Is Irak het Babel uit de eindtijd?

Babylon / Irak Met de oorlog in Irak in volle gang doet zich de vraag voor of hiermee profetieŽn worden vervuld. De bijbel spreekt veel over Babel, een plaats uit de oudheid die in het huidige Irak ligt. In vier hoofdstukken van Openbaring wordt gesproken over Babylon. Openbaring 18 beschrijft het oordeel over Babylon, maar hoofdstuk 17 vertelt ons haar persoonlijkheid. In vers 18 staat dat de vrouw een stad is. Vers 15 leert dat ze ook een internationaal systeem is. Vers 9 legt uit dat de vrouw (de stad) op zeven heuvels zit. Vers 4 zegt dat de vrouw gekleed is in paars en rood. Volgens vers 6 zou de vrouw een grote vervolger van christenen zijn.

Lang heeft men uitgelegd dat het hier ging over het geestelijke Babel, de stad Rome. Rome staat algemeen bekend als "de stad der zeven heuvels." Het is het hoofdkwartier van de Romeinse Katholieke kerk, met een miljard leden over de hele wereld. Er zijn twee heersende groepen binnen de Katholieke kerk - De kardinalen die rood dragen, en de bisschoppen en aartsbisschoppen die paars dragen. De geschiedenis vertelt ons dat het Vaticaan en het pausdom verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van vele christenen in de laatste 1700 jaar.

Lang konden we ons hier beter in vinden dan te moeten geloven dat Babel, een werkelijke plaats in Irak, weer zeer belangrijk zou worden. Babel in de eindtijd zou weer een machtig stad worden met grote weelde en van economisch groot belang.

De feiten halen ons weer in of is het zoals DaniŽl schrijft in vers 4: "Maar gij DaniŽl, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen."

Nu weten we het niet zo zeker meer met dat geestelijke Babel. Moeten we de Bijbel hier toch wel letterlijk nemen? De Bijbel leert immers ook dat de slotscŤne van de wereldgeschiedenis zich in het Midden-Oosten zal afspelen, rondom IsraŽl. Bij Babel zijn de wereldrijken ooit begonnen (Genesis 11) en daar zullen ze ook hun einde vinden. Er is slechts ťťn stad in de geschiedenis bekend met wereldheerschappij: Babel. Wanneer 'Openbaring' spreekt van een grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde (17:18), zouden we zelfs zonder expliciete vermelding kunnen raden dat dit het oude Babylon moet betreffen. Babel dat zo'n prominente rol speelt in 'Openbaring' is gelegen aan de Eufraat. Kan het toeval zijn dat ook "de grote rivier de Eufraat" tot twee maal toe uitdrukkelijk wordt genoemd in 'Openbaring' (9:14; 16:12)? De Bijbel zegt dat Babel verwoest zal worden en nooit meer bewoond zal worden en zelfs "geen Arabier zal daar Het hedendaagse Babylonzijn tent opslaan" (Jesaja 13:19,20). Ook dit is nimmer vervuld. Na het Babylonische rijk koos het Medo-Perzische rijk hier zijn residentie. Alexander de Grote verklaarde na zijn verovering de stad tot hoofdstad van zijn Griekse rijk om daar vervolgens op zeer jonge leeftijd te sterven. In de eerste eeuwen van onze jaartelling bevond zich in Babylon een aanzienlijke Joodse gemeenschap en Petrus schreef er zijn eerste brief (1Petrus 5:13). Saddam Hoessein, die zich de opvolger van Nebukadnezar waant, werkt er al jaren aan om de stad in glorie te herstellen en dit schijnt in vergevorderd stadium te zijn.

We zien in de oorlog met Irak nog geen directe vervulling van profetieŽn. Maar als we de teksten over Babel letterlijk gaan nemen, blijkt Irak plots een van de belangrijkste plaatsen van de eindtijd, met grote rijkdom. Het zou dus kunnen dat deze oorlog belangrijker is dan we denken. De oorlog kan bijdragen aan de vervulling van de profetieŽn over Babel. Door de oorlog kan het regime van Saddam Hoessein omvergeworpen worden en overgenomen door de westerse wereld, de VS, de VN of zelfs de Europese Unie krijgen wellicht een stevige vinger in de pap. De enorme olievoorraden zullen voor immense rijkdom zorgen, en het nieuwe Irak kan een grote rol gaan spelen in de handel en symbool worden voor vooruitgang en vrijheid.

Iets wat we tien jaar geleden niet voor mogelijk hielden lijkt steeds dichterbij te komen, het nieuwe Babel in Irak.

RPM
Toegevoegd: 6 april 2003


Print deze pagina
Terug