Hoelang nog?

Een screenshot uit een aflevering van het tv-programma Nieuwsuur van NOS-NTR, 25 januari van dit jaar. In het programma kwam de Nederlandse oud-militair Yilmaz aan het woord. Hij geeft in Syrie onder meer trainingen aan tegenstanders van het regime van president Bashar al-Assad. Het is angstig-spannend in de wereld. Nu ook in ons land. Zelfs onze overheid begint zich zorgen te maken. Zal de felle strijd om het wereldwijde moslim sharia-kalifaat op een of andere manier ook over ons land komen? Wat gaan de teruggekeerde, meest jonge, fanatieke, niets en niemand ontziende jihadisten doen? Gaan de EU en/of het Vatikaan zich bij de oprukkende Islam aansluiten? Is deze situatie door Bijbelse profeten voorzegd?

We geven een kort overzicht van wat er met de moslim gemeenschap in het Middenoosten gaande is. En een, ook al kort, historisch overzicht. De vraag klemt hoelang het nog duurt tot er geen toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen meer is in een vrij Westen.
Wat kunnen wij doen?

Abu Bakr al Bagdadi en anderen

De gedachte aan en hoop op een wereldwijd kalifaat is diep in de koran en in de moslim tradities, de Hadith, verankerd. We zien nu de zwarte vlaggen van de jihad wapperen boven de snel oprukkende strijders van wat eerst de ISIS (Islamitische Staat in Irak en SyriŽ) heette. Een paar dagen geleden heeft de ISIS of ISIL zich officieel tot ďIslamitische StaatĒ (IS) met als kalief Abu Bakr al Bagdadi, uitgeroepen. De ISIS heerst in grote delen van Irak en SyriŽ en is onderweg naar het gehate IsraŽl en het Westen. De zwarte vlaggen van de Jihad wapperen boven de enthousiaste strijders en hun militair materieel.
Al Bagdadi heeft de moslims in de wereld opgeroepen mee te werken aan het kalifaat en te helpen hun broeders in andere landen te bevrijden. Logisch want hij heeft geen kader om een groot land te besturen. Ook in de andere landen moet de wrede sharia wet worden. Zo zijn we op weg naar het Kalifaat van de Mahdi en van Allah.

Het is nog niet zover. Er zijn meer kandidaten voor het ambt van kalief.

Turkije werkt al jaren en hard naar het herstel van het oude Turks-Ottomaanse Rijk. Een wereldrijk dat 400 jaar (tot 1918) heerste over het hele Middenoosten, Noord Afrika en grote delen van Oost Europa.
Premier Recep Tayyip Erdogan en zijn minister van BuZa Ahmed Davutoglu streven openlijk naar dat kalifaat onder leiding van Turkije.

Dan gaan we naar Iran, het oude PerziŽ. De leiding van dat land is in handen de ayatollah Ali Khameini, de Hoogste leider, Allahís plaatsvervanger op aarde.
De gekozen president, Hassan Rouhani is alleen maar een vriendelijk glimlachende stroman. Ook zij werken hard aan een kalifaat onder leiding van Iran. Ze zijn goed op weg met het maken van de ďBom voor AllahĒ. Dit gebeurt onder het oog van de G5+1, de vaste leden van de Veiligheidsraad van de VN + Duitsland.

De volgende kandidaat is koning Abdullah van Saoedi ArabiŽ (89 jaar). Hij volgt al die ontwikkelingen naar het kalifaat zorgvuldig. Immers hij is de Hoeder van de Heilige MoskeeŽn in Mekka en Medina. Daar ligt de oorsprong van de Islam. Al die kalifaten in oprichting zijn eerder een verhindering dan dat zij het Moslim wereldrijk onder de sharia zouden kunnen realiseren. Immers tot het einde zullen zij onderling oorlog voeren.

Dan is er nog de bloedige strijd tussen de twee hoofdrichtingen van de Islam: De ShiÔeten en de Soennieten. ShiÔeten in Iran en voor een deel in Irak. Soennieten hebben hun centrum in Saoedi ArabiŽ.
Dat conflict heeft al zeer veel mensenlevens gekost.
Oorlogen tussen Irak en Irak. Die strijd dateert vanaf de dood van Mohammed, de profeet van de Islam, in 632. De vriend en adviseur van Mohammed, Abu Bakr werd zijn opvolger. Soenni betekent ďiemand die de tradities van de profeet navolgtĒ. Een deel van de volgelingen van Mohammed wilde dat een familielid hem zou opvolgen als kalief. Zij kozen Ali bin Abu Talib als kalief. Hij was neef en schoonzoon van Mohammed. Zij werden Shia genoemd. Dat betekent ďPartij van AliĒ. En nu hebben we Abu Bakr al-Bagdadi als nieuwe kalief. Ook hij is vast van Plan Jeruzalem te veroveren. Ook wil hij naar Mekka optrekken om de Kaíaba,de Heilige Steen te vernietigen. ďwij aanbidden alleen Allah en geen steenĒ argumenteert hij.

Met al die concurrerende en vechtende partijen komt er toch niets van, zult u wellicht denken. Maar in SyriŽ, LibiŽ en Irak zien we hoeveel ellende, dood en verderf de jihad, de strijd om een wereldwijd sharia kalifaat, kan brengen.
Immers onderweg naar hun doel doden ze niet alleen elkaar maar met een wrede, fanatieke ijver worden ook Joden en Christenen niet alleen bedreigd, maar ook op gruwelijke wijze afgeslacht.

Hoelang nog voordat deze strijd over Europa en ook over ons land komt?
Sommigen hebben hun hoop gevestigd op, wat men noemt de ďgematigde moslimsĒ.
Twee opmerkingen hierover. Allereerst, de jihad, de strijd om een wereldwijd kalifaat, is een heilige plicht voor iedere moslim. Vervolgens had men vlak voor WOII hoop op de ďgematigde DuitsersĒ. En op Hitler die zich wel zou inhouden na het verdrag met de Engeland, met minister Chamberlain.
Nee dus.
Het duurde niet lang of WOII barstte los.
Hoelang nog voordat in onze regio strijd losbarst?

Een klein stukje geschiedenis

Direct na de dood van Mohammed in 632 begon de eerste ďveldtochtĒ van de moslims. In 638 werd Jeruzalem veroverd. In 680 verkende hun vloot de kusten van Spanje. In 711 stak een leger van Moslim Berbers de Straat van Gibraltar over. Snel werden Spanje, Portugal en grote delen van Frankrijk onder de moslim voeten gelopen. Tot in 732 Karel Martel hen in de buurt van Poitiers stopte.

De tweede invasie van de Islam in West Europa kwam vanuit het Turkse Ottomaanse Rijk. In 1529 werd Wenen, de toegangspoort tot Rome en West Europa, belegerd. Door extreme kou moest het leger van sultan Suleiman zich terugtrekken.
In 1683 werd Wenen weer belegerd. De stad werd ontzet door de Poolse koning Jan Sobieski.
De derde invasie is nu aan de gang. Het is begonnen met de immigratie van grote aantallen gastarbeiders uit islamitische landen. Moslims die weigeren zich aan te passen.
Een Turkse president merkte op dat de baarmoeders van de moslim vrouwen het sterkste wapen waren. Een demografisch wapen dus. Dat heeft gewerkt en nu gaat het echte wapen, een gewelddadige jihad, gehanteerd worden. De strijders zijn getraind en gehard in SyriŽ.
Hoe zal de EU reageren?
En onze regering?
En het Vatikaan?
De weg naar hun oplossing wordt al gebaand. Het Vatikaan, paus Franciscus, heeft duidelijk gemaakt dat hij de islam en het (RK) christenendom als twee takken aan eenzelfde religieuze boom ziet. Een compromis dus. De EU heeft via de Mediterrane Unie intensieve contacten met de Arabische moslimwereld. Waarschijnlijk zal de oprukkende jihad een verder samengaan tussen de EU en de Arabische Liga bevorderen.
Op religieus gebied groeit een samengaan tussen het Vatikaan en islamitische geestelijke leiders. Het is niet onmogelijk dat dit zal leiden tot EurabiŽ waaruit het rijk van de antichrist zal voortkomen.
Hoelang nog?
Joden vluchten al weg uit Europa. Terechte angst voor het door de islam geÔnspireerde antisemitisme. Door het geweld dat nu al over hen komt.

De apostel Paulus zei het al: ďEerst de Jood, maar ook de Griek (=niet Jood)Ē. Eerst werden in 1948/49 850.000 Joden uit de landen rond IsraŽl verjaagd. Alleen in IsraŽl zijn ze veilig. Nu zijn de Christenen in het Middenoosten aan de beurt. Eerst trekken de Joden uit het onveilige Europa weg. Hoelang zal Europa nog veilig zijn voor (Bijbelgetrouwe) Christenen?

De Bijbel en de actualiteit

Het is duidelijk dat de Bijbel voorzegt dat in de eindtijd een groot anti-Joods en anti-christelijk wereldrijk voor korte tijd een schrikbewind zal uitoefenen.
Bijvoorbeeld de profeet DaniŽl heeft heel wat profetie over deze situatie.
DaniŽl werkte in ballingschap onder een van de grootste machthebbers van de wereld, Nebukadnezar van het Babylonische rijk. Deze had een droom die hem angst aanjoeg. Hij wilde een betrouwbare uitleg van die droom. DaniŽl kreeg van de HERE, de God van IsraŽl dezelfde droom plus een uitleg.
Nebukadnezar had een enorm, prachtig beeld gezien. Het hoofd van goud stelde het Babylonische wereldrijk voor. De zilveren borst en armen het daarop volgende rijk van de Meden en Perzen. Momenteel Iran en omstreken. Daarna kwam de koperen buik en heup. Dat was het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. Daarna kwamen de ijzeren benen, die het Romeinse wereldrijk voorstelden. Dat is allemaal zo uitgekomen.

Aan het eind van DaniŽl 2 zijn we in de eindtijd aangekomen. In de buurt van onze tijd dus. Dan staat dat beeld (weer) overeind.
De voeten en tenen hadden we nog niet genoemd. Zij bestaan uit leem en ijzer. Die voeten stellen een rijk van de eindtijd voor. Het (beeld) wordt verpletterd door een grote steen en in plaats van dat wereldrijk komt een ander ďhemels koninkrijkĒ, wat ik zie als het zogenaamde Duizendjarig Vrederijk. In dat Koninkrijk zal Jezus vanuit Jeruzalem de wereld regeren. Samen met het volk IsraŽl zal eindelijk het lang verwachte Koninkrijk gerealiseerd worden.
Overigens, de voeten van het beeld waren van klein en ijzer, die niet goed samengaan. Ook dat zien we nu gebeuren: De EU, het grootste deel omvat het oude Romeinse rijk, wordt voorgesteld dor het ijzer en de islamitische landen zijn de klei. Die gaan samen maar zullen geen samenhangend geheel vormen. Een verdere aanwijzing voor dat samengaan vinden we in een paar hoofdstukken verder in DaniŽl.
In het 7e hoofdstuk ziet DaniŽl dezelfde vier wereldrijken als monsters uit de zee opkomen. Het laatste verschrikkelijke monster wordt ook in Openbaring 13 beschreven. Het is opvallend dat dit monster een combinatie is van de vier beesten die DaniŽl zag. Dus de vier wereldrijken van het beeld van Nebukadnezar zullen in de eindtijd als ťťn optreden. Je kunt daarin makkelijk een verbond, een samengaan van het oude Romeinse rijk (Oost en West) en de wereld van de Islam in het Middenoosten. Die richting gaat het razend snel op.

De Bijbel geeft nog heel wat details over dat rijk en de machthebber, de antichrist. Ook over details van het karakter van die antichrist en over situaties en ontwikkelingen in dat wereldrijk dat zeven jaren zal duren. Het beruchte getal 666, meestal met geÔmplanteerde chips maar soms ook met de Islam in verband wordt gebracht wordt ook in Openbaring 13:18 genoemd.
Hoelang zal het duren nu het allemaal zo snel gaat?

IsraŽl en wij

U las maar een kleine doorsnede van wat Bijbelse profetieŽn zeggen over deze tijd. In dit artikel wordt maar weinig verteld over de belangrijke rol van IsraŽl in deze bijna-eindtijd. Er moet nog veel gebeuren. Wat IsraŽl betreft verwachten veel meer aliya, terugkeer van Joden naar IsraŽl. Bijvoorbeeld de stam EfraÔm met de stammen die daarbij horen moet nog terugkomen. En 75% van de Franse Joden overweegt ernstig om naar IsraŽl te vertrekken.

Een Joodse tempel zal nog op het tempelplein worden gebouwd. In de bijlage van het laatste nummer van Christenen voor IsraŽl Aktueel heb ik iets over de Tempel geschreven. De bezetting door de Hamas en de Palestijnse Autoriteit van Judea en Samaria zal ook worden opgeheven. Opvallend en steeds feller zullen de islamitische buurvolken van IsraŽl en ook de Europese Unie met de huidige regering van de VS tegen IsraŽl tekeer gaan. Met als gevolg dat rampen die landen zullen blijven achtervolgen. De HEER, de God van IsraŽl, komt tot Zijn doel met Zijn volk IsraŽl. Het Koninkrijk van de Heer komt. Daar gaat het om.

Het is Kalifaat of Gods Koninkrijk. Het is voor de kerk oordeel of opwekking. Voor de volken vloek of zegen. Het is de islamitische Mahdi of de Messias die IsraŽl en ook wij verwachten. Met IsraŽl bidden we om Zijn spoedige komst. En zolang het dag is werken we biddend aan Gods Koninkrijk.

Hoelang nog?Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 5 juli 2014

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug