Het Einde! Welk Einde?

Wat niet is gebeurd
Bondskanselier Angela Merkel op bezoek bij President Erdogan In de periode september/oktober 2015 zouden er volgens eindtijdkenners heel wat opzienbarende dingen gebeuren. Op grond van allerlei tekenen waarvan de laatste bloedmaan van de tetraden van 2014/2015 op 23 september het meest opvallende teken was. Bovendien viel Yom Kippoer, Grote Verzoendag, het belangrijkste Bijbels-Joodse feest op die dag. Dan was er in die periode het einde van een sabbatsjaar en het begin van een Jubeljaar waardoor ook de nodige verwachtingen van (financiŽle) rampen werden opgewekt. Er waren natuurlijk zoals al zo vaak is gebeurd, voorspellingen van de Komst van de Heer, die uiteraard weer niet uitkwamen. Immers Jezus zei Zelf dat ďdie dag en dat uur is aan niemand bekendĒ (Mat.24:36).

Dat moet genoeg zijn om voorspellingen over de datum van de wederkomst na te laten. Ik had gehoopt dat Judea en Samaria, de door de Palestijnse Autoriteit bezette gebieden die door God aan IsraŽl zijn toegezegd, terug zouden komen onder IsraŽlisch gezag. Want daar hoort de stam EfraÔm te wonen. Dat is nog niet gebeurd. Ook had ik stilletjes gehoopt dat IsraŽl zou kunnen beginnen met de herbouw van de Tempel op de Heilige Berg, de berg Sion. Ook dat is (nog) niet gebeurd. En er is (nog) geen oorlog uitgebroken. Gelukkig maar.

Wat wel is gebeurd
Verder over twee belangrijke zaken die in de periode september/oktober duidelijk aan het licht zijn gekomen. Deze zijn wel zo belangrijk dat ze in de geschiedenisboeken over de wereldgeschiedenis terecht zullen komen. Ook zullen deze gebeurtenissen hun duidelijke weerslag hebben op ons land en op u en mij. Het Joodse volk en IsraŽl zijn er ook in betrokken. Het gaat om twee ontwikkelingen:
  1. De invasie van massaís voornamelijk Moslims in Europa
  2. De koude oorlog tussen de VS en Rusland.

1. De derde overval van de Islam op West Europa

Het staat al in het boekje
In 2009 kwam de eerste druk uit van ďEindtijd, IsraŽl en de IslamĒ. In hoofdstuk 4.4 beschrijf ik dat we nu het begin van de derde overval van de Islam meemaken. Van de drie manieren waarop de Islam deze overval uitvoert is momenteel de stille of biologische jihad het belangrijkste. En de meest spectaculaire en succesvolle. Het gaat dus om de instroom van grote massaís Moslims in Europa. Op blz. 109 van mijn boek staat: ď...hun verborgen agenda: ĎStraks zijn wij (Moslims) de meerderheid en nemen het land overíĒ. Nu, zes jaar later, wordt dit openlijk door imams en islamitische politieke leiders gepredikt. Het is zo plotseling over ons gekomen, dat in de zesde druk van mei 2015 hier nog geen melding wordt gemaakt. De meeste migranten zijn zich niet of nauwelijks bewust waarvoor zij worden gebruikt door hun leiders.

Een andere opvallende zaak is dat de 57 islamitische landen geen hand uitsteken om de ďarme vluchtelingenĒ op te vangen. Of is het hun bewuste de bedoeling dat zij Europa overnemen? Saoedi ArabiŽ heeft wel toegezegd aanzienlijke bedragen willen geven voor die Ďvluchtelingení. Driehonderd miljoen dollar! Waarvoor? Voor moskeeŽn in Duitsland. De boodschap is duidelijk: ďWij blijven in Europa; wij blijven Moslim; wij passen ons niet aan aan de cultuur van de gastlanden. Maar al te vaak zeggen ze: ďPassen jullie je maar aan ons aanĒ. Een volgende en zeer grote stap naar het einde van de Joods-Christelijke cultuur waarop de samenlevingen in West Europa gebaseerd waren. Zelfs Putin heeft ons hiervoor al gewaarschuwd.

Stemmen uit Oost-Europa
De Europese Unie (EU) wil macht. De nationale staten moeten veel meer bevoegdheden en geld naar ďBrusselĒ overhevelen. Geen Nederlanders, Noren of Spanjaarden meer. Alleen Europeanen. De stroom asielzoekers, miljoenen Moslims zijn er al en bijvoorbeeld in Turkije wachten er nog zoín twee miljoen. Zij zullen niet alleen door hun aanwezigheid de nationale identiteit van de lidstaten ondergraven. Zij eisen sharia-wetgeving in de gebieden/wijken die zij al bezetten in Parijs, MalmŲ, Kopenhagen enz. Zij eisen hun ďrechtenĒ. Het begin van tegenstand vanuit de autochtone bevolking is hier en daar al opgedoken. Autoriteiten doen hun best niet alleen om dit uit de publiciteit te houden maar ook om deze tegenstand te onderdrukken.

Uit EU landen in Oost Europa komen waarschuwende stemmen. Bijvoorbeeld L‚szlů Kiss-RigŰ is bisschop van een streek in het zuiden van Hongarije, waar tienduizenden asielzoekers uit SyriŽ het land binnenkwamen sprak duidelijke taal. In een interview met de Washington Post waarschuwde hij: ďZe komen hier naartoe en roepen ĎAllahu Akbarí. Ze willen veroverenĒ. Deze bisschop is het eens met de minister-president van Hongarije, Viktor Orbin die zichzelf de beschermer van Ďchristelijke deugdení in Europa noemde. Daarmee rechtvaardigde hij de harde koers van Hongarije. Dan luisteren we even naar de Poolse aartsbisschop Henryk Hoser, die in een radio-interview waarschuwde: ďEuropa zal islamitisch worden; daar kan geen twijfel over bestaan...Christenen zullen hier een rol gaan vervullen zo als nu de Christelijke minderheden in het MiddenoostenĒ. Hij vraagt zich af of zij, de Christenen, het in Europa zullen overleven. Het einde van veel kerken in Europa? Zal Europa leeglopen wat Christenen betreft net als het Middenoosten behalve IsraŽl?

Nu de V-4. De V-4 zijn vier Europese EU-landen, Polen, Hongarije, TsjechiŽ en Slowakije. Zij verzetten zich fel tegen elke verdeelsleutel voor de opvang van het leger migranten die ďBrusselĒ wil opleggen aan de Ďledení van de EU. ďGeen Ďvluchtelingení, geen Moslims meer; het is genoegĒ zeggen de V-4. Het zit hun zo hoog dat ze zinspeelden op een EU-exit. De vier premiers, Ader (Hongerije), Duda (Polen), Zeman (TsjechiŽ) en Kiska (Slowakije) hebben onlangs besloten tot een nauwere militaire samenwerking. Waarom die waarschuwende stemmen en dat felle verzet juist vanuit Oost Europese landen? Die landen hebben eeuwenlang geleefd en geleden onder een bezetting van het Turks-Ottomaanse rijk. Dat willen ze niet nog een keer meemaken. ďBehalve PolenĒ zult u zeggen. Zeker, maar het was een Poolse koning Jan Sobieski die in 1683 Wenen, dat belegerd werd door een enorm Turks leger, heeft bevrijd (zie blz.108 en109 van ďEindtijd, IsraŽl en de IslamĒ). Zij weten hoe de onderdrukking van de Islam voelt.

Problemen
Het vrees aanjagen is een andere strijdmethode van de islamisten. We zien dat al aankomen door de agressie in verschillende azcís. En in de no-go wijken in grote steden van Europa waar de sharia en geweld toegepast wordt. Buitensporige en felle eisen van jonge asielzoekers. Een Duitse vrouw, Petra Raab, die klaagt over het feit dat jonge, mannelijke asielzoekers haar vrijheid en onbezorgdheid afgenomen hebben. Immers de islam leert de Moslims, dat zij recht hebben op onze bezittingen, onze vrouwen en kinderen en zelfs ons land. Dus als zij molesteren, stelen, verkrachten enz. dan nemen zij waarop zij denken volgens de Koran recht op te hebben. Burgers in Duitsland en Oostenrijk gaan zich steeds meer bewapenen. Hier en daar is er zelfs sprake van burgeroorlog. West Europa is een slagveld geworden en onze overheden staan al met een been over de grens tussen hun gezag te handhaven en overgeven. De Here Jezus voorzegde dat er vlak voor de eindtijd opstanden zouden zijn. Lees MattheŁs 24:6 en 7. Het enige wat onze dappere politici doen is Wilders, die ernstig en met feiten ondersteund niet ophoudt ons te waarschuwen, belachelijk te maken. Franklin ter Horst schrijft een grondig en goed onderbouwd artikel ďDe Deense hoofdstad Kopenhagen is een Moslim Ďwar-zoneíĒ. Twee andere onderwerpen dwingen mij niet verder te putten uit de stapels materiaal die om me heen ligt.

2. De koude oorlog tussen de VS en Rusland.

Een zeer interessante ontwikkeling is in SyriŽ aan het licht gekomen. Rusland heeft de regie van de strijd tegen het Moslim extremisme in SyriŽ van de VS overgenomen. Rusland steunt de oorlogsmisdadiger Assad en Hezbollah en staat hierbij naast Iran. Niet alleen IS wordt gebombardeerd, maar ook terreurgroepen die Assad willen verdrijven worden gebombardeerd. Hier staan de Rusland, Assad, Hezbollah, Iran en Turkije tegenover de VS en zijn bondgenoten van de EU. Het schijnt dat de Russische luchtmacht in korte tijd meer succes hebben geboekt in de strijd tegen de wilde terreur van ISIS dan het Westen in drie jaar. De VS trekt zich duidelijk terug uit het Middenoosten en verliest in een snel tempo de eerste plaats als wereldmacht. Intussen wordt de anti-VS as van Rusland en China steeds sterker. Net als Rusland is ook China zeer beducht voor de islamitische terreurgroepen. China heeft pittige maatregelen genomen: Ramadan, hijab, moslimbaarden en openbare moslimgebeden worden verboden. Rusland heeft genoeg problemen gehad met het moslimextremisme. Dat is ťťn van de redenen dat dit land zich met de Syrische burgeroorlog is gaan bemoeien. In het Middenoosten staan nu twee kampen tegenover elkaar: Rusland en China met hun bondgenoten die duidelijk en krachtig tegen de moslimfundamentalisten strijden en aan de andere kant het Westen met de VS die wel zegt tegen de Islam te strijden maar duidelijk schuift in de richting van het kamp van de Islam. Putin wordt openlijk gesteund door de Russisch-Orthodoxe kerk, die hem ziet als een soort Ďredder van het Christendomí. Zien we hier het begin van de val van de VS als opvolger van Engeland als wereldmacht? Speelt hierbij de houding van president Obama een rol? Wordt zoals al zo vaak in de wereldgeschiedenis is gebeurd het Godswoord in Genesis 12:3 van kracht: ďGezegend wie u (IsraŽl!) zegent en vervloekt wie u vervloektĒ.

IsraŽl
Tussen al die partijen en elkaar bestrijdende terreurgroepen staat IsraŽl en waakt over hun grenzen. Met Rusland heeft IsraŽl een overeenkomst gesloten elkaar in SyriŽ niet lastig te vallen en confrontaties te vermijden. Netanjahu vindt dat IsraŽl nu op goede voet staat met Rusland. Ondanks het feit dat IsraŽl en Rusland lijnrecht tegenover elkaar staan wat Iran betreft en IsraŽl zich het recht voorbehoudt om te verhinderen dat Hezbollah wapens krijgt van wie dan ook, schijnt de relatie met Rusland goed te zijn. Sommige waarnemers speculeren op de mogelijkheid dat Rusland op een langere termijn zal ingrijpen zodra Europa door de Islam overmeesterd wordt. Bijvoorbeeld wanneer Europa EurabiŽ gaat worden. De houding van de EU tegenover IsraŽl blijft droevig. Ondanks de meer dan 300.000 doden in SyriŽ, de vluchtelingenstroom die als een tsunami over Europa komt, het gevaar van het slechte akkoord met Iran en het verval van Irak en LibiŽ heeft het Europese Parlement een belangrijk besluit genomen: De wijn uit de Golan wordt geŽtiketteerd. In de Golan woont geen enkele ĎPalestijní maar de EU heeft een Ďkrachtig gebaarí gemaakt. Zoals wij met onze discussies over Zwarte Piet een sterk gebaar hebben gemaakt. Maar IsraŽl lastig vallen is een sterk punt van de EU. Zo werkt de EU krachtig aan de eigen ondergang.

En de Islam, zij stormt verder.

Netanjahu heeft in zijn rede voor de VN hier een paar profetische uitspraken over gedaan. In zijn indrukwekkende rede, waarin hij uitvoerig en sterk onderbouwd gewaarschuwd heeft tegen de atoomwedloop en de daden en doelen van Iran. Ook zette hij de positieve bijdragen van het kleine IsraŽl aan de hele wereld op gebieden als gezondheid, landbouw, waterbeheer, biotechnologie enz. Hij zei: ď....de dromen van onze mensen, vastgelegd voor de eeuwigheid door de grote profeten worden alleen gerealiseerd als er vrede isĒ. Hij wees op de vredesverdragen met Egypte en JordaniŽ (die tot nu toe gespaard zijn gebleven voor veel ellende) en riep de Palestijnen op om vrede te maken. Aan het slot van zijn rede wees hij erop dat ISIS, een handlanger van Iran, ook aan de grens van IsraŽl staat. ďIsraŽl is de frontlijn van de beschaving in de strijd tegen de barbarijĒ. Hij riep de VN, dus ook de EU op om naast IsraŽl te staan voordat het fanatisme onze deuren bereikt. ďSta met IsraŽl omdat IsraŽl niet alleen zichzelf verdedigt. Meer dan ooit Ė IsraŽl verdedigt uĒ.

Conclusies
De maanden september en oktober van dit jaar hebben belangrijke en opzienbarende zaken gebracht. De tsunami van asielzoekers dreigt onze samenlevingen te vernietigen. Het komt als een oordeel over ons. Het is wel te begrijpen als we even nadenken. Immers wat een mens zaait dat zal hij ook oogsten. Na de oorlog, toen de vreselijke misdaden van de Naziís aan het licht kwamen, riep iedereen over de Holocaust: NOOIT WEER!. Nu moeten we roepen ALWEER! Het nieuwe Europese antisemitisme heeft de deur opengezet voor veel mensen die hebben geleerd Joden te haten en dat IsraŽl slecht is. Joden in Duitsland gaan hun koffers al pakken. Zo hebben we zelf een oordeel over ons gehaald. Het doodzieke Europa heeft tegelijk God verlaten. Heeft IsraŽl weer in de steek gelaten. Met name door de grote politieke en financiŽle steun aan de Palestijnse terroristen. De VS heeft IsraŽl in de steek gelaten o.a. door het gevaarlijke en verraderlijke verdrag met Iran, de grootste vijand van IsraŽl. Nu vallen wij ten prooi aan de machten van de Islam. Door de onderhandelingen met Turkije over de migrantencrisis en de prijs die we daarvoor moeten betalen. En door de islamitische extremisten onder de asielzoekers die hun eisen luid en krachtig laten horen. De EU heeft weer grote stappen gezet naar EurabiŽ. Waar alleen een djimmi rol voor ons is weggelegd.
Ook de VS laat IsraŽl vallen. We zien nu ook de val van de VS als wereldmacht. Rusland komt weer op. Samen met China. De wereld wordt steeds gevaarlijker. Toch is er hoop. Als de politiek eens naar Wilders zou luisteren in plaats van belachelijk te maken. Maar meer nog als de overgebleven Christenen hun geestelijke wapens gaan gebruiken: Gebed voor IsraŽl en voor ons land. Het Woord van God serieus gaan nemen. Dat begint op onze bidstonden. Dan is er nog kans op een Happy End.

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 23 oktober 2015


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug