Iran bereidt zich voor op Armageddon

De Iraanse ayatollah Khamenei Iran’s hoogste leider, ayatollah Ali Khamenei, heeft in de afgelopen dagen een aantal geheime bijeenkomsten gehouden met zijn economische en militaire adviseurs om zich voor te bereiden op de mogelijkheid van een oorlog met de Verenigde Staten. Bronnen doen verslag dat deze voorbereidingen onder andere executies van Iraniërs die zich verzetten tegen het regime inhouden. Khamenei heeft aangegeven dat de komst van de laatste Islamitische Messias, de sjiitische 12e Imam Mahdi (de geleide), nabij is en dat specifieke maatregelen moeten worden getroffen om het islamitische regime te beschermen voor de komende gebeurtenissen.

De Mahdi zal ,volgens het sjiitische geloof, verschijnen op het moment van Armageddon. Speciale troepen binnen de Revolutionaire Garde en de Basij zijn naar verluid getraind onder een task force, genaamd "Soldaten van de Imam Mahdi" en ze zullen verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid en bescherming van het regime tegen opstanden.

Velen in de Garde en de Basij hebben te horen gekregen dat de 12e Imam reeds op aarde is, hij vergemakkelijkte de overwinning van Hezbollah op Israël in de oorlog van 2006, en dat hij binnenkort publiekelijk zijn aanwezigheid bekendgemaakt gaat worden, nadat de benodigde omstandigheden hiervoor zijn gecreëerd.

Volgens SepahOnline, rapporteren de bronnen binnen Vali'eh Amr, de revolutionaire troepen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de opperste leider, dat Khamenei verscheidene vergaderingen in recente dagen hield waarin de leider zijn adviseurs opdroeg om de greep op iedereen die zich verzet of wie zich tegen het regime zou kunnen verzetten te verstevigen in het geval van oorlog .

Deze acties omvatten onderzoeken naar elke persoon of groep die pro-regime waren maar nu bepaalde meningen hebben die strijdig met het regimebeleid zijn. Ook wordt voor Khamenei een lijst gecreeërd om over het lot van tegenstanders te beslissen.

Men besloot ook dat de politieke gevangenen die geen spijt betonen worden geëxecuteerd, meldden de bovengenoemde bronnen. Deze actie werd eerder ook uitgevoerd door de stichter van het Islamitische regime in 1988, Ayatollah Ruhollah Khomeini.

In het boek “A Time to Betray“ is gedocumenteerd dat Khomeini de campagne begon: „Als de persoon in om het even welk stadium aankondigt of op welk ogenblik dan ook zijn (of haar) steun voor de verzettende groepen handhaaft, is het gevolg executie. Vernietig de vijanden van de islam onmiddellijk.“

De fatwa leidde tot de uitvoering van de doodstraf van duizenden onschuldige mannen en vrouwen van alle leeftijden tijdens een zeer korte periode.

De lijst van acties door Khamenei omvat onderzoek naar privé bedrijfseigenaars. Als de verslagen aantonen dat ze in het verleden niet het Islamitische regime hebben gesteund, kunnen hun ondernemingen en bezittingen in beslag worden genomen.

De journalisten, de schrijvers en de uitgevers die tegen het regime worden geacht te zijn worden gearresteerd en worden gestraft. Zelfs de hoge godsdienstige autoriteiten die Khamenei niet volledig steunen zullen onder toezicht worden gesteld en zullen 'behandeld' worden als zij openhartig over de richting van het land spreken.

Verscheidene journalisten zijn in de verleden week reeds gearresteerd. In een recente toespraak waarschuwde Khamenei voor een krijgshaftig milieu en heeft hij laten doorschemeren en gewaarschuwd dat geestelijken die twijfelen over zijn richting voor het land dat hun overleving aan de overleving van het Islamitische regime verbonden is. Vele Iraniërs die het regime verwerpen, verwerpen de godsdienst die het regime uitdraagt.

Het plan van de leider vraagt om totale controle van Teheran, de hoofdstad waar de aanwezigheid van de milities Basij en Hezbollah vrij zichtbaar zouden zijn zodat niemand zou durven om het regime uit te dagen.

Dit nieuws komt gezien de vorming van het „Comité van de Verwijdering,“ dat in het geheim alle als tegenstander geachte personen zelfs binnen de militairen en de overheid zou elimineren.

De buitengewone maatregelen van Khamenei zijn gebaseerd of op het besef dat een oorlog dreigt of dat het regime heeft beslist om aan te kondigen dat het nucleair vermogen heeft en klaar wil zijn voor een mogelijke reactie van Israël of Amerika.

De ayatollah Mesbah Yazdi, een invloedrijke geestelijke en een radicale Twelver, heeft eerder verklaard dat Khamenei elk jaar naar de hemel stijgt om aanwijzingen van Imam Mahdi te krijgen, en de bronnen dicht bij de geestelijke hebben onthuld dat Khamenei door Imam Mahdi is bevolen om ondanks wereldwijd bezwaar met het kernprogramma verder te gaan aangezien het zijn komst zal faciliteren.

Vorig jaar maart werd een Iraanse geheime documentaire “The Coming Is Upon Us“ geopenbaard waarin Khamenei als mythische figuur werd afgeschilderd die het milieu zal creëren voor de wederkomst van Mahdi door Iran ertoe te brengen om Israël te vernietigen.

Door Reza Kahlili.

‘Reza Kahlili’ is een pseudoniem voor een ex-CIA-spion die anonimiteit vereist om veiligheidsredenen. Hij is een hoge kameraad met EMPact Amerika en de auteur van “A Time to Betray“, een boek over zijn dubbel leven als agent van de CIA in de Revolutionaire Garde van Iran. “A Time to Betray“ was de winnaar van 'the 2010 National Best Book Award', en 'the 2011 International Best Book Award'.

Bron: www.wnd.com
Toegevoegd: 29 januari 2011
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug