Dictators in het Midden-Oosten wankelen als dronkenmannen

De Bijbel maakt duidelijk dat in de tijd dat het Joodse volk weer naar het aloude thuisland zal zijn teruggekeerd en de slapende volken in het Midden Oosten tot ontwaken zijn gekomen, er een woelige tijd van ontreddering, chaos en beroering zal aanbreken. Is de wereld in deze fase aangekomen gezien de opstanden tegen de dictatoriale regimes in het Midden-Oosten? Opvallend is ook de onmacht waarmee de Verenigde Naties, en de leiders in Brussel en Washington met de huidige problemen omgaan. De onderdrukte en getiranniseerde bewoners in de Arabische wereld schreeuwen om hervormingen en eisen democratie maar daar zal in de praktijk niets van terechtkomen. Moslimextremisten zullen de macht overnemen en zullen dat niet alleen beperken tot het Midden-Oosten maar zijn eveneens uit op een wereldwijde dominantie. Hun streven is de oprichting van wereldwijd Kalifaat met de Sharia als wetgeving.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak de wens uit dat de relatie met Egypte onveranderd zou blijven maar waarschuwde tevens “op het ergste voorbereid te zijn”. Netanyahu herinnerde aan de Iraanse revolutie in 1979 die de middeleeuwse Ayatollah Komeiny aan de macht bracht en de omwenteling in Libanon in 2005 waar de radicale terreurbeweging Hezbollah sindsdien de bevolking in gijzeling houdt. Terwijl de onrust zich verspreid in de Arabische wereld blijft Israël onder immense druk staan van de internationale gemeenschap en eisen de wereldleiders van Israël naar de onderhandelingstafel terug te keren, terwijl de werkelijke schuldigen in Ram-allah gezocht moeten worden. Zo beschuldigde de Duitse Bondskanselier Angela Merkel Benjamin Netanyahu ervan tijdens een telefoongesprek “niets te doen om het vredesproces te bevorderen”. De Israëlische krant “Haaretz“ meldde op 25 februari 2011 dat het tot harde stellingnamen en woorden gekomen was.

Egypte heeft nu zijn eigen Khomeini
Moebarak is verjaagd, de militairen hebben voorlopig de macht overgenomen en de moslimextremist Youssef al-Qaradawi is in triomf naar Egypte teruggekeerd waar hij hartstochtelijk door honderdduizenden Egyptenaren is toegejuicht. Hij is als een dief in de nacht binnengeslopen en heeft bij klaarlichte dag miljoenen Egyptenaren opgestookt de “revolutie” te beschermen. Vanwege zijn opruiende taalgebruik werd Qaradawi door de voormalige Egyptische president Gamal Abdul Nasser drie keer in de gevangenis gegooid en in 1961 verbannen naar het oliestaatje Qatar. Onder bescherming van de daar heersende Sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani - een fel supporter van de Palestijnse terreurbeweging Hamas - wist Qaradawi zijn fatwa-imperium niet alleen over de hele moslimwereld te verspreiden, maar ook in Europa en de Verenigde Staten waar Barack ‘King’ Hoessein Obama hem ongestoord zijn gang laat gaan. Dat is op zich niet zo vreemd want Obama staat bekend om zijn kontakten met diverse islamitische groepen zoals de “Nation of Islam”, de “Council on American Islamic Relations, de “North American Trust”en de “Muslim Alliance”. Ronduit verbijsterend is dat Obama zich zelfs laat adviseren door leden van de Moslimbroederschap inzake zijn Midden-Oosten politiek. Zelfs de leiders van de FBI ,CIA en hooggeplaatse militaire leiders kletsen politiek correct om de baas niet te irriteren.

De Egyptische revolutie had tot nu toe gebrek aan een echte leider maar deze heeft zich met de komst van Youssef al-Qaradawi aangediend en dat belooft niet veel goeds. Tijdens een massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011 gaf hij een voorproefje van wat Egypte en de wereld te wachten staat. Voor een menigte van naar schatting een miljoen toehoorders, riep hij op tot “bevrijding van de Al Aqsa moskee in Jeruzalem” waarop de menigte scandeerde: “Met miljoenen martelaren op naar Jeruzalem”. Qaradawi staat bekend om zijn wekelijkse haatpredikingen op de moslimzender Al-Jazeera die bekeken wordt door 60 miljoen moslims. Met regelmaat roept hij de god van de islam op de Joden tot de laatste man uit te roeien en prijst hij Hitler voor de vernietiging van het Joodse volk. Hij heeft de belofte afgelegd, dat wanneer hij aan de macht zal komen, een van zijn eerste acties zal zijn het vredesverdrag met Israël nietig te verklaren en Egypte terug te brengen tot een staat van oorlog met de Joodse staat. Verder riep hij het Egyptische leger op de grens naar Gaza open te stellen.

Ook vaardigde hij na zijn terugkomst een fatwa uit waarin hij het vermoorden van de Libische dictator Moeammer Gaddafi tot een religieuze plicht verhief. Het is een moslimextremist die de massa kan mobiliseren. Ook staat hij bekend om de honderd door hem geschreven boeken en wordt mede daardoor gezien als een levende legende. Het Moslim Broederschap is inmiddels een campagne begonnen om de aan Moebarak gelieerde Moslim geestelijken te vervangen door haar eigen imams.

Hij predikt de oprichting van een islamitische Unie als de moderne vorm van het Kalifaat, en islamisering van het Westen. “Islamisering is het proces van de omvorming van een samenleving naar een islamitische theocratische dictatuur en bijbehorende wetgeving. Het gaat om een bestuursvorm waar geestelijken (mullahs) als dictators het bestuur domineren.” Volgens Qaradawi heeft de val van het dictatoriale bewind van Moebarak “niets te maken met het verlangen van de bevolking naar een Westerse vorm van democratie, maar een verlangen om terug te keren naar een echte islamitische staat”. De Moslimbroederschap mag thans rekenen op support van 60% van de Egyptenaren.

Hij beheert een fonds genaamd: “The Union of Good” maar dat is niets anders dan een dekmantel voor sponsoring van terreur. Onder het mom van een ‘liefdadigheidsinstelling’ worden allerlei islamitische terreurgroepen gesponsord waaronder de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Zo is de Moslimbroederschap zowel in Europa als in Amerika betrokken bij de smokkel van wapens naar Gaza. Ook waren ze betrokken bij het terreurschip de Mavi Marmara in mei 2010. Qaradawi wil Egypte gaan besturen naar het voorbeeld van de voormalige Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khomeini die eveneens terugkwam na gedwongen verblijf in het Frankrijk. Met een overweldigende meerderheid stemde het Iraanse volk vóór de instelling van de islamitische republiek en op 1 april 1979 werd de ‘Islamitische Republiek Iran’ uit geroepen. Khomeini gaf de opdracht de gevangenissen snel en massaal te zuiveren van politieke gevangen en richtte daarvoor een commissie op, dat gebeurde in 1988. Deze “Commissie van de Dood” kreeg de opdracht duizenden mensen om het leven te brengen. De meeste politieke gevangenen dachten aanvankelijk dat ze vrij gelaten zouden worden maar werden in de beruchte Ewin-gevangenis in Teheran opgehangen en in massagraven begraven. De islamitische revolutie heeft onder Khomeini in totaal 80.000 Iraniërs het leven gekost.

Gebruikmakend van nieuwszenders als Al Jazeera die dag en nacht de huiskamers binnenkomen, internet, twitter en facebook, worden zelfs de meest passieve kijkers opgehitst. Al deze netwerken worden tevens door de Moslimbroederschap gebruikt om ook elders in het Midden-Oosten de boel op stelten te zetten, met de bedoeling de bestaande dictators te verjagen om uiteindelijk zelf de macht over te nemen.

Israël heeft helemaal niets met al die demonstraties te maken, toch scandeerden duizenden moslims in onder meer Tunesië, en andere Arabische landen “Dood aan de Joden”. Het anti-Israël geschreeuw en hoe groot hun god wel is, is niet van de lucht. In Tunesië was zelfs een demonstratie georganiseerd waarbij de meute niet alleen “Dood aan de Joden” scandeerden maar ook “Joden let op, het leger van Mohammed keert terug.” Vanuit Egypte komen nieuwe berichten over moordpartijen op Koptische christenen. Het Egyptische leger schoot met scherp tijdens de verwoesting van een omheining om een Koptisch klooster. Dit werd gefilmd door een amateurfilmer. Een Koptische priester werd met 22 messteken door islamieten om het leven gebracht, en daarna zijn huis verlieten onder het schreeuwen: ‘Allah Hu Akhbar’.

Onze wereld wordt bedreigd door chaos en een aanstaande werelddictatuur. Achter alles wat vandaag gebeurd zit een plan en velen zien Obama als één van de hoofdrolspelers in dit plan. Op 13 januari 2009 publiceerde Henry Kissinger een opiniestuk getiteld ‘De kans voor een Nieuwe Wereld Orde’, waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos, een periode van orde zal aanbreken. Een duidelijke referentie naar de Vrijmetselaarsdoctrine “Orde uit Chaos".De huidige wereldcrisis past precies in het straatje wat de NWO-ers voor ogen hebben gehad. Volgens Kissinger zal onder Obama de Nieuwe Wereld Orde definitief worden ingevoerd.

Obama vernederde zijn moslim bondgenoot Moebarak die tientallen jaren de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten heeft verdedigd. Hij heeft heel bewust de kant van de islamfascisten gekozen. Niet meer zeuren over het verleden toen de Moslimbroederschap de voormalige Egyptische president Anwar Sadat vermoordde. Dat de blinde Sheikh Rahman heeft opgeroepen om overal waar mogelijk Amerikanen te vermoorden, alle Amerikaanse ambassades te verwoesten, schepen te laten zinken en vliegtuigen neer te schieten, ook daar blijkt Obama zich niet echt druk over te maken. Het was in Egypte dat de beide terreurleiders Sheikh Omar Abdel-Rahman en Ayman al-Zawahiri -de tweede man van het terreurnetwerk van Osama bin Laden -deze plannen formuleerden om Amerika op de knieën te krijgen. Hun aanhangers zijn getraind op het slagveld Irak en Afghanistan.

De ‘King’ meent dat wanneer de Palestijnse staat eenmaal een feit is, alle problemen in het Midden-Oosten in één klap zijn opgelost. Alsof de bloedige conflicten tussen Soenitische en Shiitische moslims in de Arabische wereld en ook daarbuiten, iets met Israël van doen hebben. Er gaat geen dag voorbij dat deze moslimgroepen elkaar in gruwelijkheden naar de kroon steken. Obama deed geen enkele moeite de doortocht van de twee Iraanse marineschepen door het Suez kanaal te voorkomen of zelfs maar de lading te inspecteren. Naar verluid zit het Iraanse bevoorradingsschip vol met wapentuig waaronder raketten bestemd voor de Syrische dictator Bashar al-Assad en natuurlijk niet te vergeten de Libanese terreurbeweging Hezbollah. De voormalige Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur James Jones zei op maandag 7 februari 2011, op de Herzliya conferentie in Israël, te geloven dat het Gods wil is dat president Barack Obama aanstuurt op een twee-staten-oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en dat dit vrede zal brengen in de wereld! Nee, u droomt niet, de man heeft het werkelijk gezegd!

Het binnenlandse beleid van de ‘King’ is tot dusver al even rampzalig als zijn bemoeienis met de internationale politiek. Moslims krijgen onder zijn leiding alle ruimte om de niet-moslimmedeburgers te irriteren. Het aantal moslims in de VS groeit zo snel dat de moskeeën de aanwas niet meer aankunnen dus bivakeren ze tijdens het vrijdagmiddaggebed tussen 14.00 en 16.00 uur op Madison Avenue en andere straten in New York City. Dat beeld is trouwens ook al in Europese landen te zien.

Op 25 september 2009 was de ‘King’ persoonlijk aanwezig op de “Nationale dag van gebed voor de Moslims in de Verenigde Staten op Capitol Hill”, in het bijzijn van 50.000 moslims.

De verhalen dat de wereld in snel tempo afstevent op de laatste fase van ons huidige wereldbestel, zijn bijna dagelijks terug te vinden. Ook in Israël vragen een aantal prominente rabbijnen zich af of de demonstraties in de Arabische wereld de voorbode zijn van ontwikkelingen die de eindtijd inluiden en of deze ontwikkelingen de voorbode is van dramatische gebeurtenissen zoals door de Bijbelse profeten voorzegd. Het is heel goed mogelijk dat de laatste jaren van het huidige wereldbestel een aanvang hebben genomen en dat de terugkomst van de Here Jezus nooit lang meer kan duren.

Volgens Rabbijn Michel Yehuda Lefkowitz zijn de huidige ontwikkelingen een duidelijk teken dat de komst van de Messias nooit ver meer weg kan zijn en dat de huidige onrust Gods manier is om de leiders in Israël en het Westen wakker te schudden uit hun droomwereld. Lefkowitz zegt te geloven dat noch Israël noch de wereldleiders de boodschap hebben begrepen. “Zolang ze blijven geloven dat ze goed bij de les zijn, en menen alles met kennis en bekwaamheid te overzien, zal God de naties schudden, en zie wat er vandaag gebeurt, ze staan nog wel op het wereldtoneel maar hebben geen enkele controle meer over de gebeurtenissen.” Ze praten en praten maar lossen in hun grootheidswaanzin niets meer op. Ze kennen God niet en daarom begrijpen ze niets van de huidige ontwikkelingen. God lacht om hen, en geeft ze nog tijd om wakker te worden.

Overal over het Midden-Oosten wankelen dictators als dronkenmannen en rukken moslimfundamentalisten aan grondvesten van de samenleving. Tussen al die gillende en moordende massa’s die om het hardst hun god aanroepen, bestaat er een eiland van stabiliteit- de enige echte democratische staat in die regio en dat is Israël. Maar zowel Washington als de leiders in Brussel zijn bereid het kleine landje Israël aan de wolven over te leveren. Men doet er het zwijgen toe wat betreft de bijna dagelijkse raket en mortierbeschietingen op de Joodse gemeenschappen in de westelijke Negev waaronder Beersjeva de grootste stad in het zuiden van Israël. Sinds begin januari 2011 zijn er al ruim 50 Kassamraketten en mortiergranaten vanuit Gaza afgevuurd. Het gaat bij de wereldleiders om een complete afwijzing van Israëls recht van bestaan. Het is niets anders dan een felle aanval op de bedoelingen van God met dit land. Ze maken echter een zeer ernstige fout die hen duur te staan zal komen.


Toegevoegd: 6 maart 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug