Op weg naar de grote chaos

Pro-Erdogan rally De wereld is voor veel mensen geen prettig oord. Hele regioís dreigen uit elkaar te barsten vanwege de toenemende instabiliteit. Het Middenoosten loopt hierbij voorop. Ook op mondiale schaal is de strijd om de economische, financiŽle en uiteindelijk de politieke macht in een beslissend stadium gekomen. Een ander voorbeeld zien we als een monster opkomen in de landen van de EU. Kleine landelijke politieke machthebbertjes hebben hun ogen meer gericht op Brussel dan op de belangen van de burgers die hen hebben gekozen om hun rechten te verdedigen. In Brussel berijden ongekozen politici het ďBeest in BrusselĒ en koersen naar meer macht en geld voor de EU. Dat veroorzaakt grote onrust onder de bevolking in veel lidstaten. Maar de grootste onrust en de grootste gevaren komen dreigend uit het Middenoosten op ons af. Maar de mondiale spanningen tussen de VS, China, Rusland en de EU vormen ook een groot gevaar voor de labiele wereldvrede.

We leven in een gevaarlijke wereld. Een tijd van ďoorlogen en geruchten van oorlogenĒ. En een tijd waarin ďvolk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijkĒ. Dat betekent opstanden en rellen. U kunt dit lezen in uw krant en in de rede van de Here Jezus over de eindtijd, in MattheŁs 24. Dit is nog maar ďhet begin van de weeŽnĒ (MattheŁs 24:8).

Middenin de chaos ligt IsraŽl. Een eiland van (relatieve) rust vergeleken met de rest van de wereld.

Op de lijst van het World Happiness Report 2015 staat dit meest bedreigde land van de wereld, IsraŽl als nr. 11. Zwitserland staat nr. 1, Nederland is nr. 7 en de VS is nr. 15. Het is ook een wonder dat IsraŽl zo rustig en veilig blijft onder de enorme druk van de VS, VN, EU, van de islamitische wereld en de levensgevaarlijke dreiging van het moslimterrorisme. Premier Netanjahu heeft dan ook ďveiligheidĒ als eerste prioriteit voor het beleid van de nieuwe regering gezet.

Al deze spanningen zullen (waarschijnlijk na een periode van schijnvrede) uitlopen op het binnenstormen van de beruchte, apocalyptische ruiter op het rode paard uit Openbaring 6. Hij zal ďde vrede van de aarde wegnemen, en dat zij elkaar zouden slachtenĒ (Openbaring 6:3,4). Een situatie die we nu al kennen van de diep tragische gebeurtenissen in SyriŽ en in Irak. Een grote, vreselijke chaos. We kunnen niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn. Want het komt eraan.

Eeuwenoude wereldmachten maken zich klaar
In de oudheid was het Middenoosten het centrum van verschillende grote wereldrijken. Die wereldrijken hebben hun nek gebroken op IsraŽl en het Joodse volk. Dit gebeurde op grond van het woord dat God sprak tegen Abraham (Genesis 12:3), tegen Jakob (Genesis 27:28) en van de heiden-profeet Bileam (Numeri 24:9): ďGezegend wie u (IsraŽl) zegenen en die u vervloeken, vervloekt!Ē.

Dit is een geestelijke wetmatigheid die tot op de dag van vandaag geldig is gebleken. Vandaar dat ik zo verontwaardigd ben over minister Koenders die met 15 andere Europese landen aandringt op etikettering van IsraŽlische artikelen uit Judea en Samaria. De nederzettingen zijn ďeen ernstige bedreiging van het vredesprocesĒ zeurt Koenders mee in het valse concert van IsraŽl-vijanden. ďKauft nicht bei JudenĒ riepen de Naziís al en roept Koenders nu. Hij roept het oordeel over die Naziís over ons af. Genoeg hierover.

Wat is er in het Middenoosten aan de hand?

We zullen kort ingaan op Iran, Turkije, Saoedi-ArabiŽ en de extreem-islamitische terroristenbendes zoals ISIS, al-Nusra enz.

Iran is het oude PerziŽ en in de Bijbel Elam genoemd. Het is duidelijk wat de ayatollahís van Iran willen. Een herstel van het oude, beroemde Perzische wereldrijk De zilveren borst en de armen van het reusachtige en vreesaanjagende beeld dat koning Nebukadnezar van het Medo-Perzische wereldrijk in een droom had gezien en dat door de Joodse profeet DaniŽl werd verklaard. Een wereldrijk dat vele eeuwen heerste over een groot deel van het Middenoosten. Dat Perzische wereldrijk moet weer tot leven komen. Dat ďwonderĒ zal gerealiseerd worden door hun messias, de Mahdi. Een ShiÔetisch wereldrijk dus. Daar hebben zij de atoombom voor nodig. Daar riskeren zij, in een vurig religieus fanatisme, een wereldoorlog voor. Vandaar hun vijandschap tegen Saoedi-ArabiŽ, dat de grootste meerderheid van de moslims, de Soennieten, vertegenwoordigt.

Dus Iran streeft naar de hegemonie in het Middenoosten. Tegelijk naar de vernietiging van IsraŽl. Dat moet volgens hun eindtijdleer. Vanuit het Middenoosten naar Europa, naar Rome. Iran heeft tot nu toe aardig veel succes. Het land is de baas over vier hoofdsteden in het Middenoosten: Beiroet (Libanon), Bagdad (Irak), Damascus (SyriŽ) en Saíana (Jemen). Dus Saoedi-ArabiŽ en Iran staan op voet van oorlog. De spanningen in SyriŽ lopen ook hoog op. Nu ISIS Damascus dreigt over te nemen is het mogelijk dat Iran ingrijpt. Ook dit brandende lont kan een kruitvat laten ontploffen.

Het verdrag tussen Iran en de G5+1 geeft Iran groen licht voor het klaarmaken van de bom. De ondertekening van dit verdrag is gepland voor de 30e juni. Zelfs alle controle op de naleving ervan wordt door de ayatollahís geweigerd. Obama blijft toegeven. IsraŽl kijkt scherp toe. Zodra de IsraŽlische veiligheidsdienst Ďzietí dat Iran de bom op een van hun intercontinentale raketten koppelt, zal IsraŽl optreden. Daar hopen (rekenen?) de Soennietische Moslimlanden op. Vandaar dat Saoedi-ArabiŽ en de Golfstaten het vertouwen in Obama hebben opgezegd en zich tot IsraŽl wenden. Immers een gevaarlijke, gemeenschappelijke vijand brengt zelfs felle vijanden bij elkaar. Hoe het met Iran en de bom afloopt leest u in Jeremia 49:35-39.

Saoedi-ArabiŽ is een tweede hoofdrolspeler om de macht in het Middenoosten. In zín schrik voor de opmars van Iran is dit land een oorlog tegen de door Iran gesteunde ShiÔetische Houthiís begonnen. De Houthiís hebben al een groot deel van Jemen in hun macht. Bovendien is Saoedi-ArabiŽ bezig atoombommen van Pakistan te kopen. Maar Pakistan kijkt wel uit. Dat land is al erg instabiel en heeft 30 miljoen ShiÔeten binnen zín grenzen. Zelfs Egypte heeft geweigerd Saoedi-ArabiŽ te hulp te komen in de oorlog in Jemen. Vandaar dat Saoedi-ArabiŽ zich nu tot Noord Korea wendt om hulp te kopen voor Ďhun bomí. Waarom is Saoedi-ArabiŽ belangrijk?

Waarom streeft ook Saoedi-ArabiŽ naar de wereldmacht?

Het huis van Saoed, koning Hassan, stamt rechtstreeks af van Mohammed. De belangrijkste heilige plaatsen, Mekka en Medina, vallen onder hun beheer. Daarom is Saoedi-ArabiŽ voor de overgrote meerderheid van de Islam het centrum van hun religie. Bovendien vergeet niet dat ook en juist dat land een hoofdrol speelt bij de uitbreiding van de Islam over Europa door de zogenaamde stille jihad. Wat ze helaas heel aardig lukt door de Ďmedewerkingí van veel Westerse regeringen. Overigens zijn er onderzoekers van de profetieŽn die in Jesaja aanwijzingen vinden dat Saoedi-ArabiŽ in deze machtsstrijd het onderspit zal delven en totaal in een oliebrand ten onder zal gaan. ďIK zal het wegvagen met de veger van het verderf, spreekt de HEERE van de legermachtenĒ (Jesaja 14:23). Iets wat Saddam Hoessein jaren geleden al heeft geprobeerd.

Turkije houdt de 7e juni belangrijke verkiezingen. Waarschijnlijk zal de AKP van president (over 14 Recep Tayyip Erdogan wel winnen. Over dagen moeten we misschien zeggen Ďsultaní Erdogan I. Met 330 zetels krijgt Turkije dan de eerste gekozen sultan. Maar Erdogan wil meer. Met 367 zetels wordt hij alleenheerser. Een groot probleem voor Turkije wordt de grote niet-Turkse minderheid, waaronder de Koerden.

Ook Turkije heeft een groot verleden als wereldmacht. Het Turks-Ottomaanse rijk heerste eeuwenlang tot 1918 over het hele Middenoosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost Europa. Het herstel van het Turks-Ottomaanse rijk is waar Erdogan met alle macht aan werkt. Hij gedraagt zich al helemaal als een ouderwetse Turkse sultan. Wil uiteraard IsraŽl vernietigen. Immers dat is volgens de sharia de plicht van de Moslims. Aan de andere kant zit Turkije met gouden banden van handel en economie vast aan IsraŽl. De jaarlijks handelsbalans schommelt rond de Euro 14 miljard! Maar Erdogan wil ook de macht over Mekka en Media, het heilige plaatsen van de Islam. Dat zou zijn plaats als sultan bevestigen. In verband met de ďbom van IranĒ is Erdogan nu opeens weer wat vriendelijker tegenover IsraŽl. Het spel om de macht in het middenoosten gaat dus tussen Iran, Turkije en Saoedi-ArabiŽ. Soms lezen we kleine berichten dat deze drie machten nu eens met de een dan weer met de ander probeert tot samenwerking te komen. Vermoedelijk zal dat lukken als de beruchte grootvorst Gog (je leest van hem in EzechiŽl 38) met o.a. Iran en gebieden die nu Turkije vormen, IsraŽl gaan aanvallen en op de ďbergen van IsraŽlĒ vernietigd zullen worden.

Terroristen
Over de wrede terroristenbendes die grote delen van het Middenoosten tot een hel maken, kunnen we kort zijn. Hun doelstellingen zijn in wezen niet anders dan die van Iran, Turkije en Saoedi-ArabiŽ. Ook zij strijden voor een herstel van het kalifaat. Voor een wereldwijde islamitische sharia-staat. Te beginnen in het Middenoosten en dan naar Rome, Europa. Waarbij eerst IsraŽl moet worden vernietigd. Ze worden financieel en materieel gesteund door genoemde hoofdrolspelers in het Middenoosten. Die landen zullen, als de tijd volgens hun inzichten rijp is, die terroristengroepen wel inlijven of opslokken. Of ISIS sluit zich bij het ďhersteld Turks-Ottomaanse kalifaatĒ aan.

China, EU, Rusland en VS. IsraŽl
Ook de rest van de wereld is in economische, politieke en sociale chaos. Het voert te ver om hier nu op in te gaan. Let op de eurocrisis en het gevaar dat de EU een totalitaire macht gaat worden. Wat de VS en Rusland gaan doen. Wel zien we hoe eensgezind men, zo goed als heel de wereld, zich opstelt tegen IsraŽl. IsraŽl de Tweestatenoplossing, die IsraŽl maar ook Hamas en de Palestijnse Autoriteit niet willen door de strot duwt. Dit te behandelen vergt een nieuw artikel.

Wat IsraŽl betreft is het inmiddels ALLEN TEGEN EEN geworden. De hele wereld die IsraŽl dwingt een Palestijns terroristenstaatje in Judea en Samaria naast en tegen zich te dulden. Ik verwacht niet dat Leon de Winter gelijk krijgt als hij in zijn spannende boek ďRecht op terugkeerĒ die situatie beschrijft. IsraŽl als een kleine getto middenin vijandige Arabieren. De HERE, de God van IsraŽl, heeft IsraŽl tot op heden beschermd. HIJ is een werk in en voor IsraŽl begonnen en zal dat voltooien. Het is Zijn land en Hij zal oordelen allen die Zijn land willen verdelen. Lezen wij in de profeet JoŽl 3:1,2. IsraŽl is en blijft Zijn volk. Jeruzalem is en blijft ďde stad van de Grote KoningĒ.

Laten wij bidden en hopen dat de HERE op tijd zal ingrijpen en de regering van IsraŽl wijsheid geeft niet op de grootmachten te vertrouwen maar op de Heilige van IsraŽl. Tot nog toe is IsraŽl ontkomen aan de Ďgrote chaosí. Heeft IsraŽl gezegevierd in een groot aantal oorlogen die bedoeld waren om IsraŽl te vernietigen. Heeft de HERE IsraŽl voorspoed en rust gegeven om staande te blijven tegen het pesterige gezeur van de EU en het Koenders en zijn vrienden. Moge de HEER ons land genadig zijn.


Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 31 mei 2015

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug