Egypte zal worden tot een woestenij...

De Egyptische leider Moebarak heeft zich bereid verklaard te assisteren bij de uitvoering van Sharon’s plan om Gaza te verlaten. Egypte heeft voorgesteld ca 250 ‘experts’ naar Gaza te sturen om de ‘Palestijnse’ veiligheidsdiensten te trainen. Dat is hetzelfde Egypte dat jarenlang niets heeft gedaan aan de smokkel van wapens, drugs en honderden Oost Europese vrouwen (sex slavinnen) van Egypte naar Gaza. Dat is hetzelfde Egypte dat al jaren de meest smerige berichten over de joden verspreidt in de door de overheid gecontroleerde media. Dat is hetzelfde Egypte dat miljarden spendeert aan modernisering van het leger ter voorbereiding op een nieuwe oorlog tegen Israël. Documenten door het Israel Defence Force (IDF) gevonden, maken duidelijk dat Egypte al jaren warme banden onderhoudt met onder meer de terreurbeweging Hamas. De terugtrekking van Israël uit Gaza biedt de oude vijand Egypte de zeldzame gelegenheid om de banden met de Palestijnse terreurbewegingen nog wat verder aan te halen.

Egypte zegt dat het wil proberen een overeenkomst met Arafat te sluiten, waarin die zijn macht overdraagt, in ruil voor zijn vrije overplaatsing van Ramallah naar Gaza als ceremonieel president waar hij vrijheid van beweging zal hebben. De Egyptenaren geloven dat de aanwezigheid van Arafat in Gaza zal helpen dat gebied te stabiliseren na Israëls terugtrekking. Daarnaast willen ze dat Mohammed Dahlan ( de schoolbusmoordenaar) de leiding in Gaza overneemt. Een paar weken geleden noemde Dahlan, de voormalige PA Minister van Veiligheid, de terugtrekking uit Gaza een grote overwinning voor de intifada en vorige week zei hij zeker niet van plan te zijn om actie te ondernemen tegen Hamas en de Islamitische Jihad.

In een interview met het Egyptische weekblad Al-Ahram Al Arabi wijst Dahlan erop dat toen hij diende als minister van veiligheid in het PA-kabinet, de Israëlische en Amerikaanse druk verworpen had om een ijzeren vuist te maken tegen de terreur van Hamas en Islamitische Jihad. Deze Dahlan heeft met name bekendheid gekregen vanwege zijn nare gewoonte om bussen vol met schoolkinderen op te blazen. Dahlan’s troepen zijn door de jaren betrokken geweest bij terreur tegen Israël en bij het smokkelen van allerhande wapentuig. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor tenminste drie aanslagen op schoolbussen over de laatste zes jaar. Europa en Amerika zien in hem de man die in staat zou moeten zijn de terreurorganisaties te ontwapenen. De huidige Amerikaanse president George Bush noemde hem ooit "een fijne jonge man". Ook is bewezen dat Dahlan zich schuldig heeft gemaakt aan grove schending van de mensenrechten en corruptie. De rijke inwoners van Gaza konden voor veel geld hun veiligheid bij hem kopen. De man is niets anders dan een doortrapte schurk, een misdadiger van het ergste soort. Yossef Bodansky beweert in zijn boek "The High Cost of Peace" dat Dahlan ook betrokken is geweest bij een poging om Colin Powell uit de weg te ruimen tijdens diens bezoek aan Israël in 2002.

De prijs die Israël moet betalen voor de ‘hulp’ die Egypte aanbied, zou wel eens erg hoog kunnen zijn. Het moet sowieso al toestaan dat Egyptische troepen zich vestigen in de Sinaï, in Israëls voortuin. De voormalige Egyptische Ambassadeur in Israël Mohammed Bassiouny, heeft voorgesteld een ‘veilige doorgang’ aan te leggen tussen Gaza en de rest van de gebieden die onder controle staan van de PA. Ook deze veilige route zou onder controle moeten komen te staan van Egypte.

De profeet Jesaja waarschuwde al toch vooral niet op Egypte te vertrouwen.

Jesaja 36:6 Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort.

Ondertussen gaat de door de Egyptische overheid gecontroleerde media gewoon door met het verspreiden van haat en het beschuldigen van Israël voor van alles en nog wat. De krant Al-Gumhouriyya, beschuldigde Israël ervan betrokken te zijn bij alle terroristische acties in de wereld, inclusief de aanslagen in Madrid. "Wanneer u de werkelijke dader van iedere ramp of iedere terreuractie wilt weten, kijk naar de Zionistische joden," schreef Abd al-Wahhab Adas, in een recent artikel "The Secret Israëli Weapon". Volgens Adas doen de joden dit om het imago van de Arabieren te verdraaien en te benadelen en presenteren zij op deze manier de Arabieren aan de wereld als gevaarlijk, terwijl ze zelf schuldig zijn. "Maar het zijn de joden zo schrijft hij: "het slijk der aarde, die hun spel spelen met deskundigheid in het beschadigen van Arabieren en moslims. Zij hebben ervaring op dat gebied. Hun zwarte geschiedenis is het beste bewijs dat haat richting Arabieren en moslims hun harten vult en hun ogen verblinden. Zij zitten achter alle ellende, verschrikkingen en narigheid in de wereld. Bij iedere terreuroperatie laten ze iets achter waarop de Arabische moslims als de schuldigen worden aangewezen, zoals de in het Arabisch gesproken videocassette die gevonden werd in een moskee in de buurt van Madrid.

Het is overduidelijk dat de joden hier achter zitten en de hele wereld doen geloven dat de Arabische moslims achter de aanslagen zitten, aldus Adas. Ook beschuldigde hij Israël ervan achter de terroristische aanslagen op de Twin Towers te zitten. Bewijzen zijn volgens hem het feit dat onder meer 4000 Amerikaanse joden de dag van de aanslagen niet naar hun werk zijn gegaan in het World Trade Center vanwege instructies van de Mossad. Volgens hem weet Amerika drommels goed dat de joden en de Mossad de aanslag hebben gepleegd. Hij noemt met goedkeuring van de Egyptische overheid, Israël de ergste terreurstaat in de wereld. In januari 2002 schreef Salahal-Din Hilmi in een blad van de overheid een artikel onder de titel "alle joden zijn bloedzuigers". In april 2002 noemde de sjeik van de Al-Aznar Universiteit, Mohammed Saijid Tantawi, joden afstammelingen van apen en varkens. Al deze zaken worden gepubliceerd met goedkeuring van dictator Hosni Moebarak.

Er komen steeds meer bewijzen dat ook Egypte een nucleair programma heeft. Zowel Noord Korea als China helpen Egypte bij het ontwikkelen van nucleaire wapens. Ook heeft Noord Korea in 2002, 24 No-Dong raketten aan Egypte geleverd. Dat heeft de Duitse krant ‘Die Welt’ onthuld. De krant baseert zich op bronnen binnen Westerse inlichtingendiensten. Volgens het bericht heeft Moebarak tijdens een bezoek aan China, in januari 2002, een nucleaire samenwerkingsovereenkomst getekend. Inspecteurs hebben ontdekt dat er tevens een geheime samenwerking heeft bestaan tussen Caïro en Tripoli. Het bewijs is gevonden door een Brits-Amerikaans inspectieteam in Libië. Ook zou Egypte ontwerpen voor nucleaire wapens van Pakistan hebben ontvangen.

In al de jaren van zogenaamde vrede tussen Egypte en Israël zijn er nooit normale betrekkingen tussen beide landen geweest. Egypte bewandelt al jaren een felle anti-israël-weg met een ‘opperhoofd’ dat daar vol toewijding aan mee doet. In de afgelopen twintig jaar heeft Egypte zijn strijdkrachten, zowel ter land, ter zee, als in de lucht volledig gemoderniseerd met voornamelijk Amerikaanse wapensystemen die niet onderdoen voor die van Israël. Gezaghebbende bronnen melden dat de Egyptische bewapeningsinspanning voor een belangrijk deel gericht is op offensief handelen. Een eventuale aanval van Egypte op Israël zal opnieuw op een enorme nederlaag uitdraaien voor het bewind in Caïro. Volgens de profeet Joël zal er ooit in de toekomst een tijd aanbreken waarin Egypte tot een woestenij worden. En de profeet Jesaja voorspelt dat de Egyptenaren zullen sidderen en vrezen.

Joël 3:18 Egypte zal worden tot een woestenij... vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten.

Jesaja 19:16 Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen: zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de Here der Heerscharen waarmee Hij heb bedreigt; en het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn.


Bronnen: World Net Daily, 30-3 en 24-4-2004.ZionsCry News, 30-3, 8-4 en 12-4-2004 en 5 juni 2004.Arutz-7 Editor, 7 juni 2004.Nai Newsletter Jeruzalem, 22 december 2003. Aish.Com, 2-5-2004.

Toegevoegd: 12 juni 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst StudiesPrint deze pagina
Terug