De koningen uit het oosten

Er doen zich profetische ontwikkelingen voor in het huidige China. China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht en dat begint inmiddels op velerlei gebied zichtbaar te worden. China bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Ze spreken van een onrustbarende ontwikkeling. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische superwapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan toebrengen. In het noordoosten van de Verenigde Staten, in een gebied van ca. 15.000 vierkante kilometer, zaten in 2003 enige tijd 50 miljoen Amerikanen zonder stroom. Volgens Tim Bennett, de voormalige president van de Cyber Security Industry Alliance, hebben vertegenwoordigers van de Amerikaanse inlichtingendienst tegenover hem bevestigd dat het Chinese leger hiervoor verantwoordelijk was. De officiële verklaring voor de enorme stroomuitval was destijds het in contakt komen van boomtakken met elektriciteitsleidingen in de staat Ohio.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie ontwikkelt China niet-kinetische methodes om satellieten aan te vallen, zoals het storen en verblinden van satellieten en het gebruik van lasers, microgolfwapens, deeltjesstralen en elektronische pulswapens. Tim Bennett is van mening dat de Chinezen eveneens verantwoordelijk zijn voor de stroomuitval in Florida in februari 2008. Hierdoor kwamen drie miljoen mensen zonder stroom te zitten. In november 2010 ontstond het nodige oproer over een onbekende raketlancering voor de kust van Californië en een dag later boven New York. Daar werd een object gefilmd dat zeker 13.000 km. per uur moet hebben gevlogen en verdacht veel leek op een raket.

Veel onafhankelijke experts zijn het er over eens dat de raketlancering bij Californië afkomstig moet zijn geweest van een Chinese onderzeeër. Naast dit voorval werd de Amerikaanse marine onaangenaam verrast door het plotselinge opduiken van een Chinese Song-klasse onderzeeër, precies tijdens een oefening rond het vliegdekschip USS Kitty Hawk ten zuiden van Japan. Volgens een woordvoerder van de NAVO zijn de Amerikanen behoorlijk geschrokken van het feit dat China klaarblijkelijk al zulke moderne onderzeeërs heeft dat het -zonder op te vallen, vliegdekschepen kan benaderen- en in potentie zo kan vernietigen. Ook haalt China de banden aan met steeds Israël- vijandiger wordende landen waaronder Turkije. Zo waren Chinese Su-27 jagers betrokken bij de militaire oefening Anatolian Eagle. Opmerkelijk was dat deze vliegtuigen bijtankten in Iran. Daarnaast stuurde het Chinese leger commandotroepen naar Turkije om met het Turkse leger gezamenlijke militaire oefeningen te houden.

China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribische gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een ongekende economische groei. China’s economie is de laatste 10 jaar, jaarlijks met 10 procent gegroeid en is druk bezig de economie van het Westen te ondergraven. Chinese kooplieden zijn in grote aantallen en met een zeer ruim assortiment aan goederen het westen binnengedrongen. Peking besteedt 65 miljard dollar per jaar aan defensie. Dat is na de VS het grootste budget ter wereld. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn bijna alle meubelen, die in de etalages van grote warenhuizen staan, gefabriceerd in China. Door de goedkope arbeidskrachten kunnen praktisch alle producten voor lage prijzen aan de man worden gebracht, waar ook ter wereld. Steeds meer bedrijven in het westen zijn genoodzaakt hun deuren te sluiten omdat ze niet tegen de gestaag toenemende import opkunnen. Volgens “Business Week” zal China op termijn alle concurrenten achter zich laten. Henry Kissinger zei in april 2008 dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden.

China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten mocht besluiten Taiwan te hulp te komen bij een aanval van China. Er is een wet aangenomen die de leiders van het land een legale basis biedt voor een aanval op Taiwan. Het Chinese leger houdt met regelmaat militaire oefeningen in de straat van Taiwan, een zee-engte tussen China en Taiwan. Washington heeft zichzelf verbonden te helpen om elke vijand die de handen uitstrekt naar Taiwan, te weerstaan met alle mogelijke geweld. Hiervoor bevinden zich naar schatting zo’n 100.000 militairen in de omgeving van Taiwan, het vroegere Formosa.

Uit een peiling van de staatskrant Global Times is gebleken dat bijna 55% van de Chinezen denkt dat er een nieuwe koude oorlog komt met de Verenigde Staten. Volgens een onafhankelijk onderzoek van de Chinees sprekende media willen politieke leiders meer wapens gaan verkopen aan Amerika's vijanden, zoals Iran, en achten hoge officieren van het Chinese leger een militaire confrontatie tussen de twee grootmachten niet uitgesloten. De Chinezen beginnen zich steeds brutaler ten opzichte van Amerika op te stellen. Volgens een niet nader genoemde diplomaat is Barack Hoessein Obama tijdens zijn bezoek aan China in 2009 zelfs ronduit vernederd. Hoewel de Amerikaanse ambassadeur net zoals de media naar buiten toe beweerde dat de onderlinge relaties nog nooit zo goed waren geweest, was er volgens de diplomaat juist sprake van een ijskoude en onverzoenlijke sfeer. De Chinezen zouden doelbewust moeilijk hebben gedaan over ieder aspect van het protocol, lieten alleen voorgeselecteerde mensen toe bij een openbare bijeenkomst met Obama, censureerden het enige interview dat de president aan een Chinese krant mocht geven en verboden de Amerikanen gebruikt te maken van hun eigen helikopters om Obama naar de Chinese muur te vliegen.

Diplomaten spraken van een “ijzige” persoonlijke sfeer tussen Obama en de Chinese president Hu Jintao. Er was zelfs geen sprake van de oppervlakkige vriendelijkheid die eerdere Amerikaanse presidenten wél hadden ervaren bij hun bezoek aan China. Hu Jintao weigerde verder ook maar een seconde Obama's pleidooi voor een devaluatie van de Chinese munteenheid te overwegen, deed slechts wat vage toezeggingen om samen te werken op het gebied van klimaatverandering, om vervolgens drie weken later de Amerikanen tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen volkomen in de kou te laten staan. De grote ’verlosser’ Obama was in Kopenhagen de hulp van bodyguards nodig om onaangekondigd een zaal binnen te komen waar de Chinese premier Wen Jiabao achter zijn rug om afspraken aan het maken was met de Indiase premier Singh en president Lula da Silva van Brazilië. Obama zei niet gediend te zijn van dit soort geheime besprekingen. Maar tijdens de speech van Wen Jiabao was hij zelf in een ‘achterkamertje’ met andere landen aan het overleggen. Terwijl officiële woordvoerders tegenover de media volhielden dat de klimaattop wel degelijk een succes was, waren de Amerikanen woedend vanwege de Chinese pogingen om Obama te vernederen.

Waar China zich ook mateloos over opgewonden heeft is dat Obama de door hen verafschuwde Tibetaanse geestelijke leider, de Dalai Lama, op het Witte Huis heeft ontvangen. Amerikaanse officials zijn naar verluid verbijsterd over de felle nationalistische retoriek in de Chinese media en op het internet. In een interne publicatie van de elitaire Qinghua Universiteit wordt de verwachting uitgesproken dat, nu er dermate grote belangen op het spel staan, de spanningen tussen China en de VS alleen maar groter zullen worden. Er zal een felle strijd met Amerika losbarsten over de export, de overdracht van technologie, auteursrechten, piraterij en de waarde van de Chinese munteenheid, de yuan. Slechts weinigen in China proberen de gemoederen nog te bedaren.

Peking haat Washington inmiddels en stookt de mensen op tegen de Verenigde Staten zegt Joseph Perkins in “The Schwarz Report”, waarin hij refereert aan twee in “The Washington Times” gepubliceerde rapporten, afkomstig van het Pentagon en de “U.S.China Security Commission”. Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde onlangs in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen over de kwestie Taiwan. De uitspraak is veel meer dan een “opinie” van hemzelf. Het Chinese leger wordt getraind voor een oorlog tegen de VS. Er is momenteel duidelijk sprake van een koude oorlog tussen de twee landen. China bezit een groot arsenaal atoomwapens en andere middelen voor het op grote schaal doden van mensen en beschikt over geleide projectielen die met gemak Amerika kunnen bereiken. Volgens een studie van het Pentagon is de Chinese militaire opbouw echter niet alleen gericht op een eventuele oorlog tegen de VS, maar speelt ook de alsmaar groeiende vraag naar olie en gas een rol. Dit zou kunnen leiden tot gebruik van geweld om de toevoer van olie en gas garant te stellen. In november 2010 waren er opnieuw spanningen tussen China en Japan vanwege een Japans besluit om naar gas te gaan boren in een omstreden deel van de Oost Chinese Zee. China en Japan menen beide recht te hebben op deze gasvelden. Japan waarschuwt voor de Chinese militaire macht.

In juli 2001 hebben China en Rusland een strategisch partnerschap gesloten wat tot grote ongerustheid onder de Westerse militaire deskundigen heeft geleid. Dit partnerschap omhelst ook militaire samenwerking ingeval er agressie dreigt tegen één van hen. Ook is Rusland gaarne bereid de Chinezen van allerlei geavanceerd wapentuig te voorzien.

Veel mensen voelen dat er iets staat te gebeuren, dat de wereld afstevent op een horrorscenario. De wereld nadert in snel tempo de tijd van de vervulling van de laatste grote Bijbelse profetieën en de geschiedenis van de mensheid. Bijbelgetrouwe gelovigen weten wat dat betekend, dat de hele schepping in afwachting is van het onvermijdelijke dat komen gaat, maar ook dat er een nieuwe tijd zal aanbreken, een duizendjarig paradijsachtig vrederijk, met de Here Jezus als Koning op de troon. Alleen Jezus zal in staat zijn Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen.

Het boek Openbaring meldt “dat God de wereldmachten zal verzamelen op een plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.” Velen menen dat deze naam verwijst naar Megiddo. Historici zeggen dat er geen plaats in de wereld is waar zoveel historische veldslagen hebben plaatsgevonden als om en rond Megiddo. Het Bijbelse Meggido is strategisch gelegen op een knooppunt van de Via Maris, de oude verbinding van de kust met de in het centrum en noorden van het land gelegen steden. Harmágedon is in de Bijbel het klassieke slagveld van de laatste grote oorlog en doet velen denken aan eindtijdrampen en alles verwoestende catastrofes die de aarde zullen teisteren. Maar Harmágedon betekent niet het einde van de wereld, maar slechts het einde van onze huidige wereldcyclus, een episode waarin de wereld zich in chaos zal storten en ten onder zal gaan. Het is het toneel van de uiteindelijke strijd tussen de ‘machten van goed en kwaad’.

In de Apocalyps wordt de naam Harmágedon gegeven aan de plaats waar drie onreine geesten de koningen van de wereld zullen verzamelen voor de strijd tegen God. In het Bijbelboek Openbaring is sprake van een enorme legermacht die zal komen opzetten vanuit het Oosten, van de opgang van de Zon, en dat deze zich zal aangorden tot een vernietigende strijd. Een strijd zoals zich nog nooit heeft voorgedaan in de lange geschiedenis van bloedige oorlogen op de aarde.

Openbaring 16:12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.

Net zoals aan Rusland, is ook aan China een rol weggelegd in het eindtijdscenario, het land zal in de eindtijd een groot en indrukwekkend volk vormen. De Eufraat vormde met haar lengte van 2165 kilometer de hele geschiedenis door een barrière voor legers uit het oosten. Deze rivier neemt in de Bijbel een heel bijzondere plaats in. Het is een der rivieren die genoemd worden in verband met het Hof van Eden en vormt tevens de uiterste oostgrens van het beloofde land voor Israël (Genesis 15:18).

De in Openbaring genoemde koningen worden aangezet door boosaardige geestelijke machten. China zal de opmars leiden naar het Heilige Land. Volgens de profetieën zal het leger van China en aanhang, tweehonderd miljoen soldaten tellen. Openbaring 9 zegt dat wanneer dit gigantische leger begint te marcheren, dat aan een derde van de wereldbevolking het leven zal kosten. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. De apostel Johannes beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook en zwavel uit hun bek kwam. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een atoomoorlog. De koningen uit het oosten komen niet zó maar, zij worden verleid door tekenen, en niet alleen de koningen van het Oosten, maar de koningen over de gehele aarde worden opgezweept tot de strijd. De leiders van overal ter wereld zullen “vergaderd” worden tot de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. De volkeren rukken op naar de wijnpersbak van Gods toorn.

Zo is er nu een machtig bondgenootschap des kwaads wat onze planeet overstroomd met wanorde, geweld, onrecht, verdriet en dood waardoor ontelbare schepselen lijden en schreeuwen om verlossing. “Verzamelt U”, riepen de drie onreine geesten tot de goddeloze machthebbers, om hen te verleiden tot de oorlog tegen God. Ook de roofvogels worden opgeroepen voor de maaltijd van de Almachtige God. De wereldleiders die hun eigen koning op de troon hadden gezet, worden het aas voor de verslindende vogels. Terwijl de aasvogels gereed zijn om hun vlees te eten, stellen de arrogante wereldleiders hun legers in slagorde op om oorlog te voeren. De haat tegen God en Zijn gezalfde, tegen de Bijbelgetrouwe gelovigen en tegen Gods uitverkoren volk Israël, eindigt voor hen in een drama van ongekende omvang.

Harmágedon is niet slechts een strijd tussen mensen, maar een oorlog waaraan Gods onzichtbare legers zullen deelnemen. Deze dag hebben de ongelovigen aan zichzelf te wijten omdat zij zich tegen de God van de Bijbel hebben verzet. In plaats van zich te onderwerpen, zullen de wereldleiders bereid zijn God te lasteren. De mens zal totaal worden losgemaakt van alle belemmeringen om te doen wat de duivel hen ingeeft. Reeds nu verkeert deze wereld zonder echte leiders en stapelen de problemen zich steeds verder op. Maar in plaats van op God te vertrouwen zijn zij juist vastbesloten God te weerstaan en zelfs het koningschap van Jezus op aarde onmogelijk te maken, maar als eenmaal Gods tijd gekomen is, zullen Zijn vijanden niets meer te betekenen hebben. Dat Hij komt is zeker, in de Bijbel zijn 137 profetieën over Jezus eerste komst, die allemaal zijn vervult, en 200 over Zijn Tweede komst. In Jeruzalem waar Jezus ten hemel opvoer daar zal Hij ook terugkomen en daar zullen de anti-Bijbelse machten hun hachelijke poging ondernemen Zijn terugkomst te verhinderen. Ook bij de eerste verschijning van Jezus had de vijand al geprobeerd om de bediening en het werk van Jezus te dwarsbomen door allerlei gevallen van demonische bezetenheid. Israël zal de wijnpersbak van Gods toorn worden. De verzamelde legermachten van Harmágedon zullen plotseling met de teruggekeerde Jezus te maken krijgen en zich tegen Hem keren, maar nog voor het tot enige strijd komt, worden zij weggevaagd. Het is een vernederend einde voor de trotse draak en al zijn meelopers.

Harmágedon is de plaats waar de volken, ten onder zullen gaan. Er blijft niets over van de macht van het beest dat op de troon in Jeruzalem zit. Hij wordt eenvoudig gegrepen. De legers van alle volken zullen, zoals de Bijbel het uitdrukt, naar Israël oprukken en daar geoordeeld worden. In Harmágedon zal God zijn vreselijke oordeel voltrekken, daar zal de mensheid in staat van ontbinding verkeren. De profeet Jesaja voorspelt dat de Here in het gebied tussen Eufraat en Nijl de aren zal dorsen. De Bijbel maakt duidelijk dat de hele wereld in het conflict betrokken zal raken en dat de uiteindelijke afrekening met de anti-God wereld bij Jeruzalem in het dal van Josafat zal plaatsvinden. (Joël 3:1-2)

Hij die dacht God van Zijn troon te kunnen stoten is plotseling als verlamd bij het zien van de schitterende verschijning van de Here Jezus en Zijn hemels leger als zij op de Olijfberg verschijnen. Het beest wordt eenvoudig gegrepen als ware hij een stuk ongedierte, een ordinaire slang. Dat was de man die de aarde in zijn greep had en die de mensheid deed beven van angst. Als het gericht over hem voltrokken wordt is hij niets meer, net als de diegenen die hem lippendienst hebben bewezen en de anti-God leiders die hem op de troon hebben gezet. Dat is het lot van de volken die weigerden Gods gezag over deze aarde te accepteren die daardoor geestelijk door de machthebbers uitgehold zijn. Zo zeer zelfs dat ze in grote geestdrift zijn ontstoken om de komende Verlosser de pas af te snijden, om Hem met een huiveringwekkende krachtsinspanning te beletten Zijn voeten op aarde te zetten. Maar de Here Jezus zal uit de hemel komen met grote macht en majesteit, samen met de hemelse legers. De komst van de Here Jezus zal definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten. Er zal zelfs geen sprake zijn van een slag maar van een verdelging. Zij allen zullen worden als waren ze nooit iets geweest. Een korte tijd was hun gegund om de wereld hun wil op te leggen, maar dan is plotseling het verhaal over. De “slag van Harmágedon” betekent het einde van de grote verdrukking. In deze ‘slag’ zal alles vervuld worden wat de profeten over de Dag des Heren hebben aangekondigd.

De Bijbelteksten maken duidelijk dat er een verdrukking over de wereld zal komen zoals die er nog nooit geweest is. Het zal de definitieve laatste confrontatie tussen licht en duisternis zijn. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Algemeen wordt aangenomen dat de Harmágedon het sluitstuk vormt van een keten van gebeurtenissen die zich in de laatste drieënhalf jaar van de grote verdrukking afspelen. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. De wereld zal kennis maken met de meest destructieve wapens die door de wereldmachten zijn ontwikkeld want de profeten spreken over een periode van verschrikkelijke bloedbaden en verwoestingen. Alle naties van de wereld zullen bij de eindstrijd betrokken zijn. Daar is geen ontkomen aan!


Toegevoegd: 23 december 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug