Radicale imams blijven zich keren tegen democratie

Radicale imams in Amsterdam en Den Haag blijven doorgaan met hun preken tegen het westen, tegen de democratie en tegen de emancipatie van de vrouw.

Dat blijkt uit opnamen van vrijdagpreken in hun moskeeën die in het bezit zijn van NOVA. Afgelopen zomer - na de eerste NOVA-uitzending over de preken van radicale imams - zeiden politici en autoriteiten dat zulke preken ontoelaatbaar zijn. Want ze staan op gespannen voet met de Nederlandse wet en belemmeren de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving.

Toch blijkt deze kleine groep radicale imams - die niet representatief is voor de moslims in Nederland - door te gaan met die preken.

Zo roept imam Fawaz (november j.l.) in de moskee Assoennah in Den Haag de moslims op om zich afzijdig te houden van de democratie: “Ze moeten politieke partijen afzweren en het wereldse gedachtegoed zoals liberalisme, democratie, socialisme en alles wat ernaar riekt en aan ’t menselijk brein is ontsproten.” ... “Ons geloof moet waarachtig zijn. We mogen nooit meegaan met ongelovigen, socialisten of democraten.”
“We mogen die partijen niet steunen, op ze stemmen, campagne voor zo voeren hun kranten of tijdschriften kopen of ze financieel helpen, al is het maar met een cent. Ze zijn bondgenoten van Satan.”


In de moskee El Tawheed in Amsterdam keert een imam (september j.l.) zich tegen de emancipatie van de vrouw: “De vrouw die zonder toestemming van haar man het huis verlaat is ongehoorzaam jegens Allah en zijn profeet en verdient straf.” “Ze mag niemand het huis van haar man binnenlaten zonder zijn toestemming.” “Ze mag ook niet naar de markt. Als een vrouw koopt en verkoopt en met mannen praat hoor je vaak uit haar mond woorden die Allah ontstemmen.”

Integrale preek Al Tawheed moskee (vertaling)
Integrale preek Assoennah moskee (vertaling)


Toegevoegd: 22 december 2002
Bron: Uitzending NOVA 21 december 2002


Print deze pagina
Terug