Een profetische reis

Amerikaanse President Donald Trump ontmoet de President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas in het Witte Huis, op 3 mei 2017 Waarom zoveel aanhalingen in onze artikelen uit de profetische boeken van de Bijbel? Voor iedereen die de Bijbel een beetje kent is het duidelijk dat in onze tijd veel door profeten voorzegde patronen zichtbaar worden.
Daar willen wij u op attent maken. Niet om te voorspellen, maar omdat op deze wijze de Hand van de Schepper in onze geschiedenis en vooral aan IsraŽl zichtbaar wordt. Vrijdag 19/5/í17 vertrekt president Trump voor zijn eerste buitenlandse reis. Eerst naar Saudi-ArabiŽ, daarna IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit en op de terugweg naar de Paus. Deze reis is van zeer groot belang. Niet alleen voor IsraŽl en de VS, maar voor heel de wereld.

Hete hangijzers
  • In Saudi-ArabiŽ spreekt Pr.Trump met koning Salman en andere  Arabische leiders. Een belangrijk onderwerp is een gemeenschappelijke aanpak van de strijd tegen de islamitische terreurgroep ISIS.
  • In 1995 werd in de VS de Jeruzalemwet aangenomen. De volgende punten in die wet zijn belangrijk:

- Jeruzalem moet een ongedeelde stad zijn waarin de rechten van elke etnische en religieuze groep beschermd worden.
- Jeruzalem moet worden erkend als hoofdstad van de staat IsraŽl
- De ambassade van de VS in IsraŽl moet gevestigd zijn in Jeruzalem.

Waarom is die wet nog niet uitgevoerd? Alle presidenten (Clinton en Obama) hebben van hun recht gebruikt om deze wet voor een half jaar uit te stellen. Het laatste uitstel van Obama verloopt 1 juni a.s. Dan is Trump Ďaan zetí.  Nu verwacht/hoopt men op grond van Trumpís toezeggingen tijdens de verkiezingscampagne dat de ambassade van de VS nu van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst wordt. 
Waarom is dit geestelijk van belang? Jeruzalem is ďde stad van de grote KoningĒ (Psalm 48:3 en MatteŁs 5:35). Vanuit Jeruzalem zal de wereld worden geregeerd op grond van Bijbelse principes en wetten (zie Jesaja 2:3). In het zogenaamde Messiaanse Vrederijk. Een tweede belangrijk punt is dat het een bewijs van respect is dat landen hun ambassade in de verschillende hoofdsteden vestigen. In Jeruzalem, de hoofdstad van IsraŽl, heeft geen enkel land de ambassade. Er zijn wel ambassades, maar dan voor een niet bestaande staat, voor de Palestijnse Autoriteit (PA). 
Dat Jeruzalem ongedeelde moet zijn lezen we in Psalm 122:3. ďJeruzalem is een stad die wel samengevoegd isĒ. Dus niet gedeeld.

Trump en de Palestijnen

President Trump heeft de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, de 3e mei jl. in het Witte Huis ontvangen. Abbas was enthousiast en gaf de indruk dat dat voor hem de ďbuit binnenĒ was. De buit is Oost Jeruzalem inclusief de Oude stad en de Muur als hoofdstad van een Palestijnse staat. De Tempelberg in handen van de PA. Veel politieke en geestelijke waarnemers in IsraŽl vrezen dat Trump de vele leugens van Abbas zal slikken en zal aandringen tot het weer oppakken van de zgn. Vredesbesprekingen. Een pad dat al door veel Amerikaanse presidenten is platgetreden. Ze zijn allemaal op dat pad verdwaald. 
President Truman was in 1948 de eerste die de staat IsraŽl erkende. Een klein kwartier na de proclamatie van de eerste president van IsraŽl, David ben Goerion. Een andere, belangrijke vraag is of er dan twee Palestijnse staten op IsraŽls grondgebied moeten komen: Een voor de PA en een voor Hamas. De vraag wat er dan gebeuren moet met de ruim 140.000 Joodse IsraŽliís die in de gebieden wonen wordt een struikelblok voor de Tweestatenoplossing. Abbas heeft herhaaldelijk en nadrukkelijk gezegd dat hij de gebieden ďJudenfreiĒ wil krijgen. Van IsraŽlische kanten klinkt steeds duidelijker en uit steeds meer kringen de eis dat IsraŽl die gebieden, Judea en Samaria, annexeert. In elk geval gebied C, waar de meeste Joodse nederzettingen zijn. IsraŽl heeft de Golan en met Oost Jeruzalem al geannexeerd. 
Trump staat voor twee mogelijkheden. De ambassade van de VS naar Jeruzalem verplaatsen en steun aan de visie dat ďde WestbankĒ zoals de PA en de rest van de wereld Judea en Samaria noemen, bij IsraŽl hoort. Deze keus zal veel geroep, geschreeuw en geweld oproepen. Als hij de ďPalestijnenĒ steunt zal dit het einde van de VS betekenen. En ellende over heel de wereld. Dit laatste licht ik nu toe:

Machtige koningen en IsraŽl

Alle wereldrijken uit de geschiedenis hebben met IsraŽl en/of het Joodse volk te maken gehad. IsraŽl was en is de toetssteen voor Gods zegen of vloek. ďGezegend die u zegenen en die u vervloeken, vervloekt!Ē Ik noem ze heel kort. We beginnen met Egypte dat ten onder ging tijdens de Uittocht ongeveer 33 eeuwen geleden. Het Assyrische rijk dat in 722 v.Chr. Samaria verwoestte en de tien stammen in ballingschap joeg. De machtige Babylonische koning Nebukadnessar verwoestte in 578 v. Chr. Jeruzalem en de Tempel van Salomo. Hij voerde de Joden in de Babylonische ballingschap. Toen kwam het Perzische wereldrijk dat de Joden aanvankelijk zeer goed gezind was. Daarna maakte Alexander de Grote het Griekse rijk groot. Zij werden opgevolgd door de Romeinen, die in de jaren 70 en 135 na Chr. Jeruzalem en de tweede Tempel verwoestten. Daarna kwam de Islam opzetten en het Turks-Ottomaanse sultanaat heerste ongeveer 500 jaar, tot 1918 over het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika en een groot deel van Oost-Europa. Intussen was Engeland vanaf Cromwell machtig geworden. Halverwege de vorige eeuw nam de VS de rol van wereldmacht van Engeland over. Obama heeft die wereldmacht van de VS wat laten versloffen. President Trump probeert ďAmerika weer grootĒ te maken. Nu zijn we terug bij de reis van Trump. Al die eens machtige rijken hebben met IsraŽl te maken gehad. In IsraŽl en het Joodse volk komen wereldgeschiedenis en Bijbelse geschiedenis bij elkaar en wordt de machtige Hand van de HERE, de God van IsraŽl, zichtbaar.

Cyrus en Darius

De Perzische vorst Cyrus (559-529 v.Chr.) wordt in onze Bijbel Kores genoemd. Hij wordt in vijf Bijbelboeken genoemd. In totaal 25 keer. Lees zijn proclamatie:

  • ďZo zegt Kores, de koning van PerziŽ: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HERE, de God van de hemel mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder tot enig deel van Zijn volk hoort Ė zijn God zij met hem en hij trekke op naar Jeruzalem in Juda en bouwe het huis van de HERE, de God van IsraŽl, dat is de God die in Jeruzalem woont.Ē (Ezra 1:2,3).

Kores gaf de Joden toestemming terug te keren naar hun oude vaderland. En daar de Tempel te herbouwen. Hij gaf de vertrekkende Joden een enorme tempelschat mee: 5.400 voorwerpen van goud en zilver, zie Ezra 1:11. Opvallend is dat de profeet Jesaja al 150-160 jaar eerder voorzegd had dat deze Kores (of Cyrus) zou optreden en wat hij doen zou (Lees Jesaja 44:28 en 45:1, 13). 
Andere Perzische (van de Meden) vorsten, Darius (bekend van ĎDaniŽl in de leeuwenkuilí) en Ahasveros steunden ook de herbouw van de Tempel.

Cyrus en Trump

Vrijdag gaat Trump op reis. Hij heeft een paar brieven van het Sanhedrin (de religieuze raad van het Joodse geloof in IsraŽl) in zijn dossier. In de eerste brief vraagt het Sanhedrin zijn steun bij de herbouw van de Tempel). In de andere, recente brief, wordt hem gevraagd om op het tempelplein (waar de Islamitische Rotskoepel op de plaats van de Tempel staat) te bidden. Of bij de Muur, waar Joden (een niet-Joden) bidden. Vanuit de kringen van zijn adviseurs heeft hij een aantal uiteenlopende, ja tegenstrijdige adviezen gekregen.
In Bethlehem ontmoet hij Mahmoud Abbas die hem de 3e mei in Washington al overspoeld heeft met een lading leugens waar de ďvader van de leugenĒ trots op zou zijn. Veel hangt af van wat Trump gaat zeggen. Houdt hij zich aan de toezeggingen en beloften tijdens zijn verkiezingscampagne en waarop hij gekozen is? Of volgt hij het doodlopende pad van zijn voorgangers? Het vredesproces waarbij de PA het spel verder zal spelen en IsraŽl onder druk wordt gezet? Gaat hij de weg van Kores (Cyrus) die door God ĎMijn gezalfdeí genoemd werd en hem een Ďerenaamí heeft gegeven (Jesaja 45:1,13). Zoals bij Kores zal deze weg leiden naar een snelle vervulling van Bijbelse profetieŽn en de komst van de lang verwachte Messias. De andere weg, die van Clinton en Obama, opent de deur naar oordelen over de VS en de rest van de wereld. Als Trump door zijn steun aan IsraŽl zegen van de Allerhoogste afroept, zal die zegen over een groot deel van de wereld merkbaar worden. Dat kan zelfs uitlopen op eindtijdrampen. Ik hoop en bid dat Trump de goede keuzes maakt.

Als wij een regering krijgen
die achter IsraŽl staat zal er
voor ons land nog een zegen komen.


Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 14 januari 2017


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug