Een historische vergissing?

Iran kan doorgaan!

De nieuwe leiders van Iran wilden een einde aan de sancties en voerden daarom overleg met het Westen, China en Rusland, om de wereld ervan te overtuigen dat Iran geen kernwapens wil maken. Nu is er een overeenkomst voor zes maanden, de economische sancties worden gedeeltelijk opgeheven, het atoomprogramma van Iran wordt licht gereduceerd en inspecteurs van de Verenigde Naties kunnen in Iran controleren.
Een historisch akkoord, zegt president Obama.
Een historische vergissing, zegt premier Netanyahu.

De Verenigde Staten van Amerika,Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Duitsland, China, Rusland en de Europese Unie namen deel aan het overleg met Iran en sloten een overeenkomst op zondag 24 november 2013, voor de duurvan zes maanden. Op die dag zei president Obama in Washington: ďDe wereld is veiliger geworden door dit historische akkoord.Ē In Teheran zei de presidentvan Iran: ďDe wereld heeft erin toegestemd dat ook Iran het recht heeft kernenergie te produceren en daartoe uranium te verrijken."

Dit laat zien hoe twee denkwerelden lijnrecht tegenover elkaar staan. Alles is gebaseerd op woorden en niet op daden van de kant van Iran, terwijl er zů veel op het spel staat. Daarom zei premier Netanyahu van IsraŽl, de eerste belanghebbende bij dit conflict met Iran, dat deze overeenkomst een historische vergissing is. ďIran is een van de gevaarlijkste landen ter wereld en kan verder werken aan het gevaarlijkste wapen, namelijk de atoombom. Daarom is de wereld vandaag een stuk onveiliger geworden." Obama legde er de nadruk op dat de bal nu ligt bij Iran om zijn belofte waar te maken.

Cosmetische aanpassingen
Volgens IsraŽl heeft Iran de laatste tientallen jaren laten zien hoe onbetrouwbaar men daar is en dat een mondelinge belofte, nu op papier gezet met een handtekening eronder, niets inhoudt. Iran moet het eerst in de praktijk laten zien, want er is niets uit het verleden van deze onbetrouwbare Iraanse leiders dat ook maar enig vertrouwen in het nakomen van deze afspraken rechtvaardigt, aldus IsraŽlische politici. Voor IsraŽl is het onbegrijpelijk dat enkele cosmetische veranderingen in de planning en de voortgang van het Iraanse nucleaire programma, nu al de sancties, die in maandenlange inspanning zijn opgebouwd, worden opgeheven. Deze kleine veranderingen waarop de overeenkomst is gebaseerd, zijn door Iran in enkele dagen ongedaan te maken. Iran heeft herhaaldelijk gezegd dat het IsraŽl zal vernietigen, omdat dit voor de hele wereld de beste oplossing is.

Premier Netanyahu verklaarde op zijn persconferentie in Jeruzalem uitdrukkelijk dat IsraŽl ook nu niet zal toestaan dat lran werkt aan een atoombom. IsraŽl zal zichzelf tegen die dreiging met alle middelen verdedigen. IsraŽls minister van Buitenlandse Zaken verklaarde op diezelfde dag dat IsraŽl nu een nieuwe werkelijkheid is binnengegaan. ďWe zijn genoodzaakt de situatie opnieuw te evalueren en onze verantwoordelijkheid met beslistheid te nemen. We zullen geen minuut aarzelen om dan de noodzakelijke stappen te zetten.Ē

Islamitische atoommacht
Hoewel herhaaldelijk werd gezegd dat Iran moest stoppen met het verrijken van uranium, kan het in dit akkoord doorgaan. Het lag de avond tevoren nog heel moeilijk, omdat Iran weigerde het verrijken van uranium stop te zetten. Aan die eis is nu toegegeven! Dat was de doorbraak. De Iraanse president Rohani heeft gelijk als hij zegt dat de wereld nu het recht van Iran heeft erkend om atoomenergie te ontwikkelen.

Mevrouw Ashton (commissaris buitenland van de EU) en minister Kerry van Amerika omhelsden elkaar toen het akkoord rond was. President Obama en premier Netanyahu hebben elkaar telefonisch gesproken. Obama zei dat IsraŽl dankzij dit akkoord veiliger is geworden, terwijl Netanyahu de nadruk legde op een veel gevaarlijker wereld door dit akkoord. Een de?nitieve oplossing is verder weg dan ooit. ďIsraŽl,Ē herhaalde hij, ďzal een militaire actie tegen Iran niet uitsluiten, want wij hebben het recht en de plicht onszelf tegen deze atoomdreigingte beschermen.Ē

In de internationale pers wordt op verschillende manieren aangekeken tegen dit akkoord. De NRC meldde dat Hamas in Gaza heeft gezegd dat de macht van Iran in de wereld verder is toegenomen en de islamitische atoommacht Pakistan vindt dat dit nieuwe vredeskansen biedt in de regio.

Achtergronden
Nu de achtergronden van dit toch vrij onverwachte akkoord met Iran! De internationale sancties tegen Iran hebben goed gewerkt. Het land staat economisch op de rand van de afgrond. Het rijke olieland is arm, omdat er geen olie meer kan worden verkocht aan het buitenland. Invoer van buitenlandse artikelen is bijna tot stilstand gekomen. Dat betekent dat allerlei dingen niet meer verkrijgbaar zijn in het land. De bevolking is het al langere tijd meer dan beu en stemde op een gematigder leider, na de desastreuze regeringsperiode van de extremist Ahmadinejad. Hij had maar ťťn passie: de vernietiging van IsraŽl door middel van een nucleaire aanval.

De nieuwe politieke Rohani verklaarde te kiezen voor een gematigde politiek, maar hij is met handen en voeten gebonden aan de hoogste ayatollah Ali Khamenei. Die staat nog steeds toe dat de mensenrechten in Iran ernstig worden geschonden: mishandeling en marteling in gevangenissen, doodstraffen voor allerlei mensen die het regime en de ayatollah niet aanstaan, inclusief het ophangen van politieke tegenstanders en homoseksuelen. Met zo'n regime is geen overeenkomst te maken.

Obama's noodzaak
Dan de Amerikaanse president: hij heeft dringend politiek succes nodig in eigen land. Door Obamacare - de nieuwe zorgverzekering - is het land tot op het bot verdeeld. De economie loopt nog steeds stroef, het hoge schuldenplafond is een tijdbom en de militaire operaties in het Midden-Oosten kosten nog steeds Amerikaanse levens. Nog nooit stond een president zo laag in de peilingen als Obama op dit moment. Er moet succes komen! Amerika is nu door de knieŽn gegaan voor Iran.

IsraŽl voelt zich blijvend bedreigd, Saoedi-ArabiŽ en andere Arabische landen ook. Op 17 november jl. berichtte de Britse Sunday Times dat IsraŽl en Saoedi-ArabiŽ, ooit IsraŽls aartsvijand, samen een plan hebben ontwikkeld voor een militaire aanval op Iran. IsraŽl kan onmiddellijk gebruik maken van het luchtruim van Saoedi-ArabiŽ. Er staat nog veel te gebeuren in het Midden-Oosten! De tekenen van de tijd vermenigvuldigen zich als de spanningen rond lsraŽl en in de wereld verder oplopen! Het Profetisch Woord is zeer vast!

Toegevoegd: 4 januari 2014
Bron: Het zoeklicht nr.25, 89e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug