Doelen van de Islam

De Islam heeft nog niet zo in de belangstelling gestaan als na 11 september. Regeringsleiders roepen dat we strijden tegen terrorisme en niet tegen de Islam. Moslimleiders doen hun best ons te laten geloven dat de Islamitische terroristen die het World Trade Centre en het Pentagon hebben aangevallen niet representatief zijn voor de 'ware Islam'. Maar wat moeten we dan met teksten uit de Koran zoals Suras 2:193 en 8:39? De koran beveelt daarin Moslims te vechten met niet-Moslims totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft.

Na eeuwen inactief te zijn geweest is de Islam de laatste jaren volop herleefd. In 710 na Christus veroverden Islamitische legers drievierde deel van Spanje en Portugal. Daarna drongen ze Frankrijk binnen maar 40 kilometer van Parijs af werden ze wonderbaarlijk verslagen door het franse leger onder leiding van Charles Martel in de slag van Poiters in 732.

Een tweede poging om heel Europa te onderwerpen werd 900 jaar later ondernomen in de 17e eeuw toen de Turken hun Ottomaanse rijk begonnen uit te breiden. Ze veroverde Griekenland, JoegoslaviŽ, Bulgarije en delen van RoemeniŽ en Hongarije. Tegen 1683 hadden ze de poorten van Wenen bereikt waar de Westerse strijdkrachten nogmaals een wonderlijke overwinning behaalden tegen een overweldigende overmacht.

Na deze tweede poging om Europa te veroveren brak voor de Islam een periode aan van neerslachtigheid en stilstand totdat het weer gewekt werd in de 20e eeuw door verschillende factoren:
  1. Het verkrijgen van grote weelde - te danken aan de ontdekking van grote oliereserves in Arabische landen.
  2. De heroprichting van de staat IsraŽl - uitgelegd door Islamitische geestelijken zoals Khomeini als een oordeel van Allah wegens de Islamitische stilstand en afvalligheid.
  3. De plaatsing van de troepen van de V.S. - de komst van Amerikaanse troepen in het Midden Oosten als reactie op de Irakese invasie van Koeweit in de 90er jaren.
  4. Het binnendringen van de Westerse Cultuur in de Moslim wereld - door het doordringen van Westerse films, televisie programma's en consumptie goederen.
De Ayatollah Khomeini van Iran was de moderne Islamitische woordvoerder die Mohammad's visioen van wereld verovering deed herleven. Hij onderwees dat de heroprichting van IsraŽl een satanisch wonder was toegestaan door Allah wegens de onverschilligheid van de grote massa Moslims. Hij riep op tot vernieuwing van de Islam om drie doelen te bereiken:
  1. Om de "seculiere" heersers van Islamitische landen om ver te werpen (Zoals Algerije, Marokko, TunesiŽ en Egypte), zoals hij had gedaan in Iran.
  2. Om het land van PalestiniŽ terug te pakken voor Allah, en in de loop van de strijd IsraŽl daarbij uit te roeien.
  3. Om de rest van de wereld voor Allah te veroveren.
Merk op dat het eerste doel de verandering van 'seculiere Islamitische landen' in 'religieuze staten onder leiding van de Koran' was. Daarna zou IsraŽl komen en daarna de rest van de wereld.

In een verklaring van Osama bin Laden in 1998 noemde hij dezelfde doelen en hij noemde ze in dezelfde volgorde van prioriteit. Daarna wees hij de Verenigde Staten aan als voornaamste hindernis om deze doelen te bereiken. Derhalve riep hij iedere Moslim op om "te gehoorzamen aan Allah's bevel Amerikanen te doden en hun geld te plunderen waar en wanneer ze maar konden."

Het is belangrijk om op te merken dat het uitroeien van IsraŽl niet de hoogste prioriteit heeft. Ook wordt IsraŽl niet gezien als obstakel voor wereldverovering. Ik leg hier de nadruk op omdat veel Amerikanen zeggen dat de sleutel om de oorlog tegen terrorisme te winnen is om IsraŽl te laten vallen. Meer en meer, op de radio, hoor ik mensen zeggen, "Laten we ons los maken van IsraŽl. Geef het aan de Arabieren. Dan laten ze ons verder met rust."

Dat is volslagen onzin. IsraŽl is niet de reden van Islamitische terrorisme jegens het Westen. Als IsraŽl morgen zou verdwijnen, zou fundamentalistisch Islam nog steeds vastberaden zijn om Amerika te vernietigen als onderdeel van het plan om de wereld te veroveren. En als we IsraŽl in de steek zouden laten, zou de Moslim wereld dat alleen zien als een handeling van lafheid, het bewijs dat ons woord geen betekenis heeft en dat we echt, zoals ze zeggen, "een verdorven samenleving verstoken van waarden" zijn. Ons opgeven van IsraŽl zou alleen hun begeerte nog meer prikkelen. Islamitisch fundamentalisme is niet te verzoenen. Het moet worden verslagen.

We zijn niet met terrorisme in oorlog. Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Terrorisme is een instrument van degenen die oorlog voeren. De huidige oorlog is er ťťn tegen Islamitisch fundamentalisme.

Vertaling: RPM, 2 december 2001
Bron: Dr. David R. Reagan, "The Truth About Islam," Lamb & Lion Ministries


Terug
Print deze pagina