Het antisemitisme verspreidt zich over de wereld

Sander van Hoorn Dat de heersende media anti-IsraŽl is, is nog weer eens goed duidelijk geworden tijdens de oorlog in Gaza. De manier waarop er door de internationale media en ook het NOS journaal in Nederland verslag is gedaan van de oorlog, is ronduit schokkend. De stichting Waarheid Accuratesse Authenticiteit Reportages (WAAR) en Israel-Facts monitorgroep vergeleek de berichtgeving van de NOS met die van de ARD en ZDF (eerste en tweede Duitse net) en IsraŽlische stations. Conclusie van het onderzoek was dat de NOS stelselmatig op alle genoemde onderzoekspunten niet aan haar eigen code voldeed; dat NOS verslaggever Sander van Hoorn op tal van punten de kijker essentiŽle informatie onthield en in vele gevallen selectief en soms zelfs manipulatief te werk ging. Uit het onderzoek komt een patroon naar voren dat zeer verontrustend genoemd mag worden.

De Kijker in Nederland heeft recht op een NOS journaal dat alle feiten van het Midden-Oosten conflict belicht en dat die feiten in een juiste context plaatst. Maar dat is op geen enkele manier correct gebeurd. Deze manier van berichtgeving zorgt ervoor dat de rol van IsraŽl in het conflict in een kwaad daglicht wordt gesteld met alle gevolgen van dien, niet alleen wat IsraŽl zelf betreft maar ook het Joodse volk in zijn algemeenheid. Ook diverse zogenaamde Ďexpertsí die men weer liet opdraven in verschillende televisie programmaís, bleken totaal niet in staat om objectief nieuws te brengen en toonden eveneens een fundamenteel tekort aan kennis te bezitten. Een uitvoerig verslag van het onderzoek van WAAR is te vinden op www.hetvrijevolk.com. Het is zeer de moeite waard te lezen hoe NOS verslaggever Sander van Doorn de kijker de meest essentiŽle informatie heeft onthouden.

De Engelstalige Arabische zender Al Jazeera trakteerde de kijkers op met bloed besmeurde lichamen van Palestijnse kinderen waarvan ze de dood toeschreven aan IsraŽl maar waarvoor elk bewijs ontbrak. Ook CNN, de BBC, en andere Ďnieuwsbrengersí stonden zichzelf toe een propaganda-arm van Hamas te zijn en hebben daarmee bijgedragen aan het bevorderden van wereldwijde uitingen van antisemitisme. Ze laten een beeld van IsraŽl zien alsof het om een monster gaat, dat schiet, moordt en verwoest. Het publiek dat niet beter weet, neemt het allemaal voor waarheid aan. De door Hamas georkestreerde reportages over burgerslachtoffers, waaronder vooral kinderen, en verwoeste gebouwen, werden eindeloos herhaald. Al deze beelden zijn de wereld over gegaan en hebben miljoenen mensen geÔnfecteerd met haat tegen de staat IsraŽl. Dat scholen, moskeeŽn en huizen van burgers door Hamas met explosieven waren ondermijnd en dat burgers waaronder vrouwen en kinderen als menselijke schilden zijn gebruikt, heeft het nieuws niet gehaald.

Dat Hamas tijdens de 23 daagse IsraŽlische actie, temidden van de chaos, barbaarse misdaden heeft gepleegd tegen leden van de Fatah beweging, waarbij de allerlaagste menselijke instincten naar boven zijn gekomen, is eveneens onvermeldt gebleven. Alles was erop gericht alleen IsraŽl aan de schandpaal te nagelen. Onderzoekers van Amnesty International spraken met ooggetuigen die zeiden bang te zijn met de gruwelverhalen naar buiten te komen. Zie hoe de internationale media verslag deed van IsraŽls aanvallen op Gaza.

Ondanks allerlei absurde claims dat IsraŽl bewust burgerdoelen zou bombarderen, heeft de Joodse staat juist een aantal strategische doelen niet gebombardeerd vanwege de kans op burgerdoden. Ook deze feiten zijn de kijkers onthouden. Mede door de leugenachtige en eenzijdige berichtgeving, zijn wereldwijd anti-IsraŽl demonstraties gehouden waarbij de jodenhaat extreme heeft aangenomen. Ook in Nederland ging een horde pro-Hamas schreeuwers de straat op met in het voorste gelid SP-Kamerlid Harry van Bommel en Gretta Duisenberg. Zie de video waarin kreten worden gescandeerd als ĎHamas, Hamas alle Joden aan het gasĒ en intifada, intifada, en in het Arabisch ďDood aan de JodenĒ De IsraŽlhaters hoereren naar hartelust met de moorddadige bendes van Hamas in hun haat jegens het Joodse volk.

De Ďgrotení der aarde waaronder Ban ki-Moon, de baas van de door de moslimwereld gegijzelde Verenigde Naties, en zijn UNRWA, wakkerden de hetze nog verder aan en spraken van buitensporig IsraŽliís geweld. De grote baas van de Europese Unie, de Spanjaard Javier Solana sprak van ďonomkoombaar menselijk leedĒ onder de Palestijnen. Deze uitspraak komt uit de mond van de man die als Secretaris Generaal van de NAVO van 1995 tot 1999, maar liefst 31.000 bommen op 112 locaties in ServiŽ en Montenegro liet gooien. Onder Solanaís verantwoording vielen bommen op burgers die het paasfeest aan het vieren waren. Bommen die talloze oude mensen van het leven hebben beroofd, maar ook babyís en kinderen. Bommen die scholen, ziekenhuizen, fabrieken en kerken hebben verwoest. Zie link 1 en link 2.

De grote baas van Europa Javier Solana Zowel de Britse leider Brown als de Franse leider Sarkozy, hadden zware kritiek op IsraŽls handelen. De uitspraken van deze figuren werden uitvoerig door de tv-zenders uitgemeten. Ze hebben geen enkele moeite genomen de waarheid te achterhalen. Er is nog niets veranderd in Europa. Juist van Europa zou men mogen verwachten dat het maatregelen neemt tegen het demoniseren van IsraŽl, gezien de bedroevende geschiedenis die het jegens het Joodse volk achter de rug heeft. Maar diverse leiders in Europa doen volop mee aan het schofferen van de Joodse staat. Europa dat door de eeuwen heen verantwoordelijk is voor de verspreiding van de meest smerige laster en de meest afschuwelijke verdachtmakingen aan het adres van de Joden. Er komt geen enkel protest uit Europa als de Palestijnse terreurgroepen ronduit walgelijke TV-series vertonen waarin de Joden worden voorgesteld als slachters van kinderen. Dit Europa doet volop mee aan het ontkennen van IsraŽlís recht op het oude Bijbelse land. Men spreekt over het ontruimen van de Ďbezette gebiedení terwijl er totaal geen sprake is van enige bezetting door IsraŽl. Gods beloften Bindende resoluties van de voormalige Volkerenbond die ongewijzigd door de VN zijn overgenomen, bewijzen IsraŽlís recht op het land, maar deze bindende resoluties worden door de wereldleiders genegeerd alsof ze niet bestaan. IsraŽl wordt gebrandmerkt als een apartheidsland. Iedere stap die het doet ter zelfverdediging, wordt bekritiseerd.

Europa toont al jaren zeer weinig medeleven met de Joodse slachtoffers van Palestijnse terreuraanslagen. Dat was trouwens ook al zo tijdens de opkomst van nazisme en tijdens de gruwelen in de vernietigingskampen. Europa waar de Joden de meest verschrikkelijke herinneringen aan bewaren en waar door de geschiedenis heen miljoenen van hen zijn vermoord. In dit Europa beschuldigen diverse leiders IsraŽl van disproportioneel geweld tijdens de oorlog tegen de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Geen wonder dat de huidige demonisering van IsraŽl leidt tot toenemende jodenhaat. Door allerlei lastercampagnes denken mensen dat IsraŽl hetzelfde doet als wat de naziís deden. Dat de staat IsraŽl vecht tegen een immoreel monster dat terrorisme heet, krijgt nauwelijks enige aandacht. Het antisemitisme is nog steeds diep geworteld in de Europese samenleving. Terwijl de hele geschiedenis door de Joden de schuld kregen en nog steeds krijgen, van alle ellende in de wereld, moet nu ook de staat IsraŽl het ontgelden. Uit een onderzoek van de Anti-Defamation League blijkt dat bijna 1/3 van alle Europeanen de Joden de schuld geeft van de wereldwijde economische crisis. Het onderzoek, waaraan 3500 mensen uit Frankrijk, Duitsland, Groot BrittanniŽ, Spanje, Polen, Oostenrijk en Hongarije deelnamen, geeft aan dat Europa onverminderd een broeinest is van antisemitisme en nazistische sympathieŽn.In Spanje gaf 74% van de ondervraagden aan dat het 'waarschijnlijk waar' is dat de Joden teveel macht hebben in het financiŽle wereldsysteem. De eeuwenoude anti-Semitische stereotypes blijken erg hardnekkig.

Tijdens de oorlog in Gaza deden zich de meeste antisemitische incidenten voor onder moslimgroepen en met hen sympathiserende groeperingen. Demonstranten trokken een parallel tussen de Holocaust en de gebeurtenissen in Gaza. Een vergelijking die op alle fronten mank gaat. Ook politieke leiders trokken een vergelijking tussen de gebeurtenissen in Gaza en nazi-Duitsland. Dat de massaís werden opgezweept had alles te maken met de schandalige eenzijdige berichtgeving in de media. Ze demoniseren de Joodse staat en claimen keer op keer dat IsraŽl onwettelijk is. De Joodse journalist en publicist Theodor Herzl (1860-1904) noemde het antisemitisme toen al een onuitroeibare besmettelijke ziekte. Hij raakte onder indruk van het felle antisemitisme wat heerste in Wenen en Parijs.

Bisschop Richard Williamson Allerlei dubieuze figuren beweren dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden, waaronder de Iraanse terreurleider Ahmadinejad en recent de door paus Benedictus XVI gerehabiliteerde Britse bisschop Richard Williamson. Deze bisschop beweerde in november 2008 gehouden interview met een Zweeds tv-station dat er geen overtuigende historische bewijzen zijn tegen de vergassing van zes miljoen joden op last van Adolf Hitler. Volgens Williamson zijn in de concentratiekampen hooguit tweehonderd- tot driehonderdduizend mensen omgekomen, 'maar niemand door vergassing in een gaskamer'. De rehabilitatie van Williamson is een regelrechte belediging voor IsraŽl en de meer dan 200.000 in IsraŽl wonende overlevenden van de Holocaust. Er stak een storm van protest op, waar het Vaticaan in eerste instantie lauw op reageerde. David Rosen van het Amerikaanse Joodse Committee noemde de gebeurtenis een zeer zorgwekkende terugval gezien de lange historie van antisemitisme in de kerk van Rome wat door de vorige paus Johannes Paulus II nog een 'zonde tegen God en tegen de mensheid werd genoemdí.

Het waren de diverse pausen in het verleden die met een fel katholiek antisemitisme de weg hielpen plaveien voor de naziís naar de Holocaust op de Joden. Rome is het daar uiteraard niet mee eens en doet nog steeds verwoede pogingen om te bewijzen dat het antisemitisme waaraan deze kerk zich door de eeuwen heen schuldig heeft gemaakt, niets te maken had met de jodenvervolging. De Amerikaanse wetenschapper David I.Kertzer, laat echter in zijn boek "In Gods naam" zien dat het zeker niet alleen, zoals Rome suggereert, de Ďgewoneí gelovigen zijn geweest, die een fel katholiek antisemitisme aanhingen. De hele kerk was er van doortrokken. Het Vaticaan zelf was al in de negentiende eeuw ťťn van de primaire bronnen van ondubbelzinnige anti-joodse sentimenten en opvattingen. Sommige pausen uit die tijd noemden de joden schaamteloze kwade geesten die uit waren op de ondergang van de kerk en samenleving.

Joodse organisaties zoals het American Jewish Committee, het Simon Wiesenthal Center en het Jewish Agency veroordeelden het Vaticaan omdat het de Holocaustontkenner Williamson in de armen sloot. Uiteindelijk kwam paus Benedictus XVI met een verklaring waarin hij Williamson opriep zijn standpunt te herzien. Ook distantieerde hij zich van de beweringen van de bisschop en zei tegenover duizenden pelgrims te wensen dat de herinnering aan de Holocaust 'de mensheid zal laten nadenken over de onvoorspelbare macht van het kwaad'. Hij vervolgde: 'Dat de Shoah een waarschuwing voor iedereen mag zijn tegen vergetelheid, ontkenning of reductionisme en sprak van 'de wrede massamoord op miljoenen joden' en riep zijn bezoeken aan Auschwitz in herinnering in mei 2006. Link.

Op de website van de Pius X-beweging, waarvan Williamson lid is, hebben een aantal brieven van de bisschop gestaan, die inmiddels zijn verwijderd. In die brieven schrijft Williamson dat de aanval op Pearl Harbour in 1941 niet het werk van de Japanners was, maar van de Joden en vrijmetselaars. Ook de moord op president John F.Kennedy en de bomaanslag in Oklahoma in 1994, zou het werk van de Joden zijn geweest. Het oude joodse volk is eeuwenlang bedreigd beledigd en vernederd, en dat gebeurt vandaag nog steeds en helaas in toenemende mate. Het antisemitisme en antizionisme verspreiden zich als gezwellen over Europa en de rest van de wereld.

Terwijl de oude generatie antisemieten nog steeds iedere gelegenheid aangrijpen om Gods volk te vervloeken, is een nieuwe generatie haters bezig hun rol op het wereldtoneel over te nemen, gevoed door overheden en de heersende media. Volgens het Simon Wiesenthal Centrum is er nu meer antisemitisme dan vůůr de Tweede Wereldoorlog. De wereld wordt overspoeld met informatie waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de joden wordt gepredikt. Het antisemitisme is in feite een opstand tegen God. Er komt een moment waarop alle IsraŽlhaters wakker zullen worden uit een nachtmerrie die waar blijkt te zijn.


Toegevoegd: 21 februari 2009
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug