Waarschuwing aan Amerika

Wij leven in de tijd die Jezus noemt: het begin van de weeŽn. Waarschijnlijk zult u, als u dit leest, op uw t.v. een van de weeŽn kunnen zien. Want tijdens de Tweede Golfoorlog zullen er verschrikkelijke dingen aan de hemel (zie Lucas 21:11) gebeuren. Er zijn meer tekenen die deze periode van het begin van de weeŽn karakteriseren. Over oorlogen en geruchten van oorlogen, waar Jezus over sprak, horen we elke dag. Ook aardbevingen, ziektes en hongersnoden horen bij de waarschuwende oordelen die de Here Jezus voorzegd heeft.

Middenin die periode van oordelen en rampen staat de Gemeente van Christus, die als boodschapper van God roept: Bekeert u want het Koninkrijk van de hemel is nabij: Jezus komt! Tegelijk strekt de Gemeente de handen uit naar een wereld in nood. Deze weeŽn hebben direct te maken met de strijd om het komende Koninkrijk. Niet alleen IsraŽl, maar ook wij staan in het brandpunt van die strijd. We zien hoe de E.U. probeert de wereldmacht naar zich toe te trekken. Ook dit past in het profetisch patroon. In DaniŽl 2 lezen we over het grote beeld uit de droom van koning Nebukadnezar, de grote machthebber van het Babylon van zo'n 2600 jaar geleden. Dat beeld stelt de oude wereldrijken voor. Die wereldrijken komen in onze tijd terug. Ze staan dan op de wankele voeten van het rijk van de antichrist. Dat hele beeld, al die rijken, wordt verpletterd door het komende Koninkrijk, waarin IsraŽl onder leiding van de Messias een hoofdrol speelt.

Als we dit bijbelse patroon zien, worden heel wat ontwikkelingen in onze dagen onmiddellijk duidelijk: de toenemende haat van de volken tegen IsraŽl. Vervolgens de steeds breder wordende kloof tussen de huidige wereldmacht, de V.S. en de E.U. De V.S. staat min of meer en wisselend achter IsraŽl. Zo lang de V.S. IsraŽl blijft steunen, zal dit land wereldmacht blijven. Soms zet de V.S. IsraŽl onder zware druk en soms beschermt Amerika Gods volk. In eenzelfde ritme wisselen waarschuwende oordelen en zegen over de V.S. zich af. Nog speelt de V.S. de hoofdrol in de wereld. Niet alleen op president Bush Jr. maar ook op de gelovigen in de V.S. rust een zware verantwoordelijkheid. In verband met de ontwikkelingen naar de eindtijd moeten we dus niet alleen op IsraŽl, maar ook op de V.S. letten.

Een gevaarlijke weg
In zijn boek "IsraŽl, the blessing or the curse", (IsraŽl de zegen of de vloek') geeft Bill Koenig meer dan 20 voorbeelden van grote rampen die de V.S. troffen en die samenvielen met een moment waarop de V.S. IsraŽl onder zware druk zetten om toe te geven aan Arafat en zijn terroristen. Veel van die voorbeelden haalt hij van voorpagina's van Amerikaanse kranten. Deze geschiedenis begint in 1991. Nadat president Bush Sr. de Eerste Golfoorlog had gewonnen, wilde hij vrede in het Midden-Oosten forceren. Hij dwong IsraŽl in het zogenaamde vredesproces, waarbij IsraŽl land voor vrede moest inleveren. Daarna werd in 1993 in Madrid de weg gebaand naar de inmiddels gepasseerde Oslo-Akkoorden, die een Palestijnse staat zouden brengen.

Gelovige Joden zijn van mening dat IsraŽl toen gedwongen is een verbond met de dood te sluiten. Inderdaad is gebleken dat IsraŽl toen leugen tot schuilplaats heeft gesteld, en dat de gesel van het terrorisme het enige loon voor IsraŽl was (Jesaja 28:15). Al meer dan 55 jaar probeert de wereld een Palestijnse staat binnen IsraŽl te stichten. Ondanks druk van de V.N., van de E.U., ook van de V.S., ondanks toegeven van IsraŽl en ondanks terrorisme en oorlogen van Arabische landen, is het niet gebeurd. Een machtig voorbeeld van het feit dat God uiteindelijk toch regeert. Nu is President Bush Jr. van plan om, nadat hij de Irak-klus heeft geklaard, de twee-staten-oplossing op te dringen. Minister Jaap de Hoop Scheffer zit helaas ook op dat spoor. Beiden zullen ondervinden dat de landkwestie zeer gevoelig ligt bij de God van IsraŽl. Menig machthebber valt over Palestina.

Waarschuwingen te over
Een paar van de vele en opvallende voorbeelden van rampen die de V.S. troffen op momenten dat Israel onder druk werd gezet, halen we uit het boek van Koenig:
* 30-10-1991: President Bush Sr. opent de Madrid-conferentie. IsraŽl moet land opgeven en de nederzettingen ontruimen. Jeruzalenn mag beslist niet worden geannexeerd. Op die dag raast een van de zwaarste stormen over de oostkust van de V.S.
* 23-08-1992: De Madrid-conferentie wordt in Washington voortgezet. Zware druk op IsraŽl om land weg te geven. Diezelfde dag raast de orkaan Andrew over de V.S. en maakt 200.000 mensen dakloos en richt voor $ 30 miljard schade aan. De populariteit van president Bush daalt dramatisch. Hij wordt niet herkozen.
* 13-09-1993: De dag van de beruchte Oslo-Akkoorden. Premier Rabin wordt gedwongen Arafat de hand te drukken en te tekenen. Een zware orkaan teistert North-Carolina.
* 01-03-1997: President Clinton ontvangt Arafat hartelijk, maar premier Netanjahu wordt genegeerd. In die tijd ontstond er wereldwijd opwinding over Har Homa, een heuvel ten zuiden van Jeruzalem, waarop IsraŽl een wijk ging bouwen. We schreven in Het Zoeklicht van 19-04-1997 over Har Homa en legden verband met de tekst: De HERE bouwt Jeruzalem (Psalm 147:2). De V.N. nam toen binnen een paar maanden vijf anti-IsraŽl resoluties aan en Clinton zette Netanjahu onder enorme druk. Terwijl Arafat door de V.S. toerde, joegen stormen over de V.S. en werden dorpen door overstromingen weggevaagd.
* 21-01-1998: Weer zware druk van Clinton op Netanjahu en diezelfde dag kwam het schandaal met miss Monica Lewinski aan het licht. Een groot aantal van dergelijke incidenten in 1999 en 2000 slaan we over.
* 12-07-2000: Barak en Arafat worden naar Camp David ontboden. Clintons plan was weer een Palestijnse staat en splitsen van Jeruzalem. Barak bood toen meer dan 95% van de Westbank aan Arafat aan. Tijdens de Camp David onderhandelingen braken er grote branden uit in de Amerikaanse staten Montana en Wyoming. Barak en Clinton verloren hun leiderschapspositie.
* 11-09-2001: De dag van de vreselijke terroristische aanval op tweelingtorens van het WTC in New York. Het is bekend dat de V.S. van plan was om tijdens de Algemene Vergadering van de V.N., die op 24-09-2001 in New York zou plaatsvinden, officieel een Palestijnse staat te erkennen.

Columbia, een laatste waarschuwing?
Het was verschrikkelijk te zien hoe het Amerikaanse ruimteveer Columbia met zeven astronauten, waaronder de IsraŽlische kolonel Ilan Ramon, verongelukte. Onmiddellijk drong zich de vraag op: Wat zou dit verschrikkelijke teken aan de hemel te betekenen hebben? Het ongeluk vond plaats boven het plaatsje Palestine in Texas. Een vriend schreef: "Zou God een waarschuwing uitdelen aan Amerika? Amerika, dat hardnekkig bezig is het land van de Here weg te geven aan de zogenaamde Palestijnen. Daar komt nog bij dat de naam van de shuttle 'Columbia' symbolisch is. Columbia is namelijk een bijnaam voor de V.S. Dus Amerika verongelukte in Palestine. Dat kan geen toeval zijn.

Gevoelig
In deze tijd, nu God IsraŽl herstelt en we het begin van de weeŽn meemaken, ligt IsraŽl (Gods oogappel) en vooral de landkwestie blijkbaar zeer gevoelig bij de Here God. Zijn waarschuwende oordelen treffen niet alleen de V.S., maar ook Nederland. Een commentator in de Jerusalem Post schreef: Als volken onderling overleggen hoe andere volken te bestrijden, moeten de Joden op het laatst de prijs betalen. Menachim Begin zei het nog bondiger: "Volken doden volken en dan komen ze om de Joden op te hangen". In deze wereld staat de Gemeente van Christus. Wij bewaren het bevel "Mij te verwachten" (Openb. 3:10). En we verstaan onze taak: "Drijft handel totdat lk terugkom" (Lucas 19:13). Onze handel bestaat uit het doorgeven van het Woord van God en uit voorbede, niet in de laatste plaats voor IsraŽl, dat nu de barensweeŽn van het komende Koninkrijk rneemaakt. Als we dan in de Bijbel lezen over verschrikkelijke dingen en grote tekens aan de hemel, en het begin van deze weeŽn voor onze ogen zien gebeuren, vermenigvuldigen we onze gebeden.

Toegevoegd: 23 maart 2003
Bron: Het Zoeklicht, nummer 26, 78e jaargang.


Print deze pagina
Terug