Internationale klucht over het "Anti Terreurhek"

Zoals verwacht heeft het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties in Den Haag geoordeeld dat het "Anti Terreurhek" wat Palestijnse zelfmoordenaars moet tegenhouden, illegaal is. Veertien van de vijftien rechters van het hof achtten de afscheiding in strijd met het internationaal recht en hebben in de propagandaslag om het Heilige Land de kant van de terroristen gekozen. Alleen de Amerikaanse rechter Thomas Buergenthal stemde niet in met het oordeel. Het is verbijsterend dat in het 60 pagina’s tellend document met geen woord wordt gesproken over de essentie van het hek. Ook in de 88 bijlagen werd er niet over gerept. De rechters hebben geen enkele rekening gehouden met het feit dat het hek al tientallen zelfmoordenaars heeft belet hun moorddadige werk in Israël uit te voeren. In Samaria is het aantal aanslagen met 90 procent afgenomen nadat er een start werd gemaakt met de aanleg van de afscheiding. Het is noodzakelijk dat Israël actie onderneemt teneinde de Palestijnse moordenaars de toegang tot het land te beletten. Geen enkel land zou anders reageren dan Israël gedaan heeft. (zie onderstaande foto's) Zolang het terrorisme doorgaat zal Israël geen andere keus hebben dan zichzelf en haar burgers tegen de Palestijnse moordmachines te beschermen. Israël heeft volledig terecht de uitspraak naar de prullenbak verwezen. De werkelijke barrière is niet het hek, maar het terrorisme.


Een deel van de rechters die over Israël hebben geoordeeld komen uit landen als China, Rusland, Sierra Leone, Venezuela en Jordanië. China dat Tibet is binnengevallen en dat land al jaren illegaal bezet houdt en daarbij culturele en humanitaire verwoestingen heeft aangericht. China waar men gevangenen slavenarbeid laat verrichten, waar leden van religieuze groeperingen worden vermoord en waar geen enkel recht bestaat van vrije meningsuiting. Figuren uit dit soort landen spreken hun veroordeling uit over de enige democratie in het Midden Oosten.

Israël had van tevoren al aangekondigd het vonnis te zullen negeren. De Israëlische premier Sharon heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag terecht beschuldigd van het goedkeuren van terrorisme. Meteen na de eerste Palestijnse aanslag in vier maanden, zei Sharon dat de vijftien rechters medeverantwoordelijk zijn voor de dood van een 19-jarige vrouwelijke militair en de verwonding van 32 wachtenden op een bus. "Deze moorddadige daad is de eerste die plaats vond met volledige goedkeuring van het wereldhof in Den Haag. Het besluit van het hof over het veiligheidshek is in wezen een destructieve boodschap, die terreur aanmoedigt en landen die de heilige plicht hebben zich te verdedigen, verdacht maakt", aldus Sharon.Hoewel de uitspraak van het hof niet bindend is, zal het gebruikt worden door diegenen die trachten de Staat Israël te ondermijnen, zowel als diegenen die trachten haar te vernietigen

Inmiddels eist ook de door de islamitische landen gegijzelde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat Israël zich houdt aan de uitspraak van het hof. Het hek dient te worden ontmanteld, en de Palestijnen dienen schadeloos gesteld te worden voor de geleden schade. De resolutie werd aangenomen met 150-6 stemmen. Alleen Israël, de VS, Australië, Micronesië, de Marshall Eilanden en Palau stemden tegen. Ook de Europese Unie stemde massaal en eensgezind vóór de resolutie. Alsof dat nog niet genoeg was kwam de Europese superminster Javier Solana nog even naar Israël om de regering Sharon de wacht aan te zeggen vanwege het verwerpen van de resolutie.

Het Anti-terreurhek is niet de zaak waar het in werkelijkheid om draait. Waar het om gaat is dat men iedere gelegenheid aangrijpt om Israël te demoniseren. Wereldleiders, diplomaten, de internationale media, en nu ook rechters zijn zelfs bereid daarvoor de kant te keizen van gangsters, bedriegers en moordenaars. Velen zijn slechts uit op eigen macht, positie, geld en eer. Ook de diverse machtsblokken, hebben hun eigen verborgen agenda’s ,plannen en doeleinden. Door de veroordeling van het hof ontzegt men Israël het recht zich te verdedigen. De uitspraak van het hof is ook een vorm van antisemitisme. Het neerhalen van het hek blijkt voor de rechters van het hof van groter belang dan het tegenhouden van zelfmoordenaars die de levens van onschuldige Israëlische burgers verwoesten. Uitspraken van rechters of resoluties van de Verenigde Naties hebben geen enkel effect als niet tegelijkertijd ook het Palestijnse terrorisme wordt veroordeeld. Men heeft de plicht ook de terreur tegen Israël's bevolking te veroordelen. Na de aanvaarding in de Algemene Vergadering van de adviesresolutie op 8-12-2003 zei de vertegenwoordiger van Israël dat ‘de vergadering voor de zoveelste keer geluisterd had naar de stem van de meest tirannieke, corrupte, achterlijke en terroriserende regimes in de wereld’ aldus de notulen van de VN. En dat is nu weer opnieuw gebeurt.

Het hof in Den Haag is uitgegaan van verkeerde feiten en daardoor is de veroordeling van Israël niets anders dan een schertsvertoning, een kwalijke klucht slechts bestemd voor de prullenbak. Gelukkig ligt het lot van Israël en van het Joodse volk niet in handen van Europa, de islamitische wereld of de Verenigde Naties want dan was er al geen Joods volk meer geweest. De naties concentreren zich op Jeruzalem en drijven de wereld naar het rijk van het Beest. Israël staat eenzaam boven aan de lijst van landen waar de wereld haar aandacht op heeft gevestigd en wat uit de weg geruimd moet worden. Het land en het volk van Israël is het eindstation van de haat van de volken tegen de God van Israël. Overheden, diplomaten, rechters, alles en iedereen doet mee aan de poging Gods volk zoveel mogelijk te vernederen en als het kan te vernietigen. Het ‘recht’ is in handen van hen die de duivel aanhangen. Ze strijden tegen de God van Israël en deze strijd zullen ze met zekerheid gaan verliezen.

Obadja 1:15 Want nabij is de dag des Heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.

Jeremia 22:21 Ik heb tot u gesproken, toen gij in rust verkeerdet; gij hebt gezegd: Ik wil niet horen. Dat was uw weg van uw jeugd af aan, want gij hebt naar mijn stem niet gehoord.


Bronnen: Israelinsider, Howard Galganov, 14 juli 2004. Israel Today, 9 en 22 juli 2004. Aish.com ,Alan M. Dershowitz "A Bigoted Hague Decision.

Toegevoegd: 24 juli 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst StudiesPrint deze pagina
Terug