Brandhaarden voor een wereldbrand

Aleppo, SyriŽ Alles gaat razendsnel. Waarheen rent onze wereld? We willen kort een paar brandhaarden beschrijven. Die explosieve plekken en omstandigheden wijzen allemaal in dezelfde richting. Het zijn brandhaarden die een apocalyptische wereldbrand kunnen aansteken. Misschien zegt of denk je nu: ďDaar heb je hem weerĒ. Of: ďDat weten we nou onderhand welĒ. Toch is het belangrijk dat u op de hoogte bent. Want samen kunnen we iets doen. Denk aan het referendum, waardoor wij NEE zeggen tegen het EU-verdrag met de OekraÔne U zegt weer: ďDat haalt niks uit; ze gaan toch hun gangĒ. Weer hebt u gelijk. Maar we hebben iets gedaan, iets duidelijk gemaakt. We zijn niet sukkelend en willoos met de EU naar een afgrond gerend... alles gaat snel! Eerst een lijstje van zeven van de wereldbranden die we kort willen bespreken.

 1. SyriŽ
 2. IsraŽl:
  2a. IsraŽl en de Golan
  2b. IsraŽl en de UNESCO
  2c. IsraŽl en de Gebieden
 3. Hezbollah
 4. Kernterrorisme
 5. Afgodentempels
 6. Migrantencrisis
 7. Aardbevingen als signaal
SyriŽ
SyriŽ is inmiddels het slagveld geworden waarop grootmachten van deze wereld, VS en Rusland, hun rivaliteit en geldingsdrang uitvechten. Elk van die twee grootmachten heeft een of meer lokale terreurorganisaties ingekocht met wapens en geld om voor hen het zeer vuile werk op te knappen. Terwijl die terroristen hun eigen, niet zo geheime, gruwelijke agendaís hebben. De onderling strijd wordt uitgevochten over de ruggen en de levens van de lokale bevolking. Dan zijn er ook nog de machtige, zwaar bewapende regionale grootmachten, die strijden voor hun eigen kalifaat. Turkije met het Turks-Ottomaanse rijk, Iran met hun shiÔetische kalifaat en Saoedi ArabiŽ als centrum van de voornamelijk Soennitische Islam. Zelfs kernwapens spelen mee in die griezelige strijd. Ook deze Ďgrote drieí van de chaos in het Middenoosten hebben hun eigen wrede, terroristische hulptroepen. Ook in deze strijd worden kosten, noch moeite noch mensenlevens gespaard. Het is allemaal zo gemeen, zo intens gemeen. Deze brandhaard is te gevaarlijk om daar luchtig over te doen. Een incident of uitbarsting kan snel uitlopen op een (atoom)oorlog. Het wordt dan: ďBloed, vuur en rookwalmĒ. Dat lezen we in de pinksterpreek van Petrus (Hand.2:19,20). Misschien lezen vrome Joden met Shavuot in JoŽl 2:30. Daar staat dezelfde tekst als die Petrus citeert. In die bijbelteksten staat ook een belangrijke belofte: ďIeder de Naam van de HERE aanroept zal behouden (gered) wordenĒ (Hand.2:21 en JoŽl 2:32). Er komen tijden dat er veel Ďgeroepení zal worden. In het genoemde hoofdstuk van de profeet JoŽl lezen we ook dat er hoop is voor IsraŽl.

IsraŽl
2a. De Golan

IsraŽl staat momenteel onder zeer zware druk. De VS (Obama) en Rusland (Putin) hebben een Ďtotaaloplossingí voor de Ďburgeroorlogí in SyriŽ bedacht. Vredesplannen en totaaloplossingen van internationale grootmachten hebben meestal tot nog meer ellende geleid. In dit plan zou Turkije een Koerdische staat in het Noorden moeten toestaan. Dat wil Turkije (Erdogan) onder geen voorwaarde. Saoedi-ArabiŽ zou het aanblijven van Assad in SyriŽ moeten dulden. Herinnert u zich nog hoe de VS (Obama) met kracht de anti-Assad groepen steunde?! Obama steunde toen door dik en dun de anti-Assad rebellen. Nu moet Assad aanblijven. En IsraŽl? De eis van Obama dat IsraŽl de Golan opgeeft vult Palestijnse vijanden met vreugde en Arabische landen met verbazing. Zij denken, soms hardop: Als Obama zijn oudste en meest trouwe en sterke bondgenoot IsraŽl zo verraderlijk behandelt, kunnen wij helemaal niet op de VS aan. Wie vertrouwt er nog op het internationale politieke leiderschap? Volstrekt onbetrouwbaar is het huidige Amerikaanse leiderschap.

IsraŽl moet dus de Golan aan SyriŽ teruggeven. Welk SyriŽ? Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) heeft IsraŽl de Golan Hoogte op SyriŽ veroverd. 14 December 1981 heeft IsraŽl bij wet de Golan ďtot grondgebied onder IsraŽlische soevereiniteitĒ verklaard. Dat is de Golan Hoogte Wet. Het IsraŽlische kabinet vergaderde onlangs (18 april) in de Golan en verklaarde luid en duidelijke dat ďde Golan voor altijd onder IsraŽlische controle zal blijvenĒ. Netanjahu vertelde het kabinet dat hij John Kerry, de Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat IsraŽl de huidige vredespogingen steunt maar dat de grenzen van IsraŽl niet zullen veranderen. In een toespraak tegen legerleiders op een plek waar je goed vanaf de Golan over SyriŽ uitkijkt verklaarde Netanjahu: ďWe hebben ISIS aan de andere kant van het hek. Hier en in Libanon Hezbollah ook aan de andere kant van het hek. Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza. Isis en diverse terreurgroepen in de SinaÔ. Maar ondanks deze gevaarlijke situatie is IsraŽl in het stormachtige en woedende Middenoosten een plek van relatieve rust en veiligheidĒ. Netanjahu is de 21e april in Moskou geweest. Heeft daar Putin ontmoet. Analisten denken dat de Golancrisis de moeilijkste opdracht is uit Netanjahuís lange loopbaan als minister president. Overigens begrijpen we nu beter waarom Netanjahu in februari al bekend maakte dat hij om heel IsraŽl een veiligheidshek wil zetten om ďons tegen beesten te beschermenĒ. Een zware, gevaarlijke tijd voor IsraŽl. De God van IsraŽl zegt: ďMaar daaruit zal hij gered wordenĒ (Jeremia30:7).

2b. UNESCO

Dat de VN een anti-IsraŽl organisatie is weten we. Dank zij vetoís van de VS in de Veiligheidsraad kon het kwaad nog een beetje in toom gehouden worden. Maar de mensenrechtengroep van de VN houdt niet op om dikke resoluties waarin IsraŽl veroordeeld wordt de wereld in te sturen. IsraŽl zou de grootste schender zijn van de rechten van de vrouw en de vreselijkste schender van mensenrechten. Bladzij na bladzij en beschuldiging na beschuldiging staat voor leugen na leugen. Uiteraard kon de UNESCO niet achterblijven. Onlangs heeft deze onderwijsinstelling van de VN de Klaagmuur en het Tempelplein tot Islamitisch, Palestijns erfgoed verklaard. De naam werd ook veranderd: al-Buraq Plaza. Elk archeologisch bewijs, elke historische documentatie van de IsraŽlische aanwezigheid en bijvoorbeeld van koning David, wordt van de tafel geveegd.

Het probleem is dat deze instituten op hun gebied, onderwijs en mensenrechten, aan de top staan en gezaghebbend zijn. We worden geregeerd door leugen. Dat brengt ons in een samenleving die doordrenkt is door leugen. Waar niemand te vertrouwen is, een hel dus. Zo straft ook dit kwaad zichzelf. Of zoals Paulus zegt: ďWie onrecht doet zal zijn onrecht terugontvangenĒ (Kolossenzen 3:24). De HERE, de God van IsraŽl zal de rechtszaak van Zijn volk verdedigenĒ (Jesaja 51:22). Maar de VN, die een instituut voor vrede en gerechtigheid hoort te zijn, is een brandhaard voor een wereldbrand. Een kruik gaat totdat hij barst te water. Zo gaat het ook met de leugen.

2c. De Gebieden

Moshe Feiglin, een vooraanstaand, orthodox leider in de Likud, de partij van Netanjahu, roept al jaren: : ďAnnexeren al die zogenaamde bezette gebieden. De Palestijnen die daar wonen kunnen dezelfde rechten krijgen als de Arabische IsraŽliís. De rest kan vertrekken, al dan niet met een vertrekpremie. Minister Naftali Bennet wil beginnen Ďvoorzichtigerí, met het gebied C te annexeren. Daar wonen weinig Palestijnen en veel IsraŽlische Joden. Netanjahu is volgens velen in IsraŽl te voorzichtig. De EU blijft zeurderig en gemeen IsraŽl pesten met de volgens elke deskundige al jaren geleden mislukte Tweestatenoplossing. Vanuit de gebieden A en B, waar de meeste ĎPalestijnení wonen komen voortdurend aanslagen. Veroorzaakt door de anti-IsraŽl en ook antisemitische aantijgingen van de politieke en geestelijke (islamitische) leiding die elke vredespoging bij voorbaat doet mislukken. Dit moet een keer tot een catastrofe leiden waardoor IsraŽl internationaal in een gevaarlijke hoek gemanoeuvreerd wordt.

Maar de ďBergen van IsraŽlĒ, waar men een Palestijnse staat wil zien, zijn bestemd voor de IsraŽlische stam EfraÔm en niet voor een Palestijnse staat. En zo zal het ook gebeuren. Maar het is een gevaarlijke brandhaard. Vooral als de internationale grootmachten zich ermee bemoeien.

Hezbollah
Hezbollah is een van de gevaarlijkste vijanden van IsraŽl. De beweging is in 1982 opgericht in Libanon. De huidige leider is Hassan Nashrallah. Hezbollah betekent Partij van God. De beweging is ook een politieke partij in Libanon. Het eerste en voornaamste doel is het vernietigen van IsraŽl. Als zodanig wordt Hezbollah voornamelijk door het Westen als een terroristenorganisatie gezien. Hezbollah is ShiÔetisch en nauw verbonden met de ayatollahís van Iran. Sinds 2012 zijn 5.000 van de Hezbollah terroristen in Syrie. In opdracht van Iran vechten ze voor Bashar Assad, de leider van een deel van wat er over is van SyriŽ. In feite hebben zij Assad gered. Het liefst zou Hezbollah meteen terug gaan naar hun bases in Libanon en beginnen met het afschieten van hun ongeveer 150.000 korte- en langeafstand raketten op IsraŽl. Ze hebben veel moderne wapens. Hun strijders zijn goed getraind. Vooral tijdens en door de oorlog in SyriŽ. Overal, maar vooral in het Zuiden van Libanon heeft deze terreurbeweging opslagplaatsen en bunkers. Hun wapens zijn vooral bij scholen, moskeeŽn, kinderspeelplaatsen en bij ziekenhuizen opgeslagen. Naast die wapenopslagplaatsen zijn er lanceerplaatsen voor raketten, bunkers en een hele ondergrondse militaire structuur. Totaal in Libanon meer dan 1000 militaire structuren. Allemaal in de buurt van waar burgers wonen en waar kinderen zijn. Alles hebben ze over om maar Joden te kunnen vermoorden: Enorme geldbedragen om wapens te kopen, mannen om als terroristen op te treden en zelfs eigen burgers en kinderen als schilden tegen Ďde vijandí.

IsraŽl heeft veel van hun structuren in kaart gebracht. Belangrijk is dat IsraŽl een duidelijk plan heeft om zo nodig snel en efficiŽnt IsraŽliís uit Noord IsraŽl te evacueren. Er zijn ook plannen ongeveer een miljoen Libanese burgers te evacueren als het schieten begint. Dan kan IsraŽl Hezbollah beter uitschakelen.

