Het Iraanse terreurbewind spreekt

De Bijbelse eindtijd-profetieŽn domineren steeds vaker de gebeurtenissen van vandaag. Bijbelgetrouwe christenen weten dat de terugkeer van de ďKinderen van IsraŽlĒ naar het door God onder ede aan hen beloofde land, tot de eindtijd-profetieŽn behoort. Zij weten ook dat de hetze tegen het Joodse volk zal escaleren tot een wereldwijde catastrofe omdat Godís oordelen over deze wereld zullen komen vanwege de haat jegens Zijn volk. Praktisch de hele wereld is in oppositie tegen de staat IsraŽl en haar bewoners. Wereldleiders eisen van het Joodse volk dat ze het land opgeven dat al meer 3000 jaar haar eigendom is en tijdens een congres dat op 26 oktober in de Iraanse hoofdstad Teheran plaatsvond, riep de Iraanse leider Mahmoed Ahmadinejad, openlijk op tot vernietiging van de staat IsraŽl. Ook verschillende broeders in het kwaad waren hierbij aanwezig waaronder Hezbollahleider Nasrallah en Hamasleider Khaled Mashíal. De woorden van Ahmadinejad waren niet alleen gericht tegen IsraŽl, maar tevens een signaal aan de Arabieren en de moslims wereldwijd, om in actie te komen. Met zijn uitlatingen treedt de Iraanse leider in de voetsporen van Hitler want ze zijn in werkelijkheid een indirecte oorlogsverklaring aan het adres van de Joodse staat en het westen. Hij heeft dŠt verwoord wat de Arabische dictaturen al jaren van plan zijn, IsraŽl van de wereldkaart te verwijderen. De Arabische leiders beschouwen zichzelf niet direct als vriend van het Iraanse regiem, maar als er wordt gesproken over vernietiging van IsraŽl, dan zit men op dezelfde golflengte. Er is geen enkel afwijzende reactie gekomen van de Arabische leiders.

Wat een geweldig feest was het weer in de straten van Teheran tijdens de jaarlijks terugkerende ďJeruzalem DagĒ. Meer dan ťťn miljoen IraniŽrs waren in de verschillende steden op de been om steun te betuigen aan de uitlatingen van het fascistische Iraanse regiem. Ahmadinejad noemde IsraŽl: ,,onze historische vijand, die vernietigd zal worden door een nieuwe golf van ĎPalestijnseí aanvallen", daarmee een signaal afgevend aan de ĎPalestijnseí terreurgroepen, de moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers in alle hevigheid voort te zetten. Ook de Iraanse Ayatollah Ali Khamenei zei in een verklaring dat het ĎPalestijnseí verzet, het IsraŽlische regiem ten val zal brengen. ďHet verzet in Palestina zal zonder enige twijfel leiden tot de val van het Zionistische regiem.Ē Nauwelijks enkele uren later werden vijf IsraŽlische burgers vermoord en 38 gewond bij een zelfmoordaanslag in Hadera door een 21-jarige zelfmoordenaar uit Kabatya. Sinds Ayatollah Ruhollah Khomeini in 1979, na een ballingschap in Frankrijk, de macht overnam van de Shah van PerziŽ, is de laatste vrijdag van de heilige moslimmaand Ramadan een internationale dag van protest tegen het bestaan van de staat IsraŽl en de Ďbezettingí van Jeruzalem. De uitspraken van de Iraanse leider zijn niet nieuw maar markeren slechts een voortzetting van Iranís jarenlange anti-IsraŽl politiek, in gang gezet door Khomeini, die destijds ook al opriep tot vernietiging van IsraŽl. ďDit regime, dat Al-Quds bezet houdt, moet uit de bladzijden van de geschiedenis worden uitgewistĒ, zo sprak hij.

Diverse Europese leiders spraken hun afkeuring uit over de uitspraken van Ahmedinejad. De Engelse leider Tony Blair zei nog nooit zoiets uit de mond van een leider van een land gehoord te hebben. ,,Zeker wanneer we de geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog kennen, maken mij dit soort uitspraken echt woedendĒ, aldus Blair. Maar dezelfde Blair maakt net als de Britse regering van vlak na de oorlog, al jaren gemene zaak met de Arabieren die IsraŽl willen vernietigen. Terwijl in heel de wereld de kreet van afgrijzen nog naklonk over de massamoord door Hitlers beulen, ontzag de Engelse regering zich niet de terugkerende Joodse ballingen door haar ambtenaren te laten opjagen en naar kampen op Cyprus te transporteren of zelfs naar Duitsland terug te voeren. In plaats van het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te respecteren, waartoe zij verplicht was.

Net als praktisch alle andere Europese leiders is Blair een enthousiast supporter van de moslimkliek in Ramallah. Hij vergeleek IsraŽl al eens met Irak onder het bewind van Saddam Hoessein. De huidige Britse minister van BZ, Jack Straw noemde IsraŽlís premier AriŽl Sharon, al eens het Ďkankergezwelí van het Midden Oosten. In Nederland noemde ĎWereldleiderí Balkenende de uitspraken van Ahmadinejad ,,volstrekt verwerpelijk en onacceptabelĒ. Ook hij is kennelijk niet op de hoogte van de woorden van Ayatollah Khomeini. Deze arrogante en zelfgenoegzame leiders laten met regelmaat zien naar wie hun sympathie uitgaat, en proberen de bevolking wijs te maken dat ĎPalestijnseí moslimbendes serieus werken aan vrede met IsraŽl. Het op 17 juli 1968 in CaÔro opgestelde ĎPalestijns nationaal handvestí dat nooit is aangepast, laat er geen enkele twijfel over bestaan wat de bedoeling van de ĎPalestijnseí leiders is.

In artikel 9 staat: Gewapende strijd is de enige manier om Palestina te bevrijden, en is derhalve strategie, geen tactiek.
In artikel 15 staat: De bevrijding van Palestina is een nationale verplichting voor de Arabieren. Het is hun plicht de zionistische en imperialistische invasie terug te drijven uit het grotere Arabische vaderland en de zionistische aanwezigheid in Palestina te liquideren.


De leiders in Brussel maken zich al jaren schuldig aan het voeren van een anti-IsraŽl beleid en het financieel en moreel ondersteunen van moslimterreur tegen IsraŽl. Huichelaars zijn het! Voormalig president Richard Nixon bekende ooit: ďEr wordt veel gehuicheld in de politiek. Zonder deze huichel is het onmogelijk een ambt te verkrijgen en het vast te houdenĒ. Belangrijke politici liegen het volk, en zelfs hun collegaís voor. Niet alleen de naziís waren meesters in het manipuleren van de massa, maar ook de huidige Wereldleiders doen weinig voor ze onder.

De Ayatollah Khomeini zou Iran in 1979 naar een moderne, democratische staat leiden. Miljoenen aanhangers stonden de geestelijk leider op het vliegveld op te wachten na zijn verbanning in Frankrijk. Het duurde lang voordat de juichkreten verstomden en iedereen inzag dat het nieuwe regiem het land geen voorspoed bracht maar de bevolking juist bloedig onderdrukte. Een Iraanse organisatie van religieuze fanaten, de "Anser-e Hezbollah" roept via internet kandidaten op voor de islamitische martelaarsdood: ,,klaar om te sterven, geef je dan op voor de jihad. Het martelaarschap wacht degenen, die zich aanmelden. Schrijf je nu in voor de databank van Hezbollah voor zelfmoordoperaties". De homepage van deze Ďzieke geestení schildert verder een paradijselijke bestemming die voor toekomstige zelfmoordenaars is weggelegd. De Iraanse staatstelevisie toonde tijdens ĎJeruzalen Dagí een tekenfilm waarin zelfmoordaanslagen tegen IsraŽliŽrs wordt verheerlijkt. De tekenfilm toont hoe een jongen zichzelf opblaast, nadat tegen hem is gezegd: "Ga en toon de zionisten hoe dapper en heldhaftig de kinderen van Palestina zijn."

Volgens de voormalige Iraanse president Akbar Hashemi Rafsanjani, is de oprichting van de staat IsraŽl, het ergste wat er ooit in de geschiedenis is gebeurd. Hij vind dat de islamitische wereld, de staat IsraŽl uit hun midden moet verwijderen en heeft daarbij openlijk tot een godsdienstoorlog tegen IsraŽl opgeroepen In een van zijn toenmalige toespraken hield Rafsanjani zijn toehoorders voor dat er slechts ťťn atoombom nodig zal zijn om IsraŽl van de kaart van het Midden-Oosten te verwijderen. Dat was voor het eerst dat Iran openlijk dreigde met het gebruik van kernwapens. IsraŽl vreest doelwit te worden als Iran eenmaal over kernwapens beschikt.

Er bestaat een kolkende rivier van haat tegenover elke menslievende poging van IsraŽl om in vrede te leven met haar tegenstanders. Iran vormt een acuut gevaar voor de staat IsraŽl. De racistische, haatvolle ideologie van de moslimextremisten binnen de Iraanse regering, lokt geweld uit. Het lijkt er sterk op dat Iran IsraŽl wil provoceren tot een aanval om zodoende een excuus te hebben tot een tegenaanval met hulp van SyriŽ, Hezbollah, en met rugdekking van Rusland. Tenzij er door de Verenigde Staten of IsraŽl militair wordt ingegrepen zal Iran gewoon doorgaan met het ontwikkelen van een kernwapen. De onder leiding van de Egyptenaar Mohamed ElBaradei staande Internationale Nucleaire Waakhond van de VN, doet weinig of niets om dat te voorkomen. Van zijn Ďinspanningení om Iran en Noord Korea af te laten zien van de ontwikkeling van nucleaire wapens, is helemaal niets terechtgekomen. Desondanks werd onlangs in een bizarre klucht de Nobelprijs voor de vrede aan hem toegekend. In 1994 werd deze prijs ook uitgereikt aan Yasser Arafat, de Godfather van het internationale terrorisme. ElBaradei staat bekend als een felle criticus van IsraŽl en noemt IsraŽlís nucleaire arsenaal een serieuze bedreiging voor de wereldvrede. Dat standpunt is schaamteloos verkeerd. Hij demoniseert IsraŽl daarmee in de regio. Hij creŽert met dit soort uitspraken een situatie dat IsraŽl gezien wordt als een gevaarlijke vijand en dat geeft IsraŽlís vijanden het recht om ook nucleaire wapens te ontwikkelen om zich zogenaamd te verdedigen. Maar IsraŽl is niet de agressor. Het bezitten van een atoomwapen zien de moslimleiders als hťt ultieme middel om IsraŽl van de kaart te vegen. Waar ze echter geen rekening mee houden is de Machtige Hand van de God van IsraŽl! Ook Iran zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Micha 4:11-12-13 Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan Zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op en dors, gij dochters Sions; want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren verbrijzelen en gij zult hun onrechtmatig gewin door de ban aan de Here wijden en hun vermogen aan de Here der ganse aarde.

Bronnen: http://www.foxnews.com: Iranians Rally Against Israel, 29 oktober 2005. Middle East Newsline 16 oktober en 1 november 2005. Israel Today Newsletter, 30 oktober 2005. http://www.theaustralian.news.com: Israel will fall from within, 31 oktober 2005. http://observer.guardian.co.uk: Dangerous bluster, 30 oktober 2005. http://www.sptimes.com 29 oktober 2005. Israel heute, 30-10-2005. http://www.onejerusalem.org 4 november 2005.


Toegevoegd: 12 november 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug