Europa gaat een donker tijdperk tegemoet

Op 24 juli 1922 erkenden 52 regeringen van de landen van toenmalige Volkenbond (waarvan 25 Europese landen) de rechtmatigheid van het aan het Joodse volk toebedeelde grondgebied. Deze resolutie is een bindend internationaal recht dat tot op de dag van vandaag rechtsgeldig is. In de resolutie staat ondermeer dat elke poging om het Joodse volk het recht op het toegewezen land te ontzeggen of ongedaan te maken een ernstige schending is van het volkenrecht. Dat is precies wat de leiders van Europa vandaag doen, het schenden van IsraŽls recht op het land! Men spreekt over het ontruimen van de Ďbezette Palestijnse gebiedení terwijl hier geen enkele sprake van is.

Jeruzalem is niet van IsraŽl, schreef de Europese Unie enkele jaren geleden in een brief aan het IsraŽlische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Terwijl Jeruzalem al sinds koning David de hoofdstad is van IsraŽl, schreef de Europese Unie: "Europa erkent geen enkele aanspraak van IsraŽl op Jeruzalem als de hoofdstad van IsraŽl." De Europese leiders vinden dat erkenning van een Palestijnse staat (lees PLO-terreurstaat) het vertrekpunt moet zijn van een allesomvattende vredesregeling. Men doet net alsof het handvest van deze terreurbeweging niet bestaat waarin duidelijk vermeld staat dat men IsraŽl in fases wil vernietigen. De West Europese Unie (WEU) adviseert in haar eind 2009 verschenen rapport een gedwongen IsraŽlisch-Palestijnse vredesovereenkomst. ĎHet creŽren van een Palestijnse staat is de enige manier om vrede en veiligheid in het gebied te waarborgen.í Volgens de WEU zijn zowel SyriŽ als het PLO-bewind voorstanders van een vredesovereenkomst met IsraŽl. Verder verwijderd van de waarheid kan het niet zijn. De WEU is van mening dat vrede alleen mogelijk is als die van buitenaf door de internationale gemeenschap wordt opgelegd en door de Verenigde Naties gewaarborgd. In dit rapport wordt de voormalige Egyptische vliegtuigkaper en aartsterrorist Jasser Arafat de ďvader van de natieĒ genoemd.

De voormalige terreurbaas mocht zich tot zijn dood op 11 november 2004, verheugen op een grote schare supporters in Europa. De prominenten stonden aan zijn ziekbed en kwamen tranen te kort toen de veelgeprezen aartsterrorist kwam te overlijden. Op het VN-hoofdkwartier in New York werd de vlag half stok gehangen toen ze hoorden dat hun idool was gestorven en hielden 191 leden van het General Assemble een minuut stilte. Het is daarom voor velen in Europa nog steeds moeilijk te accepteren dat hun grote idool een doortrapte schurk is geweest. Europa heeft er alles aan gedaan een beeld van hem te creŽren als een naar vrede snakkende lieve man die continu door IsraŽl werd dwarsgezeten. Door Arafat jarenlang te steunen is Europa medeplichtig geworden aan zijn terreur. Arafat is opgevolgd door zijn voormalige terreurbroeder Abu Mazen die alle in Samaria en Judea wonende Joden uit dit aloude Bijbelse gebied wil verwijderen. De ambassadeur van de PLO in de Verenigde Staten, Maen Areikat, heeft op 13 september 2011 tot verslaggevers in Washington gezegd dat de Palestijnse staat, vrij moet zijn van Joden. Ook dit soort uitlatingen leveren geen commentaar op uit Brussel.

Waarom Europa er alles voor over heeft deze doodscultuur in stand te houden, is normaal gesproken een raadsel, tenzij men wordt gedreven door ordinaire Jodenhaat. Terwijl het PLO bewind alle akkoorden met IsraŽl met voeten heeft getreden, wordt IsraŽl door BrusselĎhet grote obstakel voor de vrede genoemdí. Tot het Europese pakket aan eisen behoort naast de ontruiming van Samaria en Judea, het oostelijk deel van Jeruzalem en de Golan-hoogvlakte. Daarnaast wil men dat de Tempelberg onderdeel wordt van een toekomstige Palestijnse staat en dat IsraŽl moet doorgaan met het ontmantelen van controleposten die zijn opgericht om de Joodse burgers te beschermen tegen terroristische aanslagen. Indien IsraŽl mocht weigeren gehoor te geven aan deze eisen, wil men de goederen die in de Joodse dorpen Samaria en Judea worden geproduceerd, gaan boycotten. Brussel wil politieagenten, militairen en burgers sturen om de PLO-Arabieren bij te staan zodra ze een eigen staat hebben.

Ook voert Brussel de druk op IsraŽl op om het omstreden OriŽnt House in Jeruzalem te heropenen zodat het PLO-bewind dit gebouw als zetel kan gaan gebruiken. Dit gebouw is door IsraŽl gesloten omdat het werd gebruikt als politiek centrum van waaruit terreuractiviteiten werden gecoŲrdineerd. De man die dit centrum beheerde was Faisal Husseini de PLO vertegenwoordiger in Jeruzalem en minister onder Arafat. Husseini publiceerde verschillende artikelen waarin hij de grenzen van de staat ĎPalestinaí omschreef als van de Middellandse zee tot aan de rivier de Jordaan. Ook deze figuur werd destijds in het Westen als gematigd afgeschilderd maar prees bij iedere gelegenheid het Palestijnse geweld tegen IsraŽl. Daarnaast trainde hij PLO-terroristen in SyriŽ in het maken van explosieven, ten gevolge waarvan talloze IsraŽlische burgers zijn vermoord. In 1968 werd hij door IsraŽl gearresteerd en opgesloten nadat hij een terreurcel had geholpen bij het verbergen van wapens en munitie in zijn huis. Door de jaren heen is hij herhaaldelijk onder huisarrest geplaatst of in de gevangenis beland. Hij maakte het OriŽnt House tot het hoofdkwartier van de PLO in de stad.

De Europese Unie heeft nooit een neutrale positie ingenomen als het om IsraŽl gaat. De Joodse wortels worden geloochend en IsraŽlís geschiedenis en landaanspraken worden genegeerd. Brussel heeft er jaarlijks (met dank aan de Europese belastingbetaler) vele honderden miljoenen euroís voor over om het PLO-bewind in het zadel te houden. De PLO-Arabieren krijgen per persoon meer financiŽle steun dan wie ook ter wereld terwijl ze gerekend kunnen worden tot de meest gewelddadige bevolkingsgroepen op aarde. Europa heeft met haar anti-IsraŽl houding een verschrikkelijk oordeel over zichzelf uitgesproken en gaat een bijzonder donker laatst hoofdstuk van haar geschiedenis tegemoet. De teloorgang van Europa is al in gang gezet.

In het boek: ďThe Nazi roots of the ĎBrussels EUĒ wordt de aard geschetst van de ware bedoelingen van het Europese machtsblok. De Europese Unie is volgens de schrijvers, P.A.Taylor, A.Niedzwiecki, M.Rath en de Auschwitz-overlevende A.Kowalczyk, niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van ťťn mondiaal kartel. Het miljarden kostende Europese Parlement zou onder controle staan van een corrupte en maffiose toezichthouder, de EU-Commissie. De gehele EU zou daardoor zijn teruggeworpen op een middeleeuws systeem, waarin autocratische vorsten de scepter zwaaien en alle EU-onderdanen maar te buigen hebben. Het boek gaat uitvoerig in op de rol van de ex-nazi Walter Hallstein, ťťn van de ondertekenaars van het Verdrag van Rome (1957) en de eerste voorzitter van de EU commissie van 1958-1967. Hallstein was tijdens het Naziregime lid van juridische Nazi-organisaties, die de democratische rechtsorde wilden veranderen in een fascistische wetgeving. In 1939 gaf Hallstein een lezing over de geplande verovering van Europa, de juridische structuur van het Groot-Duitsland en de afschaffing van de democratie.

Enkele decennia later ontwikkelde hij een tweede blauwdruk voor een supernationaal Europa in zijn boek ĎDie Europšische Gemeinschaftí( 1973), waarin hij de EU Commissie onafhankelijk stelde van de lidstaten en er een wetgevende macht van maakte. De meest essentiŽle ingreep in de vrijheid van de EU-burger is het eerder genoemde Verdrag van Lissabon (2009). Dit verdrag maakt het mogelijk dat de EU-commissieleden nooit gekozen kunnen worden, maar worden aangesteld en onder geen enkele mogelijkheid kunnen worden vervangen, ook al is er overtuigend bewijs voor bijvoorbeeld de schending van mensenrechten. De EU Commissie mag zelf beslissen of er een referendum wordt gehouden en ze mag altijd een wetswijziging van het EU Parlement weigeren.

EU president Herman van Rompuy en Manuel Barroso

Nigel Farage, de Britse leider van de Engelse Independence Party, noemde in november 2009 de Europese Unie een autoritaire tirannie die wordt geregeerd door niet verkozen bureaucraten daarmee onder meer doelend op Manuel Barroso. Farage doorbrak daarmee de tirannieke wet uit 1999 dat bepaalt dat het illegaal is om de EU te bekritiseren. Barroso kronkelde zich in allerlei bochten toen Farage openlijk de EU elite afkraakte voor hun leugens en vriendjes politiek. Dat kwam hem op een zware berisping te staan van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek en werd hij gewaarschuwd zich te matigen. Maar Farage laat zich de mond niet snoeren want in februari 2010 omschreef hij de volslagen onbekende rooms-katholieke EU president Herman van Rompuy als een man met het ďhet charisma van een dweil en het uiterlijk van een bankbediendeĒ. Wie heeft u verkozen? Wie bent u? Niemand heeft ooit van u gehoord, zo beet Farage hem toe. Hij noemde Van Rompuy ďde sluipmoordenaar van de Europese democratie en de nationale staten en in november 2010 noemde hij de leiders in Brussel gevaarlijke mensen die bezig zijn de democratie te vernietigen. En dat is precies waar het EU wangedrocht mee bezig is.

Op 05-10-2007 verklaarde de Italiaanse oud-premier Giuliano Amato, die meer dan een jaar lang nauw betrokken was bij het opstellen van de verdragtekst voor de nieuwe Europese Grondwet, dat dit verdrag bewust onleesbaar is gemaakt om te voorkomen dat burgers nieuwe referenda eisen. ĎDe regeringsleiders besloten dat de verklaring onleesbaar moest wordení, aldus Amato in de Euobserver. In een toespraak op 9 november 2010 verklaarde de kampioen handen schudden Van Rompuy dat het tijdperk van onafhankelijke landen voorbij is en noemde Eurosceptici een gevaar voor de vrede. ďHet idee dat landen nog op zichzelf kunnen staan is een leugenĒ aldus de Belg die een groot voorstander is van een Europese superstaat en de vloer aanveegt met iedereen die hier sceptisch tegenover staat. Hij zegt dat in de ogen van Brussel het idee van een nationale staat binnen de grenzen van Europa geen bestaansrecht meer heeft. Van Rompuy deed zijn omstreden uitlatingen in het kader van de 21e verjaardag van de val van de Berlijnse muur. ďWij moeten samen strijden tegen het gevaar van het nieuwe EuroscepticismeĒ. Hij vergeleek de kritiek op Europa met angst dat op haar beurt zou kunnen leiden tot egoÔsme, nationalisme en uiteindelijk oorlog. Mocht het in Europa inderdaad tot oorlog komen, dan moeten de daders in Brussel gezocht worden en niet onder de critici van deze kliek.

De EU zou zijn vervallen tot een corrupte en miljardenverslindende organisatie en EU Commissieleden zouden zijn betrokken bij fraude, vervalsing in geschriften en handtekeningen, en verduisteringen van EU-fondsen. Volgens diverse deskundigen zijn de corrupte en incompetente machthebbers in Brussel ook schuldig aan de huidige financiŽle crisis en hebben zij Europa naar de rand van de afgrond gebracht. Het Duitse Handelsblatt constateerde dat alle eerdere verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige politici en financiŽle machthebbers zijn gebroken en alle bestaande regels en wetten door hen aan hun laars gelapt. In juni 2010 nam de Raad van Europa Ė onder voorzitterschap van Turkije - Resolutie 1743 aan, ďIslam, Islamisme en Islamophobia in EuropaĒ. Hierin wordt opgeroepen om in samenwerking met de Organisatie van de islamitische Conferentie (OIC) kritiek op de islam in Europa te bestrijden. Ook dringt het erop aan de niet-moslim bevolking van Europa te onderwerpen aan ďlevenslang voortdurende educatieĒ over de islam. Zie ook eens deze video.

De gestage verandering van de Europese Unie in een fascistische superstaat is niet langer slechts een dreigende mogelijkheid, maar harde realiteit, die te vinden is in de voetnoten van het Verdrag van Lissabon. Al eerder bleek dat via dit Verdrag allerlei afgewezen zaken, zoals het door Nederland verworpen Europese volkslied en officiŽle invoering van de algemene Europese vlag, tůch zijn ingevoerd.

Er komt een moment dat Europa wakker zal worden uit een nachtmerrie die waar blijkt te zijn.Toegevoegd: 25 september 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug