De wereld in de greep van Babel

Het vroegere Babel, dat we nu kennen onder de naam Irak, houdt de hele wereld in de greep. Oorzaak: massavernietigingswapens en de dreiging daarvan. Feitelijk lijken de dingen op de dagen van weleer, waarin het Babel van Nebukadnezar de stad Jeruzalem o.a. bestreed met een biologisch wapen: de pest. Pest- en pokkenvirussen zitten ook in Saddams arsenaal. Er is dus niets veranderd.

De hele toenmalige wereld was in de greep van Nebukadnezar (Dan. 2:37 - 38). Alles was hem onderworpen. Zijn rijk was een wereldrijk. Dit is ook het droombeeld van Saddam Hoessein geweest. Een oorlog betekent vandaag - althans zo leggen Islamitische geestelijken het voor hun achterban uit - een oorlog tegen de Islam. Ze zien het als een moderne kruistocht, zoals die door het Westen in de middeleeuwen werden gehouden. Er zijn inderdaad wel paralellen te trekken. De oorzaak van de kruistochten tussen de 11e en de 13e eeuw was een oprukkende Islam vanuit het Midden-Oosten. Men wilde vooral ook Palestina bevrijden van de Islamitische bezetting. Ook de vernietiging van het Christendom en van christelijke kerken door een intolerante Islam vormde de directe aanleiding voor de westerse legers van toen om op te trekken. Daarmee is uiteraard niets goedgepraat aan de kruistochten. Met moslims werden ook Joden door de vrome ridders vermoord. De oppermachtige kerk van Rome had tot de oorlogen opdracht gegeven. Onder paus Urbanus II vond de eerste kruistocht plaats (1096-1099) en werd de oorlog verklaard aan de Islam.

Dat roept men ook vandaag in Islamitische kringen rond de oorlog tegen Irak: "Men verklaart ons de oorlog, net als toen". Men vergeet echter dat de Islam al vier eeuwen eerder de heilige oorlog (Jihad) tegen het Christendom had uitgeroepen. De eerste kruistocht was een ongeregelde volksbende van avonturiers onder leiding van Peter van Amiens (bijgenaamd 'de kluizenaar'). Ze werden volkomen afgeslacht. Daarna kwamen de beter georganiseerde legers. De negen kruistochten waren barre tochten met veel strijd - o.a. tegen de beroemde Turkse krijgsheer Saladin. Het beoogde doel: de bevrijding van het Heilige Land en de heilige plaatsen, werd nooit bereikt. Jeruzalem kwam en bleef in Islamitische handen.

Het Babel van Saddam Hoessein en in bredere kringen de herleefde Islam, staan tegenover het Westen met haar christelijke wortels in een machtige wereldkerk van toen. Ook nu is er angst vanwege de oprukkende Islam. De Belgische Abu Jahjah, geboren in Libanon, toont scherp aan hoe de kaarten komen te liggen. Hij stuurt rechtstreeks aan op de gevreesde "botsing der culturen". Was het uit die angst ingegeven dat de Amsterdarnse Universiteit aan deze Abu Jahjah het podium en de microfoon gaf om zijn gif te spuwen? Deze man is gevaarlijker dan de fascistische Janmaat van eertijds. Die werd overal - zeker in links universitaire kringen - gemeden als een besmettelijk virus, terwijl deze Abu Jahjah, met veel meer uitgesproken fascistische ideeŽn (vernietiging van IsraŽl) door alle media met open armen wordt ontvangen. Anders dan toen, in de tijd van de kruistochten, hebben we de Islam in het Westen binnengehaald als een Paard van Troje. Fanatieke Islamitische groepen, aangevuurd door lieden als Abu Jahjah - misschien is hij wel gestuurd vanuit het Midden-Oosten - vormen grote gevaren. Het rekruteren van terroristen is reeds begonnen.

De oorlog tegen Irak ligt in het verlengde van de grote aanslag op Amerika van 11 September 2001. Voor de hele Islam is Amerika het grote kwaad in de wereld. De meeste zendelingen komen er vandaan. Ook in moslimlanden zijn Amerikaanse ziekenhuizen en tal van ontwikkelingswerken. Dat is ten diepste de reden van de haat tegen Amerika. Onlangs werden opnieuw Amerikaanse zendelingen - artsen - in Jemen vermoord door Islamieten. Achter dergelijke duistere terreur staat de vorst der duisternis, "de mensenmoorder van den beginne" (Joh. 8:44).

Amerika is overgegaan op de 'preventieve' oorlog uit pure zelfverdediging. Na de aanslag op New York en Washington is alles mogelijk geworden en president George Bush wil niet gaan zitten afwachten tot er een nieuwe moslimaanval komt. Wat de gevolgen zijn wereldwijd van een aanval op Irak, ook op de langere termijn, moet met zorg worden afgewacht. Zijn verdere oorlogen, ook tegen SyriŽ, Saoedi-ArabiŽ, Pakistan, Noord-Korea, om maar een paar landen te noemen, nodig om de verspreiding van massavernietigingswapens te voorkomen en terreurgroepen op te rollen? Welke prijs wil het Westen betalen voor een broze veiligheid? Zal de oorlog tegen het Babel van Saddam Hoessein snel tot een einde komen met de val van Saddam of zal hij chemische en biologische wapens inzetten tegen de Amerikanen en tegen zijn eigen bevolking? Hij heeft er alle belang bij om de oorlog tot een bijzonder vuile oorlog te maken met veel burgers en vooral kinderen als slachtoffer. Hij zal net als Milosevic tijdens de Kosovo-oorlog, grote vluchtelingenstromen scheppen. De televisie zal het allemaal in beeld brengen en Amerika krijgt van dit alles de schuld.

Na de 11e September 2001 zei minister van defensie Rumsfeld in de nationale veiligheidsraad, dat de USA nu direct ook Irak - en niet alleen Afghanistan - zou moeten aanpakken. Zal door deze oorlog tegen Babel de Islam voor lange tijd een grote nederlaag lijden of zal de Jihad - de heilige oorlog - met inzet van alle middelen nu pas echt gaan beginnen en wel op het grondgebied van het Westen en IsraŽl? We zullen het spoedig weten.

Toegevoegd: 23 maart 2003
Bron: Het Zoeklicht, nummer 26, 78e jaargang.


Print deze pagina
Terug