Het Beest komt eraan

Het is opvallend te zien hoe twee kampen in de wereld zich steeds duidelijker aftekenen. Aan de ene kant zien we IsraŽl dat, soms tegenstribbelend, op weg is naar Gods doel met Zijn volk en met de wereld. Bijbelgetrouwe christenen zien dit en steunen IsraŽl door hun voorbede en waar mogelijk door troost, bemoediging en ook met projecten.

Zij zijn als de Kenieten, familie van de Jethro, de schoonvader van Mozes. De Kenieten trokken, na de uittocht uit Egypte, met IsraŽl mee door de woestijn en waren hen tot gids en hulp onderweg naar het Beloofde Land (zie Num. 10:29-32). Later, in Kanašn aangekomen, trokken de Kenieten met de stam Juda mee en kregen zo een deel in IsraŽl (zie Richt. 1:16). Op eenzelfde wijze trekken bijbelgetrouwe christenen met IsraŽl mee door de 'woestijn van de volken' tot de komst van de Messias en Zijn koninkrijk.

De volken maken de wereld voor IsraŽl tot een vijandige 'woestijn'. De E.U. kiest duidelijk de kant van de Palestijnen. Ondanks het feit dat Solana, de 'minister van Buitenlandse Zaken' van de E.U. en zijn collega's wel inzien dat er met de leugenachtige terrorist Arafat niet meer valt te werken, dringen zij er bij IsraŽl toch op aan hem vrij te laten reizen, met hem te onderhandelen en op zijn voortdurende leugens in te gaan.

Kerken jammerden hypocriet dat de mohammedaan Arafat niet eens kerstfeest kan vieren in Bethlehem. Arafat heeft niets met Kerst! Hij heeft alleen maar iets met terrorisme en geweld. U heeft zich waarschijnlijk wel eens afgevraagd waar de Palestijnen van leven. Industrie en export zijn er niet. Alleen maar een beetje landbouw. Het nationale product van de Palestijnse Autoriteit is terrorisme. Daar worden ze voor betaald. De Palestijnse legers en legertjes, van een kleine 80.000 man worden onderhouden en zwaar bewapend door de Arabische landen en door de E.U., dus van ons belastinggeld.

Onlangs heeft de E.U. besloten de lopende kosten van de P.A. voor drie maanden te betalen. Bedragen van $ 600 miljoen per jaar, waarvan 30 miljoen gulden van Nederland, worden genoemd. De precieze bedragen doen er niet toe. Het is in elk geval veel! Feit is dat Palestijnse terroristen leven van geld uit Europa en de Arabische landen. Het terrorisme tegen IsraŽl wordt door de Arabische landen en door de E.U., dus door ons gefinancierd!

Dan komen er de AI-Queda terroristen nog bij. Velen van hen zijn uit Afghanistan naar Libanon gevlucht en dringen de 'Palestijnse gebieden' binnen. Arafat heeft elk van die terroristen, die komt helpen in de strijd tegen IsraŽl $ 5.000 geboden.

Een wereldregering
De steun van de E.U. aan de P.A. en aan de Arabische landen heeft ook een belangrijk profetisch aspect. In DaniŽl 2 lezen we hoe DaniŽl een droom van de machtige vorst van Babylon, Nebukadnezar, uitlegt. Hij zag een groot beeld dat de wereldrijken uit de Oudheid voorstelde en waarvan de voeten en de tenen het komende rijk van de antichrist voorstellen.

Het gouden hoofd van het beeld was het Babylonische wereldrijk. Daarna kwam de zilveren borst met de armen: Het rijk van de Meden en Perzen. Vervolgens de koperen buik, het rijk van de Griekse vorst Alexander de Grote en tenslotte de twee ijzeren benen van het West en het Oost Romeinse rijk.

Het wereldrijk van 'de voeten', dat in de 'eindtijd' zal huishouden, is dichterbij dan we denken of vermoeden. Velen zien de E.U. als een eerste opstap naar het Babylon van de eindtijd. Opvallend is hoe een 'steen' het beeld, het hele beeld, (lees DaniŽl 2), tegen de voeten treft en daardoor het hele beeld kapot maakt. Het is dus waarschijnlijk dat in de eindtijd het hele beeld, al die wereldrijken op een of andere manier weer verbonden zijn. We zullen dan politieke en economische banden zien ontstaan tussen het rijk van de antichrist in de eindtijd en overblijfsels van die andere, oude wereldrijken, die voor het grootste deel het Midden Oosten en Noord Afrika omvatten. Dat betekent politieke banden tussen landen van het Midden Oosten, Noord Afrika en de E.U.

De ontwikkelingen gaan razend snel en elke dag kan er iets onverwachts gebeuren. Aan de andere kant zien we dat de V.N. krachtig bezig is zichzelf om te vormen tot een wereldregering. De V.N. is al vele jaren een anti-IsraŽl forum. Uit die wilde, stormachtige zee van politieke ontwikkelingen en krachtvelden zal binnenkort 'een beest opkomen met tien horens en zeven koppen', de antichrist (zie Openb. 13:1-7). Hij zal die politieke krachtvelden samenvoegen tot het 'rijk van het beest'.

De wereld vervloekt IsraŽl
De haat tegen IsraŽl en het antisemitisme nemen hand over hand toe. Niet alleen in Engeland en in Frankrijk, maar ook in ons land. We zien en horen bijna dagelijks hoe de wereld IsraŽl vervloekt. Af en toe komt aan het licht hoe in westerse moskeeŽn wordt opgeroepen Joden te doden. Synagogen worden verbrand en beklad, Joodse begraafplaatsen besmeurd en ontheiligd. Joodse mensen, ook in ons land, voelen zich niet veilig meer.

Met betrekking tot de Joden gaat de E.U. snel in de richting van de situatie in het vooroorlogse Duitsland. Een angstaanjagende ontwikkeling. Een teken van de naderende eindtijd. De wereld vervloekt IsraŽl. Wij zijn er om IsraŽl te zegenen.

De politieke en geestelijke machthebbers van Europa en van veel andere landen praten de leugens over IsraŽl na. Zij zullen op deze wijze de wereld overleveren aan de 'vader van de leugen', aan de antichrist. Wij bidden een muur van bescherming rondom Jeruzalem en bidden om de komst van de Messias, van de Here Jezus. Kerken en kerkelijke instanties steken schijnheilige, beschuldigende vingers uit naar IsraŽl. Maar bijbelgetrouwe christenen zijn als de Kenieten. Onderweg naar Gods doel zegenen we IsraŽl in de Naam van de komende en de gekomen Messias! Tegelijk letten we aandachtig op de tekenen van de tijd.

De profeet van het beest
Er is nog een opvallende conferentie geweest. In New York vond vorige maand het Wereld Economisch Forum plaats. Topmensen uit het zakenleven en politici, leiders van multinationals en ook godsdienstige leiders met nog wat beroemdheden hebben vijf dagen lang de economische wereldproblemen besproken. Tegelijk vond het Wereld Sociaal Forum plaats. Dat was een tegenconferentie van anti-globalisten, mensen die zich verzetten tegen de 'globalisering'. Zij verzetten zich fel tegen het feit dat alles op wereldniveau wordt beslist zonder op de echte belangen van de armen en verdrukten te letten. Beide 'Forums' hadden in elk geval een zaak gemeenschappelijk: Een veroordeling van IsraŽl. Beide wereldgroepen vergeleken Israel met het racistische Zuid-Afrika en veroordeelden 'de bezetting van Palestijns gebied'. De wereld roept eensgezind: Weg met IsraŽl!

Er was een tweede opvallend resultaat van het Wereld Economisch Forum: Een oproep om te komen tot een soort V.N. van de wereldreligies. Een 'wereldraad' waarin alle wereldreligies deelnemen. Hier wordt het bedje gespreid voor de profeet van de antichrist, waarover Openbaring 13:11-18 profeteert. 'En ik zag uit de aarde een ander beest opkomen en het had twee horens als die van het Lam en sprak als de draak'.

Het gaat allemaal snel, razend snel. Weest dan wakker volk van de Here, de God van IsraŽl en neem uw (gebeds)plaats in.


Toegevoegd: 3 maart 2002
Bron: artikel van Drs. J. van Barneveld, "Signalen" in Het Zoeklicht 25.


Terug
Print deze pagina