Als de derde Libanonoorlog door Hezbollah begint is het risico niet denkbeeldig dat Iran mee gaat doen. Turkije, dat aan Libanon grenst, gaat dan dreigen mee te doen. De VN, de EU... ach u kent het verhaal wel. Deze brandhaard zal ontvlammen zodra Hezbollah Ďklaarí is in SyriŽ. Moge de HERE de God van IsraŽl het verhinderen.

Kernterrorisme
De verwoestende kracht van een atoom- of waterstofbom is bekend en gevreesd. Twee relatief positieve zaken zijn er over die gruwelijke wapens te melden. Tijdens de Koude Oorlog tussen de VS en Rusland hield de kans op Wederzijdse Vernietiging de vijandschap tussen die wereldmachten Ďkoudí. De atoomwapens van IsraŽl (Toen we, een groep IsraŽl reizigers, Dimona in de verte zagen zei de gids: ďDaar liggen de atoombommen die we niet hebben. ) hebben vijandige Moslimstaten voorlopig buiten de deur gehouden.

Het is bekend dat veel landen bezig zijn met de productie van atoomwapens. Het internationale verdrag tegen atoomwapens lijktt niet te werken. Ook Iran gaat door met het atoomprogramma. Totdat IsraŽl zich verplicht voelt Iran een halt toe te roepen met helaas veel geweld. Saoedi ArabiŽ heeft geprobeerd bommen van Pakistan te kopen. Terroristen, bijvoorbeeld al-Qaida en ISIS hebben verdacht veel belangstelling voor splijtbaar materiaal. We leven in een gevaarlijke wereld. Het gaat om: ďBloed, vuur en rookwalmĒ.

Een Ďvuile bomí is een gewone bom (voor zover een bom gewoon kan zijn) die geladen is met radioactief kernafval. Als zoín explosief ergens ontploft verspreidt een wolk van radioactief materiaal zich over een groot gebied. Besmet gebied kan nog tientallen jaren onbewoonbaar blijven. Bijvoorbeeld wild en groentes uit dergelijke gebieden kunnen tot op heden niet gegeten worden. Het gebied rond Tsjernobyl waar in 1986 een kerncentrale in brand vloog is nog steeds besmet. Nu vermoeden inlichtingendiensten dat terroristengroepen radioactief afval verzamelen om een vuile bom te kunnen maken. Een dodelijk gevaar.

Eind maart 2016 hebben wereldleiders op een top-vergadering gepraat over nucleaire veiligheid. Hoe te voorkomen dat terroristen radioactie materiaal in handen krijgen. Het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) krijgt elk jaar meer dan honderd meldingen over weggeraakt of gestolen radioactief materiaal.

Afgodentempels
Palmyra in SyriŽ was een door veel toeristen bezocht archeologisch centrum. Totdat ISIS de plaats veroverde. De zeer extremistische islamitische terreurorganisatie vierde hun vernietigingswoede bot op de restanten van een opgegraven tempel van Bašl. De 19e april is een replica (kopie) van de poort van die tempel op het Trafalgar Square in Londen onthuld. Het komende najaar wordt een dergelijke replica onthuld op Times Square in New York City. Deze toegangspoort tot de oude Bašlstempel wordt gedupliceerd met behulp van 3D printers, waardoor men exacte kopieŽn krijgt. Het Instituut voor Digitale Archeologie wil ongeveer duizend van die afgoderij over heel de wereld bouwen. Ook andere oude afgoden krijgen in deze tijd, vooral in de westelijke wereld, hun eerbetoon. Alleen deze afgodische Ďreplicaí van de Bašl tempel volgen we even. Eeuwen geleden maakte IsraŽl eenzelfde fout met Bašlsbeelden en andere afgoden. Hier volgt de reactie van de Schepper, de God van IsraŽl, de Almachtige:

ďZie, IK breng rampspoed over deze plaats, waardoor ieder die ervan hoort, de oren zullen tuiten, omdat ze Mij verlaten hebbenÖ.de hoogten van de Bašl gebouwd hebben... Lees voor de hele tekst Jeremia 19:3-5.

Ook wij hebben God verlaten. In het verdrag van Lissabon, een soort grondwet voor de EU, is bewust God en onze Joodse-Christelijke cultuur en erfenis weggelaten. Ik zal kort zijn: de God van de Bijbel weg, de godheid van de Koran erin. Synagogen weg, afgodenbeelden en tempels erin. Joden weg, Moslims erin. Antisemitisme en anti-IsraŽl worden sterker, zegen weg. IsraŽl weg, zegen weg.

Wat kunnen we doen? Ik heb het al heel wat keren in artikelen en mijn boeken herhaald. Voor kerken betekent het: Opwekking of oordeel. Voor de politiek en de samenleving in het algemeen betekent het: Een positieve houding en steun voor IsraŽl. Daarvoor hoeft men geen Christen of Jood te zijn. Iedereen die een beetje rationeel denkt en de feiten rustig bekijkt en beoordeelt weet dat IsraŽl in zijn recht staat. Hij/zij doorziet de leugens en fabels van de tegenstanders. Dat houdt waarschijnlijk in dat er weer een referendum moet komen over een heel of gedeeltelijk Nexit voor Nederland. Dan is er nog hoop en tegelijk geven we IsraŽl wat steun in de rug en moed.

De migrantencrisis
De stroom asielzoekers (vluchtelingen voor het oorlogsgeweld en voor terroristengroen + economische vluchtelingen + (potentiŽle) terroristen) blijft aanhouden. Erdogan dreigde het akkoord met de EU op te zeggen. Hij zal wel wachten tot juni omdat dan de visumplicht voor Turken wordt opgeheven. Hoeveel van de 60 miljoen Turken zullen we dan liefdevol moeten opnemen? Protesten tegen AZCís blijven het nieuws halen. De Duitse bondskanselier mevr. Angela Merkel, eens de machtigste vrouw van Europa en nu verguisd door een groot deel van haar eigen thuisland. Verzet tegen de islamisering van onze samenlevingen wordt sterker. De islamisten worden ook steeds brutaler in hun eisen. De EU blijft sluipend steeds meer macht naar Brussel te halen. Enkele Oost Europese EU landen sluiten zich steeds meer af van Brussel. We zullen nog veel problemen over ons zien komen. Toch gebeuren er ook goede dingen. Migranten die hun best doen de taal te leren en te integreren. Vluchtelingen die dankbaar zijn eindelijk veilig te kunnen leven. En... de zeer vele Moslims, die hun geloof verlaten en tot geloof in Jezus Messias als Zoon van de levende God en Verlosser komen. Deze stroom is niet te stoppen.

Aardbevingen als signaal
De laatste weken is de wereld geschokt door een ongekend aantal aardbevingen. In Ecuador (7,8 op de Schaal van Richter) zijn ongever 500 doden te betreuren. In Japan twee grote bevingen (7,3 en 6,2); Myanmar (6,9); Zuidkust van de Filippijnen (5,9); Tonga (6,1) enz. In IsraŽl waren er een aantal kleine bevingen. IsraŽl ligt boven de SyriŽ-Afrika rift (scheur in de aardkorst, die schuift en zo kleine en vaak ook grote aardbevingen veroorzaakt). Sommigen hopen dat een grote aardbeving de Tempelberg treft, zodat de al-Aksa moskee en de Rotskoepel in de diepte van de aarde verdwijnen. Seismologen verwachten binnenkort minstens vier grote aardbevingen met een Ďscoreí hoger dan 8,0. Deze aardbevigengeven een duidelijk signaal.

Het Bijbelboek Openbaring beschrijft veel zware aardbevingen. De oorlog van Gog tegen IsraŽl wordt o.a. beslist door een zware aardbeving. Psalm 18 beschrijft hoe IsraŽl gered wordt door een zware aardbeving plus een tsunami.

Het voert veel te ver om nu in te gaan op hoe de onrust diep onder het aardoppervlak de brandhaard smeult en beeft naar apocalyptische gebeurtenissen. Ik heb alweer te veel geschreven. Het gaat allemaal zo snel. Misschien schrijf ik op mijn site of in het Zoeklicht. Blijf ons bezoeken en bid voor de vrede van Jeruzalem en genade voor ons land.

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 9 april 2016


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug