Anti-joods Europa!

Er is helemaal niets veranderd in Europa. Net als vroeger krijgen ook nu de joden de schuld van alle ellende in de wereld. In Europa dat zichzelf voor verlicht houdt, moet naast de haat die men jegens de joden koestert, ook IsraŽl het ontgelden. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was de jodenhaat zo verspreid als nu. Met name in Europa is het aantal klachten over onvervalste jodenhaat angstwekkend aan het stijgen. Juist van Europa zou men mogen verwachten dat het maatregelen neemt tegen het groeiende antisemitisme en het demoniseren van IsraŽl, gezien de bedroevende geschiedenis die het jegens het joodse volk achter de rug heeft. Maar Europa onderneemt helemaal niets, erger nog, het doet er zelf volop aan mee. Daarnaast worden in talloze kerken de joden nog steeds beschouwd als goddeloze woekeraars en Godsmoordenaars.

Europa is verantwoordelijk voor de verspreiding van de meest smerige laster en de meest afschuwelijke verdachtmakingen aan het adres van de Joden. Vandaag worden de Joden als een dodelijke kankergezwel gebrandmerkt in de Arabisch/islamitische wereld vanwege de verspreiding door Europa van onder meer christelijke literatuur waarin de Joden worden gebrandmerkt als de Ďpestí onder de wereldbevolking. De smerige fabels over door Joden gepleegde rituele moorden komen praktisch allemaal uit de koker van geestelijk gestoorde Europeanen. Leugens in de vorm van documenten en boeken gaan een eigen leven leiden en hebben op den duur een vernietigend effect op het denken van de mensen. De onwetende massa verspreidt de leugens en heeft vaak geen flauw idee dat ze zodoende medeplichtig zijn aan de haat en de terreur tegen het joodse volk. De hele wereld lijkt vandaag aan deze weerzinwekkende hetze mee te doen. Kort geleden verscheen er een cartoon in de Britse krant The Independent die premier Ariel Sharon uitbeeldt terwijl hij een Palestijns babyhoofdje eet (Deze cartoon won de eerste prijs in een competitie van de Britisch Political Society). Ook was er een cartoon te zien waarop Sharon en Hitler elkaar omarmen. De media, nieuwszenders en actualiteitenrubrieken tonen eenzijdig IsraŽlís daden tegen de Arabieren en schrijven zelden over de ellende die Arafatís moordbrigades aanrichten onder de bevolking van IsraŽl.

Er komt geen enkel protest uit Europa als de Arabische landen ronduit walgelijke TV-series vertonen waarin de Joden worden voorgesteld als slachters van kinderen. Het is opvallend hoe Europa probeert de Arabische moslimdespoten tevreden te stellen door hun daden en motieven te verklaren, ja zelfs goed te praten. Hoe men het kwalijke Saoedische koningshuis de hand boven het hoofd houdt. Het land dat figuren als Osama bin Laden heeft opgevoed en dat openlijk terreurorganisaties financieel ondersteund. Dit zieke Europa doet mee aan de verbreiding van de anti-joodse hetze door de kant van barbaren als Arafat te kiezen. In werkelijkheid hebben ze geen enkele belangstelling voor de terreurbaas en het volk waar hij zogenaamd de president van is. Wat Europa drijft is ordinaire jodenhaat, daarom steunen ze Arafat. Maar ook andere massamoordenaars worden door Europa in bescherming genomen. De immorele Franse en Duitse leiders hebben er alles aan gedaan het gruwelijke regiem van Saddam Hoessein in stand te houden. Chirac die een dertigtal naaste medewerkers van Saddam nog snel van een Frans paspoort voorzag voordat de Amerikanen kwamen zodat ze nog op tijd het land uit konden vluchten.

De leiders van EuroBabel willen de Ďreligie van de vredeí te vriend houden omdat ze bang zijn dat het oliewapen tegen hen gebruikt gaat worden en om te voorkomen dat het zelf met de islamitische terreur te maken krijgt. De duivel weet, dat zijn einde snel nadert. Daarom laat hij niets onbeproefd, om de Joden toch nog op de een of andere manier te vernietigen. Dat hij daarvoor in het bijzonder de islam en Europa gebruikt is niet toevallig. Het toenemende antisemitisme/antizionisme in Europa is voor de duivel een soort generale repetitie van de toekomstige wereldwijde veldtocht tegen de Joden. Europa zal zich tot een grote macht ontwikkelen maar deze macht zal van zeer korte duur zijn. De Europese Unie is een verzameling van landen die als los zand aan elkaar hangen.Het is als leem dat zich heeft vermengd met ijzer, om met de woorden van de profeet DaniŽl (2:33) te spreken.IJzer en leem laten zich niet vermengen. Dat zal het laatste rijk worden voor de terugkomst van Jezus Christus. Dit Europa gaat nog barre tijden tegemoet omdat het zich openlijk heeft gekeerd tegen de God van IsraŽl en Zijn volk.

Bronnen: Fragmenten uit Israel Magazine nr 12 december 2003. Zions Cry News, 9-12-2003 en 5-2-2004. http://www.joods.nl


Toegevoegd: 18 februari 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug