"Anti Terreurhek" ter discussie.

De VN vinden het aantal zelfmoordaanslagen van Arabische terroristen op onschuldige Israëlische burgers kennelijk iets aan de magere kant. Onder "Arabische propaganda instructie " heeft de Algemene Vergadering van de VN op 9 december een resolutie aangenomen waarin van Israël wordt geëist dat het de bouw van het "Anti Terreurhek" staakt en het reeds voltooide deel weer ontmanteld. Het hoogste VN-hof is daarmee tegemoet gekomen aan de wens van de anti-Israël kliek in de VN. Negentig landen stemden in met de VN-resolutie om de zaak aanhangig te maken voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag, acht landen stemden tegen en 74 onthielden zich van stemming. Uiterlijk 31 januari moeten alle partijen hun stukken hebben ingediend. Ook Marokko stemde voor de resolutie terwijl dat land al meer dan twintig jaar beschikt over een 2500 kilometer lange ‘veiligheidsmuur’ om guerrillastrijders van Polisario buiten de deur te houden. Maar hier heeft de internationale gemeenschap geen belangstelling voor. Israël bouwt noodgedwongen het hek om zelfmoordenaars de toegang te beletten maar volgens de VN worden de Arabieren van cruciale voorzieningen afgesloten en beperkt in hun bewegingsvrijheid. Dat laatste is waar: "Israël wil met dit hek Arafats moordende tuig buiten de deur houden" Maar daar heeft de wereld kennelijk een probleem mee. De satelliet afdeling van de VN houdt de bouw van het "Anti-terreur hek" nauwkeurig in de gaten. Volgens een beambte van de VN in Jeruzalem is de observatie vanuit de ruimte een verantwoorde manier om de boel in de gaten te houden en moeten de opnames straks dienen als bewijsmateriaal dat Israël land onteigent wat ‘niet van hen is’.

Bronnen: Citaten uit Nieuwsbrief 712 Het KNP, 5-12-2003.JeruzalemNewswire, 7-1-2004. NAI Newsletter Jeruzalem, 23-12-2003. ZionsCry News, 5-1-2004.Women in Green, "A Swedish Provocation",18-01-2004.Toegevoegd: 25 januari 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug