Gevaarlijke Wereld

Nieuwe immigranten vanuit Amerika arriveren in Israel In dit artikel gaan we proberen wat orde te scheppen in de verwarrende chaos van nieuws, ontwikkelingen, berichten en leugens die dagelijks over ons komen. Het is heel lastig om waarheid en leugen te kunnen scheiden. Het gaat allemaal wel razend snel. Nauwelijks heeft Rusland wat bommen laten vallen om Bashar Assad op zín troon te houden, of de Russen vertrekken weer. Om wellicht volgende week weer terug te komen. Nauwelijks heeft Obama besloten zich uit het gruwelijke geweld in SyriŽ terug te trekken of ze zijn er weer. Waar Rusland is wil de VS ook zijn.

Nauwelijks is het ene Ďvredesplaní gekrompen tot een voetnoot in een boek over de moderne geschiedenis, of een andere politicus komt met een volgend plan. Meestal met de nodige dreigementen aan IsraŽl. Of de VN met een anti-IsraŽl resolutie vol leugens. Netanjahu komt tijd tekort om al die lieden beleefd van zín lijf te houden. Het is en blijft een heel gevaarlijke wereld. Niet alleen voor IsraŽl maar meer nog voor ons. Want de Toorn van de Eeuwige rust op al dat anti-IsraŽl gedoe en al dat wrede geweld.

Om de ontwikkelingen goed te begrijpen en in te zien waar het om gaat moeten we niet alleen weten wat allemaal gebeurt. In dit artikel zullen we profetieŽn uit de Bijbel erbij halen. Deze profetieŽn trekken heldere lijnen door de chaos van vandaag. We beginnen met de Ďgrote lijnení.

  1. We leven nu in de tijd die Jezus in Zijn toespraak over de eindtijd noemt: ďHet begin van de weeŽnĒ (MattheŁs 24:8).
  2. In die tijd wordt de roep om een sterke wereldleider die Ďorde op zakení stelt steeds sterker. Deze wereldleider grijpt steeds meer macht over de mensen, over ons dus. Hij probeert een wereldrijk op grond van een valse vrede over de wereld te brengen. Interessant in dit verband is dat president Obama ambities heeft na zijn aftreden secretaris generaal van de VN te worden.
  3. Intussen gaat de NWO (Nieuwe Wereld Orde) met de NWR (Nieuwe Wereld Religie) over een groot deel van de aarde heersen. Een ander scenario is dat een wereldomvattend kalifaat aan de macht komt. Wij zullen bij dat kalifaat horen als EurabiŽ, een los-vaste groep van landen en volken uit de EU en Moslimlanden uit het Middenoosten.
  4. Intussen zal de HERE, de God van IsraŽl, gewoon doorgaan met Zijn herstelplan voor Zijn volk IsraŽl. Veel Joden uit Europa Ďvluchtení naar IsraŽl. De Hand van de Almachtige rust beschermend God op Zijn volk.
  5. Dan breekt een periode van oordelen en rampen los. Door profeten de ďDag van de HEREĒ genoemd. Die wordt in het Bijbelboek Openbaring vanaf hoofdstuk 6 beschreven. In die periode heerst op aarde een duivels knappe heerser die in de Bijbel de antichrist, de ďTegenmessiasĒ wordt genoemd.
  6. IsraŽl wordt onder zware druk gezet. Ten slotte wordt leger uit ďalle volkenĒ gevormd om Jeruzalem te onderwerpen. Op het laatste nippertje worden Jeruzalem en IsraŽl gered door de verrassende komst van de Messias op de Olijfberg. Met Zijn komst breekt het lang verwachte en door veel profeten voorzegde vrederijk aan.

Hoop voor IsraŽl.

We leven in een zeer gevaarlijke wereld. De grote vraag is of er valt te ontkomen aan al die rampen, onderdrukking, oorlogen en rellen die voorzegd zijn. De profeet Jesaja zegt tegen IsraŽl: ďSta op, wordt verlicht want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op. Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal de HERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien wordenĒ (Jes.60:1,2). Dus dikke duisternis en donkerheid over de volken. Dit zijn de verschijnselen die volgens alle profeten bij die ďDag van de HEREĒ horen. Maar over IsraŽl licht en heerlijkheid. Net als tijdens de Uittocht uit Egypte onder Mozes. Rampen over Egypte en licht over IsraŽl in Gosen. Een ander gedeelte uit Jesaja: ďIn een uitstorting van toorn heb Ik Mijn Aangezicht een ogenblik voor u verborgen (de Holocaust!) maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt u Losser, de HEREĒ (Jesaja 54:8). Bij alle dreigingen over IsraŽl is er hoop!. Nog ťťn tekst, waarbij ook ons land is betrokken. ďIk zal met alle volken waaronder Ik u (IsraŽl) verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar u naar recht tuchtigenĒ (Jeremia 30:11). Voorgoed afrekenen. Waarvoor? Om alle onrecht, vanwege het felle antisemitisme en de haat tegen IsraŽl. Voor wie? Voor alle volken, dus ook wij. Aan het slot van dit artikel een klein woord van hoop voor ons land.

Moslim migranten

We stappen even uit de Bijbel en staan met beide voeten in de tsunami van migranten die over ons gekomen is en nog steeds aanzwelt. Onze premier, dhr. Rutte, loopt snuffelend en glimlachend in het uiterst gevaarlijke spoor van kanselier Merkel. Wie komen er? Vluchtelingen, die zeker geholpen moeten worden. Moslims? Inderdaad, de grote meerderheid van de migranten is Moslim. Met een sterke Jodenhaat, met onwil om zich in te passen in onze samenleving, opgegroeid in de visie dat de Islam de religie is die de wereld zal overheersen en dat zij de rechtmatige eigenaars zijn van de welvaart van het Westen en met veel (potentiŽle) jihadisten. Dat gaat nooit goed. Er komen opstootjes en rellen. Vanuit autochtone kringen (de mensen Ďpikken hetí niet langer) en vanuit migranten die eis op eis gaan stellen. Zoals de Heer in Zijn rede over de eindtijd ook heeft gezegd. Deze situatie leidt tot periode nr.1 (zie boven). We zitten wat dit betreftal in het íbegin van de weeŽnĒ. Denk aan Oud-en-Nieuw in Keulen. Denk aan wat half maart in Brussel gebeurde. Politie, op zoek naar medeplichtigen van de ISIS aanval in Parijs, november vorig jaar, werd beschoten met zware wapens. Verhalen over no-go gebieden in grote steden en over aanrandingen en verkrachtingen bereiken ons alleen via internet. Maar ze zijn er wel. De schrik zit er al in. Politie in ons land, Zweden en Duitsland adviseert vrouwen en meisjes geen korte rokken te dragen. Begint te lijken op islamitische kledingvoorschriften. Op een dhimmi-houding in het Westen. Gevaarlijk!

Zeer opvallend in dit verband is dat in IsraŽl jonge Moslimaís in het leger gaan. Ook jonge Arabische Christenen gaan steeds meer in het leger. Hoe slaagt IsraŽl erin om van oudsher vijanden zo aan zich te binden dat ze zelfs in het leger willen?

Ook een les voor het Westen is dat IsraŽl sinds de stichting van de moderne staat IsraŽl druk is de weer is geweest om vluchtelingen op te vangen en goed te integreren in de IsraŽlische samenleving. Het begon met de Joden in de moslimlanden rond IsraŽl. Zij moesten in 1948/49 hals-over-kop vluchten en alles achterlaten. Denk aan de ďRussenĒ die na de val van het grote, communistische rijk, eindelijk Rusland konden verlaten. Russisch is nu de derde taal in IsraŽl. Intussen zijn ook de Ethiopische Joden (stam Dan) terug. De stam Manasse uit noord Oost India is onderweg. God gaat Ďgewooní door met Zijn plan (punt 4): ďBreng Ďde Jodení thuis! Ook EfraÔm zal komen.

Oorlogen, ziektes en geruchten over oorlog

In de tijd van de ďweeŽn van de MessiasĒ zal het vol zijn van geruchten van oorlogen, pandemieŽn en oorlogen. Oorlog met China. Noord Korea dreigt met een atoombom. Putin die na een provocatie van de NAVO, grimmig zijn atoomwapens tevoorschijn haalde. Oorlog dreigt om de OekraÔne Grote chaos door oorlogen in het Middenoosten. Iran blijft IsraŽl dreigen en tegen de atoomovereenkomst handelen. Oorlog in Jemen. Een volgende Hamas-oorlog staat voor de deur. Hezbollah wil niets liever dan een volgende Ďrondeí met IsraŽl te beginnen en de Palestijnse Autoriteit probeert via de Ďmessenintifadaí en de Ďauto-intifadaí oorlog met IsraŽl uit te lokken.

Dan de ziektes. Ebola is nauwelijks min of meer bedwongen of Zika duikt op. De gesel van kanker pijnigt zeer veel mensen. Dit begin van de weeŽn door de Heer is bedoeld als een waarschuwing. Niemand is er die luistert. Zelfs de meeste kerken en groepen niet.

En de goddeloosheid in ons land en in bijna heel de EU woekert door. De EU heeft al in het verdrag van Lissabon God vaarwel gezegd. Ons land schaft de zondagswet af. Weer een gebaar naar de Schepper dat Nederland Hem Ďniet meer moetí. Zo hebben ook wij de HERE vaarwel gezegd. Als wij dat doen dan gaat de HERE. Wie komt dan in de plaats van de God van de Bijbel? Dat zijn de goden van de chaos en de godheid van de Islam. In dat licht begrijpen we iets meer van de strijd om de islamisering van de westerse samenlevingen. We zien het voor ons gebeuren. Synagogen weg, moskeeŽn erin. Kerken gesloten, moskeeŽn geopend. Joden weg, zegen weg.

Het gevaarlijke, wankelende Beest in Brussel

Woensdag 6 april mogen we stemmen. Een Ďraadgevend referendumí over de ĎAssociatieovereenkomst tussen de EU en de OekraÔneí. ďJaĒ betekent toegeven aan de machtswellust van het ďBeest in Brusselí en de woede van Putin. ďZo heilig als Jeruzalem is de Krim voor onsĒ zei Putin. ďJaĒ betekent weer een doodarm land, geteisterd door oorlog ten laste van uw belastinggeld. ďJa ď betekent de OekraÔne dichter bij Europa te brengen. En het risico van een oorlog met Rusland. ďNeeĒ betekent toegeven aan Putin. Maar ook rekening houden met de historische banden van Rusland met de OekraÔne.

Gelukkig voor IsraŽl is de EU te druk met 101 problemen om zich erg dwingend bezig te houden met bedreigen van IsraŽl in verband met het zogenaamde vredesproces. Denk ook aan Brexit, de Britten die binnenkort gaan stemmen over uittreden uit de EU. En de mijns inziens terechte onwil van Oost-Europese lidstaten om toe te geven aan de druk van ďBrusselĒ om de migranten over de lidstaten te verdelen. De premier van Hongarije Orban heeft de grenzen potdicht gesloten omdat hij (populair weergegeven) ďzijn vier dochters niet wil zien opgroeien in een land waar íKeulse toestanden Ď voorkomenĒ. Het is niet onwaarschijnlijk dat er ook Oost Europese ďexitsĒ dreigen. Maar goed ook. Dan moet de EU (ook al populair gezegd) maar niet zo lelijk doen tegen IsraŽl.

Islamisering

In vorige artikelen op deze site hebben we herhaaldelijk vanuit de Koran en de geschiedenis aangetoond dat de jihad een heilige plicht is voor elke Moslim. In de geschiedenis zijn er twee duidelijke jihadistische aanvallen op West Europa geweest.De eerste is afgeslagen door Karel Martel bij Poitiers en de tweede bij Wenen. Nu maken we derde aanslag mee. De biologische jihad. Massaís mensen, vooral vluchtelingen en vooral Moslims worden de grenzen over gejaagd door Turkije en andere islamitische politieke en godsdienstige machthebbers. Vergeet niet dat de Islam niet alleen een religieuze beweging is maar ook een duidelijke politieke component. De Islam is een politieke religie. Die migranten weten meestal niet eens waar ze mee bezig zijn. Ze worden misbruikt om Europa te veranderen in EurabiŽ. In een snel tempo krijgen we de Islam met sharia over ons. We noemden al het ďkorte rokjes adviesĒ van de politie. Geen varkensvlees bij sommige bedrijven. Wij mogen de Moslim migranten en moslim medelanders niet ergeren. . No-go gebieden in Europese grote steden. Daar geldt niet de wet van die Europese landen maar de sharia. Zelfs onze politieke leiders doen eraan mee. Zie punt drie van bovenstaande lijst. We leven in een gevaarlijk land.

Hoop

Het is voor ons land ďOpwekking of onderdrukkingĒ. Maar eerst moeten kerken en gelovigen wakker worden. En in gebed gaan: ĒHEER wees ons land en volk genadig; HEER wijs ons een begaanbare weg in ons gevaarlijke land; Wij hebben gezondigd!Ē. Natuurlijk, we helpen vluchtelingen. Maar we staan wel onder het oordeel.

Een klein Bijbels voorbeeld dat hoop geeft: Toen God Abraham beloofde dat het land Kanašn voor zijn nakomelingen, het volk IsraŽl, bestemd was, moesten de IsraŽlieten eerst nog zoín 400 jaar wachten. In Ďballngschapí in Egypte. De inwoners van Kanašn, die zeer goddeloos waren, kregen 400 jaar van God om zich te bekeren. Toen werden de IsraŽlieten uit de slavernij in Egypte verlost. Ze veroverden Kanašn. Het oordeel van God kwam over de goddeloze volken van Kanašn. IsraŽl diende als het ĒZwaard van de MessiasĒ. Eťn stad was uitgezonderd. De leiding van de stad Gibeon hoorde hoe IsraŽl de steden Jericho en Ai had veroverd. Zij sloten zich niet aan bij de coalitie van een zestal machtige volken die samen de IsraŽlieten wilden vernietigen. Gibeon sloot door middel van een list een verbond met de leider van IsraŽl, met Jozua. Die zich eerlijk aan dat verbond met Gibeon hield. Waarom namen die Gibeonieten zoveel risicoís? Lees wat zij tegen Jozua zeiden: ďOmdat aan uw knechten stellig werd meegedeeld wat de HERE, uw God zijn knecht Mozes geboden had: Namelijk om het hele land aan u te gevenÖ wij vreesden voor ons leven. Daarom hebben wij dit gedaanĒ (Jozua 9:24-27). En Gibeon werd gered. Zij geloofden de God van IsraŽl. Zij handelden naar hun geloof. Zij stelden een moedige daad. En werden gered. Een dorpje dat bij Gibeon hoorde werd ook gered en bestaat nog. Velen van uw zullen wel eens in Kirjat Jearim (Jozua 9:17) geweest zijn. Bij de HERE God is er altijd een uitweg. Voor individuen en landen. Voor ons land? Een moedige keus voor IsraŽl is een eerste stap. Ernstig gebed bereikt de troon van de Almachtige. De inwoners van Nineveh deden het na de keiharde boodschap van de profeet Jona: ďNog 40 dagen en Nineveh zal verwoest wordenĒ. Zij bekeerden zich massaal en werden gered. De profeet JoŽl kondigde een vreselijke oorlog aan in de eindtijd. Lees JoŽl 1:15 Ė 2:14. Toen belegde men volgens de profeet bidstonden over heel het land (JoŽl 2:15-17). ďToen nam de HERE het op voor Zijn land en kreeg medelijden met Zijn volkĒ (JoŽl 2:18,19).

Zou de HEER het ook niet opnemen voor ons volk als er eendrachtig en zonder onderling gezeur naar Hem geroepen wordt?

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 9 april 2016


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug