Islam-Expert: 'Iran extreem gevaarlijk voor wereldvrede'

Volgens Bernard Lewis, wereldberoemd expert op het gebied van de Islam en auteur van 30 boeken, vormt de huidige regering van Iran onder Ahmadinejad de grootste bedreiging voor de wereldvrede. 'De Iraanse regering bestaat uit moslimfundamentalisten die geloven dat hun messiaanse eindtijd is aangebroken. Het vooruitzicht van een kernoorlog schrikt hen daarom niet af, maar moedigt hen juist aan.'

Dit verklaarde hij op de Jeruzalem Conferentie afgelopen woensdag. Elf jaar voor de aanslagen van 9/11/01 op de Twin Towers in New York schreef Lewis het spraakmakende artikel 'De wortels van de Moslimwoede', waarin hij de inmiddels beruchte term 'botsing der beschavingen' introduceerde om de grote verschillen tussen de Westerse beschaving en de Islam te illustreren.

Lewis bestrijdt dat het IsraŽlisch-Palestijnse conflict de oorzaak van alle problemen in het Midden Oosten is. 'Feit is dat overal waar moslims leven, er geweld is. Kijk naar de Balkanlanden, Rusland, centraal AziŽ, Kashmir, Timor... Bijna 30 jaar geleden liet Bin Laden een bevel uitgaan om overal ter wereld Amerikanen te doden. Hier gaf hij drie redenen voor, waarvan de belangrijkste de Amerikaanse aanwezigheid in Saudi-ArabiŽ en Iraq (op dat moment) waren. Pas als derde reden noemde Bin Laden 'dat zielige kleine landje van de Joden', waaruit blijkt hoe onbelangrijk IsraŽl voor hem was. Maar sindsdien heeft hij zijn strategie gewoon aangepast.'

Vervolgens hekelde hij de internationale discriminatie van IsraŽl. De VN legt volgens Lewis altijd eenzijdig nadruk op de 'wandaden' van IsraŽl, terwijl aan de slachtingen gedaan door moslims -als voorbeeld noemde hij de massamoord in 1982 door SyriŽ op tienduizenden burgers in Hamra- nauwelijks aandacht wordt besteed.

Behalve Iran ziet Lewis nog een ander groter wordend gevaar voor IsraŽl, namelijk de steeds kleiner wordende militaire voorsprong. De recente oorlog in Libanon liet goed zien dat IsraŽl niet meer zo superieur is aan haar vijanden als tijdens de Zesdaagse- en de Yom Kippuroorlog.

Lewis wees ook op de groeiende belangen van Rusland, China en India in het Midden Oosten. 'Rusland zal niet langer een passieve toeschouwer blijven in het Midden Oosten,' waarschuwde hij. 'Ook China en India raken er steeds meer bij betrokken. Vooral India, dat na IndonesiŽ de grootste moslimbevolking ter wereld kent.'

Over de rol van Europa was Lewis heel kort. 'In plaats van ons afvragen welke rol Europa in het Midden Oosten zal spelen, moeten we ons nu afvragen welke rol het Midden Oosten in Europa zal spelen.'

De wereldwijde kritiek op het zogenaamde imperialisme van de Verenigde Staten rust volgens Lewis op onwetendheid. 'Eigenlijk klaagt men erover dat de VS hun imperialistische rol niet goed genoeg invullen,' stelde hij. 'En wat Irak betreft: ůf de Amerikanen maken de klus af die ze begonnen zijn, ůf ze trekken zich -als gevolg van een valse vergelijking met Vietnam- overhaast terug, zelfs als dit het verraad van een paar honderd duizend mensen betekent.'

Tenslotte ziet Lewis ook twee positieve kanten aan de huidige situatie. 'Een aantal Arabische landen waren eigenlijk erg teleurgesteld dat IsraŽl in 2006 Hezbollah niet versloeg. Net als het Egypte van Sadat destijds neigen ze naar een toenadering tot IsraŽl - niet vanwege hun plotselinge begrip voor het Zionisme, maar vanwege hun angst voor het moslimfundamentalisme en voor Iran. Een groeiend aantal Arabische landen ziet IsraŽl als voorbeeld en een model voor hoe ze zelf voorzichtig naar een meer democratische samenleving kunnen toegroeien.'

Bron: http://weeswaakzaam.punt.nl, Israel National News

Toegevoegd: 25 februari 2008Print deze pagina
Terug