Geheime diensten krijgen steeds meer bevoegdheden.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken wil het mogelijk maken dat de Algemene- en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD in de toekomst gegevensbestanden kunnen doorzoeken, zelfs als personen niet verdacht zijn. Remkes vindt dat de diensten meer bevoegdheden moeten krijgen om mogelijke terroristen in een vroeg stadium aan te kunnen pakken. De bewindsman wil dat de diensten meer mogelijkheden krijgen om zelf in te grijpen als het vermoeden bestaat dat er terroristische aanslagen worden voorbereid. Verder wil Remkes de Nationale Sigint Organisatie (NSO) Sigent -het broertje van het Amerikaanse Sigent (Signals Intelligence) centrum voor verwerking van elektronische signalen- verzelfstandigen. Deze organisatie die nu nog een onderdeel vormt van de eerder genoemde MIVD, is gespecialiseerd in de controle op berichtenverkeer via communicatiesatellieten. Eerder was al besloten om het satelliet-grondstation van de NSO in het Noord-Groningse Zoutkamp fors uit te breiden. Waar nu twee satellietschotels staan, moeten het er uiteindelijk 22 worden. Volgens Defensie zal het afluisteren van satellieten bijdragen aan terreurbestrijding en vredesmissies. Het telecommunicatieverkeer wat niet via de kabel gaat wordt nu nog onderschept met twee grote antennes. Sigent staat voor ‘Signals Intelligence’ wat ook wel verbindingsinlichtingen wordt genoemd. Hieronder valt het onderscheppen van telefoonverkeer, het onderscheppen van fax-, radio- en internetverkeer.

Internet providers worden verplicht hun apparatuur zodanig aan te passen dat overheidsinstanties in de gelegenheid worden gesteld internetgegevens af te tappen. De providers worden zo door de overheid verplicht de privacy van hun klanten te schenden. Sinds april 2001 is in Nederland een aftapregeling voor internet van kracht. De afgetapte internetgegevens komen bij het Landelijk Interceptie Orgaan in Den Haag terecht. Dit nationaal ‘aftapcentrum’ heeft in den lande ook regionale tapkamers, zoals in Apeldoorn. Overheidsbronnen melden dat het aftappen van internet alleen is gericht op personen die men verdenkt van terrorisme. Internet tappen is een vrij eenvoudige manier om mensen wereldwijd te volgen in hun doen en laten. Het materiaal is meteen beschikbaar.

Veel andere landen hebben al een aparte inlichtingendienst voor het onderscheppen van satellietcommunicatie. De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld de National Security Agency (NSA) en Groot-Brittannië heeft de Government Communication Headquarters (GCHQ). De NSA is gevestigd in Fort Meade, Maryland en de meest geheime organisatie ter wereld. Het is opgericht op 4 november 1952 en heeft duizenden mensen in dienst die op wereldwijde schaal d.m.v. inlichtingendiensten ‘verdachte’ personen bespioneren. De NSA is de ‘toonaangevende’dienst binnen de inlichtingendiensten. Ook de informatie van Zoutkamp wordt aan de NSA doorgespeeld. Voor Europa staat een reusachtige computer ( het Beest genoemd) in Brussel en bij die computer is het volkomen duister welke gegevens men van de burgers heeft opgeslagen. Na de terroristische aanslag in Madrid werd door vier Europese landen een ontwerpwet gerealiseerd. Daarin werd vastgelegd dat al het communicatieverkeer van 450 miljoen Europeanen minimaal twaalf maanden en maximaal 36 maanden dient te worden opgeslagen. Volgens verschillende bronnen gaan de Europese ministers van Justitie nog dit jaar akkoord met de plannen. De nationale invoering zal ergens in 2005 moeten plaatsvinden.

De missie van de NSA is onder meer het plannen van oorlogen, onderzoek op het gebied van de nationale veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten. De CIA en zelfs het "Witte Huis" krijgen rechtsreeks bevelen van de top van de NSA wat volledig onder controle staat van de Illuminatie. Het gigantische computernetwerk decoderen en analyseren de data en rapporten afkomstig van internationale banken, geheime Genootschappen, het Vaticaan en allerlei andere organisaties in 170 landen. De voornaamste taak van de NSA is de aanleg van een wereldwijd controle systeem wat ten dienste komt te staan van het beest uit het Bijbelboek Openbaring. Zo is de NSA bezig een systeem op te zetten van computers, satellieten, telecommunicatie apparatuur en dergelijk om gegevens over burgers te verzamelen. Dit onderdeel van de NSA heet "Domint" ( Domestic Intelligence) In Amerika heeft de NSA naar schatting 50.000 agenten werkzaam die persoonlijke gegevens van mensen verzamelen.

De NSA is de organisatie achter Echelon, een wereldwijd afluisternetwerk dat miljoenen telefoongesprekken en emails per uur ontvangt en scant op trefwoorden. De NSA luistert op die manier ook stelselmatig al het Europese telefoon-, fax- en emailverkeer af. Echelon voorzag en voorziet in de mogelijkheden elk elektronisch dataverkeer te onderscheppen, te selecteren en te registreren, waarbij meteen wordt vastgelegd wie de gegevens heeft verstuurd en naar wie. Met behulp van geavanceerde afluistertechnologie wordt een groot deel van het wereldwijde telecommunicatieverkeer onderschept. Echelon werkt niet alleen voor de NSA. De geheime diensten van Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw Zeeland nemen actief deel aan het afluisterwerk. Zo wordt ca tachtig procent van alle Australische telefoongesprekken, e-mails, faxen en telexen via Echelon naar de NSA doorgestuurd. Voor dit afluisterwerk maakt Echelon gebruik van allerhande technologieën. Alle draadloze verbindingen worden gevolgd door 120 verschillende satellieten. Satellietverbindingen worden gepeild door grondstations waarvan de grootste, "NSA Field Station F 83" staat in Menwith Hill, Yorkshire.

Al dit soort acties is een schandalige schending van de privacy. Het is een van de voorbereidingen op de wereldstaat onder leiding van de antichrist. De Elite die vandaag de weg effent voor deze dictator, zien zichzelf als ver verheven boven de massa en menen daardoor het recht te hebben de gehele wereld aan hun satanische doelstellingen te onderwerpen. Tegenstanders van de Nieuwe Wereld Orde kunnen straks aan de hand van onderschepte berichten zomaar als terrorist worden aangemerkt of als mentaal gestoord worden gediagnosticeerd en zonder enige vorm van verweer in een ‘inrichting’ (kamp) worden opgesloten. Bronnen melden dat er alleen al in Amerika ca 2 miljoen ‘staatsgevaarlijke’ lieden op een zwarte lijst zijn geplaatst. Onder het mom van terrorismebestrijding is men begonnen de hele wereldbevolking te kontroleren. Het gaat allemaal precies zoals de Elite het heeft gepland.

In Nederland wordt druk gewerkt aan de invoering van een algemene identificatieplicht. Een ieder boven de 14 jaar die straks niet haar of zijn identiteitspapieren kan tonen, kan daarvoor een boete van 2250 Euro’s of twee maanden cel oplopen. Er zal zonder enige twijfel sprake zijn selectieve vervolging, discriminatie, beknotting van de vrijheid van meningsuiting en repressie. In veel landen is het reeds verplicht een legitimatiebewijs te dragen. Onder de Duitse bezetting werd daarvoor het persoonsbewijs ingevoerd, maar daar kon men nog mee saboteren. Straks als het beest regeert zal dat niet meer aan de orde zijn dan zal men ieder ‘staatsgevaarlijk’ individu overal kunnen volgen waar deze zich op aarde bevindt.Registratie van persoonlijke gegevens is het kenmerk van dictatoriale regiems. Dictators zijn altijd wantrouwend tegenover iedereen. Zelfs naaste medewerkers kunnen geheime vijanden zijn. Hitler zou maar wat graag de middelen ter beschikking hebben gehad waarover men nu de beschikking heeft. Maar ook in zijn tijd leidde registratie tot het doelmatig uitschakelen van de Europese joden dank zei onder meer IBM-Duitsland, de Deutsche Hollerith Gesellschaft, afgekort Dehomag. In het boek "IBM and the Holocaust" laat auteur Edwin Black zien hoe met medeweten van het hoofdkantoor in New York, Dehomag de complexe en gespecialiseerde apparatuur en de gespecialiseerde toepassingen ervan enthousiast op maat maakte voor de Nazi’s.

Dankzij IBM kwamen de Nazi’s aan de lijsten van joden. IBM werd in 1896 door de Duitse uitvinder Herman Hollerith gesticht als tabelleerbedrijf voor volkstellingen. Toen IBM Duitsland zijn politieke en technische bondgenootschap met Nazi-Duitsland sloot, kregen volkstellingen en registraties een nieuw dimensie. IBM Duitsland was de uitvinder van de rassentellingen, waarbij niet alleen iemands godsdienstige gezindte maar ook zijn stamboom van vele generaties terug werd vastgelegd. De Nazi’s wilden niet alleen iedereen tellen maar ook identificeren. Ook de voedseltoewijzing was op databanken gebaseerd, waardoor de Duitsers de joden konden uithongeren. De identificering, tracering en sturing van dwangarbeiders verliepen grotendeels via ponskaarten. Ponskaarten catalogiseerden de menselijke vracht en lieten de treinen precies op tijd lopen. Deze gang van zaken gebeurde met medeweten, zo niet met medeplichtigheid van de Amerikaanse regering. De topman van IBM was in die tijd Thomas J.Watson. Toen in Amerika een verbod werd uitgevaardigd geen zaken meer te doen met Nazi-Duitsland, werd Watson ongemoeid gelaten om zijn genocidale werk verder voort te zetten. Lang voordat Hitler ten tonele verscheen was alles al georganiseerd door de Elite. Ze waren alleen nog een gek nodig die hun misdadige praktijken ten uitvoer kon brengen en die ze vervolgens overal de schuld van konden geven. Opnieuw sturen ze de wereld richting chaos en vernietiging. De media volgt trouw de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en als het om Israël gaat, met regelrechte leugens. Perscommuniqués kunnen ongezien in de prullenbak verdwijnen, want er klopt meestal niets van. Wat we te zien krijgen is niets anders dan "Soap Opera Nieuws".

De gebeurtenissen die leiden tot de Apocalyps zijn in volle gang. Alles is klaar om de Nieuwe Wereld Orde bij te staan met super intelligente computersystemen die de hele wereld onder controle brengen. Ook de wereldomvattende politieorganisatie de ,, Infrastructure Protection Task Force "(IPTF) is praktisch geheel geïnstalleerd. De vormen van registratie die thans worden doorgevoerd is de voorbereiding om iedereen te onderwerpen aan een definitieve nummering die uitgevoerd zal worden via een chip in rechterhand of voorhoofd. Een chip die de centrale computer van het beest van alle informatie zal voorzien die men nodig heeft om te kunnen uitschakelen allen die niet voldoen aan de eisen van het beest. Door de eeuwen heen hebben kleine groepjes machtige samenzweerders getracht de wereld naar hun hand te zetten en te beslissen over het leven van miljoenen. Ze zijn er echter nooit is geslaagd de wereld volledig in hun greep te krijgen. Vandaag doen ze een nieuwe poging. Dat zal in eerste instantie succesvol verlopen maar uiteindelijk in een gigantische catastrofe eindigen. De Elite heeft namelijk de strijd aangebonden met de Machtige God van Israël en dat kan nooit goed gaan. De Bijbel is duidelijk over de tijd waarin wij leven. Veel van de informatie die daarin wordt genoemd is vandaag uiterst actueel en het waarschuwt ons voor de grote en laatste aanval die de duivel op de gelovigen gaat doen. De overwinning van de Elite, die streeft naar totale wereldheerschappij zal maar zeer tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Jezus Christus is de grote zekerheid van de toekomst.

Toegevoegd: 23 augustus 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst StudiesPrint deze pagina
Terug