Echo's van de zevende bazuin

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Het profetische Woord is niet meer verzegeld. Situaties en ontwikkelingen die eeuwen geleden in de Bijbel voorzegd zijn, tekenen zich steeds duidelijker af. Wij hebben het voorrecht iets te mogen meemaken van de grote daden van de Here God. Signalen vanuit de hemel waarschuwen ons dat we de tijd moeten verstaan en dat het thans de ure is om uit de slaap te ontwaken (zie Rom. 13:11). Want de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij (Rom.13:12).

Eeuwenoude profetieŽn laten heldere echo's vooruit klinken. Ook de machtige lofprijzingen voor God en voor zijn Gezalfde (=Messias) in de hemel hebben profetische betekenis. De aanbidding van de 24 oudsten in de hemel is al hoorbaar op aarde. Na het klinken van de zevende bazuin zeiden zij: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volken waren toornig geworden, maar Uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven ...en om te verderven wie de aarde verderven (0penb. 11:17,18).

De zevende bazuin is nog niet geblazen. De zegelgerichten komen eerst. De eerste vier zegelgerichten bestaan voornamelijk uit door de mens veroorzaakte rampen, zoals oorlogen, onlusten, honger, pestziekten en wilde dieren. Het zesde zegel en de eerste vier bazuinen kondigen natuurrampen aan, die uit de ruimte komen. Misschien een komeet of een asteroÔde, die de aarde treft. Bij het blazen van de zevende bazuin kijken de 24 oudsten als het ware vooruit en ook achteruit en aanbidden de Almachtige. Laten we eens kijken welke profetische echo's zij noemen.

God neemt zijn grote macht op
Aan de hand van de bijbelse profetieŽn zien we dat de Here God inderdaad Zijn grote macht heeft opgenomen. Hij heeft het Joodse volk uit Rusland en uit alle landen waarheen ze verstrooid waren teruggebracht. De (bijbelse) geschiedenis zal dit gebeuren vermelden als groter dan de uittocht uit Egypte (zie Jeremia 16:14-16). Hij sprak Zijn machtswoord tegen het grote Russische Rijk en het stortte in 1990 ineen zodat de Joden uit het Noorderland terug konden keren. Hij hief een banier op tegenover EthiopiŽ, zodat de Joden uit dat land terug konden. De Hand van de Here plantte in de woestijn ceders, acacia's, mirten en olijfwilgen. Hij gaf IsraŽl in vijf grote oorlogen tegen de Islamitische Arabieren de overwinning. De Almachtige is een werk begonnen en zal dat ook voltooien. De terugkeer zal verder doorgaan.

Toornige volken
We gaan terug naar de aanbidding van de 24 oudsten in de hemel. ĄDe volken waren toornig geworden", zeiden zij. U kunt die toorn regelmatig op de t.v. zien. Enorme Islamitische massa's die fel opgezweept en fanatiek schreeuwend IsraŽl en de Joden vervloeken. Maar het antisemitisme is niet beperkt tot Arabieren of Islamieten. Het lijkt wel of de hele wereld tegen IsraŽl opstaat.

De V.N. is al vele jaren toornig op IsraŽl. De meeste resoluties zijn tegen IsraŽl gericht. Het is voor IsraŽl onmogelijk deel te nemen aan commissies of functies te vervullen binnen de V.N. IsraŽl kan geen rechter voordragen voor het Internationale Gerechtshof. IsraŽl kan geen voorzitter worden van de Veiligheidsraad. Een cynische bijzonderheid is dat momenteel SyriŽ, dat terreurorganisaties zoals Hezbollah steunt, voorzitter is.

De E.U. is toornig op IsraŽl en overweegt een boycot van IsraŽlische goederen. IsraŽl wordt steeds meer geÔsoleerd en gedemoniseerd. Maar de Here, de God van IsraŽl, heeft Zijn grote macht opgenomen en zal op Zijn tijd IsraŽl verhogen.

De toorn
De toorn van de volken tegen IsraŽl is in feite opstand tegen God. Daar komt een oordeel over. De 24 oudsten spreken ook van de toorn van de Here God. Van zijn toorn horen we nu al waarschuwende echo's klinken over de hele wereld. Hun toorn tegen IsraŽl, opstand tegen de Here God, komt op hun eigen hoofd terecht. Wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan, zegt de profeet Zacharia over IsraŽl. Niet alleen roept die felle anti-IsraŽl houding de toorn van God op. De tekst kan ook als volgt worden gelezen: Wie IsraŽl aanraakt, raakt zijn eigen oogappel aan. Dus beschadigt zichzelf en maakt zichzelf op den duur blind. Blind voor de realiteit, blind voor de waarheid en wat betreft de kerken: blind voor IsraŽl als volk van de Here God en op den duur ook blind voor het heil in en door de Here Jezus.

Heel wat kerken zijn al een eind op de weg naar de ondergang gevorderd. Zij zullen als rijpe vruchten in de klauwen van de profeet van de antichrist vallen. Overal zien we hoe het "Eerst de Jood en ook de Griek", van toepassing is. Terrorisme in IsraŽl, dus terrorisme blijft de hele wereld bedreigen. De mensen in IsraŽl voelen zich niet veilig. Dus zal de onveiligheid in ons land en overal ter wereld alleen maar toenemen. Geweld in en tegen IsraŽl. Verwacht maar niet dat onze wereld en ook ons land minder gewelddadig wordt. Het Joodse volk wordt gediscrimineerd? Discriminatie zal wereldwijd toenemen en ook wij komen aan de beurt. Economische crisis in IsraŽl? Ook dat overkomt de hele wereld!

Maar zegenen wij IsraŽl, dan zal er een zegen voor ons overblijven. Geestelijke zegen voor de kerken en gemeenten die de moed hebben om te erkennen dat wij, gelovigen-uit-de-heidenen, medeŽrfgenamen zijn en medeburgers van de heiligen (Ef. 2:19 en 3:6).

De aanbidding van de 24 oudsten
De oudsten noemen nog drie belangrijke zaken in hun profetische lofprijzing. Echo's van toekomstige gebeurtenissen. Ten eerste: De doden worden geoordeeld. Ten tweede: Er is loon voor allen die zijn Naam vrezen. Tenslotte: Om te verderven wie de aarde verderven.

Toegevoegd: 8 december 2002
Bron: artikel van Drs. Jan van Barneveld uit Het Zoeklicht nr. 19


Print deze pagina
Terug