Staat de wereld aan de vooravond van een aanval op Iran?

Iran dreigt de IsraŽlische stad Tel Aviv met de grond gelijk te maken en de Amerikaanse belangen overal ter wereld te schaden indien IsraŽl of de Verenigde Staten tot een aanval op de Iraanse nucleaire installaties mochten besluiten, ĎWij zullen Tel Aviv laten branden en de Amerikaanse schepen in de Golf regio zullen onze eerste aanvalsdoelen zijní, aldus het Iraanse Nieuwsagentschap ISNA op 6 augustus 2008. De Iraanse leider Mahmoed Ahmadinejad belooft de islamitische wereld al sinds oktober 2005 IsraŽl van de wereldkaart te zullen verwijderen. ĎDe zionistische staat heeft de wereld 60 jaar geteisterd met genocide, plunderingen, invasies en verraad, maar dat zal spoedig veranderen.í Met zijn uitlatingen treedt Ahmadinejad in de voetsporen van de pathologische racist Hitler want zijn woorden worden gevoed door de ergste vorm van haat, het oeroude antisemitisme. Hij noemde IsraŽl al eens een Ďtumorí in het Midden Oosten en een Ďrottend lijkí. De woorden van deze demagoog zijn in werkelijkheid een indirecte oorlogsverklaring aan het adres van de Joodse staat. Zijn retoriek lijkt op dat van Hitler die de boel in de brand stak met miljoenen doden tot gevolg. Zie deze link.

Ahmadinejad dreigt niet alleen IsraŽl met vernietiging maar steekt ook een waarschuwende vinger op naar het Westen. Hij belooft de moslimwereld ook een wereld zonder Amerika. Hij zou een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor wat hij noemt de Ďvernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschapí. De Iraanse Generaal Masoud Jazayeri waarschuwde dat een aanval op Iran een Derde Wereldoorlog zal ontketenen. ĎDe onbeteugelde hebzucht van de Amerikanen en het globale Zionisme zullen de wereld naar de afgrond leidení aldus Jazayeri.

De wereld heeft met Ahmadinejad met een extreem gevaarlijke gek te maken, een dodelijk werktuig in Satanís handen. In het voorjaar van 2006 had Teheran 900 gasten uitgenodigd voor het bijwonen van síwerelds grootste terreurconferentie. De aanwezigen werden vermaakt met toespraken van lieden die IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen. Machtige ovaties vielen hen ten deel. Vernietiging van de staat IsraŽl zal een enorme overwinningsroes veroorzaken onder de 1.3 miljard volgelingen van de Ďvredelievende religieí. IsraŽls islamitische doodsvijanden verkeren onder aanvoering van Ahmadinejad, in een soort roes en geloven dat de tijd rijp is voor een definitieve vernietiging van de Joodse staat. De Arabische leiders beschouwen zichzelf niet direct als vriend van het Iraanse regiem, maar als er wordt gesproken over vernietiging van IsraŽl, dan zit men op dezelfde golflengte. Er komt geen enkel afwijzende reactie van deze leiders op Ahmadinejadís uitlatingen. Van de andere kant zijn met name de Arabische Golfstaten die vriendschapsbanden met de Verenigde Staten onderhouden, als de dood voor Iran en diep verontrust dat zij mogelijk in de vuurlinie komen te liggen. Deze angst is niet geheel onterecht want de Iraanse leider heeft zich herhaaldelijk vijandelijk uitgelaten over de Golfstaten.

De IsraŽlische krant Maíariv meldde recent dat de IsraŽlische regering niet zal toestaan dat Iran een atoombom ontwikkeld en een militaire aanval op Iran aan het voorbereiden is. ĎIsraŽl zal alle mogelijke middelen gebruiken om te voorkomen dat Iran atoomwapens ontwikkelt. Wanneer het regiem van de Ayatollahís niet komt te vallen en de Amerikanen niet tot een aanval over gaan en sancties niet blijken te werken, dan zal IsraŽl militair moeten ingrijpen.í Volgens de IsraŽlische vice-president Shaul Mofaz is een preventieve aanval op Iranís nucleaire faciliteiten onvermijdelijk. ĎAls Iran gewoon doorgaat zullen we moeten aanvallen. De sancties hebben geen effect gehadí aldus Mofaz. Diverse experts geloven dat Iran rond 2009 het materiaal en de technologische kennis bezit om een atoombom te maken. Niemand gelooft nog de claim van Iran dat de nucleaire installaties slechts bedoeld zijn voor vreedzame doeleinden en dat ze geen militaire ambities hebben. Mocht IsraŽl inderdaad tot een aanval op Iran besluiten, dan staat het land voor de grootste uitdaging ooit. IsraŽl weet dat een nucleaire bom in de handen van de moslimextremisten in Iran, de meest gevaarlijke dreiging is voor de Joodse staat sinds haar bestaan. IsraŽlís vijanden SyriŽ en de terreurbewegingen Hezbollah en Hamas en wellicht ook het PA/PLO regiem, zullen niet aarzelen hun Iraanse vrienden te hulp te komen.

Iran zegt haar Shahab-3B raketten in stelling te hebben gebracht. Volgens Majoor-Generaal Mohammad Jafari, commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde zal heel IsraŽl onder vuur van deze raketten komen te liggen waaronder de kerncentrale in Dimona. De Iraanse generaal Mir-Faisal Bagherzadeh meldt dat Ahmadinejad het bevel zou hebben gegeven voor de aanleg van 320.000 graven om daar straks de vijanden van de islam in te begraven.

De Amerikaanse regering beweert met regelmaat niet van plan te zijn Iran aan te vallen, maar Ray Mc Govern, voormalig officier van de CIA, zegt dat deze plannen wel degelijk bestaan en dat het sein daartoe gegeven zal worden aan het eind van de zomer of het begin van de herfst. Wellicht zal dit in samenwerking met IsraŽl gebeuren. Alle details voor deze aanval zijn volgens hem uitgewerkt.

Ahmadinejad beweert dat Iran in staat is elke militaire actie van de Verenigde Staten of van IsraŽl, te kunnen afslaan. ďHoe kwetsbaar de Amerikanen zijn, blijkt wel in Irak. Wij hebben de Amerikaanse troepen in de regio volledig in beeld en zijn al twee jaar voorbereid op welk militair scenario dan ookĒ, aldus de Iraanse leider. Ayatollah Ahmed Janat, brandmerkte de Verenigde Staten als een wegrottende macht die niet bij machte zal blijken te zijn om Iranís nucleaire installaties uit te schakelen. Iran heeft gedreigd bij een aanval op haar nucleaire installaties de Straat van Hormuz af te sluiten waardoor de toevoer van olie naar het Westen ernstig gevaar zal lopen en zodoende ook de rest van de wereld bij het conflict betrokken zal raken. Iran zegt duizenden zelfmoordenaars te hebben klaarstaan om aanslagen te plegen, niet alleen de regio, maar ook in Europa en de Verenigde Staten.

De ontwikkeling die zich thans voor onze ogen voordoet in de regio van het Midden-Oosten, heeft profetische trekjes. Iran vormt een acuut gevaar voor de staat IsraŽl. De racistische, haatvolle ideologie van de moslimextremisten binnen de Iraanse regering, lokt geweld uit. Tenzij er door de Verenigde Staten of IsraŽl militair wordt ingegrepen zal Iran gewoon doorgaan met het ontwikkelen van een kernwapen. De directeur van het Weense atoombureau van de Verenigde Naties de Egyptenaar Mohamed ElBaradei, doet niets om dat te voorkomen. Van zijn Ďinspanningení om Iran af te laten zien van de ontwikkeling van nucleaire wapens, is helemaal niets terechtgekomen. Desondanks werd hem in een bizarre klucht de Nobelprijs voor de vrede toegekend. In een interview op de Arabische nieuwszender Al-Arabiya op 20 juni 2008, zei ElBaradei dat Iran nog slechts een jaar van het produceren van een atoombom af is. Een militaire aanval lijkt hem echter het slechts denkbare scenario. ĎHet zal het Midden-Oosten in een bal van vuur veranderen.Ď Hij vindt dat er geen reden is voor een militaire aanval omdat er van Iran geen onmiddellijke dreiging uitgaat.

ElBaradei staat bekend als een felle criticus van IsraŽl en noemt IsraŽlís nucleaire arsenaal een serieuze bedreiging voor de wereldvrede. Dat standpunt is schaamteloos verkeerd. Hij demoniseert IsraŽl daarmee in de regio. Hij creŽert met dit soort uitspraken een situatie dat IsraŽl gezien wordt als een gevaarlijke vijand en dat geeft IsraŽlís vijanden het recht om ook nucleaire wapens te ontwikkelen om zich zogenaamd te verdedigen. Maar IsraŽl is niet de agressor. Het bezitten van een atoomwapen zien de moslimleiders als hťt ultieme middel om IsraŽl van de kaart te vegen. Waar ze echter geen rekening mee houden is de Machtige Hand van de God van IsraŽl! Ook Iran (in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35-39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.

De Bijbelse eindtijd profetieŽn domineren steeds vaker de gebeurtenissen van vandaag. Bijbelgetrouwe christenen weten dat de terugkeer van de ďKinderen van IsraŽlĒ naar het door God onder ede aan hen beloofde land, tot de eindtijd profetieŽn behoort. Zij weten ook dat de hetze tegen het Joodse volk zal escaleren tot een wereldwijde catastrofe omdat Godís oordelen over deze wereld zullen komen vanwege de haat jegens Zijn volk.

Bronnen: Iranians Rally Against Israel, 29 oktober 2005. Middle East Newsline, 16 oktober en 1 november 2005. Israel Today Newsletter, 30 oktober 2005. http://www.theaustralian.news.com.au: Israel will fall from within, 31 oktober 2005. http://observer.guardian.co.uk, 30 oktober 2005. http://www.sptimes.com, 29 oktober 2005. Israel heute, 30 oktober 2005. http://www.onejerusalem.org, 4 november 2005. David Dolan, 14 augustus 2006. Winston Mid East Analysis, 5 februari 2006. Jerusalem newswire, 15 augustus 2006. The Temple Instituut, 10 augustus 2006. Middle East newsline, 23 februari 2006. Arutz 7 Editor, 16 augustus 2006. Jerusalem Post, 14 augustus 2006. ICEJ News Jerusalem, 16 augustus. Israel Today, 15 augustus 2006. WorldNetDaily, 18 augustus 2006. Guysen IsraŽl News, 29 november 2006. Daily Alert, 11 juli 2008. ABC News, 2 juni 2008. Debka file, 2 en 4 juni 2008.


Toegevoegd: 4 september 2008
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug