Europa onder het zwaard van de islam

Het is nog slechts een kwestie van tijd voordat ook Europa met islamitische terreur te maken krijgt. De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als de Joden tot hun doelwit. Iedereen kan zien hoe door geld, terrorisme, propaganda en omkoperij het moslimextremisme steeds meer macht krijgt. Het oude westen loopt grote kans af te stevenen op een vervelende confrontatie met haar islamitische bewoners. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van islamitische wetten in Europa in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren. In een boek, dat onlangs uitkwam ter gelegenheid van een internationale conferentie in Jeruzalem, met de titel "Gids voor antisemitisme en terreur voor Joden in de diaspora", staat de waarschuwing dat een dialoog met moslims in Europa geen enkele zin heeft, zelfs niet met gematigde moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods-christelijke wortels van het democratische Europa.

Wat veertig jaar geleden begon als onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de ‘decadente westerse wereld’ te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In het bijzonder de goed opgeleide jonge moslims, die de taal van Europa spreken en die extremistische opvattingen aanhangen, vormen het gevaar. (*)Een van de wapens in de heilige oorlog tegen het westen is rapmuziek dat verspreid wordt op internet. De Londense hiphoppers Sheikh Terra and the Soul Salah Crew roepen in het nummer ‘Dirty Kuffar’(Vuile ongelovigen) (zie afbeelding) jonge moslims op zich aan te sluiten bij het terreurnetwerk van Osama bin Laden. Het hiphopnummer, ook wel verspreid onder de titel ‘Dirty Infidels’ is op diverse websites te zien. De muziek gaat vergezeld van een videoclip waarin rapper Sheikh Terra ( straattaal voor Terror), met een pistool en de Koran in z’n handen, oproept tot een heilige oorlog tegen het westen. De video is te zien op website www.ipnews.planetgac.com (*) Met dank aan Michiel Dekker van wie deze informatie afkomstig is).

Dit soort muziek weet zich verzekerd van een grote aanhang onder jongeren in de islamitische gemeenschappen overal in Europa.In het westen van Europa wonen thans rond de 20 miljoen moslims. Moslims die in een groot aantal moskeeën worden opgehitst tegen de ‘ongelovigen’. Er zijn steeds meer moskeeën waarin anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden worden en antizionistische denkbeelden worden verspreid. De toenemende hetze vanuit de islamitische hoek, het negeren hiervan door de overheden en de verwerpelijke rol van media, veroorzaken een problematische sfeer die uit de hand dreigt te lopen. Landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland en ook Nederland worden overspoeld met een groot aantal islamitische netwerken opgezet door Al-Qaeda en aanverwante groepen.

De islamitische terreur heeft als doel, de islamisering van de wereld-door destabilisatie van de democratische wereld, Europa niet uitgezonderd. Europa kijkt slechts toe zonder daadwerkelijk iets tegen dit gevaar te ondernemen. De Europese leiders lijken te leven met het gevoel, dat de islamitische terreur nog ver weg is, en in geen geval bedoeld voor Europa. Publicisten, politici en de anti-Israël lobby in Europa werken krachtdadig mee aan het in stand houden van de haat tegen Israël en het zodoende in de kaart spelen van de Arabische massamoordenaars en het vermeerderen van de rijkdom van de Arabische oliepotentaten die zwelgen in rijkdom en overvloed. De Arabische media hersenspoelen de eigen massa met smerige leugens en de internationale media speelt daar gretig op in. Ook zijn de stemmen van de immorele anti-Israël wolven steeds luider en duidelijker te horen.

Het is opmerkelijk te zien hoe de Arabische moslimwereld voortdurend bezig is de Joden voor praktisch alles verantwoordelijk te maken. Het decadente Saoedische prinsengebroed financiert met vele miljoenen dollars terreurorganisaties, die de vernietiging van Israël in hun vaandel dragen. Overal in de Arabische wereld en ook daarbuiten worden moslimbroederschappen financieel ondersteund door de Saoedische koningen. Antisemitische geschriften uit Europa worden massaal in de islamitische wereld verspreidt. Maar het gaat niet alleen om Israël. Zoals bekend waren 15 van de 19 terroristen van de 11e september waarbij 3000 onschuldigen het leven verloren, uit Saoedie-Arabië afkomstig. Van de 650 gevangenen die door de Amerikanen worden vastgehouden in Guantanamo, Cuba, komen er maar liefst 162 uit Saoedi-Arabië. Sinds tientallen jaren worden de zogenaamde Palestijnen door hun Arabische broeders bewust in ellende en armoede gehouden. De Arabische staten persten de vluchtelingen in kampen, waar zij onder erbarmelijke omstandigheden, zonder politieke rechten, onder zorg van het VN-vluchtelingenwerk, tot op vandaag verblijven. Noch de Arabische despoten noch de Europese leiders geven helemaal niets om het lot van de vluchtelingen. Sinds 1948 hebben Arabische leiders de vluchtelingen slechts voor hun misdadige anti-Israëlische politieke doeleinden gebruikt. Jordanië wat de ‘Westelijke Jordaanoever’ ( het bijbelse land Samaria en Judea) bezet heeft gehouden van 1948 tot 1967 is nooit gedwongen dit land aan de ontwortelde vluchtelingen af te staan. Ook de Europese Unie dat zogenaamd met de vluchtelingen meeleeft, heeft hier nooit een agendapunt van gemaakt. Europa heeft nooit bij de Arabische dictators geprotesteerd tegen het opeenpersen van Arabieren in de kampen.

God heeft de kinderen van Israël geformeerd, om met Zijn verlossingsplan tot Zijn doel te komen. God waakt over Zijn volk en zal niet toelaten dat het van de kaart van het Midden-Oosten wordt verwijderd. Niemand zal daar ooit in slagen. Als ‘vorst’ van deze wereld misbruikt satan de volken als werktuigen in de strijd tegen Gods volk en het is opmerkelijk hoeveel meelopers hij heeft. Hoe gedwee miljoenen, zelfs weldenkende mensen, de duivel volgen. De strijd tegen Israël en het joodse volk is tenslotte altijd een rebellie tegen God. Ieder mens die zich verbonden voelt met Jezus Christus en met de God van Abraham, Isaäk en Jacob, kan deze strijd niet onverschillig laten.

Bronnen: Fragmenten uit Israel Magazine nr 12 december 2003. Zions Cry News, 9-12-2003 en 5-2-2004. http://www.joods.nl


Toegevoegd: 21 februari 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug