Met Iran op weg naar de eindtijd

Na een aantal jaren van speculaties over een militaire aanval op de nucleaire installaties in Iran, lijkt als we alle berichten mogen geloven, D-Day niet zo ver weg meer. In een woedende tirade zei de Iraanse leider Mahmoed Ahmadinejad op 14 januari, dat het Westen een 'donkere tijd tegemoet gaat'. "Jullie hebben ons meer nodig, dan wij jullie", daarmee verwijzend naar de afhankelijkheid van het Westen van olie uit het Midden-Oosten. Iran is 's werelds op drie na grootste olieproducent en analisten voorspellen dat iedere ontwrichting van de toevoer enorme negatieve consequenties zal hebben voor de Westerse economieŽn. De Ayatollah's en hun leider Ahmadinejad lijken Iran op een apocalyptisch pad te manoeuvreren.

Tijdens de viering van de 27ste herdenking van de islamitische ‘staatsgreep’ in Iran, herhaalde Ahmadinejad nog eens dat de holocaust “een mythe” is en liet weten dat de ‘Palestijnen’ en Irakezen het slachtoffer zijn van de ‘echte holocaust’. Volgens hem gebruiken de Zionisten al zestig jaar ‘de mythe van de holocaust’ om vrouwen en kinderen te doden. De menigte - volgens de Iraanse staatsmedia - naar schatting een paar honderdduizend, reageerde met georkestreerde kreten als “nucleaire energie is ons onbetwiste recht”, “Dood aan Amerika”, “Dood aan IsraŽl”, en “Dood aan Denemarken”. Ahmadinejad beschuldigde de “zionisten” ervan achter de publicaties van de cartoons van Mohammed te zitten. Ook beschuldigde hij het Westen verantwoordelijk te zijn voor de creatie van de staat IsraŽl. “Wij vragen het Westen de “Zionistische entiteit” te verwijderen die ze 60 jaar geleden zelf hebben gecreŽerd. Wanneer ze niet willen luisteren naar onze aanbevelingen, dan zal de ‘Palestijnse’ natie en eventueel andere islamitische bondgenoten dat doen. Zorg ervoor dat IsraŽl wordt verwijderd voor het te laat is en bescherm uzelf voor de furie van de regionale naties”, aldus Ahmadinejad. Het lijkt op de retoriek van Hitler die de boel in de brand stak met miljoenen doden tot gevolg. Ze gokken erop dat ze IsraŽl kunnen vernietigen voordat iets of iemand hun kan stoppen.

Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Naties in september 2005 zou Ahmadinejad een zeer bijzondere ervaring hebben opgedaan. Aan het begin van zijn toespraak zou hij plotseling door een bundel van licht zijn omringd, niet de verlichting van lampen of iets dergelijks, maar een ‘hemels licht’, zoals hij zelf later beweerde. Een van zijn delegatieleden vertelde hem later dit verschijnsel ook gezien te hebben toen hij zijn toespraak begon. Hij zei een groenachtig licht te hebben waargenomen welke de hele atmosfeer veranderde.

Ook zou Ahmadinejad al eens een mystiek visioen hebben gehad over de komende Shiitische Islamitische messias- de Mahdi. De mysterieuze 12e imam van de shiitische moslims verdween toen hij nog een kind was in 941  na Chr en sindsdien wachten zij op zijn terugkomst. De Shiitische moslims geloven dat hij na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij het laatste oordeel over de mensheid zal uitspraken. Ahmadinejad gelooft dat hij is uitverkoren de wereld naar de eindtijd te voeren, om het pad te effenen voor de komst van deze zogenaamde verlosser die de wereld zal veranderen in een machtige islamitische samenleving. Ahmadinejad blijkt een leider te zijn met apocalyptische visoenen. Zijn uitspraken dat hij IsraŽl van de wereldkaart wil verwijderen, passen in dit plaatje. Hij dreigt niet alleen IsraŽl met vernietiging maar steekt ook een waarschuwende vinger op naar het Westen. Hij zou een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor wat hij noemt de ‘vernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschap’.

De wereld blijkt met een extreem gevaarlijke  figuur te maken te hebben, een dodelijk werktuig in Satan’s klauwen. Er zijn inmiddels heel wat voorbeelden waaruit blijkt dat de Iraanse leiders volledig onder invloed staan van duistere machten. Volgens Ahmadinejad  is de tijd aangebroken dat het Westen zal moeten buigen voor Allah. Sprekend voor een gehoor in een moskee in Damascus papagaaide Hamasleider Khaled Masha’al hem deze woorden na. Klik hiervoor op: http://www.memritv.org/Search.asp?ACT=S9&P1=1024  Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zal de islamitische wereld  met alle mogelijke middelen proberen te bereiken.

De Iraanse minister van Defensie Mostafa Mohammed Najjar, zei op 24 januari dat wanneer IsraŽl mocht besluiten de Iraanse nucleaire installaties aan te vallen, zijn land IsraŽl in een “eeuwig coma” zal brengen, naar het voorbeeld van hun premier Ariel Sharon. “De zionisten moeten goed begrijpen dat wanneer ze iets duivels van plan zijn tegen Iran, de reactie van het Iraanse leger zo krachtig zal zijn dat wij ze in een eeuwig coma zullen brengen”, aldus Najjer. Volgens Teheran maakt IsraŽl een fatale vergissing wanneer het een militaire actie tegen haar nucleaire installaties mocht ondernemen. De IsraŽlische minister van Defensie Sha’ul Mofaz herhaalde nog eens dat IsraŽl niet zal toestaan dat Iran zijn nucleaire reactor in gebruik neemt en dat het zich niet laat bedreigen. IsraŽl houdt er rekening mee dat een militair conflict met Iran gemakkelijk kan uitlopen in een regionale oorlog waarbij verschillende Arabische landen de kant van de Ayatollah’s zullen kiezen. Iran is druk op zoek naar strategische doelen in IsraŽl. Daarvoor hebben ze de hulp ingeroepen van IsraŽlische Arabieren en ‘buitenlanders’ om deze doelen voor hen in kaart te brengen. Ook zou Teheran een poging hebben gedaan via ‘Arabische’ Knessetleden er achter te komen wat de IsraŽlische plannen precies zijn. Niemand mag van IsraŽl verwachten dat het lijdzaam blijft toezien totdat de Iraanse bommen vallen. De duivel blijkt een machtige helper te hebben gevonden om zijn allesvernietigende plannen ten uitvoer te brengen. Volgens de voormalige Iraanse leider Hashemi Rafsanjani nadert de affaire haar climax.

De Iraakse dictator Saddam Hoessein vergeleek zich met Nebukadnezar en zag zichzelf op een wit paard Jeruzalem binnenrijden om deze stad te bevrijden van de Joden. Mislukt! Deze massamoordenaar zit achter de tralies. De  Ayatollah’s en hun satanische leider Ahmadinejad denken dat ze heel IsraŽl van de kaart kunnen vegen. Ook zij zullen falen! De Bijbelse God zal namelijk niet toestaan dat Zijn land van de wereldkaart wordt verwijderd.

Het moment lijkt naderbij te komen dat de Amerikanen de provocaties van Teheran niet langer meer zullen accepteren. De pers onthulde enige tijd geleden, een aantal schokkende standpunten van de Amerikaanse regering: de Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met vijandige bedoelingen.  Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington.” Volgens anonieme bronnen is het Pentagon druk in de weer met het opstellen van een aanvalsplan om de Iraanse nucleaire installaties uit te schakelen, voor het te laat is. Volgens George W. Bush zal de wereld zich niet laten chanteren door een Iraanse atomaire dreiging. “Ik ben bezorgd over de uitspraken van de Iraanse leider dat hij IsraŽl wil vernietigen. IsraŽl is onze bondgenoot en wij hebben ons verplicht IsraŽl te beschermen en aan deze afspraak zullen wij ons houden. De wereld kan zich niet laten chanteren door een land dat van plan is nucleaire wapens te ontwikkelen” aldus Bush.

Tijdens een bezoek aan Duitsland zei de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld dat militair ingrijpen een reŽle mogelijkheid is. Hij noemde Iran volstrekt onbetrouwbaar. “Iedere regering die zegt dat IsraŽl geen bestaansrecht heeft, maakt duidelijk dat haar gedrag volstrekt onvoorspelbaar is”. De Amerikaanse Vice-President Dick Cheney verklaarde onlangs dat de Verenigde Staten onmiddellijk militair zullen ingrijpen indien IsraŽl door Iran aangevallen mocht worden.

Hoe Iran zal reageren op een aanval van de Verenigde Staten of IsraŽl, of beide, is voor vele militaire deskundigen nog een grote vraag.  Wel houdt men er rekening mee dat de reactie zeer extreem zal zijn en ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor IsraŽl maar ook voor de Verenigde Staten en mogelijk voor Europa. De Franse leider Chirac zei tijdens een bezoek aan het Bretonse Lle Lonque, waar zich de nucleaire Franse onderzeeŽrs bevinden, dat Frankrijk niet uitsluit kernwapens te gebruiken tegen een staat die een  terroristische aanslag tegen Frankrijk uitvoert. Chirac zei dat Frankrijk hard moet kunnen terugslaan tegen een staat die terroristische middelen gebruikt op Franse bodem. Hij doelde daarmee op de inzet van massavernietigingswapens tegen Frankrijk. Volgens hem is zijn land in staat met de nodige flexibiliteit op elke dreiging te reageren.

Westelijke geheime diensten hebben ontdekt dat Iran als voorzorg voor een eventuele aanval, haar middellange afstandsraketten heeft verplaatst naar de grens met Irak. De Islamitische Revolutionaire Garde heeft de opdracht gekregen deze raketten elke 24 uur te verplaatsen om zo ontdekking te voorkomen. Iran heeft het grootste aantal ballistische raketten in het Midden Oosten en deze zouden op volledige oorlogssterkte zijn gebracht. Iran heeft een grote militaire oefening gehouden om het Westen te laten zien dat het alle olietransporten in de Perzische Golf en olie-installaties aan de Golf, kan vernietigen.

Zoals bekend is Iran ťťn van de drijvende krachten achter de ‘Palestijnse’ terreurgroepen. Hezbollah in Libanon kan alleen maar gedijen door  steun uit Iran. De Libanese regering staat toe dat Hezbollah haar troepen aan de grens met IsraŽl steeds verder uitbreidt en weigert daarmee gehoor te geven aan resolutie 1559 van de Verenigde Naties van september 2004 waarin wordt opgeroepen Hezbollah en de ‘Palestijnse’ terreurgroepen te ontwapenen. Beiroet heeft zelfs haar eigen troepen uit Zuid-Libanon teruggetrokken om plaats te maken voor Hezbollah. Deze terreurgroep zou inmiddels maar liefst 15.000 raketten aan IsraŽl’s noordgrens hebben geplaatst waaronder een deel voorzien van chemische wapens. Er bestaat een terreuralliantie tussen Iran, SyriŽ, Hezbollah en de ‘Palestijnse’ terreurgroepen en wie weet voegen zich daar straks nog een paar anderen aan toe.

Volgens een Amerikaanse nucleaire expert heeft Teheran tenminste ťťn atoombom achter de hand, gekocht op de zwarte markt. Andere bronnen melden dat Rusland onder de voormalige leider Jeltsin, een niet nader genoemd aantal atoomwapens aan Iran heeft geleverd. De Russische generaal Yuri Baluyevsky bevestigde dit bericht op 29 mei 2002. Daarnaast zou Iran nog drie atoomkoppen van Kazakstan hebben gekocht. Het land beschikt over "Shihab-3" raketten die bommen van 1000 kilo naar hun plaats van bestemming kunnen brengen. Shihab is het Perzische woord voor meteoor. De raket is afgeleid van de Noord Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie. De raket heeft een bereik van 1300 kilometer en de Ayatollah's hebben daarmee IsraŽl, Zuidoost-Europa en diverse Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten binnen bereik. Militaire deskundigen sluiten niet uit dat Washington -  indien de situatie dat vereist - op beperkte schaal gebruik zal maken van kernwapens om de nucleaire centrales van Iran uit te schakelen.

Het lijkt er verdacht veel op dat de Ayatollah’s en hun ‘eindtijdleider’ Ahmadinejad, heel bewust aansturen op een groot conflict en denken met hulp van hun god Allah, te kunnen winnen. Maar dat zal heel anders aflopen. De Bijbelse God, zal namelijk niet toestaan dat Zijn land door de aanhangers van Mohammed van de wereldkaart wordt verwijderd. De Bijbelse profeten maken duidelijk dat dit op een afschuwelijk drama voor ze zal uitlopen. Alleen Jezus kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"  Dat recht is alleen aan Hem voorbehouden en aan niemand anders.

Openbaring 3:10-11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

De Here, de God van IsraŽl, gaat door met het uitvoeren van het verlossingsplan van Zijn volk. De Koning van IsraŽl, is op weg naar Jeruzalem.

Bronnen: Arutz-7 Editor, 21 december 2005, 20 en 22 januari 2006.  Guysen Israel News, 20 januari 2006. Middle East Newsline, 10 en 26 januari en 2 februari 2006. WorldNetDaily, 29 januari 2006. The Observer, 15 januari 2006. The Australian “Zealotry puts Iran on apocalyptic path” 16 januari 2006. http://www.infowars.com 30-01-2006. WorldNetDaily, Iran’s leaders messianic endtimes mission. 6 januari 2006. One Jerusalem, “Iran and the World” 10 januari 2006. Israel Heute, Newsletter, 22 januari 2006. Jerusalem newswire, 12  januari en 12 februari 2006.


Toegevoegd: 17 februari 2006
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug