Arafatís terreurmachine dendert ongestoord verder

Een hoge ambtenaar van Arafatís terreurkabinet, zegt dat IsraŽl geen bestaansrecht heeft omdat het een Satanskind is, gegrond op diefstal en racisme. In een interview uitgezonden op 6-2-2004 op de PA TV, verklaart Ahmed Nasser, Secretaris van de Wetgevende Raad, dat IsraŽl niet kan bestaan Ďonder de menselijke wezensí omdat het Ďgegrond is op roof, terreur, doodslag, marteling, moord, dood en landroof.í Zijn opmerkingen weerspiegelen de voortgaande campagne van de bezetters van IsraŽlís thuisland om het bestaansrecht van IsraŽl te bestrijden en te ontkennen. Het interview citeert ook de "Protocollen van de Wijzen van Zion" de beruchte Russische vervalsing die gepresenteerd werd als de Joodse geheime plannen om de wereld te overheersen. De Protocollen zijn een voor het eerst in 1899 door de Russische geheime dienst Ďonthuld antisemitisch geschriftí. De in werkelijkheid door antisemieten geschreven Protocollen zouden een blauwdruk bevatten voor de internationale Joodse samenzwering om de wereld te overheersen. De Protocollen werden later de bijbel van de naziís en antisemieten in de hele wereld en zijn dat nog. Met name in Rusland en de islamitische wereld zijn de Protocollen zeer populair en overal vrijelijk verkrijgbaar. Er bestaan zelfs christelijke internetsites die de Protocollen als waarheid verspreiden.

Minister Farouk Kaddoumi die zijn thuisbasis heeft in TunesiŽ, verklaarde in een interview in de Jordaanse krant Al-Arab dat het PLO handvest nooit is aangepast en dat de PLO onveranderd IsraŽlís bestaansrecht ontkent en dat slechts de gewapende strijd de Arabieren tot de overwinning voeren zal. "Wanneer Arafat zegt dat de strijd tegen IsraŽl onverminderd voortgezet moet worden - en dat zegt hij regelmatig - dan bedoelt hij niets anders dan het continueren van terreuraanslagen tegen joden" aldus Kaddoumi.Volgens Kaddoumi zal een eventuele terugtrekking van IsraŽl uit Gaza het verzet tegen IsraŽl niet verminderen. Op de eis van IsraŽl en Amerika dat het terrorisme moet stoppen reageerde hij: ,, ze kunnen naar de hel lopen".

Hoezeer de terreurbaas betrokken is bij het terrorisme blijkt nog eens uit een tweetal videofilms "The Trojan Horse" en "IsraŽl and the War of Images" van de Franse filmproducent en journalist Pierre Rehov. De videobanden bevatten gefilmd materiaal waarin Arafat en zijn bendeleden zich uitspreken voor de vernietiging van de Joodse staat en de uitroeiing van het Joodse volk. De twee professioneel geproduceerde documentaires- ieder met een lengte van 60 minuten- bevatten tevens onbewerkt materiaal in het Arabisch van uitzendingen van de PA TV en is vertaald in Engels en Frans. De videobanden maken nog eens duidelijk dat IsraŽl te maken heeft met een bende bandieten van de ergste soort. Ze geven IsraŽl de schuld van alle ellende in de onder hun controle staande gebieden. Ze beschuldigen IsraŽl verantwoordelijk te zijn voor hun eigen daden van terreur, corruptie, moord, drugsmisbruik, etc. Het vermoorden van christenen wordt onder de dekmantel gehouden en door de wereldmedia en de kerken in de doofpot gestopt. Christenen worden verdreven, vermoord, verkracht, stelselmatig vervolgd, gemolesteerd en geÔntimideerd. Dat is het leven van christenen in Bethlehem en andere vroeger christelijke steden in het oude Bijbelse land. De schuldigen blijven onbestraft. David Bedein schrijft in Front Page magazine.com dat de laatste drie jaar, honderden christenen zijn gearresteerd, opgesloten vanwege het houden van kerkdiensten en het gewoon openlijk uitkomen voor hun geloof. Hij vertelt het verhaal van een jongen van 12 jaar die door zijn schoolmaatjes is doodgeslagen omdat hij vol respect sprak over het christen zijn van zijn oom.

Aanslagen waarin Arabieren gedood worden door Arabieren worden aan IsraŽl toegeschreven. Begin maart blies een Arabier zich te vroeg op en doodde daarbij twee Arabische agenten. De PA TV meldde: ,, gisteren zijn twee leden van de Palestijnse Nationale Veiligheidstroepen gedood gedurende een bombardement door de bezettende macht nabij het Bet Hanoun kruispunt." De standaard werkwijze van de officiŽle krant van de PA, Al Hayat Al Jadida is om nieuwsfeiten te verdraaien en te vervormen om de Arabieren af te beelden als slachtoffers, ongeacht de feiten.

De IsraŽlische premier Sharon voelt zich niet langer gebonden aan de belofte dat hij Arafat geen haar zal krenken. Sharon zei dat in een interview met de IsraŽlische tv-zender Channel Two. Hij had de belofte om de terreurbaas met rust te laten drie jaar geleden gedaan aan ĎBonesmaní George Bush. Zowel de Russische regering als die van Verenigde Staten eisen dat Sharon zich aan zijn belofte om Arafat met rust te laten, moet houden. Condoleeza Rice reageerde onmiddellijk telefonisch en liet Sharon weten dat Amerika tegen iedere actie van IsraŽl tegen Arafat is. Na Sharonís toespraak verzamelden zich in Ram-allah duizenden Arabieren, waaronder leidende moslims en ook Ďchristenení, die zich symbolisch als menselijke schilden rond Arafat opstelden. De schurk in kwestie reageerde met de volgende woorden: ,, noch Sharon, noch zijn bende kunnen ons tegenhouden onze strijd voort te zetten. Iedereen moet weten dat wij voor onze mars naar Jeruzalem bereid zijn miljoenen mensen op te offeren. Wij allen zijn martelaren in afwachting!" Het applaus klonk luidt van de fans van het terrorisme.

Terwijl Amerika met alle middelen het terrorisme bestrijd, en met de slogan "Dood of levend" jacht maakt op terreurleiders en daarbij zweren dat terroristen nergens meer een veilige haven zullen vinden, beschermt het de "moeder aller terroristen". Arafat moet op zijn post blijven al kost het nog honderden onschuldige IsraŽlische burgers het leven. Egypte heeft Arafat het land uitgeschopt, SyriŽ, JordaniŽ en Libanon eveneens. Vandaag zit hij in Gods land en heeft hij zich ten doel gesteld de staat IsraŽl te vernietigen waarbij hij zich gesteund weet door de islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties, EuroBabel en anderen. Europa doet net alsof zij als buitenstaanders een nuchter oordeel vellen in de zaak maar ondertussen beschuldigen ze IsraŽl van staatsterrorisme en dreigt het Europees Parlement de IsraŽlische verdedigings acties als "terreurdaden" te bestempelen. Daarnaast hebben de slippendragers van satan opgeroepen tot het opschorten van de Europees-IsraŽlische associatieovereenkomst. Driftige pogingen zijn ondernomen om het Joodse volk met de Holocaust uit te roeien.Na de oorlog moesten de leiders van de Westerse politiek erkennen dat ze niet in hun opzet waren geslaagd. De Arabische terreurbewegingen die het Bijbelse land onveilig maken vormen perfect geconditioneerde mechanismen in het streven van de Europese leiders om langs de weg van terreur opnieuw te bereiken wat in het verleden mislukt is.

We hoeven niet in de onderwereld te gaan om zien wat de demonen van de Europese politiek daar plannen. In de nieuwe grondwet van Europa wil men zich niet meer op God beroepen. Het is een geest die stamt uit de tijd van de torenbouw van Babel, vandaag terug te zien in alle geledingen van de Europese politiek. Achter het streven naar Europese eenheid verbergt zich de menselijke grootheidswaanzin die denkt zonder God te kunnen leven. De basis van het Westen is anti-bijbels (hoe hard ze in Rome en daarbuiten ook bidden) en hoe beter het anti-bijbelse georganiseerd is hoe meer slagkracht ze denken te krijgen tegen de Bijbel. Het geloof in de God van de Bijbel moet volledig uitgebannen worden en men heeft er alles voor over om tot eensgezindheid te komen voor hun mondiale strijd tegen IsraŽl, de Joden en andere mensen die onverminderd vasthouden aan Gods Woord. Arafat en zijn gangsterbenden zijn niets anders dan een Westers product om te dienen in hun strijd tegen IsraŽl. Er bestaat een kolkende rivier van haat tegenover elke menslievende poging van IsraŽl om in vrede te leven met haar tegenstanders. Arabieren die treinen opblazen in Madrid noemt men terroristen. Arabieren die IsraŽlische bussen opblazen noemt men activisten. Figuren die kinderen gebruiken als menselijke schilden noemt men lafaards en schurken, behalve als het Arabieren zijn. Er zal een moment komen dat Europa zal gaan inzien dat hun hulp aan de Arabische terreurbendes zowel (verbaal en financieel) ook niet tot de door hen gewenste oplossing zal leiden. Dan zal men IsraŽl gaan paaien want hun uiteindelijke doel is de antichrist ten tonele te voeren en deze te zetten op de troon in Jeruzalem. Men hoopt zo de God van IsraŽl te kunnen uitschakelen en de komst van de Heer Jezus Christus te verhinderen. Hoe anders zal dat aflopen!

Bronnen: Aish.com, Protocols of the elders of Zion, 11-8-2003. Palestinian Media Watch Bulletin, 12-02-2004. WorldNetDaily, 25-9-2003. NAI Newsletter Jeruzalem, 25-4-2004. Jeruzalem Newswire, 23en25-4-2004. Women in Green, 15-4-2004. Arutz-7 Editor, 31-12-2003.

Toegevoegd: 2 mei 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst StudiesPrint deze pagina
Terug