een profetische dimensie. Vanuit de actualiteit geven we nu aandacht aan:
  • De Krim-crisis
  • De Mahdi-bom
  • Gebied C
  • Het Tempelplein
  • Geruchten van oorlogen
  • PA problemen
  • Concurrentie om het Kalifaat
De Krim-crisis
Vladimir Poetin heeft het binnen een kleine week voor elkaar: De Krim hoort weer bij Rusland. Het argument dat Poetin gebruikte was dat hij Russen en Joden in de OekraÔne wilde beschermen. Ook een rol speelde dat de EU steeds meer naar het Oosten opdringt. In een gebied waarvan Rusland vindt dat het niet bij West Europa maar binnen de sfeer van Rusland hoort.
We zien hier een ouderwets stuk machtsstrijd tussen het Westen (EU) en Rusland. Wat machteloze sanctie en grote woorden waren het enige verweer van de VS van Obama en van de EU.
Twee zaken die met IsraŽl verband houden.
De Joden lopen inderdaad gevaar.
De meer dan 300.000 Joden in de OekraÔne proberen zo snel mogelijk op aliya, naar IsraŽl te gaan. Want openlijk krijgen zij weer de schuld van de problemen. Het ouderwets felle en diep gewortelde antisemitisme steekt luid en duidelijk de kop op. Graffiti met ďDood aan de JodenĒ jaagt de Joodse mensen schrik aan. Het is moeilijk voor hen een uitreisvisum te krijgen. Christenen voor IsraŽl en de Christelijke Ambassade te Jeruzalem zijn, in samenwerking met het Joodse Agentschap, druk en intensief bezig de Joden op tijd naar het Beloofde Land te brengen. Helpt u deze organisaties de joden te helpen?

ďZo waar de HERE leeft, die het nageslacht van het huis van IsraŽl heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit alle landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonenĒ (Jeremia 23:8).

Zo krijgen de Joden uit de OekraÔne ook een kans om in de rijen van vervullingen van profetieŽn te komen.

Er is nog een voor IsraŽl belangrijke bijzaak aan de Krim-crisis verbonden. John Kerry, met als ďopjagerĒ president Obama, heeft met fanatieke ijver gewerkt om het gevaarlijke vredesakkoord IsraŽl door de strot te persen. Vlak voordat de Krim-crisis uitbrak waren de ďgrootmachtenĒ klaar om het politiek en Bijbels gevaarlijke Tweestatenplan door te drukken.
Toen stak Vladimir Poetin hier onbewust een spaak tussen hun wiel.
De heren werden ineens geconfronteerd met de Russische interventie in de OekraÔne en dus te druk om zich intensief met de ďPalestijnse kwestieí bezig te houden.
Tijdelijk een beetje rust voor IsraŽl.

De Mahdi-bom
Iran heeft ongeveer de helft gedaan wat in de voorlopige overeenkomst van 24 november 2014 is afgesproken. Waar IsraŽl voor gewaarschuwd had.
Tijdens besprekingen in Wenen, die inmiddels afgebroken zijn, was er twijfel of aan de voorwaarden van John Kerry is voldaan. Waar IsraŽl al voor gewaarschuwd heeft. De eigenlijke baas van Iran, ayatollah Kashani verkondigde enthousiast dat de Mahdi de Westerse leiders zal onthoofden.
IsraŽl heeft ook voor dit messiaans fanatisme gewaarschuwd.
Generaal Soleimani van de Quds (Jeruzalem)brigade vindt dat alleen Iran in staat is het komende kalifaat van de Mahdi te leiden. Intussen gaat het atoomprogramma rustig door. Zodra de ayatollahís de opdracht geven, kan men met het assembleren van de bom beginnen. IsraŽl heeft intussen € 2 miljard gereserveerd op de begroting van 2014 om de oorlog tegen Iran te bekostigen.

ďZo zegt de HERE der heerscharen: Zie IK breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en IK breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en verstrooi hen naaral die windstrekenĒ Jeremia 49:35,36.

Kort een paar opmerkingen over deze profetie:
Elam = PerziŽ = Iran
Boogschutters waren in het oude PerziŽ hun meest geduchte strijders. De ďzenuw van hun krachtĒ wordt ook vertaald met ďvoornaamste steunpilaarĒ. Het is duidelijk dat de atoombom de Ďzenuw van hun krachtí is waardoor zij het rijk van de Mahdi willen realiseren.
Die wordt gebroken door de HERE, de God van IsraŽl.

Gebied C
Het gebied waar men een Palestijnse staat wil vestigen is opgesplitst in gebieden A (waar de PA de baas is), B waar de PA administratief de baas is en IsraŽl de veiligheid regelt) en C (waar IsraŽl veiligheid en administratief regelt.
In gebied C wonen ongeveer 300.000 IsraŽlische Joden in de zogenaamde nederzettingen en ongeveer 30.000 Arabieren, waarvan de meesten een goede boterham verdienen in en aan die nederzettingen. In verband met de Russische ingreep in de OekraÔne en annexatie van de Krim zeggen steeds meer, ook gezaghebbende kringen in IsraŽl:
ďWel, de meerderheid in gebied C bestaat uit Joden. Die moeten duidelijk beschermd worden. Laten ook wij dat gebied annexeren. De Arabieren daar IsraŽlisch staatsburgerschap aanbieden. We kunnen net zoals in de Krim een volksreferendum houden. Dan is alles, zoals Rusland zegt, volgens ďinternationaal rechtĒ en gaat tegen geen enkele grondwet inĒ.

Een profeet zegt: ďHet huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemenĒ (Obadja 1:17).

IsraŽl heeft grondgebied hard nodig voor de Joden uit de OekraÔne, uit Frankrijk en voor de stammen EfraÔm en Manasse.

Tempelplein
In de Knesset was er weer eens een verhit debat over de Tempelberg. Moshe Feiglin en zijn medestanders waren diep verontwaardigd dat zij niet eens mochten bidden om de meest heilige plaats voor het Joodse geloof. Als ze maar de schijn wekken een Psalm te reciteren, worden ze met geweld verwijderd. ďOveral ter wereld mogen we een keppeltje dragen, behalve in ons eigen land op onze heiligste plaatsĒ klaagden zij. (Ik mocht mijn Bijbel ook niet meenemen, toen we even het tempelplein op mochten. Gelukkig deed de gids het voor mij).
ďWe hebben de Tempelberg aan de Moslims overgegevenĒ moppert IsraŽlís rechts.
Links IsraŽl waarschuwt dat de diplomatieke relaties met de Moslim wereld niet in gevaar gebracht moeten worden.
De Bijbel zegt: ďWant op Mijn heilige berg, op de hoge berg van IsraŽl, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het hele huis van IsraŽl in zijn geheel, Mij in het land dienenĒ (EzechiŽl 20:40).

Oorlogen
In Zijn eindtijdrede waarschuwt Jezus dat er een tijd komt vol ďgeruchten van oorlogenĒ (MatteŁs 24:6-8).
Hij legt uit dat dit hoort bij de ďweeŽn van de eindtijdĒ. We noemden al de 8 miljard € die IsraŽl begroot heeft voor een oorlog (waarvan de hopen dat deze nooit zal uitbreken) tegen de kerninstallaties van Iran.
Maar Iran kan voorlopig rustig doorgaan.
Vooral nu de Koude Oorlog weer aan de gang is en al de zogenaamde grootmachten daar te druk mee bezig zijn om zich met Iran of met het beruchte ďvredesprocesĒ te bemoeien.
Verder is het aan de grenzen met SyriŽ (de Golan) erg onrustig.
Vanuit Libanon is Hezbollah onrustig en wil liever vandaag als morgen zijn arsenaal dodelijke raketten op IsraŽl loslaten. Een bermbom heeft vier IsraŽlische soldaten gewond en IsraŽl heeft als vergelding Syrische stellingen aangevallen. Men had, volgens defensiespecialisten beter de terroristen kunnen aanpakken. Een IsraŽlische generaal vreest dat IsraŽl Gaza weer zal moeten bezetten vanwege de voortdurende raketaanvallen. Generaal YaÔr Golan waarschuwde dat de situatie in het Noorden zeer explosief is.
Als Assad valt zullen de jihadistische milities van het Vrijse Syrische leger, onmiddellijk IsraŽl gaan aanvallen. Samen met Hezbollah.
ďOorlogen en geruchten van oorlogenĒ heeft Jezus voorzegd!

PA
De Palestijnse Autoriteit (PA) zit momenteel een beetje duimen te draaien.
Het ďvredesprocesĒ is in een slop terecht gekomen.
Dat zou toch wel gebeuren, want Jeruzalem is het struikelblok van alle besprekingen.
De PA blijft eisen dat heel Oost Jeruzalem hun hoofdstad moet worden en dat de gebieden A, B en C zonder Joden aan hen moet worden overgedragen.
IsraŽl, zelfs links IsraŽl, zal Jeruzalem nooit opgeven.
Nu zint de PA op mogelijkheden hoe IsraŽl verder het leven zuur te maken.
Een intifada? De vraag is op de ďPalestijnseĒ bevolking nog zin in heeft. De VN of het Internationale Gerechtshof? Dat zijn krachteloze en machteloze organen. De VS is te druk met pogingen om nog iets te maken van de vroegere glorie van Amerika en met de nieuwe Koude Oorlog.
Poetin is druk met het herstel van het oude Russische machtsgebied. Om de Palestijnen hebben ze nooit iets gegeven.
Toch zijn die ďPalestijnenĒ belangrijk voor de machthebbers in Washington en voor het Beest in Brussel. Immers zij zijn de stok waarmee ze IsraŽl willen slaan. Daar worden de terroristen van de PA door de VS en de EU (en door ons land) voor betaald. Hij zal wel weer op de toer van de ďarme, door IsraŽl onderdrukte PalestijnenĒ gaan. Dat heeft tot nu toe het beste gewerkt. Vooral veel, merendeels liberale kerken krijgt hij, Mahmoud Abbas, aan zijn kant.
Toch zegt de profetie dat het gebied dat zij eisen, die in de Bijbel Judea en Samaria of ook wel ďde bergen van IsraŽlĒ worden genoemd duidelijk dat die gebieden weer bij IsraŽl zullen horen.
ďEn gij, bergen van IsraŽl zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen, voor mijn volk IsraŽl. Want nabij is zijn komstĒ... IK zal de mensen op u talrijk maken, het hele huis van IsraŽlĒ (EzechiŽl 36:8-10).

Concurrentie om het kalifaat
IsraŽl hoopt op de Messias.
Wij zien uit naar de komst van Messias Yeshua (Jezus).
De Islam wacht actief op de komst van de Mahdi. In Europa en de VS gaat de Islam in een aardig snel tempo over van de ďsteelse JihadĒ (het stilletjes en onopvallend overnemen van de macht) naar de machtswisseling. De komst van de Mahdi is gelukkig het enige waar de Moslims het over eens zijn. En zijn wel vijf of zes Moslim landen die het kalifaat van de Mahdi willen beheren.

Turkije heeft vanuit de Bijbelse profetie, sterke papieren. Dat vindt Erdogan ook. Maar hij heeft andere papieren. Hij werkt nog steeds aan het herstel van het Ottomaanse rijk. Mogelijk zal hij in de nabije toekomst steun bij Rusland zoeken.
Saoedi ArabiŽ heeft een boek ter beschikking: de Koran. Met als heilige plaatsen Mekka en Medina. Ieder moslim dient een bezoek aan die plaatsen te brengen. Saoedi ArabiŽ voelt zich bedreigt. Vooral nu de VS hen in de steek heeft gelaten. Het steenrijke land heeft al gedreigd om een atoombom te kopen in Pakistan als Iran de bom krijgt.
De volgende kandidaat noemden we al onder 2. De ShiÔetische Moslims in Iran en Irak werken hard aan de komst van hun Mahdi, de 12 Iman. Die zal eerst, volgens hun eindtijdvisie, IsraŽl en de Joden vernietigen en dan de macht in de wereld overnemen.
Dan is er nog het kleine Qatar, dat grote pretenties heeft. U zult daar, nog voor het WK voetbal in 2020, van horen. Als er een Islamtische antichrist komt zal hij eerst al die onderlinge strijd uitbannen.
Mijn excuses voor dit lange, maar onvolledige verhaal. We leven in heel spannende tijden. Tijden waar de strijd om het komende Koninkrijk fel oplaait en waarin IsraŽl in de vuurlinie staat. Wij staan, door onze gebeden en stellingnames middenin die strijd. En we bidden: Kom spoedig, Messias Yeshua.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 22 maart 2014

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug