PerziŽ op weg naar Armageddon

IsraŽl heeft gewaarschuwd dat het bereid is om eenzijdig militaire actie tegen Iran te ondernemen. Als de internationale gemeenschap er niet in slaagt om de ontwikkeling van kernwapen in Iran tegen te houden, hebben zij geen andere keuze. De Iraanse kernreactor in Bashir is veel te groot om alleen voor het produceren van elektriciteit gebruikt te worden. Dat zegt het hoofd van de inlichtingendienst van IsraŽl. De bedreiging komt nadat een rapport van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) duidelijk op bedrog door Iran wees en duidelijk werd dat ze hun kernprogramma al 20 jaar verborgen houden. Toch stelt het IAEA nu dat Iran kan worden vertrouwd. IsraŽl gelooft het niet. De defensieminister van IsraŽl, Shaul Mofaz, heeft openhartig gereageerd. Hij vertelde de V.N. dat, "IsraŽl in geen geval kernwapens in Iraans bezit kan tolereren".

Bronnen noemen de waarschuwing "ongekend hevig". De IsraŽlische premier Ariel Sharon droeg zijn steentje bij aan de kwestie tijdens besprekingen vorige week met de Italiaanse premier Silvio Berlusconi in Rome. Sharon verklaarde, "ik sprak uitvoerig met Berlusconi over het gevaar dat Iran oplevert, het is het nummer ťťn gevaar." Sharon nodigde ItaliŽ uit om "een beroep te doen op de rest van Europa om een sterker blok tegen Iran te vormen". "Ik hoop dat ItaliŽ Iran goed in de gaten houdt, want ik heb het idee dat het standpunt van de Europese Unie tot nu toe weinig gewichtig is geweest."

Washington blijft ervan overtuigd dat Iran een kernwapenprogramma verborgen heeft gehouden. Net als IsraŽl, vreest het Witte Huis dat de raadsvergadering van het IAEA van deze week eindigt zonder de kwestie naar de Veiligheidsraad te hebben doorverwezen. De Russen bevestigen het IAEA-rapport onmiddellijk, aangezien ze miljarden verdiend hebben aan de bouw van de reactoren.

De wereld blijft in vijf verschillende invloedsgebieden polariseren; Europa, het Moslim Midden-Oosten en Noord-Afrika, het Aziatische blok van het Verre Oosten, de vroegere Sovjetunie en de Verenigde Staten. De Bijbel voorspelde vier van de vijf. Profeten in de bijbel voorspelden de heropleving van het Romeinse Rijk, de Koningen van het Zuiden, de Koningen van het Oosten en de alliantie gog-Magog. In de Schrift, is er echter geen sprake van een vijfde macht tijdens laatste dagen. Moeten we hieruit afleiden dat de macht van de Verenigde Staten langzaam zal afnemen en zelfs zal verdwijnen?

Noord- Korea heeft reeds kernwapens. India en Pakistan ook. Iran (of PerziŽ) is zeer dicht bij het hebben van kernwapens. Iran is daarom momenteel de gevaarlijkste natie in de wereld. Het Islamitisch geloof in Iran is zeer fanatiek en maakt het daardoor een veel grotere bedreiging dan ieder ander met kernwapens. Zij zullen ze gebruiken. En vandaag de dag is er geen natie meer die de moed heeft om de noodzakelijke acties te ondernemen om te verhinderen dat gevaarlijke landen kernwapens krijgen. Slechts het kleine IsraŽl en Amerika schijnen bereid te zijn dit te doen. Maar dit besluit van Amerika zal verdwijnen als de Liberalen terug in het Witte Huis keren. Amerika en IsraŽl worden omringd door vijanden die meer en meer vijandig en steeds dodelijker zijn. Nu al voorziet de seculaire wereld dat de macht steeds meer van Amerika zal overgaan op Europa.

De vier machtsgebieden van "de laatste dagen" die in de Bijbel worden voorspeld bestaan tegenwoordig alle vier. En zoals we kunnen lezen, is de enige gemeenschappelijke band die zij delen de haat voor IsraŽl.

Dit is precies wat de profeten van de Bijbel hebben voorspeld!

RPM
Toegevoegd: 28 november 2003Print deze pagina
Terug