Onze wereld wordt steeds meer het toneel van chaos

Sinds de zogenaamde ďArabische lenteĒ in landen als TunesiŽ, Egypte, Yemen en LibiŽ, zijn er allerlei Ďdeskundigení die deze revoluties idealiseren en gaan zelfs zover vergelijkingen te maken met de landen in Oost-Europa die zichzelf wisten los te maken van de voormalige Sovjet Unie. Men spreekt van een ďArabische lenteĒ maar verder bezijden de waarheid kan het niet zijn. Opvallend is ook de blinde steun van het westen aan de losgeslagen moslimextremisten in LibiŽ. Barack ďThe Prince of WarĒ Hoessein Obama was een van actienemers om ďDe dolle hond van het Midden-OostenĒ Moeammer Gadhaffi van de troon te stoten. En de Libische leider was nog wel zo blij met Obama toen deze tot president van de VS werd gekozen. Gadhaffi noemde hem Ďonze man in het Witte Huisí en de relatie met de Verenigde Staten ďuitstekendď. De Washington Post schreef op 27 april 2010: ďPresident Obama geniet de steun van ťťn van ís werelds meest prominente leidersĒ. Het is de Libische dictator en broeder Moeammer Gaddafi. Dat Obama - om Gadhaffi te verwijderen - samen met de Franse leider Sarkozy en de Britse leider Cameron terroristen van Al-Qaeda moest inschakelen, dat mocht de pret niet drukken.

LibiŽ (behorende tot de PuteeŽrs, EzechiŽl 38:5) staat vandaag onder controle van een ongeregelde bende waaronder terroristen van de aan Al-Qaeda verbonden ďLibyan Islamic Fighting GroupĒ (LIFG) met aan het hoofd Abd Al-Hakim Belhadj een Al-Qaeda veteraan uit Afghanistan. Mede dank zij de geavanceerde wapens die ze hebben ontvangen van onder meer Groot-BrittanniŽ en Frankrijk, worden ze in de gelegenheid gesteld de macht in LibiŽ over te nemen. Dat er al duizenden doden zijn gevallen, mede ten gevolge van NAVO bombardementen, dat lijkt geen punt van discussie. Wat is het nog maar geleden dat figuren als Tony Blair, Sarkozy, Berlusconi en vele anderen, nog aan de voeten lagen van Gadhaffi. Tijdens een bijeenkomst van het Europese Parlement in de ďToren van BabelĒ in Straatburg over de huidige situatie in LibiŽ, kreeg Derk Jan Eppink een minuut om het woord te mogen voeren. Tijdens zijn Ďtoespraakí haalde hij ťťn voor ťťn fotoís te voorschijn met daarop de president van de EU Herman van Rompuy, Guy Verhofstadt, Silvio Berlusconi en Tony Blair, allemaal in innige standjes met de man die nu door dezelfde personen is uitgekotst. De hypocrisie druipt er werkelijk van af.

Zie wat er van de ďArabische lente in Egypte is terechtgekomen. Zie hoe Obama zijn vriend Hosni Mubarak onder de bus duwde en plotseling zijn aftreden eiste. Obama heeft heel bewust de kant van de islamfascisten gekozen. Het leger heeft de macht over genomen en praktisch alle vrijheden die de Egyptenaren onder dictator Moebarak hadden, zijn in de ban gedaan. De IsraŽlische ambassade is door een waanzinnige meute aangevallen, het ambassadepersoneel bijna gelyncht en vrouwelijke medewerkers van CNN moesten tijdens een demonstratie in Cairo rennen voor hun leven om niet verkracht te worden. Arabische lente noemen de wereldleiders en allerlei andere dwaalgeesten dat. De Kopten zijn hun leven niet meer zeker en vluchten met duizenden het land uit, bang vermoord te worden. Ruim 90.000 kopten verlieten dit jaar Egypte en honderdduizenden anderen willen eveneens vertrekken. Diverse militante salafistische groeperingen voeren een hetze tegen de Kopten, waarbij alle registers werden opengetrokken. Salafistische haatpredikers kregen hierbij ruim baan in de media en verschenen in programmaís van de Arabische satellietzender Al-Jazeera.

Op 9 oktober 2011 werden demonstraties van woedende Kopten -die een einde eisten aan het voortdurende geweld van de kant van de moslims- wreed de kop ingedrukt door het Egyptische leger. Daarbij kwamen ongeveer 35 christenen om het leven kwamen. Ooggetuigen meldden dat legervoertuigen met grote snelheid op de massa inreden. Terwijl tientallen Kopten bij het geweld van de afgelopen maanden zijn vermoord alsof het lastige horzels waren, zweeg de grote leider in Washington. Nu riep hij de Kopten op tot Ďterughoudendheidí.

Egypte roert net als de andere IsraŽl omringende landen in toenemende mate de oorlogstrom. In het noorden zijn dat Libanon en de terreurbeweging Hezbollah, en verder naar het noorden is Turkije bezig alles en iedereen op te hitsen tegen IsraŽl. De extremistische moslimleider van de Turken Recep Tayyip Erdogan heeft nog niet door dat door zijn beleid Turkije (Togarma) in toekomende tijd samen met Gog en consorten het loodje zal leggen op de bergen van IsraŽl. In het oosten meent de Jordaanse Ďkoningí ook met regelmaat een anti-IsraŽlische bijdrage te moeten leveren. En natuurlijk niet te vergeten IsraŽls aartsvijand SyriŽ waarmee ze nog steeds in een staat van oorlog verkeren. SyriŽ dreigt met een grootscheepse raketaanval op Tel Aviv wanneer het Westen het waagt om SyriŽ aan te vallen. De reactie van Israel op dit dreigement was ook helder: ĎZodra Tel Aviv door ťťn raket zal worden getroffen, zal Damascus de eerste zijn die de prijs daarvoor zal betalen.

De Arabische landen en al hun meelopers schreeuwen om de vernietiging van IsraŽl, een land met een totale populatie van 7.7 miljoen inwoners inclusief 1.2 miljoen Arabieren staat niet bovenaan de lijst om hulp te ontvangen wanneer ze aangevallen mochten worden. Nee, dan de zogenaamde revolutionairen die bezig zijn de dictators te verdrijven en deze in te ruilen voor nog groter geboefte, die kunnen op hulp van Washington en Brussel rekenen zoals dat al jaren het geval is met betrekking tot het PLO-terreurbewind in Ram-allah.

Binnen de kortste keren zal het Midden Oosten dankzij Obama’s politieke en militaire steun voor de allerlei dubieuze islamitische krachten, veranderd zijn in ťťn groot anti-IsraŽlisch islamitisch Moslim Broederschap bolwerk, dat zijn pijlen niet alleen zal richten op de Joodse staat, maar tevens op het hele Westen. De onzichtbare oorlog tegen IsraŽl is al begonnen. Diverse landen plannen sancties met betrekking tot IsraŽlische producten. Hillary Clinton riep na de aankondiging van IsraŽl een serie nieuwe huizen in Gilo te willen bouwen, de wereldgemeenschap op ďde druk op IsraŽl op te voerenĒ om ze zo te dwingen concessies aan het PLO-bewind te doen in de naam van vrede. Deze oproep komt er op neer de economie van IsraŽl te vernietigen. Dit is oorlogsvoering- zonder raketten, tanks en ander oorlogstuig. De OPEC landen gebruiken al jaren hun olie dollars om de wereld te chanteren door achter de eis van een PLO-staat te blijven staan.

Zowel Groot BrittanniŽ als Frankrijk en de Verenigde Staten, zijn in staat de Joodse natie volledig in de handen te leggen van hun vijanden in het kader van wat men Ďvredeí noemt net zoals Chamberlain het voormalige Tsjecho-Slowakije aan de naziís verpatste. Washington zegt een vijand te hebben waartegen opgetreden moet worden, waar dan ook ter wereld. Nee, zegt Obama ‘wij zijn niet in oorlog tegen de islam’ maar iedereen weet dat praktisch alle terroristen in deze wereld moslims zijn. Maar IsraŽl dat al jaren strijd levert tegen een doodscultuur, krijgt kritiek te verduren wanneer het actie onderneemt tegen moordenaars die IsraŽlische dorpen binnensluipen om daar hele gezinnen de keel door te snijden of reageert op een regen raketten uit Gaza.

Inmiddels wordt de wereld geconfronteerd met de Occupy Wall Street beweging. Wat daarbij opvalt, is dat het aantal antisemitische uitbarstingen en protesten tegen de staat IsraŽl toe nemen en steeds meer deelnemers van de gelegenheid gebruik maken de Joden de schuld van alle misŤre in de wereld geven.
Toegevoegd: 20 oktober 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug