De chaos na Gaza

De derde Gaza-oorlog is (voorlopig) voorbij. Nieuwe gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Midden-Oosten denderen over en langs ons heen. IsraŽl bereidt zich voor op oorlog aan drie fronten. Voor het hele Midden-Oosten geldt code rood. IS (ISIS) steekt ook buiten het Midden-Oosten de kop op en blijft hoofden afhakken. Turkije speelt een listige dubbelrol en zet grote stappen voor 'kalief Erdogan'. Egypte komt met een nieuw, verrassend 'vredesplan'. Shimon Peres lanceert bij de Paus een plan voor een 'Verenigde Naties van Religies'. Waar en hoe lopen de lijnen van Gods plan in deze chaos van ontwikkelingen waar geen mens greep op heeft?

Tijdens de Gaza-oorlog was premier Netanyahu heel populair. Meer dan 80% van de IsraŽli's steunde hem. De wapenstilstand, die op 26 augustus inging, heeft zijn populariteit meer dan gehalveerd. IFI, Intercessors (voorbidders) For IsraŽl, in Jeruzalem roept op tot voorbede voor Netanyahu, die al maanden onder zware druk werkt. Veel |sraŽli's zijn van mening dat Hamas totaal verslagen had moeten worden. Jan Willem van der Hoeven is het daar mee eens: ďJe sluit vrede met een verslagen vijand. Anders begint de ellende over een paar jaar weer. De Geallieerden sloten vrede met een verslagen Duitsland en met een verslagen Japan."
Nu bereidt IsraŽl zich voor op oorlog aan drie fronten. IsraŽl verwacht een ďzeer gewelddadige oorlog' met Hezbollah. IDF (het leger) waarschuwt voor 100.000 raketten, 5.000 langafstand projectielen, tunnels en in SyriŽ getrainde en geharde terroristen. In de Golan staan aan de grens al-Nusra en IS (ISIS) klaar voor hun veldtocht naar Jeruzalem. In het zuiden Hamas. ďHamas en IS zijn ťťn," zegt voormalig minister van Defensie van IsraŽl, Mofaz. ďZe zijn allebei terroristisch en onmenselijk wreed.Ē

'Kalief' Erdogan
Koning Abdullah van Saoedi-ArabiŽ waarschuwde het Westen eind augustus dat snel, hard en effectief moest worden opgetreden tegen de IS. ďAnders,Ē maande hij, ďzijn ze binnen een maand binnen jullie grenzen en binnen twee maanden in de VS." Die maand is inmiddels voorbij. Koning Abdullah was blijkbaar bang en voelde het koude staal van een IS-zwaard al in zijn nek. De Arabische Liga, een verbond van 22 Arabische moslimstaten, verklaarde begin september de oorlog aan de IS. Het Westen, onder leiding van de VS, vormde ook een verbond tegen de IS. President Obama kwam zowaar met een driejarenplan tegen die gruwelijke, door de Koran geÔnspireerde terroristen.
Verbijsterend is dat ook Turkije meedoet aan het 'Verbond van het Westen', aan de 'oorlog' tegen de Islamitische Staat (IS). Turkije immers is de belangrijkste steun voor IS. Het land levert wapens, biedt trainingsfaciliteiten, geeft vrije doorgang aan hun strijders naar Irak en SyriŽ, biedt schuilplaatsen en medische hulp. Een smerige dubbelrol van Turkije. Het kleine, schatrijke Qatar voorziet IS van geld. Zo speelt Turkije een hoofdrol.
President Erdogan ambieert duidelijk een hogere functie dan president van Turkije. Hij werkt hard aan het herstel van het oude Ottomaanse Rijk. Midden in de grote chaos van terroristenbewegingen, oorlogvoerende landen en terroristengroepen en eeuwenoude felle religieuze vijandschappen in het Midden-Oosten kan hij zich als leider opwerpen. Hij staat tussen de soennieten (Saoedi-ArabiŽ) en sjiÔeten (Irak en Iran) in. Hij heeft een sterk leger, is lid van de NAVO en heeft goede banden met Iran. Waarnemers denken dat Erdogan IS gebruikt om omringende moslimlanden aan de sharia-islam te onderwerpen. Op zijn tijd (hij denkt aan 2023) kan hij de failliete boedel overnemen en zichzelf opwerken als de eerste, echte kalief van een 'Hersteld Ottomaans Rijk'. Maar, alles verandert zo snel in het Midden-Oosten, dat het plaatje anders is wanneer u deze tekst leest.

Egypte en de 'Palestijnen'
Rond IsraŽl waaien heel wat stinkende 'Palestijnse winden'. Hamas zweert door te zullen gaan totdat IsraŽl vernietigd is en wilde zogenaamde Westbank van de Palestijnse Staat overnemen. ďGeef ons de Westbank,Ē roept Hamas, ďdan zullen wij IsraŽl vernietigen". Vandaar de druk op IsraŽl zich terug uit de Westbank te trekken. Hamas wordt niet ontwapend.
Er zijn futuristische dromers die van Gaza een luxueus toeristenoord willen maken. Maar er is nog niet eens een plan om de vele verwoestingen in Gaza te herstellen. De wereldpolitiek is te druk bezig met de gevaarlijke chaos in het Midden-Oosten. Vooral met de opmars van IS. Overal wapperen afen toe de zwarte jihadvlaggen van IS. Tijdens demonstraties in het Westen en zelfs op het Tempelplein in IsraŽl. De sympathie voor IS onder de door het Westen gedroomde 'gematigde islam' is groot.
Voor IsraŽl is er enige ontspanning om al die Westerse politieke zeurpieten even niet op de nek te hebben. In de tweede week van september kwam Egypte met een verrassend plan. Egypte biedt de 1600 vierkante kilometers van de SinaÔ aan de 'Palestijnen' aan voor een eigen staat. Dan hebben de ďPalestijnse vluchtelingen' in JordaniŽ en Libanon ook eindelijk een plek. De VS voelt wel voor dat plan en zal het vermoedelijk wel overnemen. IsraŽl was betrokken bij de voorbesprekingen in CaÔro, maar zwijgt. Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit is tegen. Premier al-Sisi van Egypte wil blijkbaar van de door terroristen en smokkelbendes vergeven SinaÔ af.

Gods plan en de grote chaos
Ik weersta de verleiding om vanuit deze 'chaos na Gaza' onze (eindtijd)scenario's aan te vullen of zelfs in te vullen. Een paar conclusies kunnen we wel trekken. De antisemitische jagers uit Jeremia 16:16 zijn los. Dit jaar (t/m 31 augustus) telde de aliya (terugkeer) 4.566 Joodse mensen uit Frankrijk, 3.252 uit de OekraÔne, 2.632 uit Rusland en 2.213 uit de VS. Een explosieve toename die nog lang het maximum niet heeft bereikt. God 'grijpt zijn volk van de einden van de aarde' (Jesaja 41:8) en brengt 'de Joden thuis'.
Gods beschermende hand constateren we met de volgende cijfers: Van de 4.564 raketten die Hamas op IsraŽl heeft afgevuurd, kwamen er 3.417 op lege plekken terecht. 735 raketten werden door het IsraŽlische raketafweersysteem (IJzeren Koepel) boven steden en bevolkte gebieden onderschept. In de oorlog kwamen 66 IsraŽlische soldaten en 6 burgers om. De verdediging tegen die oorlogen kost IsraŽl zeer veel geld. Dus geeft de HERE IsraŽl een sterke economie en 'de rijkdom van de zee' (gas uit de Middellandse Zee; Jesaja 60:5).
Niet alleen door de opkomst van de moslim-jihadisten en de roep om een kalifaat, maar ook uit het Vaticaan blijkt dat Gods vijand niet stilzit. Een voorbeeld van Zijn plannen: Paus Franciscus heeft de afgelopen vier maanden Shimon Peres (92 jaar) driemaal ontmoet. Waarover spraken zij? Peres adviseerde de slecht functionerende Verenigde Naties te ontmantelen. Hij vroeg de Paus leiding te nemen van de oprichting van een Verenigde Naties van Religies. ďVeel oorlogen en de meeste terroristische bewegingen hebben een diepe religieuze achtergrond of motivatie,Ē redeneert Peres. Misschien een mogelijk begin van de bouw van een nest voor het ďbeest uit de aarde' in Openbaring 13. Dat Beest 'bewerkt dat de aarde en zij die op de aarde wonen het eerste beest (de antichrist) zullen aanbidden' (Openbaring 13:12). Onze gebeden, ook voor ons land, worden met de dag belangrijker en beslissend.

Toegevoegd: 25 oktober 2014
Bron: Het zoeklicht nr.21, 90e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug