Profetische betekenis van de onrust in de Arabische wereld

Rellen in CaÔro, Egypte. Momenteel wordt een hoofdstuk van de moderne bijbelse geschiedenis geschreven. We leven nu in de tijd ďvan het herstel van IsraŽlĒ. Het verwoeste land Palestina wordt en is hersteld. Volgens de profetieŽn uit de Bijbel. Uit alle landen van de wereld komen Joden en ook IsraŽlieten van andere stammen terug naar het door God Beloofde Land. Precies volgens profetische details voorzegd in de Heilige Schriften. De tegenstand, vooral vanuit Moslim kringen wordt steeds sterker. Waarom? Omdat deze terugkeer een noodzakelijk voorspel is voor de doorbraak van het Koninkrijk van God. Welke God? De God van Abraham, Izak en Jakob. De God van IsraŽl. Immers er staat geschreven: ĒDe Verlosser zal uit Sion komenĒ. Wil Hij uit Sion komen dan moet Sion (het volk IsraŽl) eerst naar Sion (het land IsraŽl) terugkeren. En dan moet de berg Sion ( de Tempelberg in Jeruzalem) eerst onder IsraŽl vallen.

Wat is dan de profetische betekenis van de verwarring, opstanden en onrust in de Moslim Arabische wereld? Het is toch wel heel bijzonder dat in TunesiŽ, Algerije, Egypte, JordaniŽ, Jemen, Libanon en straks nog meer landen, de volkmassaís opstaan tegen de meestal dictatoriale en corrupte machthebbers. Er wordt hard geroepen: ďDemocratie!Ē Wat natuurlijk onzin is. Want de Islam kent geen democratie. De Islam kent alleen maar onderwerping, wat het woordje ďislamĒ dan ook betekent. Onderwerping aan de Koran, aan de Sharia en dus aan de machtige afgod van de Islam. Wat is er dan aan de hand en wat gaat er naar alle waarschijnlijkheid gebeuren? In mijn boek ďEindtijd, IsraŽl en de IslamĒ (de vierde, uitvoerig bijgewerkte druk komt over een paar weken van de pers) leg ik uit dat de Islam uit is om de hele wereld in ťťn kalifaat onder de islamitische messias de Mahdi onder te brengen. Als het in onze tijd inderdaad gaat om de doorbraak van het Koninkrijk van God is het logisch dat de godheid van de Islam ijverig bezig is om zijn koninkrijk, zijn kalifaat te vestigen. Als tegenstander van de bijbelse Messias wil hij zijn Mahdi brengen.

Wat hebben die opstanden daar nu mee te maken? Om dat te begrijpen moeten we even nadenken over de mogelijke afloop en uitkomsten van die volksopstanden en om het roepen van Ďmeer democratieí. Dat is al eerder gebeurd. In 1979 was er een opstand tegen de Shah van Iran (PerziŽ). De Shah werd verjaagd en er kwam even hoop op meer democratie. Maar al heel gauw hadden fanatieke Moslim fundamentalisten onder leiding van Khomeini de zaak overgenomen en er kwam een soort Taliban staat, een islamitische Shiíitische religieuze dictatuur, waar de hele wereld en vooral IsraŽl nu nog last van heeft. Er kwamen democratische verkiezingen onder de Palestijnen. Resultaat was een religieuze Hamas dictatuur in Gaza. Een belangrijk voorbeeld is Turkije. Dat land had vier eeuwen de leiding van het grote Ottomaanse rijk. Heel het Midden Oosten, heel Noord Afrika en een groor deel van Oost europa viel onder dat kalifaat. Daar is door WO I in 1918 een eind aan gemaakt. In 1922 heeft de Turkse seculiere leider AtatŁrk de scheiding tussen Ďkerk en staatí, dus tussen de Islam als religie en de Turkse staat doorgevoerd. Het leger hield een oog op die scheiding en Turkije werd zo een vrij moderne staat. Maar een paar jaar geleden verloor het leger de macht aan de partij van premier Erdogan van de AKP, de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling. Een fundamentalistisch islamitische partij. De vriendschap met IsraŽl was meteen over. Turkije zocht vriendschap met Iran en met SyriŽ, de grootste vijanden van IsraŽl en van het Westen. Openlijk zocht en zoekt Turkije naar het herstel van het vroegere kalifaat, het neo-Ottomaanse rijk.

Nu bijvoorbeeld TunesiŽ. Sheik Rachid Ghannouchi is daar na jaren ballingschap teruggekeerd. Hij is leider van de Annahda Partij, een fundamentalisch islamitisiche partij. Hij roept wel hard ĎdemocratieĒ. Maar voor de Islam is democratie alleen een opstapje naar de macht, naar het kalifaat. Neem nu Egypte. Het leger heeft momenteel de macht. Dat was in Turkije ook het geval. Maar als straks Ďdemocratieí een rol gaat spelen, neemt de Moslim Broederschap de zaak over en dan wordt Egypte snel een soort Gaza. Immers de Hamas is een Ďdochterí van de Moslim Broederschapí. Velen verwachten dat Ďde gematigdeí El Baradei de zaak overneemt. Hij was jarenlang leider van het Internationaal Atoom Energie Agentschap. Al die jaren heeft hij Iran de hand boven het hoofd gehouden en zo geholpen bij de ontwikkeling van de atoombom van Ahmadinejad. Men noemt hem al een pion van Iran! Bovendien geniet hij (zelf wordt hij gematigd Moslim genoemd) de steun van de Moslim Broederschap. Dan kans is dus groot dat Egypte en de andere staten waar opstanden plaatsvinden, als rijpe vruchten onder de invloedsfeer de Moslim Broederschap komen.

Wat is de Moslim Broederschap? Een orthodox islamitische beweging, die in 1924 in CaÔro is opgericht. Doel: Het stichten van Moslim staten onder het gezag van de Koran en de Sharia. En uiteindelijk het wereldwijde kanifaat van de Mahdi. De kans is dus groot dat de ontwikkelingen van de laatse weken een grote stap zijn naar het wereldrijk van de Islam. Ook Europa is rijp voor een verbond met een dergelijk groot en machtig rijk. Al was het alleen maar om de olie die we zo hard nodig hebben voor onze welvaart. De steelse jihad in Europa doet al jaren het voorbereidend werk in onze streken en heeft veel invloed op regeringen en instituten.

Maar IsraŽl zal het eerste doel zijn van de Islam en van het neo-Ottomaanse kalifaat. Immers in de islamtische eindtijdleer is Jeruzalem de hoofdstad van de Mahdi (zie mijn boek). IsraŽl houdt dan slechts ťťn Bondgenoot over. Want met hetzelfde gemak waarmee Obama en Clinton hun oude vriend en bondgenoot Mubarak hebben laten vallen zullen ze IsraŽl laten vallen. Dan blijft er maar ťťn Bondgenoot over: de HERE God, die een machtig werk in en met IsraŽl is begonnen en niet zal dulden dat wie dan ook zijn werk in de weg staat. Daarbij zal IsraŽl Ďkleine hulpí (zegt de profeet DaniŽl) krijgen. Dat is de trouw en zijn de gebden van bijbelgetrouwe Christenen. De strijd om het komende Koninkrijk van de Here Jezus Messias is in volle gang. Hier wordt Ďbijbelse geschiedenisí geschreven. In in die Geschiedenis regeert de HERE, de God van israŽl.

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 2 februari 2011Print deze pagina
Terug