Terreurstaat Iran

Volgens de Amerikaanse president George Bush behoort Iran met Irak en Noord Korea tot de ĎAs van het Kwaadí. Iran wordt ervan beschuldigd ťťn van de landen te zijn dat het terrorisme wereldwijd ondersteunt en hard werkt aan de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Het is al lang geen geheim meer dat Iran net als SyriŽ de Hezbollah terreurbeweging in Libanon van allerlei wapentuig voorziet waaronder Katjoesja raketten. Volgens de IsraŽlische krant Haaretz zijn er met name de laatste tijd grote wapenvoorraden met een vrachtvliegtuig van het type Antonov 124 vanuit Iran naar de internationale luchthaven in de Syrische hoofdstad Damascus gebracht en vervolgens aan de Hezbollah geleverd. Onder dit wapentuig behoorden volgens IsraŽlís minister van Defensie Ben Eliezer, maar liefst 8000 Katjoesja raketten.

Op 24 en 25 april 2001 organiseerde Iran in de hoofdstad Teheran een bijeenkomst ter ondersteuning van de ĎTweede Palestijnse Intifadaí. Onder de aanwezige doodsvijanden van IsraŽl waren leiders van diverse terreurbewegingen w.o. Sjeik Hassan Nasrallah, leider van de Libanese Hezbollah,leden van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en Abdullah Ramadan Shalah,leider van de Islamitische Jihad.In het koor van sprekers zat ook de extremistische Moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri.De geestelijk leider van Iran, de Ayatollah Ali Khamenei, riep de aanwezigen op IsraŽl zowel economisch als politiek fijn te malen.De Iraanse parlementsvoorzitter Mehdi Karroubi, vond dat de internationale gemeenschap een oorlogstribunaal zou moeten opzetten om degenen te berechten die misdaden tegen weerloze burgers hebben gepleegd (IsraŽl). Terwijl de Amerikanen de conferentie veroordeelden als een Ďterroristisch evenementí hulde Europa zich zoals gewoonlijk weer in diep stilzwijgen.

Tijdens een toespraak op ĎJeruzalemdagí op 14 december 2001 in Teheran, zei de voormalige Iraanse president Akbar Hashemi Rafsanjani, dat de oprichting van de staat IsraŽl, het ergste is wat er ooit in de geschiedenis is gebeurd. Hij riep de islamitische wereld op, de staat IsraŽl uit hun midden te laten verdwijnen. Rafsanjani hield zijn toehoorders voor dat er slechts ťťn atoombom nodig zal zijn om IsraŽl van de kaart van het Midden Oosten te verwijderen. Het is voor het eerst dat Iran openlijk dreigt met het gebruik van kernwapens. Dit soort uitspraken maakt duidelijk dat de moslimwereld spoedig klaar is voor een allesvernietigende aanval op IsraŽl. Hoewel de IraniŽrs geen Arabieren zijn, beschouwen zij het Arabische conflict met IsraŽl ook als hun zaak. Dat komt omdat Iran een islamitische staat is en de islamieten het volk van IsraŽl haten. Volgens goed ingelichte bronnen beschikt Iran inmiddels over een aantal atoomwapens. Deze zouden door Rusland zijn geleverd, nadat de voormalige Russische leider Jeltsin, een samenwerkingsovereenkomst met Iran had gesloten. Daarnaast zou Iran nog drie atoomkoppen van Kazakstan hebben gekocht. Verder is Iran met hulp van honderden Russische technici bezig met de ontwikkeling van ballistische raketten die alle delen van IsraŽl en zelfs doelen in Europa kunnen treffen.

Iraans Palestijnse samenwerking.

Iran was begin januari ook in het nieuws m.b.t. het schip de "Karina A " dat in de vroege ochtend van donderdag 3 januari door een groep commandoís van de IsraŽlische marine in de Rode zee werd geŽnterd. Dit schip was met een lading wapentuig w.o. Katjoesja-raketten, mortiergranaten, antitankraketten, geweren etc, onderweg naar Gaza, bestemd voor de Palestijnse Autoriteit. De bemanning van het schip bestond uit een kapitein van de Palestijnse marine, dertien Palestijnse bemanningsleden en een persoon geÔdentificeerd als een lid van de Hezbollah beweging. De lading was in 83 waterdichte, uit Irak afkomstige containers, bij het Iraanse eiland Kish aan boord gebracht.

IsraŽl beschuldigde Arafat persoonlijk achter de wapenleverantie te zitten en wees daarbij Iran als medeschuldige aan. Maar zowel Iran als de Palestijnse leider beweerden niets met de zaak van doen te hebben. Arafat noemde de affaire een: ,,theaterstuk van de propagandamachine van de regering Sjaron". Hij maakte het zelfs zo bont te beweren dat het schip in dienst was van een IsraŽlische onderneming en bouwmaterialen vervoerde uit RoemeniŽ bestemd voor IsraŽl.Arafatís verweer klonk zo overtuigend dat een deel van de internationale media en volksvertegenwoordigers IsraŽlís beschuldiging aan het adres van Arafat, in twijfel trokken. Maar Arafat staat al jaren bekend als een aartsleugenaar en dat bleek ook nu weer, want de kapitein van het geŽnterde schip, Omar Akawi, verklaarde in een TV-uitzending dat hij had gehandeld in opdracht van Arafatís eigen Fatah beweging: ,,al is de leugenÖ"

Zoals gezegd ontkent ook Iran elke betrokkenheid bij het omstreden wapentransport. De Iraanse minister van Defensie, Shamkani, zei dat zijn land geen militaire relaties onderhoudt met het Palestijnse gezag. Volgens hem is IsraŽl er slechts op uit Iran af te schilderen als een permanente bedreiging van zijn veiligheid. Maar ook Amerika is overtuigd van Iraanse betrokkenheid bij de smokkel en dat het banden onderhoudt met de Palestijnse Autoriteit. Een delegatie van de IsraŽlische geheime dienst heeft de Amerikanen bewijzen geleverd dat er wel degelijk connecties bestaan tussen de PLO van Arafat, Iran en de Hezbollah terreurbeweging. Het afgelopen jaar zijn er regelmatig ontmoetingen geweest tussen Palestijnen, de Iraanse leider Ali Khamenei en Hezbollah afgevaardigden. De bevindingen over het wapenschip "Karina-A " hebben aangetoond dat er een bondgenootschap bestaat tussen Iran, Hezbollah en de PLO.

De Iraans-Palestijnse samenwerking beperkt zich niet alleen tot wapentransporten en steun aan de terreurbewegingen Hamas en Islamitische Jihad. Sinds enige tijd bouwt Iran in de bijbelse gebieden Samaria en Judea ook aan een netwerk van terreurcellen van de Iraanse Hezbollah. Deze cellen worden aangestuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde en zijn operationeel verbonden met de eveneens door Iran gesteunde Libanese Hezbollah beweging. Het hoofdkwartier van de aansturende organisatie bevindt zich in de Jordaanse hoofdstad Amman. De Iraanse Hezbollah voert een actief rekruteringsbeleid, waarbij o.a. studenten in de Palestijnse gebieden, de Arabische Staten en Europa worden benaderd.

Een Iraanse organisatie van religieuze fanaten, de "Anser-e Hezbollah" roept via internet kandidaten op voor de islamitische martelaarsdood: ,,klaar om te sterven, geef je dan op voor de jihad. Het martelaarschap wacht degenen, die zich aanmelden. Schrijf je nu in voor de databank van Hezbollah voor zelfmoordoperaties". De homepage van deze Ďzieke geestení schildert verder een paradijselijke bestemming die voor toekomstige zelfmoordenaars is weggelegd. De haat van deze groep richt zich niet alleen tegen IsraŽl maar ook tegen Amerika: ,, als ons onderdrukte volk het doelwit wordt van biologische en chemische bommen uit Amerika zullen IsraŽlische en Amerikaanse steden hetzelfde lot ondergaan".

De haat van Iran tegen IsraŽl is ongekend. De Ayatollahís hebben openlijk tot een godsdienstoorlog tegen IsraŽl opgeroepen. Dat IsraŽl in de toekomst met Iran te maken krijgt wordt duidelijke gemaakt door de profeet EzechiŽl. Deze bijbelse profeet ziet een geweldig Noordelijk invasieleger onder leiding van Gog uit Magog (Rusland) oprukken naar de bergen van IsraŽl. Vele Ďkoningení (landen) zullen deel uitmaken van dit leger waaronder PerziŽ.

EzechiŽl 38:4-6 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele legerÖ..ook Perzen, EthiopiŽrs en PuteeŽrs.

De hier genoemde Perzen bevolken het hedendaagse Iran. Dit Iran is voorbestemd om ten onder te gaan op de bergen van IsraŽl.

IsraŽls verlossing nadert

Jesaja 41:11-14 Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje IsraŽl! . Ik ben het, die u help, luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige IsraŽls.


Bron: Franklin ter Horst Studies
29 maart 2002

Print deze pagina
Terug