Terreurstaat Iran

Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) hebben op de militaire luchtmachtbasis Doshan Tapeh, dichtbij de Iraanse hoofdstad Teheran onderdelen van een P-2 centrifuge gevonden. Volgens Iran is het centrifugeonderzoek gericht voor het opwekken van ‘vreedzame’ kernenergie. De vondst van deze apparatuur lijkt de Amerikaanse beschuldiging te bevestigen dat het land van de Middeleeuwse Ayatollah’s wel degelijk aan de vervaardiging van kernwapens werkt.

Inmiddels heeft Iran de internationale inspectie van zijn nucleaire installaties voor onbepaalde tijd ‘bevroren’. De maatregel is een reactie op een resolutie van het IAEA waarin Iran wordt bekritiseerd omdat het belangrijke nucleaire informatie heeft achtergehouden voor de inspecteurs. Militaire deskundigen geloven dat Iran binnen afzienbare tijd de eerste atoombom operationeel kan hebben. Het land heeft langeafstandsraketten en beschikt tevens over een arsenaal biologische en chemische wapens. Het heeft er nooit een geheim van gemaakt de staat Israël niet te accepteren in het Midden Oosten. De geluiden worden steeds talrijker dat Israël de Iraanse nucleaire installaties wil bombarderen in een poging de islamitische staat ervan te weerhouden een atoombom te produceren.

Voor Israël is het een gruwelscenario dat Iran zich ontwikkelt tot een nucleaire macht. De Iraanse minister van Defensie, Ali Shamkhahi, zei dat Israël Iran niet moet uitdagen met een aanval en waarschuwde op 28-2-2004 dat een dergelijke aanval niet onbeantwoord zal blijven. "Als Israël het op een dag zou wagen een militaire operatie tegen Iran te ondernemen, dan beloof ik Sharon- mocht hij dan nog in leven zijn- dat hij het zal uitschreeuwen van de pijn", aldus Shamkhahi. Hij zegt dat Iran de Shahab-3 raket welke een bereik heeft van ca 1300 km, zal inzetten. Israël ligt ca 965 km ten westen van Iran.

De Iraniërs waren Israël’s bondgenoten totdat in 1979 Ayatollah Khomeiny aan de macht kwam. Ali Shamkhali heeft recent een bezoek aan Damascus en Beiroet gebracht om een militair verbond met Libanon en Syrië te sluiten. Militaire bronnen melden dat Iran van plan is Syrië en Libanon militair te ondersteunen ingeval van een gewapend treffen met Israël. Berichten in de Arabische media vertellen dat Iran in belangrijke mate medeschuldig is aan de vijandelijkheden tegen de Buitenlandse troepen in Irak. De aanhangers van de Shi’itische leider Moqtada Al-Sadr zijn voor een deel,door Iran getrainde terroristen. Iran zou naar schatting 40.000 Shi’itische strijders hebben opgeleid, bewapend en naar Irak gestuurd. Volgens de in Londen verschijnende Arabische krant Al-Hayat zou Iran maandelijks een bedrag 70 miljoen dollar aan ondersteuning bieden. Het uiteindelijke doel is de bezettingstroepen zodanig te bestrijden dat ze van ellende Irak zullen verlaten waarna een door Iran ondersteund marionetten bewind de macht kan overnemen.

Bronnen: ZionsCryNews 5-4-2004. Jerry Golden’s Current Reports, 20-4-2004. Middle East Newsline,3-3 en 8-5-2004. Jeruzalem Post Internet Editie, 28-2-2004.

Toegevoegd: 23 mei 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst StudiesPrint deze pagina
Terug