Hoe geloofwaardig is de Bush-administratie nog?

Volgens een rapport van de Amerikaanse veiligheidsdiensten ďNational Intelligence EstimateĒ (NIE), zou Iran in 2003 haar atoomprogramma in de ijskast hebben gezet. In IsraŽl is met verbazing gereageerd en noemt men het rapport ronduit belachelijk en nergens op gebaseerd. Volgens IsraŽlís minister van Defensie Ehud Barak hebben de Amerikaanse diensten geen volledig zicht meer op de Iraanse nucleaire activiteiten: ďWij hebben het over een specifiek onderdeel van het Iraanse bewapeningsprogramma dat de Amerikanen en andere inlichtingendiensten over het hoofd hebben gezienĒ, aldus Barak. IsraŽlische defensiedeskundigen zeggen dat het rapport volledig in strijd is met IsraŽls bevindingen, die notabene uitvoerig met de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn besproken. IsraŽl zou harde bewijzen bezitten dat de Amerikanen ongelijk hebben, maar de Bush-administratie blijkt door wat voor reden dan ook, weinig zin te hebben de IsraŽlische bevindingen serieus te nemen. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. In april 2001 werd in de VS een IsraŽliís spionagenet ontmaskerd, verhoord en uitgewezen. De draagwijdte van hun aanwezigheid in de VS bleek pas na de aanslagen van 11 september. De IsraŽlische agenten bleken een aantal verdachten w.o. Mohammed Atta, een van de hoofddaders te hebben geschaduwd. Meerdere keren zou de Mossad de CIA voor de terroristen gewaarschuwd hebben, maar daar werd niets mee gedaan. Volgens informatie van het Duitse blad Die Zeit zou de IsraŽlische geheime dienst de Amerikaanse autoriteiten zelfs enkele weken voor 11 september een lijst met namen van verdachten hebben doorgegeven. Pas na de aanslagen van 11 september gaf de Amerikaanse regering toe, zulke waarschuwingen inderdaad ontvangen te hebben.

In augustus 2007 informeerde Mike McConnell, de directeur van nationale veiligheid de Bush-administratie nog, dat Iran een heimelijk wapenprogramma bezit en in oktober 2007 waarschuwde George W. Bush de wereld nog voor de mogelijkheid van een Derde Wereld Oorlog wanneer Iran niet een halt zou worden toegeroepen. Hij zei dat alle opties nog op de tafel lagen om dit gevaar te beŽindigen, zelfs wanneer dat met militaire middelen zou moeten gebeuren. Een paar dagen later zei vice premier Dick Cheney dat Amerika niet zou toelaten dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt.

Uit beschikbare informatie van de IsraŽlische en Westerse inlichtingendiensten blijkt weliswaar dat Iran in 2003 is gestopt, maar reeds in 2005 het atoomwapenprogramma weer heeft hervat. Volgens de Amerikanen zou Iran nu pas rond 2013-2015 in staat zijn over een atoombom te beschikken. In Teheran lachen de Ayatollahís en hun apocalyptische leider Ahmadinejad zich waarschijnlijk een bult om zoveel onbenul van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het rapport van de NIE blijkt een grote hoeveelheid hiaten te vertonen en IsraŽlische deskundigen zeggen niet te begrijpen op basis waarvan de Amerikaanse inlichtingendiensten nu plotseling kunnen beweren dat Iran in 2003 gestopt is.

IsraŽl wijst er op dat de Iraanse leider Ahmadinejad bij herhaling heeft geroepen de Joodse staat van de aardbodem te willen verwijderen, en terecht gelooft men daardoor in IsraŽl dat het Iraanse regiem onverminderd een bedreiging vormt voor de wereldvrede en het voortbestaan van de Joodse staat.

Zoals in het verleden maar al te vaak is gebleken zijn IsraŽls bevindingen heel wat betrouwbaarder gebleken dan die van de Amerikaanse geheime diensten. Ook de Britse geheime dienst twijfelt ernstig of Iran de ontwikkeling van haar nucleaire wapenprogramma in 2003 in de mottenballen heeft gestopt. Zij geloven dat de NIE op de een of andere manier flink door Iran is belazerd. Londen twijfelt ook omdat de Amerikaanse geheime diensten de laatste jaren aan de lopende band op blunders zijn betrapt.

De National Counsil of Resistance of Iran, een groep Iraanse dissidenten die in ballingschap leven, stellen dat het rapport van de NIE is gebaseerd op valse informatie. De groep stelt dat Teheran de ontwikkeling van kernwapens in 2003 slechts tijdelijk heeft opgeschort, maar reeds een jaar later op een andere lokatie de ontwikkeling weer heeft opgestart. Volgens NCRI-woordvoerder Mohammad Mohaddessin zou Teheran d.m.v. dubbelagenten de Amerikaanse inlichtingendiensten van valse informatie hebben voorzien. De groep heeft ook in het verleden heel betrouwbare informatie verstrekt over bepaalde gebeurtenissen in Iran. Zij baseren zich op bronnen binnen de Islamitische Republiek.

Iran heeft recent bekend gemaakt dat het inmiddels 3000 ultracentrifuges in gebruik heeft voor de verrijking van uranium. Dat wordt zelfs bevestigd door het Internationaal Atoomagentschap. Deze centrifuges zetten uraniumgas om in verrijkt materiaal dat kan worden gebruikt voor het opwekken van energie maar ook voor de productie van atoombommen. De Amerikaanse bevindingen zijn lachwekkend temeer daar zowel Pakistan als Noord-Korea zich al jaren bezig houden met Iranís wapenprogramma. Ook de hulp van Iran aan het Syrische nucleaire programma doet meer vermoeden dan het rapport van de NIE de wereld wil doen geloven. IsraŽl blijft beweren dat Iran eind 2008 begin 2009 een nucleaire bom zal bezitten. Iran bezit eveneens ballistische raketten waarmee atoomwapens vervoerd kunnen worden.

Wat de exacte beweegredenen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn om nu plotseling met dit ongeloofwaardige rapport naar buiten te komen, is nochtans een raadsel. Door dit rapport komt de Iraanse dreiging ineens in een ander daglicht te staan. Het kan zijn dat de Amerikaanse regering tot de conclusie is gekomen dat een oorlog met Iran een brug te ver is. Daarbij kan de opstelling van de Russische president Vladimir Poetin wel eens de belangrijkste rol hebben gespeeld, want deze heeft verklaard niet werkeloos te zullen toezien wanneer Iran mocht worden aangevallen. De oorlogszuchtige taal van Bush heeft Iran nadrukkelijk in de armen gedreven van Rusland. Poetin waarschuwde een paar weken geleden nog dat een aanval op Iran gelijk zou staan met een aanval op Rusland. Deze waarschuwing kan voor Bush een reden zijn geweest een ommezwaai te maken omdat Washington een militaire confrontatie met Rusland liever uit de weg wil gaan.

Na zijn uitleg over de bevindingen van de geheime diensten, verraste Bush zijn toehoorders plotseling met de opmerking dat Iran desondanks nog steeds een gevaar vormt voor de wereldvrede en dat de wereld daarom niet werkloos kan blijven toezien. Hij noemde Iran weer een schurkenstaat die uiteindelijk over een atoomwapen zal willen beschikken. ďMijn opinie is onveranderd en ons beleid is eveneens ongewijzigd. Ik zie een gevaar en een groot deel van de wereld ziet hetzelfde gevaarĒ, aldus Bush. Bush vindt dat het bewind in Teheran de nucleaire activiteiten volledig moet stoppen en alles moet vernietigen en daarna Amerikaanse inspecteurs moet toelaten om dit te controleren. De leiders van Duitsland en Frankrijk, Angela Merkel en Nicolas Sarkozy, lieten in een rapport weten niet van gedachten te zijn veranderd met betrekking tot hun positie jegens Iran. De NIE staat trouwens geheel onder controle van de CIA, die direct rapporteert aan meneer de president. Er wordt dus door de heren in Washington een zeer duister spel gespeeld. Iran weigert overigens om toezichthouders toe te laten tot een zwaarwaterreactor, waar in de toekomst plutonium kan worden verrijkt.

Hoe goed IsraŽl op de hoogte is van wat er zich zoal in de Arabische moslimdictaturen afspeeld, werd nog eens bevestigd door de ontdekking dat SyriŽ in het geheim bezig was met een nucleair programma op een locatie in het Noord Oosten van het land. IsraŽl heeft deze locatie maandenlang geobserveerd en er vervolgens een commando eenheid op afgestuurd. Deze commandoís van de elite eenheid Sayeret Matkal, hebben zich in een werkelijk spectaculaire actie, kans gezien onopgemerkt in de locatie door te dringen en nucleair materiaal buit te maken. Dit materiaal bleek na onderzoek afkomstig te zijn uit Noord Korea en bracht een samenwerking aan het licht tussen SyriŽ, Iran en de communistische Noord Koreaanse dictatuur. De commandoís, gekleed in Syrische uniformen, waren door helikopters gedropt en na hun gedane arbeid, weer opgehaald. Dat is allemaal gebeurd zonder door de door Rusland geplaatste radarsystemen met bijbehorende Pantsyr-S1 luchtafweerraketten, te zijn opgemerkt.

Volgend op deze zeldzame commando actie, hebben IsraŽlische vliegtuigen op 6 september 2007 in een al even nauwkeurig geplande en werkelijk briljant uitgevoerde aanval, de betrokken locatie met de grond gelijk gemaakt. Ook deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden zonder dat de vliegtuigen zijn opgemerkt. De IsraŽlische toestellen werden begeleid door een met elektronische apparatuur uitgerust vliegtuig om de radarapparatuur te storen. Niet alleen de radar werd door IsraŽl buiten werking gesteld, maar ook allerlei andere communicatiesystemen zoals computers en mobiele telefoons, tot in Libanon toe. Syrische commentatoren wisten aanvankelijk niet eens te vertellen van waaruit de IsraŽlische toestellen het Syrische luchtruim waren binnengedrongen.

De Russen staan voor een raadsel hoe IsraŽl er in is geslaagd onopgemerkt het Syrische luchtruim binnen te dringen. De IsraŽlische actie heeft niet alleen een enorme opschudding veroorzaakt in SyriŽ, maar ook in Iran en Rusland. Dat de leiders in Iran zich grote zorgen maken over wat er in SyriŽ is gebeurt, is logisch, want ook dit land heeft haar vertrouwen gesteld op deze Russische radarsystemen. Men vraagt zich af of ze wel in staat zijn het Iraanse luchtruim te verdedigen tegen mogelijke Amerikaanse en of IsraŽlische aanvallen.

Volgens verschillende bronnen zouden er bij het bombardement op de Syrische lokatie , een aantal Noord-Koreanen om het leven zijn gekomen. Het is al langer bekend dat SyriŽ voor het verkrijgen van allerhande oorlogstuig, samenwerkt met Noord-Korea. Volgens een Japanse krant zijn op 22 april 2004 bij een explosie in een trein in Noord Korea een tiental doden gevallen waaronder een aantal Syrische technici die werkten aan een massavernietigingprogramma. De krant meldt dat Noord Koreaanse militairen onmiddellijk ter plekke waren om alle sporen van Syrische aanwezigheid te verwijderen. De doden werden op hun reis naar Damascus vergezeld door mannen in beschermende pakken. SyriŽ wordt er al langer van verdacht nucleaire technologie te bemachtigen en is daarbij ook actief op de zwarte markt. Noord-Korea is wat dat betreft een dankbare partner. Het is trouwens al lang geen geheim meer dat SyriŽ beschikt over een groot aantal raketten waarmee het heel IsraŽl kan treffen en dat het land tevens beschikt over massavernietigingswapens.

Bronnen: DEBKAfile, 5 oktober 2007. Timesonline, 23 september 2007. Arutz Sheva, 11 november 2007. Zions Cry News, 3 oktober 2007. Jerusalem Post, 6 december 2007.


Toegevoegd: 16 december 2007
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug