Miljarden verdwijnen in het niets.

Zelden in de geschiedenis is er een periode geweest waarin binnen het christendom zoveel gespeculeerd werd over de ‘eindtijd’ en de aanstaande terugkomst van Jezus Christus, als tegenwoordig. De huidige financiële crisis wordt daarbij als mede oorzaak aangevoerd. Men verwijst daarbij ondermeer naar het boek “Het visioen” (jaren 70) en het vervolgboek “Het visioen en verder” van David Wilkerson waarin deze schrijft over een komende ineenstorting van het financiële stelsel en de vervanging daarvan door een nieuw systeem. De huidige financiële problemen op de internationale geldmarkt kunnen er toe leiden dat het huidige stelsel inderdaad onderuit gaat. Het papier van bankbiljetten of de getallen op onze rekeningafschriften worden immers niet (meer) gedekt door een tegenwaarde in goud. Er wordt gehandeld in gebakken lucht, uitsluitend op basis van vertrouwen. Het advies van David Wilkerson: ‘zorg ervoor dat je geen tegoeden, geen schulden hebt. Dat zorgt voor de minste kleerscheuren. Als er dan toch geld is, beleg het dan in zaken die van waarde zijn. Zoals onroerend goed, grond, het soort dingen wat je weer kunt verkopen als een financieel stelsel is vervangen. Het gezegde 'geld heb ik niet, maar spullen' krijgt dan weer een andere dimensie.’

Sommige analisten adviseren de mensen om al hun geld van de bank te halen, voordat dit verdwenen is in een financiële implosie. Diverse financiële deskundigen zeggen dat het hele bankensysteem zal instorten. Volgens een commentator op Dailykos.com. moeten mensen ook hun kluisjes bij de banken leeghalen, want deze kunnen geplunderd worden als de bank failliet gaat. Volgens beursgoeroe Jim Rogers staat er een ‘Super-Crash’’ aan te komen die zo ernstig zal zijn dat de meeste Amerikanen die nu leven, een herstel ervan niet meer mee zullen maken. Miljarden verdwijnen in het niets. Er is sprake van 2000 miljard dollar.Corrupte bankiers hebben de kleinen uitgemergeld en de armen uitgezogen zonder dat ze daarvoor vervolgt worden, aldus Rogers. Danny Schechter noemt in zijn boek "Plunder" de huidige crisis de schuld van de banken en noemt het de grootste bankroof uit de geschiedenis – geen overval op een bank, maar een roof door banken. Armlastige burgers kregen zogenaamde subprime- hypotheken aangesmeerd, waarvan ze niets hebben begrepen maar waarvan ze werd voorgehouden dat ze er op termijn flink wat geld uit zouden kunnen halen. De hypotheken werden doorverkocht en gebundeld in complexe beleggingen. Zolang de huizenprijzen stegen en de leningen werden afbetaald, ging het goed totdat grote aantallen mensen daartoe niet meer in staat waren. Schechter wijst met een beschuldigende vinger naar hypotheekverstrekkers, roekeloze makelaren, zelfzuchtige bankiers en domme politici die de ‘roofleningen’ ongemoeid lieten. Er is hier sprake van een ernstige misdaad, van kwetsbare consumenten die massaal zijn bedrogen.

Allerlei scenario’s volgen elkaar in rap tempo op. Volgens Peter Schiff, president van aandelenmakelaar Euro Pacific Capital en auteur van het boek ‘Crash Proof’ krijgt de Verenigde Staten binnenkort te maken met hyperinflatie, waardoor de economie de totale vernieling in zal gaan. Schiff deed zijn uitspraken op CNN waar hij te gast was in het programma van Glenn Beck. Volgens Schiff is Amerika hard op weg om de Weimar-Republiek uit de jaren ’20 van de vorige eeuw te imiteren. Toen werd er net als nu in de VS almaar geld bij gecreëerd totdat er een hyperinflatie ontstond, met als gevolg rellen, armoede, honger etc. Volgens Schiff klopt er niets van de inflatiecijfers die gemanipuleerd worden. Ook denkt hij dat er een moment kan komen dat de Amerikaanse regering de ‘Martial law’ (Staat van Beleg) zal afkondigen omdat de bevolking in opstand zal komen. De door het Amerikaanse Congres aangenomen 700 miljard dollar kostende reddingsplan voor de financiële sector bevat een aantal schokkende passages die nauwelijks aandacht hebben gekregen. Passages die de ergste vermoedens en complottheorieën van de laatste jaren doen uitkomen. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat wanneer de bankcrisis in Amerika blijft verslechteren, de Amerikaanse overheid zal besluiten tot een ‘bank holiday’. Dat betekent dat alle banken voor onbepaalde tijd hun deuren zullen sluiten. Europa zal dit voorbeeld ongetwijfeld volgen. Mocht deze informatie die door talloze bronnen worden bevestigd, kloppen, dan betekent dit dat men niet meer over zijn geld kan beschikken. PIN-automaten zullen niet meer werken, en ook het internetbetalingsverkeer zal worden geblokkeerd. In de VS zal, zoals al langer wordt gevreesd, ‘De staat van Beleg’ worden afgekondigd. Dan zal het leger worden ingezet om eventuele ongeregeldheden met harde hand de kop in te drukken.

FEMA (Federal Emergency Management Agency) bronnen bevestigen de komst Martial law in de Verenigde Staten. De bronnen melden dat het bankendebacle ernstiger en veel omvangrijker is dan de Amerikaanse regering de wereld voorhoudt. Dit heeft wereldwijde implicaties, ook voor Europa. De VS zal de grondbeginselen van de rechtstaat terzijde leggen en een autoritaire en preventieve veiligheidsstaat afkondigen. Het beperken van de vrijheden gaat nu al in een rap tempo. Minister van Defensie Robert Gates zou het bevel hebben gegeven om het Amerikaanse leger onder DEFCON 1 te plaatsen indien de situatie daartoe aanleiding mocht geven. Dat betekent de staat van oorlog of volledig gereed tot oorlog. Voor zover bekend is DEFCON 1 voor het laatst afgekondigd tijdens de Cubacrisis in 1962, toen de Sovjet Unie raketten op Cuba wilde plaatsen en de VS dreigde met een totale oorlog als dit zou gebeuren. De militairen zouden nu worden ingezet om binnenlandse ongeregeldheden de kop in te drukken. Zo zullen “oproerige Amerikaanse burgers”die zich tegen de Overheid zullen verzetten, worden opgepakt en naar REX 84 kampementen die door heel de VS zijn opgebouwd, worden overgebracht. Onder de staat van beleg wordt de grondwet buiten werking gesteld en kan men iedere burger zomaar oppakken en voor onbepaalde tijd opsluiten. Peter Schiff en Glenn Beck zijn het erover eens dat de huidige financiële implosie deel uitmaakt van een vooropgezet plan. Ze waarschuwen dat het ministerie van Financiën inmiddels dictatoriale bevoegdheden heeft gekregen en vragen zich serieus af of dit alles zal leiden tot een werelds betalingssysteem en een wereldregering.

Het aantal tentenkampen in Amerika als gevolg van de kredietcrisis stijgt explosief. De "tent city’s" duiken inmiddels overal op. Stonden ze eerst vooral rondom Los Angeles en Santa Barbara in Californië, intussen staan ze op honderden plaatsen door het hele land. Op de overbevolkte terreinen zijn de voorzieningen niet meer toereikend maar de betrokken gemeentes zeggen niets voor deze ‘daklozen’ te kunnen doen die zonder pardon uit hun huizen zijn geschopt omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen. Sinds het begin van de kredietcrisis in 2007 zijn al miljoenen Amerikanen hun huis uitgezet en dakloos geraakt. Ook het aantal mensen dat eet van een voedselbank is sindsdien enorm toegenomen. Amerikaanse officials zijn bezorgd over het groeiende aantal zelfmoorden in de VS die duidelijk veroorzaakt worden door de steeds diepere economische crisis waarin het land terechtkomt. Een 90 jarige vrouw uit Ohio schoot zichzelf in de borst op het moment dat de autoriteiten arriveerden om haar het kleine huisje dat ze bezat, uit te zetten. ‘Veel mensen vertellen ons dat ze alles hebben verloren. Hun huizen, hun banen, alles’ aldus Virginia Cervasio, directeur van een zelfmoordonderzoekcentrum in Florida. Dr. Edward Charlesworth, een klinische psycholoog in Houston, zegt dat de huidige crisis een soort chronische angst bij de mensen kweekt, een gevoel van hulpeloosheid, alsmede ook woede dat hun regering hen in de steek heeft gelaten.

Godsdienst professor Jonathan Walton zegt te geloven dat de zogenaamde voorspoeds- en welvaartsevangelisten voor een belangrijk deel medeschuldig zijn aan de financiële crisis waarin veel Amerikanen zich thans bevinden. Zij hebben hun goedgelovige christelijke volgelingen op de rand van de afgrond gebracht. Volgens de leer van deze evangelisten zal God ’een weg bereiden voor arme mensen om te kunnen genieten van de mooie dingen in het leven’. Deze leer blijkt een gevaarlijk gevolg te hebben gekregen tijdens de huizenmarktexplosie. Gemeenteleden werden aangespoord om riskante leningen en hypotheken af te sluiten omdat God wel voor ze zou zorgen. Wat de mensen niet hebben beseft is dat God hier volledig buiten staat maar ze het slachtoffer zijn geworden van inhalige makelaars en banken die uit waren op geldzucht. De Bijbel maakt duidelijk dat geldzucht de wortel van alle kwaad is…gij kunt niet God dienen en Mammon (Matthëus 6:24). Bekende evangelisten hebben hun volgelingen voorgehouden dat wanneer ze geld aan de kerk offerden, God ze een huis zou geven. En als ze dat huis ook inderdaad kregen, dachten ze dat hun gebeden verhoord waren. Het welvaartsevangelie komt vooral voor in de Pinkstergemeenten en vormt onderdeel van een vorm van bovennatuurlijk positief denken. Volgens Walton geloven de miljoenen aanhangers oprecht dat zij hun geloof in God kunnen bewijzen door grote giften aan de kerk te geven en door zich geheel te richten op goddelijke beloftes van wereldse voorspoed en rijkdom, die zogenaamd uit de Bijbel afkomstig zouden zijn. De evangelisten die dit prediken doen dat om zichzelf te verrijken. Dat blijkt uit de vaak zeer luxueuze levensstijl die ‘succespredikers’ er over de ruggen van hun toehoorders, op na houden. Nu de financiële zeepbel uit elkaar spat blijken volgens Walton de volgelingen van het welvaartsevangelie onevenredig zwaar getroffen.

De financiële crisis begint ook in Rusland haar sporen na te laten. De Russische bevolking wordt zelfs geconfronteerd met oude Sovjet tijden toen ze uren in de rij moesten staan voor vrijwel lege winkels. In Rusland heeft zich de laatste jaren een enorme explosie van consumeren voorgedaan. De wereldwijde financiële crisis, de toegenomen irritaties bij buitenlandse investeerders over de agressieve buitenlandse politiek van Rusland en de geneigdheid van het Kremlin om steeds vaker in te grijpen in de private sector, heeft de aandelenmarkt kompleet doen instorten. De Russische beurs verloor sinds mei 2008 al tweederde van haar waarde. De gebeurtenissen spelen zich in zich hoog tempo af dat de meeste Russen niet eens in de gaten hebben hoe ernstig de toestand is. Daarnaast wordt net als in Sovjet tijden ieder negatief bericht over de gevolgen van de crisis voor Rusland door de regering uit het nieuws gehouden. Zo hebben de Russen de indruk gekregen dat de crisis zich alleen in het Westen voordoet. Zo schrijven kranten bijvoorbeeld dat de Britten niet eens meer genoeg geld hebben om hun doden te begraven.

De internationale financiële crisis is de afgelopen tijd vanuit Duitsland en Frankrijk omschreven als een ‘hoofdzakelijk Amerikaans probleem’. Maar de Europese banken blijken echter nog dieper in de schulden te zitten dan de Amerikaanse banken. Het blijkt dat de Europese banken buiten de boeken nog grotere risico’s hebben genomen dan de Amerikaanse. De ogen van de wereld zijn gericht op Washington, maar de kern van het gevaar begint zich richting Europa te begeven. Landen als Duitsland, Frankrijk en Italië glijden sneller en dieper weg dan de VS en Spanje verkeert op het randje van een zodanige depressie dat het economische systeem volledig op instorten staat. De Europese regeringsleiders zullen dit als een kans zien de huidige EU te dwingen tot meer eenheid. Een crisis zoals zich nu voordoet kan Brussel in staat stellen om te komen tot een krachtige Europese regering met een president aan het hoofd. De crisis in Europa is zó ernstig dat deze een serieuze bedreiging vormt voor de toekomst. Toen op de Bilderbergconferentie in Baden- Baden in juni 1991 over de invoering van één Europese munt werd gesproken, waarschuwden Top- economen van de Europese Commissie al dat het nieuwe betaalmiddel een grote financiële crisis mogelijk niet zal overleven. Rien Meijer schreef reeds op 20 november 2006 in de Financiële Telegraaf dat de Europese Commissie naar één uniforme betaalmarkt toe wil, de Single European Payments Area. Kortweg Sepa.

De Europese leiders hebben opgeroepen om in november een wereldvergadering te houden om het vastgelopen financiële systeem ‘fundamenteel’ te veranderen. Behalve de Europese landen en de Verenigde Staten zullen ook landen als China, India en Brazilië voor de besprekingen worden uitgenodigd. De Washington Post meldt dat de leiders van de Europese Unie uit zijn op een fundamentele verandering van het huidige financiële systeem. De alsmaar verslechterende economische toestand zal uiteindelijk uitdraaien op een gigantische malaise die door de wereldleiders zal worden aangegrepen een totaal nieuw betalingssysteem in te voeren. Tijdelijk EU-voorzitter de Franse president Nicolas Sarkozy, laat de voortdurende nerveusheid op de financiële markten duidelijk zien dat er snel besluiten moeten worden genomen. ‘We hebben niet het recht ‘het geluk’ en de mogelijkheid van deze situatie voorbij te laten gaan om het financiële systeem van de 21ste eeuw te creëren.’ Het feit dat de EU en met name Sarkozy het voortouw neemt om snel dit nieuwe systeem op te zetten, is een bevestiging van het feit dat de EU langzaam maar zeker het leiderschap van de VS wil overnemen, nu Amerika steeds minder invloed en steeds méér problemen krijgt. ‘Europa wil het. Europa EIST het. Europa zal het krijgen’, aldus een vastbesloten Sarkozy over de noodzaak van de geplande wereld-topconferentie.

De president van de Europese Commissie, José Manuel Barosso en Sarkozy vinden beide dat er een vaste president van Europa moet komen. Dat hebben Barosso en Sarkozy na afloop van de EU-top in Brussel tegen journalisten gezegd. ‘We hebben een president nodig die niet elk half jaar vervangen wordt’, zei Barosso tegen Eurobserver. ‘En als Sarkozy dat wil zijn, dan stem ik zeker voor’. Sarkozy was het volledig eens met ‘José Manuel’, zoals hij de voorzitter noemt. Al ging hij niet zo ver zijn eigen naam te noemen. Hij vindt het grote nadeel van het wisselende voorzitterschap dat ‘moeilijke dossiers’ niet effectief kunnen worden behandeld als ze steeds van hand tot hand gaan. Een onafhankelijke denktank in Brussel, het Thomas More Instituut, geeft Sarkozy hoge cijfers voor zijn optreden tot nu toe. Een vaste EU-president is een van de sleutelonderwerpen uit het Verdrag van Lissabon. De Europese leiders praten over democratie maar het is pure machtspolitiek wat ze laten zien. Ze hebben hun eigen agenda en houden zich bezig met pure volksverlakkerij.

De wereldleiders zijn het met elkaar eens dat de wereld in grote financiële nood verkeert en als er niet snel iets gedaan wordt, het wereldse financiële systeem op instorten staat. Dat het snel bergafwaarts kan gaan heeft het verleden wel bewezen. Op 23-10-1929 stond de beurs van New York al een hele tijd hoog genoteerd. Slechts een dag daarna stortte de hele beurs ineen. Dit had in 1930 en 1931 tot gevolg dat duizenden banken hun deuren moesten sluiten. 1929 is lang geleden maar ook op 19-10-1987 deed zich een ernstige beurscrisis voor in New York (ook wel zwarte maandag genoemd). De Dow Jones index daalde met maar liefst 508 punten. Na hectisch beraad met de regering, pompte de Federal Reserve Bank miljarden dollars in de markt om het vertrouwen te herstellen. Hiermee werd toen nog een ramp voorkomen. Zo niet dan waren 47 miljoen beleggers in een klap al hun geld kwijtgeraakt.

De wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes. Er bestaat een wereldwijde samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de mensen met voeten treden. De topfiguren in deze beweging maken de dienst uit in het internationale bankwezen, de multinationals, de media, de handel en de industrie. Een van deze figuren is David Rockefeller die de machtigste man ter wereld genoemd wordt, ver verheven boven alles en iedereen. De Rockefellers beheren de Chase Manhattan Bank, stichtten en besturen de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie. Zij hebben grote invloed gehad op de Amerikaanse presidenten vanaf Woodrow Wilson (1856-1924, president van 1912-1924). De Chase Manhattan Bank was de eerste Amerikaanse bank die een kantoor opende in Moskou (tijdens het communistische bewind aldaar). De Rockefellers zaten ook achter de stichting van de Amerikaanse Raad van kerken en de Wereldraad van kerken. Analisten voorspellen dat de grootgeldbezitters de uiteindelijke winnaars zullen zijn omdat ze deel uitmaken van de top van de Nieuwe Wereld Orde Elite. In feite besturen zij de wereld met hun enorme vermogens.

Velen geloven dat de huidige wereldcrisis moedwillig op gang is gebracht om de mensheid klaar te maken voor een wereldwijd geldstelsel. Het was te verwachten dat de VN op zou roepen het financiële-wereldsysteem te reorganiseren en óók op zou roepen tot een wereldtoezicht op de geldstromen omdat deze organisatie geheel ten dienste staat van de NWO. De NWO bankiers hebben de wereld precies waar ze haar willen hebben. De Elite zal de economische paniek gebruiken om uiteindelijk te komen tot totalitaire controle over de hele wereld. Biljoenen zijn in rook op gegaan. Nu moeten hun lakeien in de regeringen biljoenen ‘lenen’ om het tekort op te vullen. Resultaat: sommige bankiers zijn biljoenen dollars rijker geworden. Denis Healey schreef ooit dat wereldgebeurtenissen niet bij toeval plaatsvinden: ‘ze zijn gepland, of nu om nationale zaken of om de handel gaat. De meeste van deze gebeurtenissen is in scene gezet en wordt gecontroleerd door degenen die aan de touwtjes trekken. Het doel is altijd hetzelfde: totale controle over de welvaart en het menselijk ras. Dat willen de megalomane satanische bankiers en hun slaafse volgelingen, naar toe. Hiervoor zullen ze een wereldregering willen installeren.’

In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verschenen over deze groep die niet alleen het land regeert, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen. Bij elk schandaal in Amerika blijkt hoe de leden van deze elite verbonden zijn met de machtigste economische en financiële instellingen in het land. Het uiteindelijke doel is te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. De wereld bevindt zich in de fase waarin dit allemaal werkelijkheid wordt. De tijd van sterke man die straks de in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Deze figuur waart al enige tijd rond en de kans is aanwezig dat hij uit de Europese Unie komt. De profeet Daniël schetst een goed beeld wie straks de absolute macht in de wereld zal bezitten, hoewel die maar heel kort zal zijn. Het beeld zoals Daniël dat beschrijft verwijst naar een herstelt Romeins Rijk. Er zal een gecentraliseerde macht komen die praktisch de ganse wereld domineert. Alles wijst erop dat het om de huidige Europese Unie gaat. In Europa waart de geest rond die stamt uit de tijd van de torenbouw van Babel. De basis van Europa is volledig antibijbels. Het nieuwe Romeinse Rijk zal zich tot een grote macht ontwikkelen maar deze macht zal volgens Daniël van zeer korte duur zijn. Het is zoals een verzameling van landen die als los zand aan elkaar hangen. Dit rijk verpulvert zo, dat het stof wordt en de wind alles zal wegblazen zodat er niets van overblijft.

Bronnen: Een groot deel van de hier omschreven informatie is afkomstig van XanderNieuws.punt.nl en met toestemming overgenomen. Andere bronnen zijn: www.rense.com, weeswaakzaam.punt.nl, euobserver.com, www.telegraph.co.uk, www.infowars.com, www.globalresearch.ca, www.time.com, www.tscpulpitseries.org, cuttingedge.org, www.khaleejtimes.com.


Toegevoegd: 25 oktober 2008
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug