Ahmadinejad blijft IsraŽl dreigen

Na zijn verkiezing in de zomer van 2005 zei de Iraanse president Ahmadinejad dat het einde van het huidige wereldbestel binnen twee of drie jaar zal zijn afgelopen. In een tweetal toespraken op 25 en 26 augustus 2007 waarschuwde hij dat de dagen van Westen bijna zijn geteld en dat de dictators die het Westen regeren en verantwoordelijk zijn voor alle ellende in de wereld, ter verantwoording zullen worden geroepen. De middeleeuwse mullahís en hun apocalyptische president zeggen te handelen in opdracht van hun god Allah die ze boven de God van IsraŽl stellen. De vijandigheid gaat terug tot de tijd van Mohammedís behandeling van de Joden in Medina. In eerste instantie noemde Mohammed het Joodse volk ďhet volk van het boekĒ, en behandelde hen aanvankelijk met enige tolerantie totdat hij genoeg macht had gekregen om zijn verwoestende en moordende toorn op hen los te laten. De Iraanse president handelt ook niet binnen de normen zoals men die van een geciviliseerd mens zou mogen verwachten. Zijn gedrag wijst erop dat hij de eindtijd wil bespoedigen en dat hij gelooft in zijn missie. Hij wil de wereld klaar maken voor de komst van de Mahdi.

Ahmadinejad zegt dat de aarde van Allah is en dat alle mensen in de wereld diens volgelingen moeten worden of als tweederangs burgers door het leven zullen moeten gaan. Hij wil niet alleen IsraŽl van de landkaart verwijderen, maar de hele wereld onder Allahís invloed brengen. Hij belichaamt precies dat waar miljoenen moslimfanaten hun leven voor willen geven. Het Iraanse persbureau IRNA meldde op 18 augustus dat Ahmadinejad tijdens een religieuze conferentie voorspelde dat IsraŽl op weg is naar ontbinding. ďZestig jaar van invasie en moordpartijen is genoeg. Wanneer jullie niet stoppen met invasies en massamoorden, zal de hand van de naties in de regio jullie criminelen van de aardboden verwijderen.Ē Abd al-Bari Atwan de chef van de krant Al-Quds al-Arabi was zo blij met deze uitspraak dat hij zei naar Trafalger Square in Londen te zullen gaan om daar te dansen van vreugde wanneer Iran een nucleaire bom op IsraŽl zou werpen. Zie de video waarin de betrokken figuur deze uitspraken doet. Klik op: recently said.

Op 3 juni 2007 zei Ahmadinejad dat de Palestijnen en de Libanezen spoedig de Ďknop zullen indrukkení om een begin te maken met de vernietiging van IsraŽl. ďMet Allahís hulp, zal het aftellen van de vernietiging van het Zionistische regiem door de handen van de kinderen van Libanon en Palestina, spoedig beginnen. Als u een fout maakt en weer een oorlog begint tegen de onderdrukte Libanese staat zult u door de woeste oceaan van de landen in de regio uit het gebied weggespoeld wordenĒ aldus de Iraanse leider. Iran beschrijft de oorlog van de zomer in 2006 als een glansrijke overwinning van Hezbollah. Ook prijst Teheran regelmatig de Palestijnen voor hun strijd tegen wat men noemt de IsraŽlische bezetting. Volgens Ahmadinejad is Iran geen bedreiging voor IsraŽl maar zal het snel reageren indien IsraŽl tot een aanval mocht besluiten. Volgens hem zitten de Verenigde Staten en IsraŽl achter ieder gewapend conflict in de wereld. Sprekend voor overheidsvertegenwoordigers in de Soedanese stad Khartoem zei hij: ďEr is geen plaats in de wereld dat niet lijdt onder de politiek van de Verenigde Staten en de ZionistenĒ. Dat terwijl noch IsraŽl noch de Verenigde Staten ook maar iets te maken hebben met de slachtpartijen in bijvoorbeeld Soedan, Algerije, SomaliŽ, Pakistan etc. Bij deze conflicten zijn het moslims die moslims afslachten.

Op 19 juli 2007 was Ahmadinejad aanwezig op een grote terreurconferentie in de Syrische hoofdstad Damascus. De Iraanse president had twintig hoge legerleiders meegenomen die op bezoek gingen bij Syrische Generale Staf en de Syrische minister van Defensie Gen.Hassan Turkmani. Ahmadinejad verklaarde na afloop dat zijn land en SyriŽ op een lijn zitten wat betreft hun gezamenlijke vijanden. De Syrische dictator Basher al-Assad beloofde zijn Iraanse broeder met respect en toewijding te zullen bijstaan. Nasrallah, de leider van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zei dat IsraŽl veel zwakker is dan het wil toegeven en zei dat een gezamenlijk optreden met SyriŽ, de Ďzionistische staatí gemakkelijk aan het wankelen kan brengen. Hij noemde de Ďoverwinningí van Hezbollah in de zomer van 2006 daar een voorbeeld van en hield de aanwezige PA-terreurleiders voor dat IsraŽl verslagen kan worden zonder dat er een compleet leger aan te pas hoeft te komen. Er bestaat een militaire alliantie tussen de maniakkale Iraanse leider, SyriŽ, Hezbollah, en de diverse PA-terreurgroepen.

De krant Al Watan uit Qatar schreef dat wanneer IsraŽl en/of de Verenigde Staten mochten besluiten de islamitische republiek aan te vallen, Teheran zal reageren met een massieve raketaanval. Iran: ĎWij zullen IsraŽl in ťťn minuut overrompelen met 11.000 raketten wanneer de Iraanse nucleaire installaties mochten worden aangevallen', aldus Iraanse leiders op 27-10-2007. Teheran heeft het hier niet alleen over haar eigen rakettenarsenaal maar inclusief die van SyriŽ, Hezbollah en de PA-terreurbewegingen. Iran zegt 600 IsraŽlische doelen in kaart te hebben gebracht die zullen worden aangevallen indien Iran mocht worden gebombardeerd. De dreiging is zo buitensporig dat IsraŽlische experts dit als mega-bluf omschrijven. Niemand twijfelt er aan dat Iran massavernietigingswapens bezit waarmee ze een enorme bedreiging voor IsraŽl vormen.

Iran bezit hoogwaardige Russische en Chinese wapens. De Russen hebben de supersonische SS-N-22 Moskit kruisraket die met een snelheid van ruim tweemaal de geluidssnelheid, in Iran langs de Perzische Golf opgesteld. Ook beschikt het land over de door China geleverde ĎSilkwormí anti-schip-raketten die vanaf kleine snelle boten kunnen worden afgeschoten. Oefeningen van de Amerikanen hebben aangetoond dat ze totaal niet zijn ingericht op aanvallen van deze kleine schepen. Volgens Iraanse zegslieden heeft noch een Amerikaanse noch een IsraŽlische aanval ook maar een schijn van kans bij een aanval op de Iraanse nucleaire installaties. Bekend is dat de OekraÔne in de tachtiger jaren ca. twaalf raketten aan Iran heeft verkocht, afkomstig uit de voormalige Sovjet Unie. Dit rakettype heeft een bereik van 2000 tot 3000 kilometer en kan vermoedelijk van atomaire springlading voorzien worden. OekraÔne zegt zelf dat ze zijn gestolen. Volgens Uzi Rubin, voormalig leider van het Chetz-raketprogramma, wordt IsraŽl momenteel door ongeveer 1000 langeafstandsraketten bedreigd, die elk gebied in IsraŽl kunnen bereiken.

Ook beschikt het land over een hele serie "Shihab" raketten in verschillende soorten waarvan sommige bommen van 1000 kilo kunnen vervoeren. Shihab is het Perzische woord voor meteoor. De raket is afgeleid van de Noord Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie. De raket heeft een bereik van 1300 kilometer. Tijdens een militaire parade in Teheran trok een hele serie raketten aan het publiek voorbij waarvan sommige met het opschrift ďIsraŽl moet van de kaart verdwijnenĒ en ďWij zullen IsraŽl verpletterenď. De oorlog tussen IsraŽl en Hezbollah in de zomer van 2006 heeft laten zien wat 4000 Katyusha raketten in het noorden van IsraŽl hebben aangericht. Honderdduizenden IsraŽliís hebben hun huizen moeten ontvluchten. Het gevaar van Iranís rakettenarsenaal is vele malen groter.

Op 17-10-2007 zei de Amerikaanse president George W. Bush dat er een Derde Wereldoorlog zou kunnen ontstaan wanneer Iran mocht besluiten IsraŽl met een atoombom te vernietigen. Volgens sommigen in IsraŽl zou het hierbij kunnen gaan om de door de profeet EzechiŽl aangekondigde oorlog van Gog en Magog. In Gogís coalitie is ook PerziŽ (Iran) vertegenwoordigd. PerziŽ was een grote natie in de tijd van DaniŽl en Nehemia. Hun leiders waren een zegen voor de kinderen van IsraŽl. De huidige leiders die Iran met ijzeren vuist besturen, zijn te vergelijken met de Amalekieten. EzechiŽl doet uitvoerig verslag van deze oorlog en wie aan Gogís invasie zullen deelnemen. De oorlog van Gog is een wonderlijke oorlog want EzechiŽl meldt niets over een militaire tegenstander, ook IsraŽl word niet genoemd. De binnentrekkende legers zullen door een rechtstreeks ingrijpen van God worden verslagen. In IsraŽl en onder de volken zal deze gebeurtenis gezien worden als een Godsgericht.

EzechiŽl 38:21-22-23 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here, Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.

Volgens de profeet EzechiŽl zal deze invasie plaatsvinden wanneer IsraŽl zich zowel nationaal als geestelijk, volkomen heeft hersteld. Er zal zich niemand van hen meer onder de volken bevinden (EzechiŽl 39:28). Dat betekent dat alle stammen van IsraŽl naar het aloude thuisland zullen zijn teruggekeerd. Bovendien zegt EzechiŽl dat het heiligdom des Heren (de tempel) in hun midden zal zijn. Vandaag is nog maar slechts een deel van de kinderen van IsraŽl naar het oude thuisland teruggekeerd. Poetin heeft Rusland weer op de wereldkaart gezet en probeert met een aantal kunstgrepen, ook nŠ zijn officiŽle ambtstermijn in 2008, de touwtjes strak in handen te houden.

Het zal weinigen ontgaan zijn dat Ahmadinejad zijn opwachting heeft gemaakt in New York. Zijn optreden op de Universiteit Columbia in New York is uitgelopen op een zelden vertoonde klucht. Op vragen van studenten over het terechtstellen van homoís in zijn land, was het antwoord van de man die zich gedraagt alsof hij met spoed psychiatrische hulp nodig heeft: ďIn Iran hebben we geen homoseksuelen zoals in uw land. In Iran kennen we dat fenomeen niet.Ē De aanwezige studenten barsten daarop in lachen en boegeroep uit. Ook kreeg hij een stroom van beledigingen te verduren van de kant van de president van de universiteit Leen Bollinger. ďMeneer de president, u vertoont alle kenmerken van een zielige en wrede dictator. Waarom bent u zo bang voor de Iraanse burgers die hun opvattingen over veranderingen uiten? Eerlijk gezegd betwijfel ik dat u de intellectuele moed heeft deze vragen te beantwoorden. Als u naar een plaats als deze komt, maakt u zichzelf simpelweg belachelijk. Of u bent onbeschaamd provocatief of u bent wonderbaarlijk ongeschooldĒ, aldus Bollinger.

Ook kreeg hij weer een podium tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Zoals bekend kijkt de VN wat dat betreft niet zo nauw want het geeft al jaren een podium aan dictators en terroristen. In het verleden mocht aartsterrorist Jasser Arafat 45 minuten raaskalken en kreeg na afloop een staande ovatie. Ahmadinejad herhaalde zijn uitspraken dat Iran slechts nucleaire energie wil opwekken voor vreedzame doeleinden. Ook veroordeelde hij het Ďillegale zionistische regimeí wegens onderdrukking van de Palestijnen. Hij beschuldigde de grote mogendheden ervan alle respect voor de waardigheid van de mensen te hebben verloren en sprak van rechtvaardigheid en respect voor alle mensen. Maar juist in zijn land worden de mensenrechten met voeten getreden. Volgens een onderzoek van Center For the Promotion of Democracy and Human Rights, heeft 92% van de Iraanse bevolking aangegeven de positie van Iran in de wereld negatief te vinden door het optreden van Ahmadinejad en zijn totalitaire regiem. Twee-derde is zelfs voorstander van een Ďrevolutieí om de dictator uit zijn macht te ontzetten. Zes op de tien zeggen voorstander te zijn van een militaire actie om hem uit zijn macht te verwijderen. Said Jabbari, een analist van de onderzoekscommissie zegt dat er grote verschillen bestaan tussen de daden van het regiem en de wil van de bevolking. Van democratie hebben de Ayatollahís nog nooit gehoord.

Een recent gehouden publieke opinie heeft het verrassende resultaat opgeleverd dat een meerderheid van de Europeanen een militaire aanval op Iran steunen om de nucleaire ambities van dit land een halt toe te roepen. Het onderzoek is gehouden onder 17.000 mensen uit 27 Europese landen. In 18 van de 27 landen zegt een ruime meerderheid dat Iran gestopt moet worden, zelfs wanneer dat met militaire middelen zou moeten gebeuren. Het onderzoek laat ook zien dat 71% van de Britten, 66% van de Duitsers en 64% van de Fransen zeggen dat het ďIslamitische fundamentalismeĒ een directe bedreiging vormt voor hun gemeenschappen. Tijdens een interview in Berlijn zei de Franse president Nicolas Sarkozy dat het concept van een nucleair Iran onacceptabel is: ďEen nucleair Iran maakt de weg vrij voor een wapenrace in de regio en vormt een ernstige bedreiging voor IsraŽl en voor het zuid-oosten van EuropaĒ aldus Sarkozy. Hij herhaalde deze uitspraak deze week tijdens zijn toespraak voor het Amerikaanse congres. Uit een onderzoek gedaan onder 1000 IsraŽlische volwassenen zegt een overweldigende meerderheid dat hun land het volste recht heeft nucleaire wapens te gebruiken tegen hun vijanden wanneer het bestaan van de Joodse staat op het spel staat. 35% zegt dat IsraŽl daar het recht toe heeft in de context van een totale oorlog en nog eens 36.7% vindt dat IsraŽl recht heeft op het gebruik van nucleaire wapens als afschrikwekkend voorbeeld tegen een mogelijke aanval.

Een in Dubai gevestigd Gulf Research Center zegt dat zes Arabische Golfstaten geen nucleair Iran zullen accepteren. Ze zijn bang dat Iran de hele regio zal gaan overheersen. ďWanneer wij moeten kiezen tussen een nucleair Iran of een militaire aanval van de Verenigde Staten, dan zullen de Golfstaten Washington steunenĒ, aldus een woordvoerder.

Tijdens een bijeenkomst in juli verklaarden een groep belangrijke IsraŽlische Kabbalisten en Rabbijnen waaronder Avraham Rakovsky, dat er een grote oorlog aanstaande is. Zij voorspellen dat er tijdens deze oorlog grote wonderen zullen plaatsvinden, vergelijkbaar met die van de uittocht van de kinderen van IsraŽl uit Egypte. Ze hebben geen verdere bijzonderheden gegeven maar zeggen wel dat Iran bij deze oorlog betrokken zal zijn. De Saoedische olie-dictator Abdullah Bin Abdul Aziz zei in een interview met de Spaanse krant El Pas op 18 juni 2007 dat een explosie van geweld in het Midden Oosten, de hele wereld zal infecteren. ďHet Midden Oosten gaat gebukt onder een conflict wat veroorzaakt wordt door de Ďbezettingí door IsraŽl van Arabisch land.Ē News max meldde op 16 juli dat volgens Condoleeza Rice Ďalle opties tegen Iran' open staan. De krant de Guardian meldde onlangs dat Bush het Witte Huis niet wil verlaten alvorens het Ďprobleemí Iran te hebben opgelost.

Politieke leiders in het Westen waaronder Javier Solana geloven dat onderhandelingen met Iran nog steeds zin hebben, terwijl ze al sinds 2002 door de Iraanse leiders worden belazerd en aan het lijntje gehouden. Europa en de Verenigde Naties laten zich al jaren door de leiders in Teheran bij de neus nemen wat betreft Iranís nucleaire ambities en denken dat het probleem wel door middel van sancties valt op te lossen. Maar de tot dusver opgelegde sancties blijken geen enkel effect te hebben. De mullahís en Ahmadinejad blijken niet geÔnteresseerd in onderhandelingen of compromissen, ze verharden hun standpunten alleen maar en zullen zich door niets laten weerhouden hun nucleaire aspiraties waar te maken. Zij rechtvaardigen hun daden op basis van handelingen zoals ook door Mohammed werden toegepast. De Iraanse president heeft op 7-11-2007 bekend gemaakt dat Iran een nieuwe mijlpaal is gepasseerd. Hij verklaarde dat zijn land inmiddels 3000 centrifuges heeft geÔnstalleerd in de uraniumverrijkingsfabriek in Natanz. Velen vrezen dat wanneer dit waar is, Iran binnen twee jaar over een atoomwapen kan beschikken.

Recente gesprekken tussen Jeruzalem en Washington hebben duidelijk gemaakt dat de tijd dringt en dat beide landen spoedig geen andere keus meer hebben dan de Iraanse nucleaire installaties uit te schakelen. Het Pentagon zegt slechts drie dagen nodig te hebben om met een grootscheepse aanval de Iraanse nucleaire installaties te vernietigen.

Iran heeft de strijdbijl opgenomen tegen de God van IsraŽl en daarmee haar eigen vernietiging ingeluid. De Ayatollahs en hun demonische leider zullen gaan ervaren wie de God van IsraŽl precies is. De Bijbel maakt geen enkel gewag van een totale vernietiging van IsraŽl door haar vijanden, zoals bij herhaling door Ahmadinejad is aangekondigd. Dat wil echter niet zeggen dat de Joodse staat ongeschonden uit de komende strijd zal komen want daar is de Bijbel ook niet onduidelijk over. Diverse Bijbelse profetieŽn laten geen andere uitleg toe dan dat het Midden Oosten een allesomvattende oorlog tegemoet gaat waarbij ook de rest van de wereld betrokken zal raken.

Bronnen: Daily Telegraph, 23 juni 2007. Washington Post, 12 juli 2007. Israel Today Headline news, 15 juli en 19 augustus en 30 september 2007. Reuters, 3 juni 2007. Jerusalem Newswire, 8 april - 1 juli en 21 oktober 2007. Middle East Newsline, 24 januari en 15 april 2007. The Independent, 15 april 2007. Arutz Sheva-IsraelNationalNews, 24 juli en 19 augustus 2007. Internationale Christelijk Ambassade Jeruzalem, 26 april 2007. Ynet News, 25 mei 2007. DebkaFile, 17 oktober 2007. The Washington Times, 18 september 2007. Jeruzalem Post, 2 oktober 2007. The Sunday Times, 2 september 2007.


Toegevoegd: 10 november 2007
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug