De dief van Ramallah

Een geheim rapport opgesteld door het European Unionís Anti-Fraud Office (OLAF) concludeert dat de Palestijnse Autoriteit tientallen miljoenen aan humanitaire hulp heeft gebruikt voor terroristische doeleinden. Dit is bekend gemaakt door de Duitse krant Die Welt. De Europese leiders wisten dit al lang maar hebben Arafatís misdaden jarenlang door de vingers gezien. Nu blijkt er zich plotseling enige verandering voor te doen. Opmerkelijk is dat de conclusies in het OLAF-rapport zijn gebaseerd op honderden documenten die door IsraŽl zijn buitgemaakt tijdens " Operation Defensive Shield" in april 2002. Documenten die Europa eerst weigerde serieus te onderzoeken. IsraŽl heeft de Europese Unie bij herhaling gemeld over bewijzen te beschikken dat Arafat de hulpgelden gebruikt voor terreur. Sinds de Europese Unie in 1994 is begonnen met hulp aan de Palestijnse Autoriteit heeft het 1.5 miljard dollar overgemaakt. In Arafatís hoofdkwartier in Ram-allah lagen alle bewijzen van zijn betrokkenheid bij de terreuraanslagen klaar om vernietigd te worden toen het IsraŽlische leger de kantoren binnenviel. Onder de buit gemaakte documenten bevonden zich door Arafat ondertekende opdrachten om geld over te maken aan met naam en toenaam genoemde leiders van terreurbewegingen. Ook waren er brieven bij waarin Arafat financiŽn beschikbaar stelde voor het opzetten van bommenfabrieken. IsraŽl heeft Europa kort na de vondst een 103 paginaís tellend rapport overhandigt met uitvoerige informatie over het oneigenlijke gebruik van de donorgelden. Ook heeft het bewijzen aangeleverd dat Arafat persoonlijk betrokken is geweest bij tenminste 16 aanslagen waarbij 27 IsraŽliís werden gedood en ruim 150 gewond.

Door dit rapport in verlegenheid gebracht, schortte Europa de maandelijkse bijdrage van 18.7 miljoen Euro op in afwachting van een onderzoek. Maar reeds in juli 2002 werd de financiering weer hervat omdat, volgens de Europese commissaris Chris Patten er helemaal niets aan de hand was. Hij verzekerde dat er beslist geen Europees geld voor terroristische doeleinden werd gebruikt. Patten beweerde in de rapporten geen bewijzen te hebben gevonden dat Arafat gesjoemeld had met Europees geld. Het Europese parlement gaf onmiddellijk groen licht de geblokkeerde uitkering alsnog aan de PA over te maken. Inmiddels blijkt er dus alsnog een onderzoek gaande. De honderden miljoenen aan humanitaire hulp zijn niet alleen in de zakken van Arafat verdwenen maar ook in die van zijn al even corrupte maatjes. Zo liet de huidige premier Mahmoud (cement) Qurei een vakantiehuis bouwen van 1.5 miljoen dollar. Dezelfde Qurei die zo fel gekant is tegen het "Anti-Terreurhek/muur " levert zelf de cement aan IsraŽl voor de bouw van de muur. Natuurlijk reageerde hij verontwaardigd op de aantijgingen en zei dat de beschuldigingen van geen kant kloppen. Het IsraŽlische tv-station Kanaal 10 zond echter beelden uit van cement dat van de fabriek van de premier naar een joodse dorp werd gereden.

Inmiddels onderzoekt Frankrijk hoe Arafatís vrouw Suha, aan de tien miljoen dollar komt die op haar rekening staat. Een gemakkelijke opdracht want het is algemeen bekend dat Arafat al geruime tijd maandelijks 100.000 dollar naar deze rekening overmaakt; gestolen geld uit de kas van de PA. De tien miljoen dollar op de rekening van mevrouw is echter maar een schijntje in vergelijking met de ca 1500 miljoen dollar op de rekeningen van manlief in het buitenland. Reeds in december 1999 melden kranten dat Palestijnse computerkrakers, PLO miljarden hadden opgespoord op geheime bankrekeningen in o.a. Zwitserland en Amerika. Na meldingen in de Britse krant "The Sunday Telegraph" reageerde de Palestijnse bevolking onthutst op de onthullingen. De IsraŽlische veiligheidsdiensten schatten Arafatís totale vermogen op ca 1.5 miljard dollar. CBS meldde op 9-11-2003 dat Arafat 800 miljoen dollar aan sponsorgelden naar privť-rekeningen heeft doorgesluisd. Een groot deel daarvan zou zijn geÔnvesteerd in onroerend goed in Europa, Canada en AustraliŽ en in aandelen van internationale bedrijven. Het fortuin werd opgebouwd middels het verduisteren van donorgelden, wapenhandel, drughandel, afpersing, fraude en het witwassen van zwart geld. Een voormalige Palestijnse minister van landbouw, Abdoel Jawad Saleh, onthulde in een onderzoek van het weekblad Newsweek dat Arafat regeert over wat hij noemt "Een Maffia staat".

Er wordt zoveel verduisterd dat de PA nu vrijwel failliet is. Dit bericht is afkomstig van hoge Palestijnse functionarissen en stond op 29-1-2004 afgedrukt in de Palestijnse krant de Jeruzalem Times. Europa eist inmiddels budgettaire hervormingen en eist dat de salarissen van ambtenaren e.d. per bank worden uitbetaald. De Verenigde Staten hebben de hulp afhankelijk gesteld aan het afgeven van garanties dat hulpgelden niet voor terroristische doeleinden worden aangewend. De Palestijnse privť-organisaties weigeren een schriftelijke verklaring daartoe te ondertekenen. Ook heeft Washington bekend gemaakt geen rooie cent meer ter beschikking te stellen zolang de PA weigert de moordenaars van de drie Amerikanen op 15-10-2003 in Gaza te overhandigen. Onlangs werden 27 Palestijnse organisaties, waaronder Arafat's PLO, door Washington als terreurorganisaties gebrandmerkt.

Toegevoegd: 22 februari 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug