Wie is de antichrist?

In 1 Johannes 2:22 staat: ‘Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.’ Kort en bondig omschrijft Johannes de antichrist. Iets verderop schrijft hij over de ‘geest van de antichrist’: ‘Iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist’ (1 Johannes 4:3).
Zoals de Geest van God ons voorbereidt op de komst van de Here Jezus, zo bereidt de geest van de antichrist de wereld voor op de komst van de antichrist.

Wereldwijde spanning
Vóór de wederkomst van Christus zal er op aarde een vreselijke chaos zijn. Politiek, moreel en economisch zal de wereld zich op het randje van de afgrond bevinden. Op dat moment zal de antichrist zich als de redder van de wereld presenteren. De problemen in die tijd kunnen alleen mondiaal opgelost worden, dus een wereldleider is dan noodzakelijk.
We zien vandaag de dag dat de problemen en vraagstukken waar de mensheid mee kampt steeds wereldomvattender worden en om een mondiale oplossing vragen. We denken hierbij onder andere aan de IS-dreiging, de economische crisis waar we nog lang niet uit zijn, het milieuvraagstuk, de nucleaire dreiging, de ebola-crisis en de wereldwijde politiek spanningen, waaronder ook het onoplosbare Israëlvraagstuk. Allemaal problemen die alleen met elkaar opgelost kunnen worden. In veel gevallen heeft de VS het voortouw genomen, maar dat is de laatste tijd steeds minder geworden. De VS handelde lange tijd vanuit een Joods-christelijk traditie. Nu staan andere leiders op, die ver buiten het christendom staan, om de mondiale problemen op te lossen. De wereld is vandaag rijp voor een wereldleider die de samenleving door de huidige crisis heen zal leiden.

Omslag in de jaren ’60
De afgelopen vijftig jaar is de wereld totaal veranderd. Het begon allemaal in de zestiger jaren, waarin de chip uitgevonden werd en de eerst computers begonnen te draaien. Telefonie werd toegankelijk voor iedereen in de straat. De televisies deden hun intrede in de meeste huiskamers. Het kleine aantal auto's dat begin zestiger jaren rondreed groeide uit tot de eerste files op de Nederlandse wegen. De eerste woonconcentraties (Bijlmermeer, Ommoord, Nieuwegein, Almere, enz.) werden uit de grond gestampt. De eerste ruimtevaart werd verwezenlijkt en leidde in de zestiger jaren tot het moment waarop de eerste mens zijn voet op de maan zette.
Het feminisme liet zich gelden en de ‘dolle Mina's’ lieten weten dat ze ‘baas over hun eigen buik waren’! De eerste abortusklinieken ontstonden, waar het ongeboren leven gedood mocht worden. De popcultuur ontstond toen de Beatles voor het eerst Amsterdam bezochten. Niet lang daarna kwam Amsterdam in de ban van de flower power en brak de LSD-cultuur aan. Het probleem van de verdovende middelen, waarin mensen voor de werkelijkheid wegvluchtten, bleek een onoplosbaar probleem te zijn. De eerste naaktscènes verschenen op de beeldbuis, de bikini's deden hun intrede en al gauw werd op de stranden topless gezond. De eerste harttransplantatie vond in Kaapstad plaats, waarmee de medische wetenschap een grote vlucht nam.
Dit gebeurde allemaal in de jaren ’60, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, nog maar net vijftig jaar geleden! Zonder dat je het door hebt verandert niet alleen onze wereld, maar ook ons denken en wordt de mensheid voorbereid op de komst van de antichrist.

Technologie en 666
Men is er van overtuigd dat de komende tien jaar de veranderingen in een stroomversnelling zullen plaatsvinden. Waarschijnlijk draagt iedereen over tien jaar een onderhuidse chip, waarmee hij of zij zich kan identificeren. Pincodes, wachtwoorden en gebruikersnamen zijn dan overbodig geworden, het zit allemaal opgeslagen in de chip die nog kleiner is dan een rijstkorrel! Het betalingsverkeer zal dan uitsluitend elektronisch gaan en waarschijnlijk via onze smartphone, of hoe dit apparaatje dan ook zal heten. Het zal een apparaatje zijn dat we via een polshorloge of een ring altijd bij ons zullen dragen. U ziet om u heen, dat vandaag bijna niemand meer op pad gaat zonder mobieltje. Het mobieltje is een verlengstuk van ons lichaam geworden, we kunnen en willen niet meer zonder! Moeders achter de kinderwagen druk bezig met hun mobieltje, mensen in het verkeer, ongelukken veroorzakend, omdat hun mobiel hen afleidt. Wachtend in het bushokje de tijd dodend met hun mobiel. Het is niet meer weg te denken uit het straatbeeld.
De komende tien jaar leidt deze ontwikkeling tot het moment waarop elk mens in al zijn handel en wandel traceerbaar en gecontroleerd wordt. De mens die dan gechipt is en 24 uur per dag online is zal op alles gecontroleerd worden. De sociale dreiging van dit moment vraagt daar nu al om. U begrijpt wel dat hij die deze controlerende taak uit zal gaan oefenen, enorm veel macht zal hebben.
In de Openbaring 13 wordt geschreven over de antichrist die vanuit de volkerenzee omhoog komt (vers 1). Hij zal, als satanist, vanuit de hand van de duivel uiteindelijk alle macht over elke stam, natie, taal en volk ontvangen (vers 7). Hij zal zichzelf tot god uitroepen en ook door alle mensen op aarde aanbeden worden (vers 4 en 13-15). Daarnaast zal hij alle economische macht naar zich toetrekken, zodat er geen enkele financiële transactie meer plaats zal vinden buiten de antichrist om (vers 16-18). Je zult dan alleen maar kunnen kopen en verkopen met goedkeuring van de antichrist! Zijn naam wordt hier met het getal 666 aangeduid. Zou het toeval zijn dat het IBAN-nummer van elke Nederlandse betaalkaart uit 3 keer 6 zes tekens bestaat? Wanneer de pas ingevoerd wordt, worden de letters NL en de letters van de naam van de bank in de computer omgezet tot cijfers, dus we hebben uiteindelijk met 3 keer 6 cijfers te maken!

Charismatisch leider
Zo zien we dat de geest van de antichrist de afgelopen vijftig jaar, maar in het bijzonder de komende tien jaar, in een stroomversnelling de komst van de antichrist zal voorbereiden.
Wie de antichrist zal zijn weten we niet. Het zal een charismatisch leider zijn die in korte tijd het hart van vele mensen zal stelen. Hij zal intelligent zijn en enorme leiderscapaciteiten bezitten. Waarschijnlijk zal hij een Joodse achtergrond hebben, want hij zal zich als de langverwachte Messias presenteren, waarbij ook het Joodse volk hem als Messias zal aanvaarden! (Johannes 5:43)

Klaar voor de Opname
2 Tessalonicenzen 2:3-8 leert ons dat de komst van de antichrist tegengehouden wordt door de gemeente met de daarin wonende Heilige Geest. Zolang de Gemeente nog op aarde leeft en haar evangeliserende opdracht uitoefent, kan de antichrist zich nog niet presenteren. Pas wanneer de gemeente weggenomen wordt, krijgt de antichrist alle ruimte om zich te openbaren. Dan zijn alle remmen los. Dan zijn er geen christenpolitici meer in Den Haag die voor christelijke waarden opkomen! Dan is het zout der aarde weggenomen en zal het verderf toeslaan. Dan zal het licht der wereld weggenomen zijn en zal het donker worden.
Nu we zien dat de komende jaren beslissend zullen zijn en de komst van de antichrist dichterbij is dan ooit, is het uiterst belangrijk dat we voorbereid zijn op het moment waarop de Here Jezus zijn gemeente tot Zich zal opnemen. Wanneer u in de Here Jezus gelooft en Hem aanvaard hebt als uw persoonlijke verlosser, dan belooft Gods Woord u het eeuwige leven. Dan komen we niet in het oordeel en in de vreselijke tijd van de antichrist, waarin iedereen die niet voor hem wil knielen onthoofd zal worden (IS is hierin al een voorbereiding van de vervolgingen ten tijde van de antichrist!).
Het moment van de opname van de gemeente kan elk moment plaatsvinden. Bent u bereid, Hem te ontmoeten? Zo niet, ga dan nu op uw knieën en dank de Here Jezus voor Zijn sterven aan het kruis. Aan het kruis droeg Hij de straf voor onze zonden. We mogen Hem daarvoor bedanken en Hem uitnodigen in ons leven te komen (Openbaring 3:20). Zo worden we een kind van God en krijgen we deel aan de Gemeente die voor de vreselijke periode van de antichrist opgenomen zal worden.

Toegevoegd: 7 december 2014
Bron: Het zoeklicht nr.24, 90e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug