Baanbrekers voor de antichrist

Wat is er toch aan de hand? Groot is de verwarring. Vluchtelingen? Asielzoekers? Migranten? Moslims? Terroristen? Een kans om moslims met het Evangelie te bereiken? Een oordeel van de HERE over ons goddeloze land en de EU? Een samenzwering van islamitische machten uit het Midden-Oosten en 'het Beest in Brussel'? Heeft Openbaring 6:1 en 2 hier iets mee te maken?

Eerst een stukje geschiedenis. We beginnen bij Mohammed en de Koran. ln Soera 2:193 staat over ons 'ongelovigen': 'En bestrijdt hen tot er geen beproeving meer is, en de godsdienst aan Allah is.' De islam voert dus oorlog met ons totdat de hele wereld ťťn kalifaat onder Allah is. Het tegenbeeld van het Vrederijk van de Here Jezus onder de 'wet van de HERE, die van Sion uitgaat' (Jesaja 2:3). President Obama en premier Rutte kunnen wel zeggen dat wij niet in oorlog zijn met de islam, maar de islam is wel in oorlog met ons!

Geschiedenis
Mohammed begon al in 629 met deze oorlog. Hij stuurde boodschappers naar vorsten van omliggende landen met het dringende advies zich te onderwerpen aan de islam. Zij werden honend afgewezen en sommigen zelfs gedood. Na zijn dood in 632 pakte zijn opvolger (kaliet) Aboe Bakr die taak krachtig op. ln 634 was het restant van het oude Perzische rijk onderworpen. ln 638 kwam jeruzalem in handen van Arabische moslims. Het eens zo sterke christendom in Noord-Afrika werd daarna van de kerkelijke kaart geveegd. Alleen de Egyptisch Koptische kerk bleef over.

In het noorden stopten de Russische Chazaren de opmars van de islam. Zouden ook nu de Russen door een oorlog met Turkije de islam een slag toebrengen? Vervolgens was West-Europa aan de beurt. ln 711 stak een leger van 7.000 islamitische strijders de Straat van Gibraltar over en veroverde in een paar jaar Spanje en Portugal. Hun opmars naar onze streken werd in 732 gestopt door Karel Martel (grootvader van Karel de Grote) bij Poitiers in Frankrijk. De eerste overval van de islam op het Westen was afgeslagen.

Tweede overval
Toen het Turkse kalifaat machtig werd, viel hun oog weer op het Westen. Constantinopel werd in 1453 veroverd en heet nu Istanbul. Dit was het definitieve einde van het (Oost) Romeinse rijk. De belegering van Wenen in 1529, de toegangspoort tot Rome en het Westen mislukte. Het Turks-Ottomaanse rijk gaf niet op. In 1683 gaf de Turkse sultan Mehmet IV opdracht Wenen te veroveren. Net op tijd kwam de Poolse koning Jan Sobieski Wenen verlossen en versloeg de Turken. De tweede overval van de islam was afgeslagen.

Derde overval
Men noemt de derde overval op het Westen de 'biologische jihad'. De wapens zijn in eerste instantie geen zwaarden of geweren, maar mensen. De islamitische gastarbeiders die in de eerste helft van de zeventigerjaren als gastarbeiders naar het luxe, verwende West Europa kwamen, werden, veelal onbewust, de voorhoede. Moslimleiders zagen in hen al gauw een potentieel voor het ondergraven van de Westerse economie en vrijheid. Nuttig voor de derde overval op het Westen. Vanaf eind september 2015 stroomt een groot aantal vluchtelingen, meest moslims Europa binnen. Vooral uit SyriŽ. Moslimleiders zoals president Erdogan van Turkije en veel imams laten luid en duidelijk horen dat deze instroom van moslims een derde overval van de islam op het Westen betekent. Zij zagen onmiddellijk een mogelijkheid om het oude doel van de islam te realiseren: Ook het Westen onder de sharia. Die mogelijkheid werd hen, weer onbewust, geboden door de echte nood van echte vluchtelingen voornamelijk uit SyriŽ, die veiligheid zochten. Zo zijn er vorig jaar meer dan een miljoen vluchtelingen, meest moslims, de EU ingestroomd. Een gigantische stap op weg naar de islamisering van onze samenlevingen. Dit jaar worden er evenveel verwacht.

Verraad
ln de zeventiger jaren is er op politiek niveau een grote stap gezet naar meer invloed van de islam in de EU. ln 1973 overvielen op Grote Verzoendag legers van SyriŽ en Egypte IsraŽl, dat bijna onder de voet werd gelopen. Door een aantal wonderen van de HEER keerde het militaire tij en stond het IsraŽlische leger (IDF) onder de rook van Damascus en van CaÔro. Arabische landen gebruikten toen hun oliewapen om de EU-landen te dwingen hun steun aan IsraŽl te stoppen. In ruil voor olie kreeg de Arabische Liga invloed op de politiek, de cultuur en het onderwijs van de toenmalige EEG (Europese Economische Gemeenschap).

Later kreeg deze overeenkomst een meer formeel, aanvankelijk geheim karakter door de oprichting van de EAD (Europees Arabisch Dialoog). Nog later richtte de Franse president Sarkozy de Mediterrane Unie op. Een verbond van landen rond de Middellandse Zee. Bondskanselier Merkel voegde daar de hele EU bij. EurabiŽ was geboren en meteen al een flinke boy. De moslimlanden van het Midden-Oosten plus de EU zijn qua grenzen het oude Romeinse rijk. Dit 'EurabiŽ' heeft IsraŽl verraden en omsingelt nu IsraŽl. Een samenwerking die ten koste van IsraŽl wordt voortgezet. IsraŽl weet zich verraden en heeft alle vertrouwen in Europa verloren en wendt zich naar het Oosten.

Een vacuŁm wordt opgevuld
Meer geschiedenis: In 2005 werd de voorgestelde grondwet voor de EU door de afwijzing van Nederland en Frankrijk niet van kracht. In plaats daarvan kwam het Verdrag van Lissabon. In dat verdrag geen verwijzing naar God. Wij, de EU, hebben God vaarwel gezegd. Een Bijbels voorbeeld is koning Joas (2 Kronieken 24). Na een goed begin ging Joas afgoden dienen. Hij zei de God van IsraŽl vaarwel. Een profeet bracht Gods reactie: 'Omdat jullie de HERE verlaten hebben, heeft Hij u verlaten.' Dit geldt ook voor ons.

Het is een regel dat een vacuŁm altijd opgevuld wil worden. De islamisering van samenlevingen in Europa en de VS is een antwoord op ons verlaten van de God van de Bijbel. Wat betreft de islam zijn we al dhimmi's. Een dhimmi is een niet-moslim in een door de islam gedomineerd land. Een dhimmi wordt getolereerd als hij/zij de islam als heersende macht erkent en een pittige dhimmi-belasting betaalt. Betaalt u geen dhimmi-belasting? En de 3 miljard euro voor Turkije dan? En al die 'subsidies' aan moslim-vijanden van IsraŽl, Palestijnen? En al die moslim-vluchtelingen? Het is al heel ver.

Van EurabiŽ via chaos naar de antichrist
Baanbrekers voor de antichrist? Hoe dan? Mensen in EU landen komen in opstand als 'ze' aan onze pensioenen, spaartegoeden, vrijheden, veiligheid en onze kinderen komen. Rellen, opstanden en ook aanslagen veroorzaken bloedvergieten. Het begin zien we al! Dan ontstaat grote chaos over Europa. Dan komt er uit het 'niets' van die chaos een sterke leider die vrede, de 'valse vrede' dus, brengt. Het witte paard uit Openbaring 6:1,2. Zoals altijd wordt hier de Here Jezus nagebootst. Hij is de echte Vredevorst die op een wit paard (Openbaring 19:11) echte vrede brengt. Een scenario? Zeker, maar helaas niet onwaarschijnlijk.

Toegevoegd: 31 januari 2016
Bron: Het zoeklicht nr.2, 92e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug