Volgens Ahmadinejad zijn de dagen van IsraŽl geteld

Het vernietigen van IsraŽl blijft het hoofddoel van de Iraanse leider Mahmoud Ahmadinejad (de kop van de slang) en de Ayatollahs. Irans atoomdreiging is voor de wereld angstaanjagend, toch onderneemt het Westen niets om deze dreiging een halt toe te roepen. Het Westen heeft zich al vanaf medio 2002 laten belazeren door het Iraanse verweer dat hun nucleaire plannen slechts bedoeld zijn voor vreedzame doeleinden. Ze lachen zich rot daar in Teheran om al die leiders in het Westen die maar leuteren over het aanscherpen van sancties die tot dusver totaal niets hebben uitgehaald. Nog even en dan is het te laat! Dan heeft Iran zijn atoombom en kunnen de apocalyptische leiders van dit land hun duivelse plannen uitvoeren. Niemand gelooft nog de claim van Iran dat de nucleaire installaties alleen bedoeld zijn voor vreedzame doeleinden en dat ze geen militaire ambities hebben. Volgens de leer van de eindtijd van de sjiíitische islam kan de islamitische messias Ė de Mahdi - pas komen als het Joodse volk totaal is uitgeroeid. Om de weg vrij te maken voor de komst van deze Mahdi, moet dus eerst IsraŽl van de wereldkaart verdwijnen. Ahmadinejad meent dat hij de goddelijke opdracht heeft dat te moeten doen.

De geheime diensten in Frankrijk zijn er van overtuigd dat Iran in het geheim werkt aan de productie van een atoombom. Dat heeft de Franse leider Nicolas Sarkozy gezegd. Hij zei ook dat Frankrijk het niet kan toestaan dat Iran een kernwapen in handen krijgt, vanwege de dreiging voor IsraŽl. Volgens Sarkozy dient het atoomprogramma van Iran geen enkel civiel doel en zegt dat 2009 een cruciaal jaar zou worden voor Iran: "het moment nadert dat Iraanse leiders moeten kiezen: ofwel ze lokken een ernstige confrontatie uit met de internationale gemeenschap, of -en dat is wat Frankrijk wil- we komen door onderhandelingen tot een oplossing.Ē. Maar de ervaring heeft geleerd dat net als de sancties ook de onderhandelingen niets hebben opgeleverd.

De dubieuze rol van de Verenigde Naties
Mohammed El Baradei, de grote baas van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) de nucleaire Ďwaakhondí van de Verenigde Naties, blijkt al jaren doelbewust zaken over het Iraanse kernwapenprogramma, buiten de officiŽle VN-rapporten te hebben gehouden. Ook heeft hij pas onlangs toegegeven de uraniumproductie van Iran onderschat te hebben. Hij ontkent echter nog steeds dat Iran een kernwapenprogramma heeft. In zijn laatste rapport geeft hij toe dat Iran overduidelijk bepaalde delen van haar nucleaire programma afschermt, en dat er substantieel bewijs is dat dit programma meer dan alleen gericht is op kernenergie, maar dat hij Ďtot zijn spijtí deze informatie niet kan onthullen, omdat hij dan zijn bronnen zou verraden. De gegevens die de IAEA-topman in handen heeft gekregen laten er namelijk geen twijfel over bestaan dat Iran niet alleen bezig is kernwapens te ontwikkelen, maar tevens dat het islamitische regiem hier bijna in geslaagd is. Amerikaanse en IsraŽlische bronnen veroordelen El Baradeiís ontwijkende handelswijze als een diplomatie schandaal dat grenst aan fraude. Ondanks zijn dubieuze reputatie vanwege het voortdurend bagatelliseren en achterhouden van informatie over het Iraanse nucleaire programma heeft het Nobelprijs Comitť in een vlaag van verstandsverbijstering en een bizarre klucht de Nobelprijs voor de vrede aan Baradei toegekend.

De Duitse inlichtingendienst meldde in juli dat Iran de technologie en de kennis bezit om kernwapens te produceren en binnen zes maanden over een atoombom kan beschikken. In het rapport dat werd gepubliceerd in het blad Stern, zeiden vertegenwoordigers van de Duitse inlichtingendienst, dat Iran genoeg uranium had verrijkt om binnenkort een kernbom te produceren. Iran wil dit programma zelfs niet meer ter discussie stellen, en vind daarbij Rusland in toenemende mate aan haar zijde. Teheran wil dat Iran's nucleaire ambities zelfs totaal van de onderhandelingsagenda worden afgevoerd. Daarbij krijgt Iran in toenemende mate steun van Rusland dat met mankracht, materiaal en technologie actief meewerkt aan de snelle inbedrijfstelling van de Iraanse Bushehr kernreactor. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, verklaarde dat de 'relaties tussen Rusland en Iran zich met hoge snelheid uitbreiden', en dat vermeende 'dubbelzinnigheden' over de Iraanse bedoelingen met haar nucleaire programma, door de internationale gemeenschap moeten worden 'losgelaten'.

IsraŽl heeft haar terughoudendheid ten aanzien van het IAEA al lang laten varen. In plaats van zich te concentreren op de nucleaire ambities van Iran en SyriŽ, houdt El Baradei zich bezig met het kritiseren van de Joodse staat en noemt IsraŽlís nucleaire arsenaal een serieuze bedreiging voor de wereldvrede. Dat standpunt is schaamteloos verkeerd. Hij demoniseerd IsraŽl daarmee in de regio. Hij creŽert met dit soort uitspraken een situatie dat IsraŽl gezien wordt als een gevaarlijke vijand en dat geeft IsraŽlís vijanden het recht om ook nucleaire wapens te ontwikkelen om zich zogenaamd te verdedigen. Maar IsraŽl is niet de agressor. Het bezitten van een atoomwapen zien de moslimleiders als hťt ultieme middel om IsraŽl van de kaart te vegen. De 150 lidstaten van het IAEA heeft de Japanner Yukiya Amano benoemd om El Baradei vanaf 1 december op te volgen. Op de vraag aan Amano of hij geloofde dat Teheran bezig zou zijn met de bouw van een atoombom, zei Amano: "Ik zie daarvoor in officiŽle IAEA Ėdocumenten geen enkel bewijs.Ē Er veranderd dus helemaal niets in het beleid van de VN ten aanzien van Iran, met de aanstelling van deze figuur. Het is allemaal een pot nat.

Het IAEA heeft inmiddels met kleine meerderheid een resolutie goedgekeurd waarin de organisatie bezorgdheid uitspreekt over de kernwapens van IsraŽl. In de resolutie wordt IsraŽl opgeroepen tot het nucleaire non-proliferatieverdrag NPT toe te treden en zijn volledige kernprogramma door het agentschap te laten inspecteren. De tekst werd met 49 stemmen voor en 45 tegen goedgekeurd. De voorstemmen kwamen vooral van ontwikkelingslanden en van Rusland en China. Tegen stemden onder meer de Verenigde Staten en de landen van de Europese Unie. De reactie van Rusland en China is lachwekkend te noemen aangezien beide landen zelf een enorm kernwapenarsenaal bezitten. Volgens officiŽle tellingen bezit Rusland ca 10.000 kernbommen, genoeg om de hele aarde te verwoesten. Rusland en China waarschuwen dat een IsraŽlische aanval op Iran, de Derde Wereldoorlog zou kunnen veroorzaken.

Experts van het Washington Instituut voor 'Near East Policy' hebben op 4 maart 2009 een rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat Iran genoeg splijtstof heeft om maar liefst 50 kernbommen te produceren. De hoogste militair van de VS, admiraal Mike Mullen, zegt er vast van overtuigd te zijn dat Iran bezig is kernwapens te ontwikkelen. Hij waarschuwt dat de regio hierdoor sterk gedestabiliseerd zal raken. Een Iraanse kernwetenschapper, die werkt aan het Iraanse uraniumverrijkingprogramma, beweert dat Iran reeds in oktober 2008 een ondergrondse kernproef heeft gehouden. De aardschok van 5.0 op de schaal van Richter die op 25 oktober 2008 in Iran plaatsvond, zou in werkelijkheid zijn veroorzaakt door een ondergrondse kernexplosie. De proef werd genomen in de buurt van de strategische Straat van Hormuz. Bijzonder is dat de website van 'Israel Insider' de locatie van de proef reeds een dag eerder (op 24 oktober 2008) publiceerde, op basis van de door de Iraanse wetenschapper doorgespeelde gegevens. Dat maakt de claim dat het hier daadwerkelijk om een kernproef gaat, zeer waarschijnlijk. Het zou zelfs al om een tweede kernproef gaan. Een eerdere aardschok van 4.8 op de Schaal van Richter, vond plaats op 21 oktober, op slechts 5 kilometer afstand van de andere locatie. De gekozen testlocatie bevindt zich in een gebied met veel seismische activiteit, zodat de kernproeven tegenover de buitenwereld gemakkelijk als aardschokken kunnen worden uitgelegd. Maar een recente, duidelijk piek in het aantal schokken wijkt sterk af van het historische gemiddelde.

IsraŽls aartsvijanden Iran en SyriŽ prijzen zich gelukkig nu Obama dingt naar hun hand, waardoor ze zich in een zetel zien geplaatst bij toekomstige onderhandelingen over vrede in het Midden-Oosten. Tot hun grote genoegen zien ze, hoe de VS zich onder Obama van IsraŽl afkeert, en bereidt is om Jeruzalem flink onder druk te zetten, om enorme concessies te doen aan de Palestijnen en aan de al jaren door beide landen gesteunde islamitische terreurgroepen Hamas en Hezbollah. Obama bood in december 2008 IsraŽl een Ďatoomparapluí aan. Hij zei dat een Iraanse aanval op IsraŽl automatisch zal resulteren in een verwoestende Amerikaanse kernaanval op Iran. Maar Obama lijkt inmiddels van gedachten veranderd. Hij zoekt nu toenadering tot het regiem van de Ayatollahs en hun demonische leider.

Het lijkt er op dat de VS zich reeds heeft neergelegd bij het feit dat Iran de beschikking krijgt over kernwapens. Volgens John Bolton, de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN, zorgt de politiek van Obama er voor, dat een IsraŽlische militaire aanval op de nucleaire installaties van Iran onvermijdelijk is geworden. Dat schrijft de als 'havik' bekend staande Bolton in het artikel 'Tijd voor een IsraŽlische aanval?Ē in de Washington Post. In het artikel geeft Bolton zelf het antwoord op zijn eigen vraag: 'IsraŽl's besluit om eventueel militair op te treden tegen Teheran's kernwapenprogramma is nu urgenter dan ooit tevoren. Degenen die niet willen dat Iran kernwapens krijgt, hebben op korte termijn nog maar ťťn optie over: een doelgerichte militaire aanval tegen de Iraanse wapeninstallaties.' Bolton is een trouwe supporter van IsraŽl en een felle criticus van de VN. Volgens hem is langer wachten geen optie meer. Hij schrijft dat de onderhandelingen van Obama met Iran IsraŽl juist in een nog gevaarlijkere val zal lokken. Als niet wordt besloten om een preventieve aanval op Iran uit te voeren, dan moet de wereld zich neerleggen bij het feit dat Iran kernwapens zal verkrijgen. Obamaís Staf Chef van het Witte Huis Rahm Emanuel is van mening dat het Iraanse kernwapenvraagstuk kan worden opgelost wanneer IsraŽl instemt met de oprichting van een Palestijnse staat. ĎDat zou Iran kunnen doen besluiten haar kernwapenprogramma te staken De waanzin druipt er vanaf!

De wereld is er inmiddels aan gewend geraakt dat de Amerikaanse regering een dubieuze politiek voert ten aanzien van Iran. Volgens een rapport van de Amerikaanse veiligheidsdiensten ďNational Intelligence EstimateĒ (NIE), zou Iran in 2003 haar atoomprogramma in de ijskast hebben gezet. In IsraŽl reageerde men met verbazing en noemde men het rapport ronduit belachelijk en nergens op gebaseerd. Volgens IsraŽlische defensiedeskundigen is het rapport volledig in strijd met IsraŽls bevindingen, die notabene uitvoerig met de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn besproken. Volgens de NIE zou Iran nu pas rond 2013-2015 in staat zijn over een atoombom te beschikken. In Teheran zullen de Ayatollahs en Ahmadinejad zich waarschijnlijk een bult hebben gelachen om zoveel onbenul van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Er is door Washington een zeer duister spel gespeeld. Zoals in het verleden maar al te vaak is gebleken zijn IsraŽls bevindingen heel wat betrouwbaarder dan die van de Amerikaanse geheime diensten. Teheran heeft in 2003 de ontwikkeling van kernwapens slechts opgeschort, maar reeds een jaar later op een andere locatie de ontwikkeling weer opgestart.

De IsraŽlische president Peres was onlangs tijdens een radio-interview voor zijn doen ongewoon fel en heel duidelijk. 'Als president Obama's diplomatieke pogingen om Iran's kernwapenprogramma stop te zetten, falen, dan vallen wij hem aan,' daarbij verwijzend naar de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. De Russische president Medvedev beweerde echter dat Peres tijdens een bezoek aan Rusland in augustus 2009, gezegd zou hebben dat IsraŽl niet van plan is een dergelijke aanval ook daadwerkelijk uit te voeren. Westerse diplomaten waarschuwen dat een IsraŽlische aanval een regionale oorlog zou kunnen veroorzaken. Het is Washington gevestigde Center for Strategic and International Studies (CSIS) heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat IsraŽl mogelijk kiest voor een aanval met ballistische raketten op Iran, in plaats van een luchtaanval met gevechtsbommenwerpers. Hoe dan ook, het gevaar is dat een aanval van IsraŽl, een tegenreactie tot gevolg zal hebben. Volgens het rapport zal ťťn enkele atoombom dan niet alleen IsraŽl treffen, maar ook de Palestijnen en zal JordaniŽ mogelijk totaal verwoest kunnen worden. Het rapport waarschuwt verder voor Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse bases en troepen in het Midden-Oosten en op de oliebronnen en Ėroutes in en rond de Perzische golf.

De oorlog die hier uit voort zou kunnen komen, zou wel eens het hele Midden-Oosten in vuur en vlam kunnen zetten. Het hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde, Mohammed Ali Jafari, liet weten over raketten te beschikken met een bereik van 2000 kilometer en zei daarmee Ďhard te kunnen terugslaaní wanneer Iran aangevallen mocht worden. De Britse krant The Times meldt op basis van bronnen binnen westerse inlichtingendiensten, dat de Iraanse kernwetenschappers alleen nog wachten op de toestemming van Ayatollah Ali Khamenei, om nucleaire koppen op raketten te plaatsen. Iran dreigt niet alleen IsraŽls nucleaire installatie in Dimona onder vuur te zullen nemen, maar ook de IsraŽlische stad Tel Aviv met de grond gelijk te zullen maken: Ďwij zullen Tel Aviv laten branden en de Amerikaanse schepen in de Golf regio zullen onze eerste aanvalsdoelen zijní aldus het Iraanse Nieuwsagentschap ISNA op 6 augustus 2008. De ontwikkelingen van de laatste tijd, inclusief de recente, met een drietraps raket gelanceerde eerste zelfgefabriceerde Iraanse satelliet, geven eens te meer aan dat de internationale gemeenschap de technologische ontwikkelingen van Iran, met name op nucleair gebied, ten onrechte jarenlang gebagatelliseerd heeft.

Mocht IsraŽl inderdaad tot een aanval op Iran besluiten, dan staat het land voor de grootste uitdaging ooit. IsraŽl weet dat een nucleaire bom in de handen van de moslimextremisten in Iran, de meest gevaarlijke dreiging is voor de Joodse staat sinds haar bestaan. IsraŽlís vijanden SyriŽ en de terreurbewegingen Hezbollah en Hamas en wellicht ook het PA/PLO regiem, zullen niet aarzelen hun Iraanse vrienden te hulp te komen. Volgens de Sunday Times zou Saoedi-ArabiŽ IsraŽl stilzwijgend toestemming hebben gegeven van het Saoedische luchtruim gebruik te maken bij een eventuele aanval op Iran. Het regiem in Saoedi-ArabiŽ is als de dood dat Iran haar machtsinvloed zou weten uit te breiden naar de Golfstaten. Daarnaast heeft Egypte een IsraŽlische aanvalsonderzeeŽr van de Dolphin klasse, toestemming gegeven door het Suezkanaal te varen.Later maakten ook twee met verschillende raketten uitgeruste oorlogsschepen deze reis. De onderzeeŽrs zijn naar verluidt in staat om kruisraketten met kernkoppen af te vuren. Gezien deze gebeurtenissen lijkt er in de afgelopen maanden een onofficiŽle alliantie tussen IsraŽl, Egypte en Saoedi-ArabiŽ, tot stand te zijn gekomen. Volgens militaire bronnen zijn drie Dolphin onderzeeŽrs gestationeerd in de Middellandse Zee, de Arabische Zee en de Indische Oceaan, waardoor ze een soort halve cirkel rondom Iran vormen.

Zbigniew Brzezinksi, medeoprichter van de Trilaterale Commissie, een onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde, en achter de opkomst van Obama, heeft de Amerikaanse president geadviseerd om IsraŽlische vliegtuigen neer te schieten als deze onderweg zijn om een aanval op Iran uit te voeren. 'Gaan we rustig toekijken als ze over ons luchtruim in Irak vliegen? Wij moeten hen dat recht niet gevení aldus Brzezinski in een vraaggesprek met de Daily Beast.

Iran heeft gedreigd bij een aanval op haar nucleaire installaties de Straat van Hormuz af te sluiten waardoor de toevoer van olie naar het Westen in gevaar komt. Het enorme strategische belang van de Straat van Hormuz is wel duidelijk want 40% van de olie voor de rest van de wereld passeert door deze zee-engte. Ahmadinejad belooft de islamitische wereld al sinds oktober 2005 IsraŽl van de wereldkaart te zullen verwijderen. ĎDe zionistische staat heeft de wereld 60 jaar geteisterd met genocide, plunderingen, invasies en verraad, maar dat zal spoedig veranderení aldus de Iraanse leider. Op 18 september 2009 tijdens de zogeheten ĎJeruzalem Dagí de jaarlijks terugkerende solidariteitsdag met de Palestijnen in Teheran, herhaalde Ahmadinejad nog maar eens dat de Holocaust een Ďleugení is en dat de dagen van IsraŽlís voortbestaan zijn geteld. Hij treed met zijn uitlatingen in de voetsporen van de pathologische racist Hitler want zijn woorden worden gevoed door de ergste vorm van haat, het oeroude antisemitisme. De racistische, haatvolle ideologie van de moslimextremisten binnen de Iraanse regering, lokt geweld uit.

In de tijd van de Bijbel wilde de PerziŽr Haman de Joden al uitroeien. Uiteindelijk hing Haman zelf aan de galg. Ook de leiders van het huidige Iran zullen nog ontdekken dat ze aan het kortste eind zullen trekken wanneer ze menen IsraŽl te kunnen vernietigen. Er staat nergens in de Bijbel dat het Joodse volk van de aardbodem verdelgd zal worden, niet door atoomwapens en ook niet door conventionele oorlogen en dat is wel het geval met Iran. Ook Iran ( in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35 t/m 39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.

Aanvullende bronnen: www.debka.com, xandernieuws.punt.nl,


Toegevoegd: 24 september 2009
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug